Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1996

  Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

  Marmara

 • Master1989

  Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

  Marmara

 • Bachelor1986

  İlahiyat

  Marmara

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  ISLAMIC LAW II

  Eşya hukuku, borçlar hukuku ve usûl hukukunun temel kavram ve ögelerini öğretmek; İslam hukukunun "muamelat" hakkında fikir vermek

 • 2016 GÜZ

  ISLAMIC LAW II

  Eşya hukuku, borçlar hukuku ve usûl hukukunun temel kavram ve ögelerini öğretmek; İslam hukukunun "muamelat" hakkında fikir vermek

 • 2017 GÜZ

  ISLAMIC LAW II

  Eşya hukuku, borçlar hukuku ve usûl hukukunun temel kavram ve ögelerini öğretmek; İslam hukukunun "muamelat" hakkında fikir vermek

 • 2015 GÜZ

  CLASSICAL TEXTS IN FIGH

  Klasik fıkıh metinlerinden seçme metinlerini incelemekve analiz etmek

 • 2016 GÜZ

  CLASSICAL TEXTS IN FIGH

  Klasik fıkıh metinlerinden seçme metinlerini incelemekve analiz etmek

 • 2017 GÜZ

  CLASSICAL TEXTS IN FIGH

  Klasik fıkıh metinlerinden seçme metinlerini incelemekve analiz etmek

At My Office