Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2016

  Özel Eğitim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2008

  İşitme Engelliler Öğretmenliği

  Anadolu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2016 GÜZ

  INTERVIEW TECHNIQUES WITH FAMILY

  Öğrencilerin, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda, çocuklarının gelişim özellikleri, çocuklarına kavram ve beceri kazandırma, davranış değiştirme yöntemleri, ailenin yasal hakları, ailenin eğitim sürecine katılımının önemi, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının uygulanması, ev öğretim programlarının hazırlanıp uygulanması gibi konularda aile eğitimi düzenleyebilecek ve aile rehberliği yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 • 2016 GÜZ

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PLANS&INDIVIDUALIZED TEACHING

 • 2014 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND SPECIAL LEARNING DISABILITY

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2015 BAHAR

  COMMUNACATION SKILLS OF HEARING IMPAIRED

  Bu dersin genel amacı öğrencilerin işiten çocuklarda diledinim teorilri hakkında bilgi sahibi olmalarını, işitme engelli çockların dil edinimini ve dil gelişimini etkileyen faktörleri tanımalarını, dil edinimini geliştiren yetişkin çocuk etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu etkileşimlerin eğitim ortamlarına nasıl aktarılabileceği ve işitme engellilerin iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik yaklaşımların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve sınılarında uyglamalrını sağlamaktır.

 • 2015 BAHAR

  MAINSTREAMING&SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE I

At My Office