Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi (tez aşaması geçici olarak dondurulmuştur)

 • Master1996

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • Bachelor1994

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  ANALYTIC GEO. I

 • 2015 GÜZ

  ANALYTIC GEOMETRY

 • 2014 BAHAR

  ANALYTIC GEO. II

 • 2016 BAHAR

  ANALYTIC GEOMETRY II

  -

 • 2014 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATION

 • 2015 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATION

 • 2014 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATIONS I

 • 2015 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATIONS I

 • 2017 BAHAR

  LINEAR ALGEBRA II

  ..

 • 2017 GÜZ

  BASIC MATHEMATICS FOR PHARMACIST

  ...

 • 2018 GÜZ

  BASIC MATHEMATICS FOR PHARMACIST

  ...

 • 2016 BAHAR

  GENERAL MATHEMATICS II

  --

 • 2014 BAHAR

  GEOMERY

 • 2015 BAHAR

  GEOMERY

 • 2017 BAHAR

  GEOMETRY

  ******

 • 2015 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS I

 • 2016 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS I

 • 2016 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS

 • 2017 BAHAR

  ABSTRACT MATH.

  dersin amacı öğrenci soyut matematik dersi ile ilgili teoremleri kavramaları açıklama ve anlatma becerisi kazanacak ve gerektiği zaman karşısındaki kişi ile tartışma yorum yapma becerisi kazanacak

At My Office