Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi (tez aşaması geçici olarak dondurulmuştur)

 • Master1996

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • Bachelor1994

  Matematik Bölümü

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  ANALYTIC GEO. II

 • 2016 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS

 • 2016 BAHAR

  ANALYTIC GEOMETRY II

  -

 • 2015 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS I

 • 2017 BAHAR

  LINEAR ALGEBRA II

  ..

 • 2015 GÜZ

  ANALYTIC GEOMETRY

 • 2014 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATIONS I

 • 2015 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATIONS I

 • 2014 BAHAR

  GEOMERY

 • 2015 BAHAR

  GEOMERY

 • 2016 BAHAR

  GENERAL MATHEMATICS II

  --

 • 2014 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATION

 • 2015 BAHAR

  DIFFERENSIAL EQUATION

 • 2017 BAHAR

  ABSTRACT MATH.

  dersin amacı öğrenci soyut matematik dersi ile ilgili teoremleri kavramaları açıklama ve anlatma becerisi kazanacak ve gerektiği zaman karşısındaki kişi ile tartışma yorum yapma becerisi kazanacak

 • 2017 BAHAR

  GEOMETRY

  ******

 • 2016 GÜZ

  COMPLEX ANALYSIS I

 • 2016 GÜZ

  ANALYTIC GEO. I

 • 2017 GÜZ

  BASIC MATHEMATICS FOR PHARMACIST

  ...

 • 2018 GÜZ

  BASIC MATHEMATICS FOR PHARMACIST

  ...

At My Office