Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  KLİNİK PSİKOLOJİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Master2012

  KLİNİK PSİKOLOJİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor2010

  PSİKOLOJİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu

Case Report Klinik Psikiyatri Dergisi, Volume 2016;19:45-51, Issue 19, 2016, Pages 45-51

Abstract

ABSTRACT Amputation is the process of seperation of a part or the whole of the limb form the body, because of medical reasons. If the organ will not cure, or if this situation causes a risk for patient’s life, amputation will be needed. Amputation is one of the oldest operations in history. Extremity amputations have both physical and psychological results. Amputaion is a situation that its meaning for individual is not only an organ loss but also loss of body image, function, work and relationships. Individuals give reactions against all the types of loss and they go through a periods which is called mourning period. In this period, people with ampuations‘s personal characteristics, family support, social support, cultural background and meaning that they give for the loss effects their psychosocial reactions. Coping with an illness, is a dynamic period that changes by the time and coping skills of infividual effects his or her psychosocial reactions. In this study, it is aimed that get across by making synthesize the effects and role of trauma, loss and mourning reactions in idividual’s life, effects of his or her coping skills and reactions, with the light of the presented case.


Özet

ÖZET Bir uzvun bir kısmını veya tamamını, tıbbi nedenlerden dolayı vücuttan ayırma işlemine amputasyon denir. Amputasyona, eğer vücudun bir uzvundaki hastalık iyileşmeyecek ve hastanın hayatını tehlikeye atacak duruma gelmişse ihtiyaç duyulur. Amputasyon tarihte uygulanan en eski ameliyatlardan biri olup ekstremite amputasyonu hem ruhsal hem de fiziksel bir hastalıktır. Amputasyonun organik süreçleri kapsayan tıbbi boyutu dışında hastanın tepkilerini belirleyen ruhsal boyutu da vardır. Amputasyon kişi için organ kaybının yanında, beden imgesi, işlev, iş ve ilişkiler bağlamlarında kayıplar yaşadığı bir durumdur. Kaybın her çeşidine karşı, kişiler ruhsal tepkiler, yanıtlar verir. Yas süreci denilen bir dizi evreden geçerler. Bu süreçte amputasyon geçirmiş kişinin bireysel özellikleri, aile desteği, sosyal destek, kültürel alt yapı ve kayba yüklediği anlam duruma vereceği psikososyal tepkilerini etkiler. Hastalıkla baş etme, zaman içinde değişen dinamik bir süreçtir ve baş etme biçimi hastanın psikososyal tepkilerini etkiler. Bu çalışma, sunulan vaka ile birlikte, travma, kayıp ve yas tepkilerinin kişinin hayatındaki etkilerinin, rolünün, kişinin baş etme yöntemlerinin ve tepkilerinin sentezlenip anlaşılabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  COUNSELLING

  Psikolojk danışmanlıkta kullanılan temel kuramlar ve tekniklerin incelenmesi.Danşmanlık becerilerinin kazandırılması, klinik pratikte danışmanlık yapılırken uygun çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2016 BAHAR

  COUNSELLING

  Psikolojk danışmanlıkta kullanılan temel kuramlar ve tekniklerin incelenmesi.Danşmanlık becerilerinin kazandırılması, klinik pratikte danışmanlık yapılırken uygun çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Description, classification and being able to give examples about basic concepts of educational psychology, and it is expected to use those concepts and knowledge to solve the related problems.

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2010 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2017 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2010 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2015 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2018 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2017 BAHAR

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2017 GÜZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2019 GÜZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2014 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2016 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2017 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2018 GÜZ

  PERSONALITY

  Kişilik kuramları ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması, kuramcıların bakış açılarının kişilik psikolojisi alanına olan etkisi derste vurgulanacaktır. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2014 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2015 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2016 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2017 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2018 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2016 GÜZ

  THEORETICAL BASES OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal ve Topografik Model, Dürtü Kuramı, Narsisizm, Obje İlişkileri, Ödip Karmaşası, Anksiyete kuramı, Psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2018 GÜZ

  THEORETICAL BASES OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal ve Topografik Model, Dürtü Kuramı, Narsisizm, Obje İlişkileri, Ödip Karmaşası, Anksiyete kuramı, Psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2017 YAZ

  THEORETICAL BASES OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal ve Topografik Model, Dürtü Kuramı, Narsisizm, Obje İlişkileri, Ödip Karmaşası, Anksiyete kuramı, Psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2018 YAZ

  THEORETICAL BASES OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal ve Topografik Model, Dürtü Kuramı, Narsisizm, Obje İlişkileri, Ödip Karmaşası, Anksiyete kuramı, Psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2018 GÜZ

  THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PROJECTIVE TECHNIQUES

  Freud ve psikanalizin gelişimi, Yapısal model topografik model, dürtü kuramı, narsisizm, obje ilişkileri, anksiyete kuramı, psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Teslerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 • 2016 BAHAR

  PSYCHOLOPATHOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2018 BAHAR

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2018 GÜZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2015 YAZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2016 YAZ

  INTERNSHIP

  Psikolojinin alt dalları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, iş psikolojisi…gibi alanlarda stajlarını yapmış öğrencilerin sunum yaptıkları vakaları ile ilgili tartışma ve yorumlama dersin amacını oluşturmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  STATISTICS

  -

 • 2016 YAZ

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  Yaşam Boyu Gelişim Evreleri ve Kuramları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

 • 2014 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Description, classification and being able to give examples about basic concepts of intelligence testing, and it is expected to use those concepts and knowledge to solve the related problems.

At My Office