Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  ANALYTICAL CHEMISTRY

  Temel kimyasal analiz metotlarını kavramak ve veri değerlendirme becerisi kazanmak.

 • 2019 BAHAR

  ANALYTICAL CHEMISTRY

  Temel kimyasal analiz metotlarını kavramak ve veri değerlendirme becerisi kazanmak.

 • 2015 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY SCIENCE AND ENGINEERING

  .

 • 2016 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY SCIENCE AND ENGINEERING

  .

 • 2019 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY SCIENCE AND ENGINEERING

  .

 • 2016 BAHAR

  CHEMISTRY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

  None

 • 2017 GÜZ

  FOOD CHEMISTRY I

  .

 • 2017 BAHAR

  FOOD CHEMISTRY II

  ,

 • 2015 BAHAR

  GENEL KIMYA

  .

 • 2015 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY

 • 2018 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY

  . .1. Teorik ve uygulamalı kimya ile ilgili temel prensipleri geliştirmeleri 2. Bilimsel, yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneklerini geliştirmeleri 3. Doğada gözlemledikleri olayları açıklayabilmeleri. 4. Temel laboratuvar becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir

 • 2019 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY

  .

 • 2016 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY

 • 2016 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY

  .

 • 2018 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY

  .

 • 2018 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY

  . .1. Teorik ve uygulamalı kimya ile ilgili temel prensipleri geliştirmeleri 2. Bilimsel, yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneklerini geliştirmeleri 3. Doğada gözlemledikleri olayları açıklayabilmeleri. 4. Temel laboratuvar becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir

 • 2019 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY

  .

 • 2015 YAZ

  GENERAL CHEMISTRY

 • 2015 BAHAR

  GENERAL CHEMISTRY I

  .

 • 2016 GÜZ

  GENERAL CHEMISTRY I

  .

 • 2015 YAZ

  GENERAL CHEMISTRY I

 • 2017 GÜZ

  FOOD CHEMISTRY I

  .

 • 2017 BAHAR

  FOOD CHEMISTRY II

  ,

 • 2016 BAHAR

  F.E. APPLIED KINETICS

  -

 • 2015 GÜZ

  BASIC CHEMISTRY I

  -

 • 2019 GÜZ

  BASIC CHEMISTRY I

  -

 • 2015 BAHAR

  BASIC CHEMISTRY II

  Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını sağlamak

 • 2015 BAHAR

  CHEMISTRY FOR LIFE SCIENCES

  ------

At My Office