Work Experience

 • Todate 2003

  Öğretim görevlisi

  Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2003

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2000

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Yakın Dergisi'nin Tanıtımı

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2019, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İstiklâl Gazetesi “Sanat ve Edebiyat” Sayfaları

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2019, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2019 YAZ

  OTTOMAN TURKISH I

  Temel okuma ve yazma becerisinin oluşumuna alt yapı sağlamak

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES I

 • 2018 BAHAR

  LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES II

  Öğrencilerin edebiyatın aşamalarını öğrenmelerini sağlamak, nazım türlerini, kafiye, ölçü ve söz sanatlarını öğrenmelerini sağlamak.

 • 2015 GÜZ

  LITERARYKNOWLEDGES 1

  Tür edebiyatındaki nesir ve nazım bilgileri hakkında malumat edinmek ve metinler üzerinde tespitleri anlamak.

 • 2017 GÜZ

  LITERARYKNOWLEDGES 1

  Tür edebiyatındaki nesir ve nazım bilgileri hakkında malumat edinmek ve metinler üzerinde tespitleri anlamak.

 • 2018 GÜZ

  LITERARYKNOWLEDGES 1

  Tür edebiyatındaki nesir ve nazım bilgileri hakkında malumat edinmek ve metinler üzerinde tespitleri anlamak.

 • 2017 BAHAR

  KNOWLEDGE OF LITERATURE II

  yok

 • 2018 BAHAR

  KNOWLEDGE OF LITERATURE II

  yok

 • 2015 BAHAR

  LITERARYKNOWLEDGESII

  -

 • 2015 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE

 • 2015 BAHAR

  FOREIGN LANGUAGE II

 • 2015 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE II

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENT OF CYPRUS TURKISH CULTURE

  -

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2018 BAHAR

  SPEAKING AND WRITING METHODOLOGY

  Konuşma ve yazma yöntemlerini edinme

 • 2018 BAHAR

  METHODOLOGY OF SPEECH AND WRITING

  Türkçe dil becerilerini öğretmek

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN PALEOGRAPHY I

  -

 • 2019 BAHAR

  OTTOMAN PALEOGRAPHY II

  x

 • 2014 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2015 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2016 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2017 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2018 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2019 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2015 GÜZ

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2016 GÜZ

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2017 YAZ

  OTTOMANTURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi okuma yazma

 • 2014 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2015 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2016 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2017 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2018 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2014 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH 2

  OSMANLI TÜRKÇESİ ANLAMA

 • 2015 GÜZ

  -

 • 2015 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2016 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2017 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2018 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2017 YAZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

 • 2015 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH 4

  Osmanlı Türkçesi, okuma, yazma

 • 2015 GÜZ

 • 2018 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH I

  Temel okuma ve yazma becerisinin oluşumuna alt yapı sağlamak

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH I

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH I

  Osmanlıca metinleri okuma

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH I

  Temel okuma ve yazma becerisinin oluşumuna alt yapı sağlamak

 • 2018 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH II

 • 2018 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH II

  x

 • 2019 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH II

 • 2019 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH II

  x

 • 2018 YAZ

  OTTOMAN TURKISH II

 • 2017 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH TEXT ANALYSIS

  Osmanlı Türkçesi metin incelemeleri

 • 2018 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH TEXT ANALYSIS

  Osmanlı Türkçesi metin incelemeleri

 • 2019 GÜZ

  OTTOMAN TURKISH TEXT READING

  -

 • 2014 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2015 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2016 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2017 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2018 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2019 BAHAR

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2016 GÜZ

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2014 YAZ

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2017 YAZ

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2018 YAZ

  OTTOMANTURKISH 2

  Osmanlı Türkçesi başlangıç düzeyi

 • 2014 BAHAR

  OTTOMANTURKISHV

 • 2015 GÜZ

  OTTOMANTURKISHV

 • 2014 YAZ

  OTTOMANTURKISHV

 • 2019 GÜZ

  PROSE IN TURKISH LITERATURE

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH POETRY KNOWLEDGE

  Türk Şiir bilgisini öğrenme

 • 2016 GÜZ

  TURKISH COMPOSITION 1

  Düzgün, kurallı bir Türkçe ile yazılı anlatım yapabilmek

 • 2014 BAHAR

  TURKISH COMPOSITION 2

  • Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulayabilmek • Türkçeyi yazılı-sözlü etkili ve güzel olarak kullanabilmek • Dilekçe, tutanak, rapor gibi yazışmaları eksiksiz yapabilmek • Sözlü (konferans, açık oturum, panel, sempozyum…) ve yazılı (makale, deneme, fıkra, sohbet, biyografi…) türleri tanıyabilmek ve uygulayabilmek. • Kurallara uygun iyi kompozisyon yazabilmek.

At My Office

Fen Edebiyat Fakültesi 2.kat