Work Experience

 • 2014

  Doktora Tez Danışmanlığı

  Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Eğitim Bilimleri

 • 2012 2011

  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2008

  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

  Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı

 • 2013 2006

  Dekan Yardımcısı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

 • 2003

  Ana Bilim Dalı Başkanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı

 • 2013 2003

  Bölüm Başkanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Education & Training

 • Ph.D. 2002

  Eğitim Bilimleri (Eğitim Teknolojisi)

  Ankara Üniversitesi

 • Master1995

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor1991

  Eğitim İletişimi ve Planlaması

  Anadolu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Determination of teachers and students readiness level for mobile learning, TC / TRNC Scientific Research Project

  Research Project of Universities

  This project was aimed to determine teachers and students readiness level for mobile learning in TR and TRNC.

 • image

  Evaluation of the views of teachers and students on a web-based collaboration, TR / TRNC Scientific Research Project

  Research Project of Universities

  This project was aimed to evaluate the views of teachers and students on a web-based collaboration in TR and TRNC.

 • image

  Çevre Eğitimi ve Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Toplumlararası Öğretmen Mesleki Gelişimi (ENVETI) - Kıbrıs (UNDP Destekli)

  Research Project for Teachers

  This project was aimed to increase Inter-communal Teacher Professional Development of teachers on Environmental Education and Technology Integration.

Filter by type:

Sort by year:

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Book Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 1

Abstract

Instructional Technologies and Material Design


Özet

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Book Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 1

Abstract

Instructional Programs and Evaluation


Özet

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Computer Assisted Active Learning System Development for The History of Civilization E-learning Courses by Using Free Open Source Software Platforms

Book IGI Global, USA, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 1

Abstract

Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Sistemleri Geliştirilmesi


Özet

Computer Assisted Active Learning System Development for The History of Civilization E-learning Courses by Using Free Open Source Software Platforms

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Book Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara , Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 1

Abstract

Principles and Methods of Instruction


Özet

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Current Developments in Technology-Assisted Education

Book Chapter Formatex Publishers, Spain. ERIC, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 8-12

Abstract

Current Developments in Technology-Assisted Education


Özet

Teknoloji destekli eğitimde güncel gelişmeler

The techniques of teacher made test

Case Report The Ministry of National Education & Culture, February 12-13, North Cyprus, Volume 1, Issue 1, 2002, Pages 1

Abstract

In this report, techniques of teacher made test were discussed.


Özet

Bu raporda, öğretmenler tarafından yapılan testler ile ilgili yöntemler tartışılmıştır.

Evaluation of the teaching certificate program in North Cyprus

Conference Paper I. International Teacher Training Symposia. 18 Mart Universitesi, Canakkale, Turkey, Volume 1, Issue 1, 1997, Pages 1

Abstract

This research was aimed to examine teaching certificate program in North Cyprus.


Özet

Bu araştırma Kuzey Kıbrıs'taki öğretmen sertifika programlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

The dimensions of classroom management. In-service Teacher Training Papers

Conference Paper Ministry of National Education & Culture Publications, North Cyprus , Volume 1, Issue 1, 1999, Pages 1

Abstract

This paper comprehensively discusses the dimensions of classroom management.


Özet

Bu yazıda, sınıf yönetiminin boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

The new learning technologies

Conference Paper Education Technology Seminar, March 11-12, Near East University, North Cyprus, Volume 1, Issue 1, 1999, Pages 1

Abstract

In this seminar, information about new learning technologies were provided.


Özet

Bu seminerde, yeni öğrenme teknolojileri hakkında bilgiler verilmiştir.

New Learning Technologies in Education and computer assisted instruction. In-service Teacher Training Papers

Conference Paper Ministry of National Education & Culture Publications, Volume 1, Issue 1, 2000, Pages 1

Abstract

This paper discusses New Learning Technologies in Education and computer assisted instruction.


Özet

Bu yazıda, eğitimde ve bilgisayar destekli öğretimde yeni öğrenme teknolojilerinin rolü tartışılmıştır.

Internet usage of the learning - teaching process

Conference Paper X. Congress of Educational Sciences. Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey, Volume 1, Issue 1, 2001, Pages 1

Abstract

This paper discussed internet usage of the learning - teaching processes.


Özet

Bu yazıda, öğrenme ve öğretme süreçlerinde internet kullanımı tartışılmış ve sunulmuştur.

The tools of the web assisted foreign language instruction

Conference Paper First International Education Conference-2002 on “Changing Times, Changing Needs”, Volume 1, Issue 1, 2002, Pages 7-14

Abstract

The purpose of this study was to review the asynchronous and synchronous tools of the Web assisted foreign language instruction. This study was conducted on the base of literature survey, so the findings was interpreted and evaluated for the purpose of the study. In the study, firstly, we were preferred to give a brief description of the each Web tools than explained the related research finding and some applications, which were to deals with the web assisted foreign language instruction. The web assisted foreign language instruction tools were divided in two main options. The main asynchronous option tools are e-mail, listserv, online forms/threaded discussions/notes files, on-line quizzes/test and electronic journals. The main synchronous option tools are Internet Relay Chat (IRC), Web radio, Web-based videoconferencing and MOOs. The end of this research researcher recommended that there are needs to new researches on the Web assisted foreign language instruction.


Özet

Computer usage at home by secondary school education students

Conference Paper III. International Educational Technology Conference & Fair. 28-30 May, Eastern Mediterranean University, North Cyprus., Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 1

Abstract

This research examined computer usage at home by secondary school education students.


Özet

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin evlerinde bilgisayar kullanma durumlarını incelemiştir.

Internet usage at home by secondary school education students

Conference Paper III. International Educational Technology Conference & Fair. 28-30 May, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. , Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 1

Abstract

This research examined internet usage at home by secondary school education students.


Özet

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin evde internet kullanma durumları incelenmiştir.

Evaluation of the mathematics teaching web sites

Conference Paper XII. Congress of Educational Sciences, Gazi University, Turkey., Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 1

Abstract

The title of the proceeding was "Evaluation of the mathematics teaching web sites" which was presented.


Özet

Bu bildiri, "Matematik öğretimi ile ilgili web sitelerinin değerlendirilmesi" başlığı ile sunulmuştur.

The usage of the Internet-communication tools by the teacher candidates

Conference Paper Proceeding of IV. International Educational Technology Conference Symposium (IETC 2004). , Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 1

Abstract

This research investigated the use of internet-communication tools of the teacher candidates.


Özet

Bu araştırma, öğretmen adaylarının internet iletişim araçları kullanımını incelemiştir.

Investigation of the main e-learning strategies in European Union.

Conference Paper 2nd International Balkan Education Sciences Congress, October 8-10, 2004, University of Edirne, Turkey., Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 1

Abstract

In this research, the use of main e-learning strategies in European Union was examined.


Özet

Bu araştırmada, Avrupa Birliği'nde temel e-öğrenme stratejilerinin kullanımı incelenmiştir.

The Effectiveness of Web Assisted English Language Instruction on the Achievement and Attitude of the Students

Conference Paper In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications , Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 727-733

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the exercises of English language grammar instruction on the achievement of the students when it is applied on web assisted. The study had been executed in accordance with the experimental study model. The experiment group of the study has used a web site that was prepared and they made the exercises of English language grammar in the study. For this purpose, the experiment group subjects has activities such as Chat (IRC), writing the message on the discussion board, and playing the games on the web by using the grammar rules besides answering the exercise questions that are on the web. The control group subjects have similar learning activities through traditional learning methods. The data of study was collected by “English Language Grammar Test” (ELGT) and “English Language Attitude Scale” (ELAS), which their validity and reliability has been tested. It was found that the English language grammar achievement of the experimental groups’ subjects who made the English grammar exercises on Web assisted was higher than the control groups’ subjects who made them using traditional method.


Özet

Usage of the New Information Technology in Education in North Cyprus.

Conference Paper The Knowledge Society, Economy & Education Congress. March 24-26, 2005, Girne American University, North Cyprus, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 1

Abstract

In this proceeding, usage of the new information technology in education in North Cyprus was discussed.


Özet

Bu bildiride, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanımı tartışılmıştır.

Human Rights and Peace in Cyprus

Conference Paper Conference on “The Role of No-Governmental Organizations in the Field of Education for Democratic Citizenship”, Council of Europe, Warsaw, Poland1, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 1

Abstract

In this paper, information about Human Rights and Peace in Cyprus was provided.


Özet

Bu bildiride, Kıbrıs'taki insan hakları ve barış hakkında bilgiler sunulmuştur.

Using the Moodle learning management system and GREWPTool collaborative tool for teaching a programming language

Conference Paper Proceeding of Creating the Future 4th FAE International Symposium, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 465-470

Abstract

This paper describes an experimental study which has been carried out at the Near East University using the Moodle Learning Management System (LMS) together with two types of Web-Based Collaborative Tools (CTs): Standard CT and Advanced CT to create a virtual learning environment to teach programming languages. The aim of this study was to find out the student opinions when using an advanced collaborative tool and a standard collaborative tool. The results show that the use of a collaborative tool together with an LMS in a web-based environment increases the learning ability of students.


Özet

The effectiveness of using learning management system and collaborative tools in web-based teaching of programming languages

Conference Paper Proceeding of 3rd International Symposium and Education on Electrical, Electronic, and Computer Engineering, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 72-77

Abstract

This paper is about a pilot study which has been carried out at the Near East University during the 2004/5 Fall Semester using the Moodle LMS together with GREWPtool collaborative editor. The system has been tested with 36 students taking the Java and the Pascal programming courses. The results of the pilot study showed that a Learning Management System can be made more efficient if it is enhanced by a collaborative learning tool. Our results have also shown that programming languages such as Pascal and Java can be thought successfully in a web-based environment using an LMS system together with a collaborative tool.


Özet

Near East University Learning Management System Based Distant Education.

Conference Paper VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Volume 3, Issue 1, 2006, Pages 1-10

Abstract

In order to establish a distant education system, it is first required to create a virtual learning system environment. A detailed literature search has revealed the existence of some "Open-Source" systems such as "Claroline, Moodle etc." Each system has been investigated in detail and it was found that "Moodle" is the one closest to the NEU education system. A study has shown that the instructor-learner relationship is poor in existing systems. The "Grewptool" collaborative editor has been used to create various additional features in order to satisfy the group work requirements. This paper is about a pilot study which has been carried out at the Near East University during the 2004/5 Fall Semester using the Moodle together with Grewptool. The system has been tested with 40 students taking the "Java" and the "Pascal" programming courses and the results of the research and a survey are given in the paper. (Contains 2 figures.)


Özet

Combining collaborative learning tool with learning management system in teaching programming language

Conference Paper Proceeding of 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Anatolia University, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 545-556

Abstract

The development of collaborative studies in learning has led to a renewed interest in the field of web-based education. In this experimental study, a highly interactive and collaborative teaching environment was created using Moodle, a learning management system with two types of Collaborative Tools (CTs): Standard CT and Advanced CT to create a virtual learning environment to teach programming languages, Java. 36 subjects were attending to this study. The experimental study was carried out between 2 different groups. Each group has 18 subjects who were randomly selected. Group1 used advanced and group2 used standard collaborative learning tool. The aim of this study was to find out the student opinions when using an advanced collaborative tool and a standard collaborative tool. The system developed has enabled students to follow the lessons in their own places of study, using their own computers. Data was collected at the end of the experimental study by Student Opinions in Relation to the Used Collaborative Tool and The Online Learning Opinion Scale instruments. The results show that the subjects using the standard and the advanced collaborative tool are interested and willing to try to use a collaborative tool. (Contains 4 tables.)


Özet

Competences of school principals regarding knowledge management in elementary schools.

Conference Paper Proceeding of 7th International Educational Technology Conference, Volume 1, Issue 1, 2007, Pages 257-264

Abstract

This research aims to determine the manner of school principals regarding knowledge management in primary school education. The research is a subjective one conducted in general scanning method. Personal information form and five-likert scale are the main means in which data was collected. During the data collection stage, school principals were requested to provide information about the way in which they obtain, share, process, evaluate knowledge, take decision and analyze problems within the scope of knowledge management. In the virtue of the data acquired, the research shows that; the school principals obtain knowledge by attending meetings with teachers, making personal observation, their personal experience and online resources. Regarding the sharing of knowledge, the research shows the principals always share knowledge with their assistant principals and teachers; in using of knowledge, decision making and analyzing problems research also shows that principals take decisions in co-operation with assistant principals and teachers. Last but not least, research shows that in storing the knowledge principals mainly use computers and traditional filing techniques. Seminars should be organized periodically by specialists with respect to acquiring, sharing, using and also filling knowledge following decision-making in order for school administrators to keep abreast of the latest developments in knowledge management.


Özet

Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Posta, Tartışma Grupları ve Sohbet Programlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Algıları

Conference Paper First International Symposium on Computer Education and Instructional Technologies, Volume 1, Issue 1, 2007, Pages 47-60

Abstract

The purpose of this study is to obtain general information from students who have different cultures about using e-mail, chat & discussion groups at internet for educational purposes. For this study quantitative approach was used. Sample size was 301 (221 male – 80 female). The sample comprised university students from North Cyprus and South Cyprus. We classified the students according to their cultures. So these groups are Turkish Cypriots (n=65), Greek Cypriots (n=50), Turkish (n=75), European (n=27), Middle Easterner (n=68) and Asian (n=21). In this study we used a scale designed to get “the opinions of university students about using e-mail, chat and discussion groups on the internet for educational purposes” and demographic information forms. This study showed that, the students use discussion groups and e-mail the most and IRC (chat) the least. According to this study when it analyzed the knowledge gap between students from different countries it was seen that Middle Easterner students’ have higher perception about the use of discussion groups than the Cypriot Turkish and Turkish. And students who use the internet everyday have higher perception about the use of e-mail than the other students.


Özet

Student teacher attitudes towards technology supported collaborative learning environments.

Conference Paper Proceedings of 2008 International Educational Technology Conference (IETC), Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 386-390

Abstract

Technology supported collaborative learning allows students to study together, and produce projects together using technology supported systems. This study aimed to gather attitudes of CEIT students’ in the matter of technology supported collaborative learning in the Near East University. Pre-experimental model used in this study. Data were collected from the students at the start of the term and end. This study was applied to selected sample of 35 students (24 male and 11 females) of Computer Education and Instructional Technologies Department of Near East University and who got the course “authorware tools” at the 1St term of 2007-2008 academic year. The participants got the course “authoring tools application in computer enviorment” which was carried out as a technology supported collaborative learning. The technology supported collaborative learning and authoring tools were described to students by teachers at the begining of the term. Each team has 2 or 3 members. Teams selected projects topics at the begining of term. The aim of the final projects was created a course software about their project topics. Students were discussed the topics with team members and researced the topics then they created a course software. The course included a series of local face-to-face tutorials (four each week during a term) and was supported by e-mail, msn, and discussion forums in a website. Teachers and student teams were discussed the topics and projects during terms and then presented their projects. “the role of the technology on the course” and “Adaptation to the collaborative learning criters” 5 point likert scales and “personal information forums” were used in this study. The results were generally positive at the start and at the end of the term. Besides, students’ attidues were more positive than after studying in technology supported collaborative learning.


Özet

A Research Study About "e-Learning Training Needs" of Vocational High School Teachers in North Cyprus

Conference Paper Proceedings of 7th European Conference on e-Learning, Volume 2, Issue 1, 2008, Pages 590-598

Abstract

Day by day, the e-learning divides between teachers become somewhat more obvious and more important. The teachers, who are e-literate, are starting to prove themselves to be more effective than the others. On the other hand, the vocational high school teachers in North Cyprus, also, face a challenge of updating their knowledge to make appropriate use of the e-teaching methods in their classes. Hence, it was a presumption that the teacher training activities should be delivered to these schools. Of course, to reveal this fact, a research study is done. The purpose of this research is to determine the e-learning training needs of the vocational high school teachers, in North Cyprus. A questionnaire consisting of 32 items was developed by the researchers; the validity and reliability of it is checked. According to the expert views, the questionnaire is divided into 3 factors: Technology-based e-learning applications; web-based e-learning applications and administrative e-learning applications subjects. In North Cyprus, there are 12 vocational high schools and there are about 490 teachers in these schools. The number of the filled questionnaires used in this research is 398. The following are the scales used in the questionnaire: Excellent, quite good, good, basic and needs to be improved. Where, some of the measured subjects in the questionnaire are: Usage of the vocational e-learning equipments; preparation of course materials by using multimedia presentation software; usage of e-software tools for preparing e-quizzes. Descriptive statistics were used to analyze and report this data. As a result of this research, it was found out that: North Cyprus vocational high school teachers have e-learning training needs about the technologic-based, web-based and administrative e-learning applications. To fulfil the necessities of a teacher e-learning training program an action plan should be prepared, collaboratively with the e-learning experts. This research study claims to be the first and a unique study for determining e-learning training needs of vocational high school teachers, in North Cyprus.


Özet

A Collaborative Mobile Learning Environmental Education System for Students

Conference Paper Procedings of 2008 International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation (CIMCA 2008). , Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 1041-1046

Abstract

Mobile learning, a relatively new concept, has gathered momentum and attracted the interest of educators, researchers, and companies developing learning systems and instructional materials. A principal goal of this study was to develop a suitable system for environmental education via mobile technologies. Students sent text messages using the Short Message Service (SMS), and pictures using the Multimedia Messaging Services (MMS) of mobile phones. A web-based environmental education system has been developed by the authors on a University’s server, called the New Mobile Technologies and Environmental Education System (NMobTec-EnvEdu). The exploratory study investigated the results of integrating mobile technology with e-learning and traditional classroom environments; specifically, the use mobile telephones, data services (i.e., WAP, SMS, MMS, e-mail), and messenger. By gathering information and exchanging pictures using mobile telephones, text messaging and transmitting pictures of local environmental blights, students’ attitudes improved toward maintaining a clean environment, and they identified ways to prevent pollution.


Özet

Do Teachers e-Learning Needs Differentiate among Countries?

Conference Paper 8th European Conference on e-Learning Conference Proceedings Book , Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 641-656

Abstract

The e-learning training needs of people are very important to consider in a society that promotes lifelong learning, in order to improve the educational status of people and to make them capable of meeting the current demands of the dynamic environments in which they operate during their everyday activities, regardless of the fields they activate in. To have more successful students, a country should have more successful teachers, and training programs should be delivered to teachers according to their needs. A critical review of literature is carried out with the aim of developing a more practical framework for achieving success in e-learning. Further more, to capture data about K-12 teachers e-learning training needs, a questionnaire, consisting of 62 items, was created by the authors and distributed online and on paper. The online questionnaire, which was posted on Surveymonkey.com, and the paper questionnaire were distributed in four countries (England, Romania, Turkey and Cyprus), in three languages (English, Romanian, and Turkish). 600 paper questionnaires were distributed in schools without computer access and in total; it was distributed to over 2000 K-12 teachers. A total of 621 questionnaires were filled in 3 months. Responses revealed that schools socio-economic backgrounds and schools racial expectations were two factors that contribute to the teachers' e-learning gap. Overall result was that 90% of the participant teachers have access to the internet both at home and at school and 57.3% of these preferred "self study". In conclusion, researchers found out that "online self learning" programs would be the best way to improve K-12 teachers' e-learning training needs. Responses on questionnaire differed significantly based upon countries. Teachers are key personnel in the integration of computers in instructional situations and in the adoption of all other innovations in schools Hence, further studies of the researchers would include implementation of "online self learning programs.


Özet

An evaluation of the professional special-field competency perception of the music teachers serving in the Turkish Republic of Northern Cyprus

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 28, Issue 1, 2011, Pages 968–971

Abstract

The aim of this study is to evaluate the professional special-field competencies of all the secondary school, lycee and vocational school music teachers. The study group of the research consisted of 55 music teachers serving at the schools subordinated to the Ministry of National Education during the spring semester of the 2010-2011 academic year. The statistical analysis of the data obtained through the study revealed that the age and the gender of the music teachers do not show significant differences with regard to special-field competencies. Furthermore, it has also been established that the professional special-field competency perceptions of the music teachers are, in general, at an adequate level.


Özet

Designing a U-Learning Course Platform for the Identified Teacher Training Needs

Conference Paper Proceedings of the European Conference on e-Learning, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 53

Abstract

Teacher Training has undergone major changes in recent years, with the development of digital information transfer, virtual learning environments(VLE) and simulations integrated in learning management systems having a significant effect on it. Online resources like Edu 2.0 and Second Life (SL) encourage a sense of collaboration and community which now needs to be embraced through teaching and learning practice. Researchers, as a result of 4 years research study of global e-learning training needs in 25 countries analyzed the needs of the teachers' e-education requirements and their preferred e-learner environments. Although, there were some common needs like "knowledge and skill of preparing e-quizzes", they found that there was a divide among teachers' skills and knowledge's. Hence, the necessary steps to develop proper ICT infrastructure required for e-Learning are taken. As a result of all the findings in the literature, courses are decided to be delivered to bridge these. A global strategy is decided for moving towards and encouraging teachers towards deploying e-Learning for their courses. Syllabus is prepared, online evaluation is required and suggestions are taken from experts coming from different walks of life, from 25 countries. This process ended in 4 months. After having rewritten the syllabus, course material is prepared and carefully proof read by English teachers and e-education experts. The course environment is used by 51 experts and is redesigned by the researchers according to their suggestions. After 6 months of work, the last form of VirtualNeu (Virtual Near East University Portal) is published. Encouragement and proper incentive to English Teachers to participate in the e-training programs were provided by the ministry of education in North Cyprus. 80 Teachers have registered to the system and courses will start on 7 September 2011. Researchers mission for the next two years, 4 years and beyond is clear and unequivocal; like the last four years: Preparing a portal and making it universally accessible and useful for teachers; delivering e-courses for their specified training needs and, helping them to be more innovative and more creative individuals who change and improve the world education.


Özet

Is SMS still alive for education: Analysis of educational potentials of SMS technology?

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 3, Issue 1, 2011, Pages 1439–1445

Abstract

Mobile phone, especially SMS concept is a fairly old technology. In spite of the fact that there are some applications of using SMS capabilities of mobile phones in education, the usage is not widely in all educational areas. Still, there is a need to understand how SMS technology could be applicable for education in different ways. Hence, in this study, authors’ investigate possible educational use of SMS by providing a detailed analysis of the technology and examples of different research studies of successful implementations in education. This study may be a guide for school administrators and policy makers to understand educational technology potential of SMS by providing benefits and drawbacks of the technology.


Özet

“Hello world”, web mining for e-learning

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 3, Issue 1, 2011, Pages 1381–1387

Abstract

As the internet and mobile applications are getting an important role in our lives, usage of mobile services also took place in educational field since the internet is widespread, which is usually called by the terms “e-learning” or “distance learning”. A known issue on e-learning is all the content’s being online and less face-to-face communication than traditional learning; this brings the problem of chasing student’s success, and advising and managing student’s way of studying. Hence, a recent hot topic, data mining, can be applied on student’s data left on e-learning portals to guide the instructor and advisors to help students’ being more successful. Recent researches done on this topic showed that e-learning combined with data mining can decrease the gap between itself and traditional learning — referred as semantic web mining in general.


Özet

“With” or “Without” a definition

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 3, Issue 1, 2011, Pages 1368–1373

Abstract

There are lots of research studies about perceptions of students on many different concepts. However, there is not any research study which questions students’ knowledge about the meanings of the dominant education types: Traditional Education, Webbased Education, Mobile Education, E-education.The purpose of this study was to investigate students’ definitions of education, their preferences and their reasoning in these. For this purpose the data gained from 198 computer education in Turkey and in Cyprus was studied. Students’ definitions were different than the definitions in the literature. However, with or without a correct definition, tactile was the students’ best learning style preference.


Özet

Deciding which technology is the best for distance education: Issues in media/technology comparisons studies

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 3, Issue 1, 2011, Pages 1388–1395

Abstract

Distance education decision makers; who will be shaping the future of distance education; should understand the role of different technologies and their unique attributes closely. In order to achieve this task accurately, they also need to know the superiorities of different technologies to each other. Media comparison studies have been conducted to see these superiorities and to help deciding “which technology is better?” In some studies researchers make some fundamental errors and flaws in media comparison studies for distance learning. Hence, there is a need to determine these issues in order to make decision process work better. In this review study, issues on media comparison studies in distance education discussed with theoretical backgrounds. Also in this study, reader could find what kind of flaws can occur in media comparisons studies and what cause to these flaws as well as some suggestions to avoid these flaws. In this study, five of the most significant errors scholars have made in writing and discussing distance education research in technology/media comparisons studies are determined. This study aims to help distance education policy makers, distance education researchers and instructors by making them aware of these issues in comparison studies. Hence, they could make a more accurate decision when implementing distance learning solutions in their institutions.


Özet

Students evaluation of EDU 2.0: a case study

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 28, Issue 1, 2011, Pages 948–956

Abstract

Not every learning management system has the same functions and the same characteristics; what is important is to choose the best one available for the students. Purpose of this study is to find out Education Students perspectives about the Edu 2.0 system. For this purpose, Undergraduate students (n=51) and Graduate students (N=9) evaluated the learning management system Edu 2.0. Their result was that the system is “good” for courses delivered in English; however it is not so efficient for Turkish courses.


Özet

Assessment of the In-Service Training Programs of the Political Parties

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 177, Issue 1, 2015, Pages 464–474

Abstract

The aim of this study is to analyze the contents of the in-service training programs of the political parties; National Unity Party (UBP), Republican Turkish Party (CTP), Communal Democracy Party (TDP) and Democrat Party (DP) which have seats in the parliament of the Turkish Republic of Northern Cyprus. In this study, interview forms are used for data gathering and data is analyzed with descriptive and content analysis methods. The training secretaries of the parties have been interviewed within the context of this study and information has been gathered regarding the in-service training programs and their adopted approach.


Özet

The Review of Published Articles on Mobile Learning Area in EBSCO Database

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 182, Issue 1, 2015, Pages 710–717

Abstract

The distance learning is an instruction system which has various and independent instruction environment, customized lecture design, method and techniques. Distance learning has been improving from letter learning to mobile learning. That's why the aim of this research is to lead for new researchers on mobile learning area. Also we will find out new trends on mobile learning through this research. This research has limited with 2008-2013 years and it has been used EBSCO as a database. The sample of this study consist 67 articles. The criteria of this research is reported according groups of publication dates, countries, research areas, methods, education levels, researching methods, used mobile devices.


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9539499123962743166&hl=en&oi=scholarr

General Publication Assessing the success rate of students using a learning management system together with a collaborative tool in web-based teaching of programming languages, 2016

Abstract


Özet

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2011.00415.x/full

General Publication Teacher perception for m‐learning: scale development and teachers perceptions, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508001437

General Publication Using mobile learning to increase environmental awareness, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/the_use_of_social/jucs_19_05_0658_0671_bicen.pdf

General Publication The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook., 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1302597X&AN=36264741&h=iyqNuv3NMx76UAxvLpT7bHDD%2BTWWUFv1c%2FI5TyF64xr4R3XOsdujJjvUzNj%2BeBKsogWM%2BCGCeL17BPCxd%2BW63A%3D%3D&crl=c

General Publication Research and Trends in Computer-assisted Language Learning during 1990-2008: Results of a Citation Analysis., 2016

Abstract


Özet

http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.13.1.186

General Publication Divergence of Digital World of Teachers., 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED490528

General Publication The Effectiveness of Web Assisted English Language Instruction on the Achievement and Attitude of the Students., 2016

Abstract


Özet

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2009.01018.x/full

General Publication Results of a citation analysis of knowledge management in education, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Dogan_Ibrahim/publication/228960808_Student_Opinion_Towards_Using_an_Open_Source_Learning_Management_System_Together_With_a_Collaborative_Tool/links/09e415128e65464742000000.pdf

General Publication Student opinion towards using an open source learning management system together with a collaborative tool, 2016

Abstract


Özet

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12136/full

General Publication M‐learning adequacy and perceptions of students and teachers in secondary schools, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009894

General Publication Implementation of semantic web mining on e-learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000809

General Publication Improving critical thinking skills in mobile learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050911000287

General Publication Is SMS still alive for education: Analysis of educational potentials of SMS technology?, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7545613384803425725&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s12564-010-9120-2

General Publication The communicative competences of students and teachers in different levels of education in North Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/212

General Publication Walking in two worlds: From e-learning paradise to technologically locked-in, 2016

Abstract


Özet

http://ceoncees.org/article.aspx?query=RELAKW%26and%26distance%2Beducation&page=1&sort=1&stype=0&type=&backurl=%2Frelated.aspx%3Fartak%3Ddistance%2Beducation

General Publication Anxiety and resistance in distance learning, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17098868854863523753&hl=en&oi=scholarr

General Publication Web destekli ingilizce öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/wjet/article/viewArticle/256

General Publication The trends in technology supported collaborative learning studies in 21st century, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED494265

General Publication An Evaluation of Open Source Learning Management Systems According to Learners Tools., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4709402904268675421&hl=en&oi=scholarr

General Publication Trend of Distance Education in the last three Decades, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151000299X

General Publication The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-8255-7

General Publication A review of two mainline e-learning projects in the European Union, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048342/5000045662

General Publication Lifelong learning competence scale (LLLCS): the study of validity and reliability, 2016

Abstract


Özet

http://search.proquest.com/openview/80d0ee768f72cb0d2c0505921aada78b/1?pq-origsite=gscholar

General Publication Teacher attitudes toward online education following an online inservice program, 2016

Abstract


Özet

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5172769

General Publication A collaborative mobile learning environmental education system for students, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494820.2012.682586

General Publication Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14986923208286687743&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arası ilişki, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43519318/librariess.pdf

General Publication ÖÄzRENME ORTAMI OLARAK KÃœTÃœPHANELERÄ°N DEÄzERLENDÄ°RÄ°LMESÄ° EVALUATION OF UNIVERSITY LIBRARIES, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050911000202

General Publication “Hello world”, web mining for e-learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43520808/seda_cakmak.pdf

General Publication The Evaluation of Attitudes Towards Research of The Students Studying Library Database via Moodle, 2016

Abstract


Özet

http://www.sproc.org/ojs/index.php/wjet/article/view/46

General Publication Flipped classroom: A review of recent literature, 2016

Abstract


Özet

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/07022012175514egitimdeprogbaski.pdf

General Publication Eğitim programları ve değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/911

General Publication Reflections on the training of career counselors, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11437145477219447283&hl=en&oi=scholarr

General Publication Attitudes of teacher candidates towards technology supported collaborative learning, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5721819999611843802&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2016

Abstract


Özet

http://journals.cambridge.org/abstract_S1037291112000040

General Publication The relationship of computer games and reported anger in young people, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281000981X

General Publication Re-thinking virtual universities, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s12564-009-9019-y

General Publication E-learning divides in North Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7195751393276062334&hl=en&oi=scholarr

General Publication Perceptions of principals towards lifelong learning, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9471817872609914686&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğrenci merkezli öğretime yönelik öğretmen görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/16

General Publication Competence of school principals regarding knowledge management in elementary schools, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3045941914311634574&hl=en&oi=scholarr

General Publication İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2700532879760300840&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bilgisayar destekli dil öğrenme çalışmalarında araştırma ve yönelimler: Bir meta-analizi çalışmasının sonuçları, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43520061/moodle.pdf

General Publication Using the Moodle learning management system and Grewptool collaborative tool for teaching a programming language, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000792

General Publication Undergraduate students attitudes towards English language, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4724294135292072084&hl=en&oi=scholarr

General Publication The perceptions of university students on using e-mail, chat & discussion groups for educational purposes, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5154533666315785598&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretim ilke ve yöntemleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=18161233179400601544&hl=en&oi=scholarr

General Publication According the Teacher Evaluatıon in Social Information Course for Primary Teaching Class 4 & 5, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED503541

General Publication The Effectiveness of Using Learning Management Systems and Collaborative Tool in Web-Based Teaching of Programming Languages., 2016

Abstract


Özet

http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-2-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-24-2-623-16-1489-Uygarer-R/T-ANTH-24-2-623-16-1489-Uygarer-R-Tx[27].pdf

General Publication A Piece of Qualitative Study About Digital Natives, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13182311715860531253&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretmen adaylarının İnternet-iletişim araçlarını kullanma durumu, 2016

Abstract


Özet

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164780

General Publication Evaluacija nastavničkih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjeloživotnog učenja, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045042

General Publication Assessment of the Studies on Problem based Learning Studies through the Content Analysis, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43517205/deliberates.pdf

General Publication The use of deliberates practices on a mobile learning environment, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009742

General Publication Using internet applications as a solution for vocational adult education, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uzunboylu/publication/292389014_The_Evaluation_of_Anthropological_Attitudes_Towards_Social_Professional_and_Lifelong_Learning_in_Terms_of_Some_Veriables/links/56ddb69308ae46f1e99f888f.pdf

General Publication The Evaluation of Anthropological Attitudes Towards Social Professional and Lifelong Learning in Terms of Some Veriables, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038348

General Publication Research in Physics Education: A Study of Content Analysis, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916325546

General Publication Comparing ICT Oriented Phd Research in Turkey with Recent ICT Research Trends, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050911000214

General Publication Deciding which technology is the best for distance education: Issues in media/technology comparisons studies, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14330237.2010.10820399

General Publication Results of a Citation Analysis of the Career Counselling Field from an African Perspective, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/ijlt/article/viewArticle/321

General Publication Faces are better than monitors, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815022600

General Publication The Conditions that Enabled the Foundation of the Village Institutes in Turkey and a Comparison with Today, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED491480

General Publication Near East University Learning Management System Based Distant Education., 2016

Abstract


Özet

http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-24-0-000-16-Web/Anth-24-3-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-24-3-778-16-1582-Selcuk-G/T-ANTH-24-3-778-16-1582-Selcuk-G-Tx[11].pdf

General Publication Pre-service Teachers’ Self-efficacy Beliefs in the Context of Teacher Education Program, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/wjet/article/view/22

General Publication New trends on mobile learning area: The review of published articles on mobile learning in science direct database, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED490529

General Publication The Tools of the Web Assisted Foreign Language Instruction., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16619169252115223453&hl=en&oi=scholarr

General Publication The views of the educationists towards the functions of the education technologies centre, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026176

General Publication An evaluation of the professional special-field competency perception of the music teachers serving in the Turkish Republic of Northern Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/440

General Publication A content analysis of citizenship education, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED503163

General Publication Combining Collaborative Learning with Learning Management Systems in Teaching Programming Language., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4594842637789956498&hl=en&oi=scholarr

General Publication Teachers views on learner centered education, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14330237.2010.10820398

General Publication Student Teachers Reflections of a Community Service Learning Experience, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009717

General Publication If knowledge is power why keep it secret?, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1302597X&AN=17101430&h=PbNtnEAF62m3g7uceB7g6a0KnYSJwzwzwMZbhRf7T7d%2ByVf63MJuiID7A5Do%2Bj9%2FcCCmstfGfAeLbITqZgIhXg%3D%3D&crl=c

General Publication Öğretmen Adaylaıinın Farklı İçerikli Web Sitelerini Ziyaret Etme Sıklığı Ve Cinsiyet Faktörünün Etkisi., 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/validity_and_reliability_of/jucs_22_01_0082_0093_uzunboylu.pdf

General Publication Validity and reliability of tablet supported education attitude and usability scale, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815017528

General Publication Assessment of the In-Service Training Programs of the Political Parties, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048453/5000045773

General Publication Eğitim Teknolojileri Merkezlerinin İşlevlerine İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_21_10/determination_of_turkish_university/jucs_21_10_1283_1296_uzunboylu.pdf

General Publication Determination of Turkish University Students Attitudes for Mobile Integrated EFL Classrooms in North Cyprus and Scale Development: ELLMTAS, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038245

General Publication Evaluation of Art Education in Terms of Content Analysis, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_22_1/future_trends_in_computing/jucs_22_01_0001_0003_editorial.pdf

General Publication Future Trends in Computing Technology in Education J. UCS Special Issue, 2016

Abstract


Özet

http://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/viewArticle/446

General Publication Evaluation of Teachers’ Attitudes and Perceptions of Competence Regarding Lifelong Learning/Evaluacija nastavničkih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjeloživotnog učenja, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/ijlt/article/view/170

General Publication The content analysis of the computer-assisted studies in mathematics education between the years 2009-2014/April, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/7.3.1

General Publication Cypriot Journal of Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041336

General Publication High School Students’ Attitudes towards Distance Education: Comparative Study, 2016

Abstract


Özet

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=230942

General Publication TRAINNING OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT CURRICULUM DEVELOPMENT-IZOBRAZBA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA O RAZVOJU KURIKULUMA, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16818398641242200123&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editor, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/10_2_2

General Publication The Reviewer List, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812023622

General Publication English Language Teachers’ Success in Blended and Online e-Learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815030931

General Publication The Review of Published Articles on Mobile Learning Area in EBSCO Database, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43465594/marriage.pdf

General Publication What is the Secret Behind 25 Years of Marriage?, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045017

General Publication Content Analysis of Artıcles about Computer Teaching Methods: A Content Analysis Study, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_19_5/innovative_instructional_technologies/abstract.html

General Publication Innovative Instructional Technologies J. UCS Special Issue, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=731337933923796512&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/45466110/Uzunboylu___Gulenaz_Selcuk.pdf

General Publication Lifelong Learning Competency Perceptions of Teacher Candidates According to a Teacher Training Program, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43517278/intellgent.pdf

General Publication The Roles of Intelligent Tutoring Agents in Dialectical Learning for Autonomous and Collaborative Exploration of Knowledge, 2016

Abstract


Özet

http://www.studiomapi.it/upload/staff_pubblicazioni/file_4_00000008.pdf

General Publication International Scientific Committee, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032048

General Publication A Survey Regarding of Domestic Violence Againts Women, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43517142/instructional_design.pdf

General Publication Common Instructional Design Perspectives of Visual Design, Web Usability and Multimedia Design, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uzunboylu/publication/287311922_Evaluation_of_Teachers_Attitudes_and_Perceptions_of_Competence_Regarding_Lifelong_Learning/links/56ddfcc608aeb8b66f94a3f4.pdf

General Publication Evaluation of Teachers’ Attitudes and Perceptions of Competence Regarding Lifelong Learning, 2016

Abstract


Özet

http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/367

General Publication GELÄ°ÅzMEKTE OLAN BÄ°R ÃœNIVERSÄ°TEDE AKADEMÄ°K BÄ°LGÄ° VE KÄ°ÅzÄ°SEL BÄ°LGÄ° YÖNETÄ°MÄ°: BÄ°R ÖRNEK DURUM ÇALIÅzMASI, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43518013/walking.pdf

General Publication Cypriot Journal of Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026140

General Publication Students evaluation of EDU 2.0: a case study, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/39709401/Trend_of_Distance_Education_in_the_last_20151105-9095-7utkoy.pdf

General Publication World Journal on Educational Technology, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED503542

General Publication Using the, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/the_use_of_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43519367/learner.pdf

General Publication ÖÄzRENCÄ° MERKEZLÄ° EÄzÄ°TÄ°ME YÖNELÄ°K ÖÄzRETMEN GÖRÃœÅzLERÄ° TEACHERS VIEWS ON LEARNER CENTERED EDUCATION, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009833

General Publication Gender differences between theoretical and practical achievements of CS students, 2016

Abstract


Özet

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TWe-AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA203&dq=info:gkefJ2npetIJ:scholar.google.com&ots=1JY7UhNF_K&sig=azD9zBx-Pxwp8OA3Jp-IMNJkR9g

General Publication Dilek Karahoca, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uzunboylu/publication/286660619_Student_Teachers_Reflections_of_a_Community_Service_Learning_Experience/links/56d764a308aee73df6c30f5a.pdf

General Publication Student Teachers Reflections of Communıty Servİce Learnİng Experience, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12000485116698802466&hl=en&oi=scholarr

General Publication WCETR-2011 World Conference on Educational Technology Researches, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uzunboylu/publication/277032773_Competence_of_School_Principals_Regarding_Knowledge_Management_in_Elementary_Schools/links/574039ef08ae9ace84139475.pdf

General Publication Ä°LKÖÄzRETÄ°MDE OKUL YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N BÄ°LGÄ° YÖNETÄ°MÄ°NE YÖNELÄ°K YETERLÄ°LÄ°KLERÄ° (KKTC, LEFKOÅzA ÖRNEÄzÄ°) COMPETENCE OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ELEMENTARY SCHOOLS, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/33232037/A_10.pdf

General Publication World Conference on Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050911000184

General Publication “With” or “Without” a definition, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uzunboylu/publication/296677557_ACADEMIC_KNOWLEDGE_AND_PERSONAL_KNOWLEDGE_MANAGEMENT_IN_A_DEVELOPING_UNIVERSITY_A_CASE_STUDY/links/56d7feca08aee73df6c31859.pdf

General Publication ACADEMIC KNOWLEDGE AND PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A DEVELOPING UNIVERSITY: A CASE STUDY, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/39580513/2015_Development_of_Technology_in_Turkey_through_Tree_Graph.pdf

General Publication SYMPOSIUM CHAIR, 2016

Abstract


Özet

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.1505&rep=rep1&type=pdf

General Publication World Journal on Educational Technology, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_22_3/social_media_battles_their;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication G. Lappas, A. Triantafillidou, P. Yannas, A. Kavada, A. Kleftodimos, O. Vasileiadou, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30872641/ietc2009.pdf#page=202

General Publication ÖÄzRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKÄ° ÖÄzRETMENLÄ°K KARÄ°YERLERÄ°NDE Ä°ÅzBÄ°RLÄ°KLÄ° ÖÄzRENMEYÄ° KULLANMALARINA YÖNELÄ°K GÖRÃœÅzLERÄ° TEACHER CANDIDATES VIEWS AND INTEREST FOR THEIR FUTURE EDUCATION AND COLLABORATIVE LEARNING, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11579757422427519316&hl=en&oi=scholarr

General Publication Computer Based Testing for e-Learning: Classifying Questions for Computer Adaptive Testing, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026280

General Publication Competence of administrators regarding knowledge management in data processing centers (TRNC region), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2474288812290747453&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editor, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/validity_and_reliability_of;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, T. Tavukcu, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/effectiveness_of_cloud_systems;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication H. Uzunboylu, V. Tugun, 2016

Abstract


Özet

http://www.uhbabdergisi.com/dergi/acc0cUHBAB%2015.pdf#page=48

General Publication EVALUATION OF THE VIEWS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ABOUT LIFELONG LEARNING1, 2016

Abstract


Özet

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/713-published.pdf

General Publication LIFELONG LEARNING COMPETENCE SCALE (LLLCS): THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY YAÅzAM BOYU ÖÄzRENME YETERLÄ°K ÖLÇEÄzÄ° (YBÖYÖ): GEÇERLÄ°K VE GÃœVENÄ°RLÄ°K ÇALIÅzMASI, 2016

Abstract


Özet

http://www.elearning-conf.eu/docs/cp09/paper-19.pdf

General Publication Meta-Cognitive Tool Development to Improve e-Learning Environment, 2016

Abstract


Özet

http://www.jstor.org/stable/pdf/30221322.pdf

General Publication International Review Abbas Johari, 2016

Abstract


Özet

http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/68.doc

General Publication ÖÄzRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJÄ° DESTEKLÄ° Ä°ÅzBÄ°RLÄ°KLÄ° ÖÄzRENME ORTAMINA YÖNELÄ°K TUTUMLARI, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/ijlt/article/download/172/pdf

General Publication International Journal of Learning and Teaching, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43519029/question.pdf

General Publication Computer Based Testing for E-learning: Evaluation of Question Classification for Computer Adaptive Testing, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_18_6/a_framework_for_the;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication C.-L. Botha, E. Kritzinger, M. Loock, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312000035

General Publication International Scientific Committee, 2016

Abstract


Özet

http://apbs.mersin.edu.tr/files/burhancapri/Scientific_Meetings_008.pdf

General Publication Executive Board, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_18_3/university_students_and_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arası ilişki

Original Article Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana bilim Dalı, Ankara, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki

Original Article Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı, Ankara, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Web destekli ingilizce öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi

Original Article Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

One of new educational technological application: Web assisted instruction

Original Article Near East College Publications, North Cyprus , Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 1

Abstract

This is an article discussing web assisted instruction as a new educational technological application.


Özet

Web-destekli öğretimin yeni bir eğitimsel teknoloji yaklaşımı olarak ele alındığı bir makaledir.

Near East University Learning Management System Based Distant Education.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Tools of the Web Assisted Foreign Language Instruction.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The frequency of visits to different content web sites and the effect of the gender

Original Article Eurasian Journal of Educational Sciences, Volume 5, Issue 19, 2005, Pages 112-123

Abstract

This research has been done with the aim of trying to determine the state of the frequency of visits to the ?nternet web sites of teacher candidates. in this research, the effect of the frequency of visits to different content web sites and the gender factor of teacher candidates has been investigated. This research has been done according to the general research method. The sample group of this research consists of 223 female and 155 men, making a total of 378 teacher candidates. in this research, the "vveb site visits" have been used as a questionnaire to gather datum vvhere content validity and reliability have been made. This questionnaire is formed in 5 points Likert types of 25 items. The datum gained have been artalyzed by using the percentage (%), mean (X) and t-test techniques. For the interpretation of the results, the .01 and .05 meaning level has been taken as a basis. Discussions and suggestions having to do with the findings gained at the end of this research have been given place do


Özet

An Evaluation of Open Source Learning Management Systems According to Learners Tools.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A review of two mainline e-learning projects in the European Union

Original Article Educational Technology Research and Development, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Review of Two Mainline E-Learning Projects in the European Union

Original Article Educational Technology Research and Development, Volume 54, Issue 2, 2006, Pages 201-209

Abstract

This was a survey of the literature regarding the use ofe-learning in two mainline e-learning projects in the European Union: (a) the e-Learning Action Plan and (b) the e-Learning Program. I found evidence that the European Commission (EC) has positively affected European countries that have participated in these projects by (a) providing necessary infrastructures and equipment, (b) implementing teacher training, (c) delivering useful content and services, (d) encouraging cooperation and networking; (e) promoting digital literacy, (f) launching European virtual campuses, and (g) supporting the use of the World Wide Web (WWW) for “e-Twinning” primary and secondary schools.


Özet

The Effectiveness of Using Learning Management Systems and Collaborative Tool in Web-Based Teaching of Programming Languages.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Descriptive Review of Mainline E-Learning Projects in the European Union: E-Learning Action Plan and E-Learning Program

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 1-20

Abstract

This study’s purpose was to survey the literature on European Union (EU) elearning strategies specifically related to two mainline e-learning projects: the eLearning Action Plan and the E-Learning Program. Results of the evaluation and interpretation of the literature show that the European Commission has positively impacted European Union countries that participated in the projects through multiple and transversal actions and interactions, including: (a) providing necessary infrastructures and equipment; (b) implementing teacher training; (c) delivering quality content and services; (d) encouraging cooperation and networking; (e) promoting digital literacy; and (f) launching European virtual campuses and twinning schools (primary and secondary) via the Internet. The European Commission should continue to fund this critical research as a means of furthering Europe’s move toward a knowledge-based society.


Özet

The Perceptions of University Students on Using E-Mail, Chat & Discussion Groups for Educational Purposes

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 47-60

Abstract

The purpose of this study is to obtain general information from students who have different cultures about using e-mail, chat & discussion groups at internet for educational purposes. For this study quantitative approach was used. Sample size was 301 (221 male – 80 female). The sample comprised university students from North Cyprus and South Cyprus. We classified the students according to their cultures. So these groups are Turkish Cypriots (n=65), Greek Cypriots (n=50), Turkish (n=75), European (n=27), Middle Easterner (n=68) and Asian (n=21). In this study we used a scale designed to get “the opinions of university students about using e-mail, chat and discussion groups on the internet for educational purposes” and demographic information forms. This study showed that, the students use discussion groups and e-mail the most and IRC (chat) the least. According to this study when it analyzed the knowledge gap between students from different countries it was seen that Middle Easterner students’ have higher perception about the use of discussion groups than the Cypriot Turkish and Turkish. And students who use the internet everyday have higher perception about the use of e-mail than the other students.


Özet

Combining Collaborative Learning with Learning Management Systems in Teaching Programming Language.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğrenci Merkezli Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

TEACHERS VIEWS ON LEARNER CENTERED EDUCATION

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 2, 2006, Pages 94-109

Abstract

This research has been done according to the general research method to identify the opinions on student based learning by the primary teachers. 243 primary school teachers constitute the working group of this research. In this research, “to identify the opinions on student based learning by the teachers have been used as a questionnaire to gather data where content validity and reliability have been made. This questionnaire is formed in 5 points likert types of 46 items. The data gained have been analyzed by using the percentage (%) mean ( ) and t-test techniques. At the end of the research, the teachers opinions are “the teachers and school managers need in service training to make the student based learning useful”, “the ministry of education passes to the new education system and use student based learning without preparation.”, “there must be enough substructure of schools, management of school, lesson programs, materials of the lessons and guidance service in schools to apply the student based learning.”, “also the parents and the students must be got informed about the new education system and uses.” on student based learning.


Özet

Using the Moodle Learning Management System and GREWPtool Collaborative Tool for Teaching a Programming Language.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

According the Teacher Evaluatıon in Social Information Course for Primary Teaching Class 4 & 5

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 2, 2007, Pages 96-106

Abstract

The aim of this research was to designate the teachers’ opinions according to education programs’ aim, contents, education activities and evaluation of social information course. The research was conducted a frame of general survey model and questionnaires. This study was applied to selected sample of 48 teachers. The questionnaires were applied to 4. and 5. class primary school. Collected data were analyzed by SPSS 13 program The study has shown that there is no significanct difference on teachers opinions according to socio-economic levels of schools’ and professional seniority. The study showed that in-service trainings and their is effect the teachers’ opinions. The results showed that there were found a significanct difference between opinions of teachers according to number of students in their class. It is an important result that there were found a significant difference between opinions of teachers who were participate and were not participate to the activities organized by ministry of education.


Özet

Teacher attitudes toward online education following an online inservice program

Original Article International Journal on E-learning, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Teacher Attitudes Toward Online Education Following an Online Inservice Program

Original Article International Journal on E-Learning , Volume 6, Issue 2, 2007, Pages 267-277

Abstract

This study sought to determine attitudes toward online education of English language teachers employed in state secondary schools in North Cyprus following an inservice program on distance education. Seventy-four teachers (male = 37, female = 37) attended a 6-hour inservice training program organized by the Ministry of Education and Culture. Data were collected from the Attitudes towards Online Learning Scale. Following the program, significant differences in attitude toward online education were found based upon teaching experience, school location, and use of e-mail. The use of computers and internet technologies has not yet been used extensively in North Cyprus. Improved teacher attitudes will likely improve to the extent that teachers in this county become more familiar with web-based technologies.


Özet

Evaluation of University Libraries

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 1, 2007, Pages 9-20

Abstract

The importance of Education Technology is rapidly increasing as time passes. Studies also made within this field show parallel increase too. It has been put forward that, the importance which has been aroused effects the amount of service quality offered. The aim of this study is to evaluate the services which are offered that creates an effective learning environment. The libraries were evaluated according to catalogue search, website, hardware, staff, materials, needs of library, achieve to materials, directions and opening hours of libraries. “The quality of the offered service at the libraries” was the collective data tool. The data set includes users from university libraries and Atatürk Culture Center Library. Collected data was analyzed with SPSS 14 and the necessary statistical calculations were made and data’s were presented.


Özet

Competence of School Principals Regarding Knowledge Management in Elementary Schools

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 2, 2007, Pages 68-79

Abstract

This research aims to determine the manner of school principals regarding knowledge management in primary school education. The research is a subjective one conducted in general scanning method. Personal information form and five-likert scale are the main means in which data was collected. During the data collection stage, school principals were requested to provide information about the way in which they obtain, share, process, evaluate knowledge, take decision and analyze problems within the scope of knowledge management. In the virtue of the data acquired, the research shows that; the school principals obtain knowledge by attending meetings with teachers, making personal observation, their personal experience and online resources. Regarding the sharing of knowledge, the research shows the principals always share knowledge with their assistant principals and teachers; in using of knowledge, decision making and analyzing problems research also shows that principals take decisions in co-operation with assistant principals and teachers. Last but not least, research shows that in storing the knowledge principals mainly use computers and traditional filing techniques. Seminars should be organized periodically by specialists with respect to acquiring, sharing, using and also filling knowledge following decision-making in order for school administrators to keep abreast of the latest developments in knowledge management.


Özet

Assessing the success rate of students using a learning management system together with a collaborative tool in web-based teaching of programming languages

Original Article Journal of educational computing research, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ASSESSING THE SUCCESS RATE OF STUDENTS USING A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM TOGETHER WITH A COLLABORATIVE TOOL IN WEB-BASED TEACHING OF PROGRAMMING LANGUAGES

Original Article Journal of Educational Computing Research, Volume 36, Issue 3, 2007, Pages 301-321

Abstract

The development of collaborative studies in learning has led to a renewed interest in the field of Web-based education. In this experimental study a highly interactive and collaborative virtual teaching environment has been created by supporting Moodle LMS with collaborative learning tool GREWPtool. The aim of this experimental study has been to find out the success rate of students when using an advanced and a standard collaborative tool in teaching programming languages over the Internet. The system has been tested with a total of 58 students whose aim was to learn the programming language Java. Success rate of students have been measured using two different assessments. Our results show a higher success rate when an LMS system is combined with an advanced collaborative tool during the teaching of programming languages in a Web-based environment.


Özet

Eğitim programları ve değerlendirilmesi

Original Article Ankara: Öğreti Yayınları, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

E-learning divides in North Cyprus

Original Article Asia Pacific Education Review, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

THE VIEWS OF THE EDUCATIONISTS TOWARDS THE FUNCTIONS OF THE EDUCATION TECHNOLOGIES CENTRE

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Volume 37, Issue 1, 2009, Pages 159-173

Abstract

The aim of this study is to present the functions and responsibilities of Educational Technologies Centre (ETC), with the help of opinions from the educationists. A total of 133 educationists have been included in this study where 18% of educationists were educational experts from Ministry of Education in North Cyprus, 33.1% were school headmasters, 30.8% were school teachers, and 18% were academicians. The data was collected by questionnaires named “The Functions of the Educational Technologies Center” which was prepared after reviewing the related Literature. The Alfa reliability of the questionnaire is 0.98. The educationalist approved 89% of items in the questionnaires.


Özet

Research and trends in computer-assisted language learning during 1990-2008: Results of a citation analysis

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Using mobile learning to increase environmental awareness

Original Article Computers & Education, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Student opinion towards using an open source learning management system together with a collaborative tool

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

E-learning divides in North Cyprus

Original Article Asia Pacific Education Review, Volume 10, Issue 2, 2009, Pages 281-290

Abstract

The purpose of this study is to find out the differences in e-learning competences of teachers. The independent variables used were geographic location, teaching experience, Internet access, e-learning training needs, ICT teacher/non-ICT teachers, and status. A questionnaire was developed to examine the e-learning competencies of vocational high-school teachers in North Cyprus. Findings reveal that the e-learning competencies of teachers in North Cyprus can be classified according to technology-based e-learning, web-based e-learning, and administrative e-learning. In addition, there is an e-learning divide between those teachers who are experienced and those who are not, those who have limited Internet access and those who have unlimited Internet access, those who have less training needs and those who have more training needs, and between ICT teachers and non-ICT teachers.


Özet

Undergraduate students attitudes towards English language

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Undergraduate student's attitudes towards English language

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 431–433

Abstract

The aim of this study is the attitudes of undergraduate student's towards English language and also whether there are any significant meanings between their gender, nationality and the departments which they study in. The instrument used to gather information is a scale developed by researchers. A general research model was taken place in order to reach to our sources. The scale used in this study is to measure the attitudes towards English (reliability: 0.91) and a personal information form. The views and advice of experts were given for the validity of the used scale. Together with this, the students who participated were from the Near East University, from the departments of CEIT (Computer Education and Information Technologies) and Nursing (N = 161). To gather the data the t-test technique was used. According to the result of the gathered information, there was no significant meaning between the students’ attitudes towards English regarding their gender, nationality and the departments which they study in.


Özet

Attitudes of teacher candidates towards technology supported collaborative learning

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Libraries as Learning Environments

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 1, 2009, Pages 9-20

Abstract

The importance of Education Technology is rapidly increasing as time passes. Studies also made within this field show parallel increase too. It has been put forward that, the importance which has been aroused effects the amount of service quality offered. The aim of this study is to evaluate the services which are offered that creates an effective learning environment. The libraries were evaluated according to catalogue search, website, hardware, staff, materials, needs of library, achieve to materials, directions and opening hours of libraries. “The quality of the offered service at the libraries” was the collective data tool. The data set includes users from university libraries and Atatürk Culture Center Library. Collected data was analyzed with SPSS 14 and the necessary statistical calculations were made and data’s were presented


Özet

Competence of school principals regarding knowledge management in elementary schools

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Improving critical thinking skills in mobile learning,

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 434–438

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of mobile learning over the critical thinking skills. The volunteer sample in this experimental study consisted of 41 undergraduates enrolled in computer education classes at the Near East University in North Cyprus. The students’ critical thinking disposition was measured by California Critical Thinking Disposition Inventory Scale (CCTDI). Also, the usefulness of mobile learning systems (UMLS), a questionnaire adapted by Motiwalla (2007), was used to collect data. The data was analyzed using descriptive statistical analysis techniques; arithmetic mean and standard deviation. Overall, students’ attitudes toward the usefulness of a mobile learning system improved significantly at the end of the experimental study. It was found that after the study the students’ creativity improved significantly. Furthermore, researchers found that outdoor experiences influenced students’ attitudes positively. Additionally, results indicate that in this study, working collaboratively and sharing information were built into a group activity.


Özet

Eğitim Teknolojileri Merkezlerinin İşlevlerine İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The perceptions of university students on using e-mail, chat & discussion groups for educational purposes

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Felsefe grubu öğretmenlerinin işbirlikli öğrenmeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi.

Original Article KKTC Milli Eğitim Dergisi, Volume 3, Issue 1, 2009, Pages 41-56

Abstract

Twithin the modern system of education, cooperative learning is a teaching method, on which there has been many researches carried out, and whose positive effects has been proved in cognitive psychomotor and sensory learning. Within the learning theories,cooperative learning teaches both information and how to learn together, and how to oversee the social benefit, instead of the individual. In education, roles of teachers have great importance. Aim of this research is the assessment of the views of philosophy group teachers about the method of cooperative learning. Philosopy, sociology and psychology are a lessons, these lessons provide students, they begin to understand their life, behaviors and to understand their life, behaviors and the society which they live. If students learn these lessons they learn to look their life with a good perspective. For this purpose, 38 philosophy group teachers in total, 17 of whom work in public schools and 4 in private schools, affiliated to Turkish Republic of Northern Cyrpus Ministry of Education, has been surveyed, in order to observe their ideas on cooperative learning. The issue how much teachers use cooperative learning has been analysed by means of arranging the views of teachers who participated in the research, in the factors of gender, term of office and class size. In the research, after having edited the content validity of data logger, its creditibility has been calculated. The questionnaire includes 7 personal informations and 48 questions with 5 options for each. Received data has been analysed by means of using percentage (%) and avarage ( ). In consequence of results, it has been obtained that, on the method of cooperative learning, philosophy group teachers show unstable approaches.


Özet

The views of the educationists towards the functions of the education technologies centre

Original Article Hacettepe University Journal of Education, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of University Libraries

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Research and Trends in Computer-assisted Language Learning during 1990–2008: Results of a Citation Analysis

Original Article Eurasian Journal of Education Research, Volume 34, Issue 1, 2009, Pages 133-150

Abstract

Problem Statement: In a search of available literature, there wasn’t any articles found that are related to computer-assisted language learning (CALL) on content analysis or citation analysis. This reveals that there was a research gap for citation analysis in the field of CALL. Therefore, there’s a necessity for citation analysis in the field of CALL to examine the trends of analysis, research and citation. Purpose of Study: The purpose of this study was to examine research and trends in CALL published in selected professional [1] documents during 1990-2008. Methods: Citation analysis was used in this study to investigate documents related to CALL that are indexed by the Web of Science, Scopus EBSCOhost and ScienceDirect. “Computer-assisted language learning,” “computer-assisted language instruction,” “computer-aided language learning,” “CALL,” “technology-assisted language learning,” etc. were the keywords used in searching for documents. There were a total of 1309 documents analyzed that were judged to be relevant to the field of computer-assisted language learning. Descriptive statistics were used to analyze and report this data. Findings and Results: The principal documents related to CALL published in the sources during 1990–2008 were articles and English was the most frequently-used language. The most frequent publishers of documents related to the CALL field were Computer-assisted Language Learning and Language Learning and Technology journals. Interestingly, the number of published documents increased sharply to a high level in 1997, as compared to the previous year. The majority of the source documents which were related to CALL were co-authored. Speech and Learning Systems were the most frequently used keywords. A total of 3536 cited documents were related to CALL during the years 1990-2008 by the authors. The most frequently-cited article topic was “conversation/computer-mediated communication,” and descriptive research was used most frequently in research design. Conclusions and Recommendations: The trend line is an increasing trend in the number of articles on CALL starting from the year 2000. It was recommended that a combination of citation analysis and other analysis types should be used in future research studies. It was also recommended that similar studies should be conducted with the journal and should be repeated at least every five years.


Özet

Using mobile learning to increase environmental awareness

Original Article Computers & Education, Volume 52, Issue 2, 2009, Pages 381–389

Abstract

Mobile learning or m-learning, a relatively new concept, has attracted the interest of educators, researchers, and companies developing learning systems and instructional materials. This study investigated the use of integrating use of mobile technologies, data services, and multimedia messaging systems to increase students’ use of mobile technologies and to develop environmental awareness. Data was collected using “usefulness of mobile learning systems” questionnaire from a sample consisting of 20 male and 21 female undergraduates enrolled in computer education and instructional technologies classes at the Near East University in North Cyprus. Students voluntarily participated in a six-week program using mobile telephones to transmit photographs of local environmental blights and to exchange pictures and observations. Participants learned ways to maintain clean environments and increased their awareness of environmental concerns. Responses on questionnaire differed significantly based upon gender and grade.


Özet

According the Teacher Evaluatıon in Social Information Course for Primary Teaching Class 4 & 5

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ ÖĞRETMENLİK KARİYERLERİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYİ KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ TEACHER CANDIDATES VIEWS AND INTEREST FOR THEIR FUTURE EDUCATION AND COLLABORATIVE LEARNING

Original Article PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Teachers Views on Learner Centered Education

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretmen Adaylarının Farklı İçerikli Web Sitele-rini Ziyaret Etme Sıklığı Ve Cinsiyet Faktörünün Etkisi

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Improving critical thinking skills in mobile learning

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Using internet applications as a solution for vocational adult education

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Computer based testing for e-learning: classifying questions for computer adaptive testing

Original Article Communication & Cognition, Volume 43, Issue 1, 2010, Pages 33-52

Abstract

The objective of this study is to determine the item difficulties of tests that are going to be used on a Computer Adaptive Testing (CAT). According to the student responses, item difficulties have been found using different approaches. Consequently, best approach to find item difficulty has been determined by a simple classification tool. By using this classification tool, the best method to find item difficulties is determined and items have been classified using Rapidly-exploring Random Tree (RRT) algorithm. This classification ended up with two different results that define the future work of this study. First one tries to reveal which algorithm is the best method for classifying the questions for CAT software and the second one has determined whether the size of item pool is important for question classification.


Özet

If knowledge is power why keep it secret?

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Results of a Citation Analysis of the Career Counselling Field from an African Perspective

Original Article Journal of Psychology in Africa, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Implementation of Semantic Web Mining on E-Learning

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5820–5823

Abstract

Semantic Web is a product of Web 2.0 (second generation of web) that is supported with automated semantic agents for processing user data to help the user on ease of use and personalization of services. Web Mining is an application of data mining which focuses on discovering patterns from Web logs and data. The semantic structure can be built with the pattern or relation results discovered via web mining. By combining those two applications of both disciplines, it's possible to achieve Semantic Web Mining which is a recent hot topic in educational research. This paper gives an overview of current applications of Semantic Web Mining on e-learning which already became a base component of education.


Özet

Computer Based Testing for e-Learning: Classifying Questions for Computer Adaptive Testing

Original Article Communication & cognition. Monographies, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Student Teachers' Reflections of a Community Service Learning Experience

Original Article Journal of Psychology in Africa, Volume 20, Issue 3, 2010, Pages 453-460

Abstract

The study examined student teachers' reflections on being involved in a social responsibility project in a community setting. Participants were 71 beginning students in two sequential cohorts (cohort 1 = 34, cohort 2 = 37). Data on their community learning experience were gathered using focus group discussion and reflection journals. The data were thematically analyzed. The teacher education students engaged in focus group discussions junior students who joined the project in the 2007–2008 academic year (Cohort 1) and 37 junior students who joined the project in the 2008–2009 academic year (Cohort 2). Three themes were listed for students' reflections: entry into the teaching profession, constraints and barriers, and the school principal as a community leader. Results of the study revealed that student teachers had the opportunity to have their first-hand experience in a context that they had never encountered in the same way before.


Özet

Message from the Guest Editor

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Student Teachers Reflections of a Community Service Learning Experience

Original Article Journal of Psychology in Africa, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

If knowledge is power why keep it secret?

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5650–5658

Abstract

Anadolu University, in Turkey and Athabasca University, in Canada, and are two universities publishing the open source journals Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) and Internal Review of Research of Open and Distance Learning (IRRODL) respectively. They are both open source journals which have been published since 2000. Moreover, a high percentage of the full-text articles searched on the internet with the keyword “Distance Education” is found to be from TOJDE and IRRODL. Up-to-date information about the distance education keywords, distance education authors and document types is presented, as well as the settings in which research has been conducted by reviewing articles from January 2000 to February 2009 in these two distance education journals. Significant results were obtained as a result of careful investigation of 813 documents of these journals. Researchers have interesting conclusions such as: In 2002 the number of documents published in IRRODL was about seven times more than the number of documents published in TOJDE. Terry Anderson is the first-ranked author in IRRODL and the first ranked author in TOJDE is Aytekin İşman. The first ranked keyword is “Distance Education” which has a frequency four times more in TOJDE, than in IRRODL. This research study claims to be the first and a unique study reviewing two open source journals over a period of 10 years. There should be more open source journals published like TOJDE and IRRODL to give researchers the power they need to conduct more qualified researches in distance education: If knowledge is a power why keep it secret?


Özet

Divergence of digital world of teachers

Original Article Educational Technology and Society, Volume 13, Issue 1, 2010, Pages 186– 194

Abstract

There exists great diversity in the teachers' digital world. Teachers are being discriminated based on numerous educational gaps. This paper seeks to assess the extent of the digital divide among the North Cyprus vocational teachers along the four axes: age, Internet access, computer access, and performance (computing knowledge/experience). A research was carried out through a questionnaire, which was then analyzed statistically. According to the experts' views, the questionnaire was divided into three factors: technology-based e-learning applications; web-based e-learning applications, and administrative e-learning applications. There was a significant digital divergence among the teachers surveyed, which may adversely affect their ability to prepare the students to become a part of the knowledge society. To bridge these gaps in the world, action plans should be prepared, collaboratively with the instructional technologist and ICT (Information and Communication Technology) experts. This unique research study is the first to investigate the divergence of the digital world of teachers.


Özet

Implementation of semantic web mining on e-learning

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Anxiety and resistance in distance learning

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Dilek Karahoca

Original Article Free and Open Source Software for E-Learning: Issues, Successes and Challenges: Issues, Successes and Challenges, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Using internet applications as a solution for vocational adult education

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5720–5725

Abstract

This research tries to find contribution of education over the internet as a solution on some problems that adult students live in open vocational high school and catch-up education. Results of the survey were evaluated from 192 adult students who are educated in Istanbul as reference pattern. According to the survey results, adult students have some problems caused by various reasons during education period. Especially due to inability of continuing regularly training sessions, open and catch-up education objectives couldn’t be fully reached. Adult students will have flexible use of time and location by taking the theoretical part of their face to face vocational courses over the internet. Some of the problems can be solved by giving training in such a way to the students who have sufficient internet and computer skills.


Özet

Re-thinking virtual universities

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5769–5774

Abstract

The purpose of this paper is to review the key issues in the virtual universities and to provide general overview of the concepts based on the latest trends for the academic decision makers, e-learning designers and teaching professionals. In the rest of the paper author summarizes the key issues in the virtual learning in universities and the other factors that are important in that area.


Özet

Using internet applications as a solution for vocational adult education

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5720–5725

Abstract

This research tries to find contribution of education over the internet as a solution on some problems that adult students live in open vocational high school and catch-up education. Results of the survey were evaluated from 192 adult students who are educated in Istanbul as reference pattern. According to the survey results, adult students have some problems caused by various reasons during education period. Especially due to inability of continuing regularly training sessions, open and catch-up education objectives couldn’t be fully reached. Adult students will have flexible use of time and location by taking the theoretical part of their face to face vocational courses over the internet. Some of the problems can be solved by giving training in such a way to the students who have sufficient internet and computer skills.


Özet

Divergence of digital world of teachers

Original Article Journal of Educational Technology & Society, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Trend of Distance Education in the last three Decades

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gender differences between theoretical and practical achievements of CS students

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5788–5792

Abstract

Computer Science (CS) education is more theoretical in earlier classes. After the first year of this theoretical education, the assignments and exams become more practical and applicable. The same situation keeps going in business life for CS and Information Technology (IT) areas. This will result the male outnumbering to the females in education and business life for CS relative areas. In this study, we try to discuss some inferences about this underrepresentation of females in such areas. The more practical nature of CS is held as a basis of statistical hypothesis and some statistical tests are performed on theoretical and practical overall grades of female and male students in Bahcesehir University. The results and findings are delivered with the final discussions.


Özet

Re-thinking virtual universities

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gender differences between theoretical and practical achievements of CS students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Results of a Citation Analysis of the Career Counselling Field from an African Perspective

Original Article Journal of Psychology in Africa , Volume 20, Issue 3, 2010, Pages 463-470

Abstract

The study examined research and trends in career counselling published in selected professional sources during the period 1980–2010. Citation analysis was used in this study to investigate documents which were indexed in the Web of Science related to career counselling. Career counselling and related keywords were used jointly in the search for documents. There were a total of 730 documents judged to be relevant to the field of career counselling and were citation analysed. The number of citations related to the career counselling field has been increasing continuously since 2000. Research publications on career counselling are projected to increase for both South African authors and the authors of other African countries.


Özet

Deciding which technology is the best for distance education: Issues in media/technology comparisons studies

Original Article Procedia Computer Science, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

“With” or “Without” a definition

Original Article Procedia Computer Science, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Students evaluation of EDU 2.0: a case study

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The trends in technology supported collaborative learning studies in 21st century

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Results of a citation analysis of knowledge management in education

Original Article British Journal of Educational Technology, Volume 42, Issue 3, 2011, Pages 527-538

Abstract

Results of a citation analysis of knowledge managementin education_1018 527..538Huseyin Uzunboylu, Hasan Eris¸ and Zehra OzcinarDr. Huseyin Uzunboylu is Associate Professor and is currently Vice Dean of the Faculty of Education andHead of Department of Computer Education & Instructional Technologies at the Near East University.His research interests are in the field of web-based education, learning management systems, m-learning,e-learning, collaborative learning and knowledge management systems. Address for correspondence: DrHuseyin Uzunboylu, Faculty of Education, Near East University, Lefkosa, Cyprus, via: Mersin 10,Turkey. Email: huzunboylu@neu.edu.tr. Hasan Eris¸ is currently a doctoral student of EducationalAdministration Department at the Near East University. Address for correspondence: Hasan Eris¸, Insti-tute of Education Sciences, Near East University, Lefkosa, Cyprus, via: Mersin 10, Turkey. Email:hasan.eris@emu.edu.tr. Dr. Zehra Ozcinar is Assistant Professor and is currently on the teaching staff ofthe Ataturk Teacher Training Academy. Her research interests are in teaching methods, instructionaltechnologies and student–teacher–parent communication. Address for correspondence: Dr Zehra Ozcinar,Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa, Cyprus, via: Mersin 10, Turkey. Email: zehra.ozcinar@aoa.edu.trAbstractThe purpose of this study was to examine research and trends in knowledgemanagement in education (KME) published in selected professional sourcesduring the period 1990–2008. Citation analysis was used in this study toinvestigate documents related to KME, which were indexed in the Web ofScience, Education Researches Information Center and ScienceDirect. Knowl-edge management- and educational technology-related keywords were usedjointly in the search for documents. There were a total of 125 documentsjudged to be relevant to the field of KME and were analysed. As a result of thisstudy, it can be seen that the documents and the number of citations related tothe KME field has been continuously increasing since 2005. It is recommendedthat a combination of citation analysis and other types of analyses should beused in future research studies.


Özet

“Hello world”, web mining for e-learning

Original Article Procedia Computer Science, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Teacher perception for m-learning: scale development and teachers' perceptions

Original Article Journal of Computer Assisted Learning, Volume 27, Issue 6, 2011, Pages 544-556

Abstract

Successful integration of mobile learning (m-learning) technologies in education primarily demands that teachers' perception of such technologies should be determined. Therefore, the perceptions of teachers are of great significance. There is no available instrument that assesses teachers' perceptions of m-learning. Our research provided the first findings about teacher perceptions in Cyprus. This article describes the development, testing and application for a suitable instrument. Research data for the tests of reliability and validity were obtained from a sample of 467 teachers from the 32 schools surveyed in 2010. The final version of the Mobile Learning Perception Scale includes dimensions seeking teachers' feedback on three facets of the m-learning. Sub-dimensions are defined as ‘Aim-Mobile Technologies Fit', ‘Appropriateness of Branch’, and ‘Forms of M-learning Application and Tools’ Sufficient Adequacy of Communication'. Validity has been established by the use of factor analysis. Internal consistency coefficient and reliability of the scale showed that this instrument can be used for the future studies. According to the results of this study, teachers exhibited above medium levels of perception towards m-learning.


Özet

Lifelong learning competence scale (LLLCS): the study of validity and reliability

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Teacher perception for m-learning: scale development and teachers perceptions

Original Article Journal of Computer Assisted Learning, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The communicative competences of students and teachers in different levels of education in North Cyprus

Original Article Asia Pacific Education Review, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

An evaluation of the professional special-field competency perception of the music teachers serving in the Turkish Republic of Northern Cyprus

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Walking in two worlds: From e-learning paradise to technologically locked-in

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces

Original Article Computers & Education, Volume 56, Issue 3, 2011, Pages 720-726

Abstract

Technological developments have affected teachers' instructional techniques: technology has allowed the concept of education to be viewed from different perspectives. The aim of this research is to integrate Web 2.0 tools, which are sparsely found on the internet (each tool is on a different site), into education and see if it positively affects learning; also, students' opinions about this formed environment will be sought. The study sample consists of 55 students, from whom data was collected. Descriptive statistics were calculated and a paired sample t-test was used, in order to compare pre-experience test and post-experience test means. The univariate of variance (ANOVA) was used to compare group means. Positive opinions of students show that the use of the WLS environment within Web 2.0 tools brings a new dimension to distance learning. This paper is orientated towards anyone interested in social networks and Web 2.0 tools and individuals who may be interested in this includes teachers, instructors, students and educational organisations, such as universities and schools. It may also be useful to those who have a general interest in social networks and Web 2.0 tools. (Contains 2 tables.)


Özet

Results of a citation analysis of knowledge management in education

Original Article British Journal of Educational Technology, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Is SMS still alive for education: Analysis of educational potentials of SMS technology?

Original Article Procedia Computer Science, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Competence of administrators regarding knowledge management in data processing centers (TRNC region)

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 28, Issue 1, 2011, Pages 1034–1042

Abstract

This research aims to determine the manner of Data Processing Center Administrators regarding Knowledge Management in Data Processing Center managements. The research is a subjective whose is conducted in general scanning method. Personal and company information form and five-liker scale are the main part in which data was collected. During the data collection stage, Data Processing Center Administrators were requested to provide information about the way in which they obtain, share, process, evaluate knowledge, makes decision and analysis problems within the scope of Knowledge Management. In the virtue of the data acquired, the research shows that; the administrators obtain knowledge by attending meetings with employee, forms which is written by board of directors, making personal observation, their personal experience, using their own archives and online resources. Regarding the sharing of knowledge, the research shows the administrators always share knowledge with the board of directors; in using of knowledge, decision making and analysis problems research also shows that administrators take decisions in scientific research methods and their personal experience. Finally, research shows that in storing the knowledge administrators mainly use computers and traditional filling and also update their archives periodically. Seminars should be organized periodically by specialists with respect to acquiring, sharing, using and also filling knowledge following decision making in order for Data Processing Center Administrators to keep abreast of the latest of developments in Knowledge Management.


Özet

The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces

Original Article Computers & Education, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Robotics teaching in primary school education by project based learning for supporting science and technology courses

Original Article Procedia Computer Science, Volume 3, Issue 1, 2011, Pages 1425–1431

Abstract

This study investigates robotics education to support science and technology courses for primary school education in Private Evrim College in Istanbul. This research is a kind of case study on a group of students who are having a robotics education. The robotics education is not only providing information to students about robot making also help them to improve their skills and abilities. First starting point is introducing equipments for designing electronic circuits and teaching fundamental principles for robot making. Robotics education performed with 16 students between 10 and 15 years old and they are distributed in 4 groups. In the research, it will be seen that students can learn and apply their skills on designing circuits while they are discussing with classmates by the means of collaborative learning and project based learning. Also, students have been attended to the race in their schools. Furthermore the winner group is competed in a robotics competition which is held every year in Istanbul Technical University. Consequently, the findings and evaluations help to understand that robotics education to support students’ life, moreover, affecting their science performance and relationships with friends in class positively.


Özet

Competence of administrators regarding knowledge management in data processing centers (TRNC region)

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The communicative competences of students and teachers in different levels of education in North Cyprus

Original Article Asia Pacific Education Review, Volume 12, Issue 1, 2011, Pages 59-66

Abstract

This study was conducted in order to determine the beliefs of students and teachers in different levels of education about their communicative competences. The study group of this research is consisted of 600 secondary school, high school and undergraduate students and 41 of their teachers. In this study, it is observed that not a significant correlation at a considerable degree exists in the communicative competences of students with their teachers, who are from different nationalities, gender and levels. Furthermore, regarding students, educated at different levels, no relation has been observed in their communicative competences with their teachers. Moreover, while students consider their communicative competences with their teachers to be moderately adequate, teachers consider their communicative competences with their students to be adequate in general.


Özet

LIFELONG LEARNING COMPETENCE SCALE (LLLCS): THE STUDY OFVALIDITY AND RELIABILITY

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H. U. Journal of Education), Volume 41, Issue 1, 2011, Pages 449-460

Abstract

n this research our aim is to develop a scale for lifelong learning competences and investigate thevalidity and the reliability of the structure of the scale. The participants of this research are 300 secondary school teacherswho are randomly selected. The findings on the scale’s validity of the structure are computed by the method of factoranalysis. It is observed, at the end of analysis, that lifelong learning competencies scale (LLLCS), which is made up of 6sub-dimensions, contains 51 items. The six sub-dimensions are stated as follows; “self-management competencies”, “learninghow to learn competencies”, “initiative and entrepreneur competencies”, “competencies of acquiring information”, “digitalcompetencies” and “decision-taking competencies”. The coefficient of Cronbach Alfa reliability of the scale is measured as0.95. As the studies on the viability and reliability illustrate, the scale has the sufficient merit of utilization.


Özet

The Evaluation of Attitudes Towards Research of the Students Studying Library Database via Moodle

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The relationship of computer games and reported anger in young people

Original Article Australian Journal of Guidance and Counselling, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

English Language Teachers’ Success in Blended and Online e-Learning

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 47, Issue 1, 2012, Pages 131-137

Abstract

There is e-learning training need among teachers; therefore in-service training should be delivered. The problem was, was it better to deliver this training as blended or as online? And does such training differ according to the teachers using Second Life or not using Second Life? The study group consisted of 74 primary school, high school and university English Language Teachers, who are enrolled in Turkish Republic of Northern Cyprus, The Ministry of National Education, Youth and Sports, and whose ages differed between 21 and 61. 37 of them attended to the online course and 37 of them attended to the blended learning course. The number of teachers who have joined to the Second Life classes were 37 and the number of teachers who have not joined to the Second Life classes were 37. In the research study pre-test and post-test experimental design is used. As a result, a significant difference among the success of the English Language Teachers who have joined to second life, and who have not joined to second life is found. This is a very important result. Further researches are necessary to find out if Second Life can be used in other diciplines. If the proper delivery methods is used both blended and online education will be successful.


Özet

Common Instructional Design Perspectives of Visual Design, Web Usability and Multimedia Design

Original Article Global Journal on Technology, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Roles of Intelligent Tutoring Agents in Dialectical Learning for Autonomous and Collaborative Exploration of Knowledge

Original Article Global Journal on Technology, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Cypriot Journal of Educational

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

English Language Teachers’ Success in Blended and Online e-Learning

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Perceptions of principals towards lifelong learning

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Relationship of Computer Games and Reported Anger in Young People

Original Article Australian Journal of Guidance and Counselling, Volume 22, Issue 1, 2012, Pages 33-43

Abstract

Playing computer games is a routine activity for most young people today. The aim of this study was to examine the relationship of time spent playing computer games, the violence of the game, and self-reported anger of students in North Cyprus. Four hundred participants between the ages of 15–18 completed the State-Trait Anger and the Anger Expression questionnaire, together with a section on gaming. The results showed that most (43%) students played computer games 3–4 days a week, with many (31.5%) playing every day. It was found that students who played computer games for 2–3 hours a day scored higher on expressed anger than those who played for less than half an hour a day. Those young people who preferred to play action, adventure, fight and strategy games were found to have reported higher levels of anger than those who played other types of computer games. The implications for guidance counsellors, parents and teachers are discussed.


Özet

The use of deliberates practices on a mobile learning environment

Original Article Global Journal on Technology, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of teachers’ attitudes and perceptions of competence regarding lifelong learning

Original Article Croatian Journal of Education , Volume 15, Issue 3, 2013, Pages 177-204

Abstract

This study investigated teachers’ attitudes and perceptions of competence in relation to lifelong learning. The lifelong learning attitudes and competence scale was administered to 614 teachers in order to find out their attitudes and perceptions of competence regarding lifelong learning. The research findings showed that teachers’ age and gender seemed to be influential in their lifelong learning process. The findings also indicated that there was a positive correlation between the teachers’ attitudes and perceptions of competence.


Özet

Innovative Instructional Technologies

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume 19, Issue 5, 2013, Pages 600-601

Abstract

The initial paper is called “Effectiveness of Cloud Systems and Social Networks in Improving Self-directed Learning Abilities and Developing Positive Seamless Learning Perceptions”. This study aims to analyze the conditions which affect students’ perception on self-directed abilities and seamless learning using cloud systems and social network applications. Mobile Supported Seamless Learning (MSSL) spaces support flexibility in place and time of learning, improve learners' selfdirected learning, and change their perceptions on seamless learning. The second paper, “Meta-Cognitive Tool Development for History Teaching: Investigating How Software Usability Affects Student Achievements”, presents a Meta-Cognitive Tool (MCT) development for history teaching. The tool was developed to support teaching history of civilization courses at the engineering faculty. In the study, results show that the usability of any education tool has effect on the achievement of the learner. Noteworthy, a correlation was found between Grade Point Average (GPA) and usability scores. The third paper is “Evaluation of Turkish “E-Okul” System in Terms of Usability”. The current study aims at evaluating the “e-Okul” system used by parents, students and teachers in terms of usability, identifying the factors affecting its usability, and later offering some suggestions to increase its effectiveness and quality. According to the results of the study, the users report some design and navigation problems, especially regarding the pages enabling access to student information. Nevertheless, parents and students were found to be satisfied with the “e-Okul” system.


Özet

Innovative Instructional Technologies J. UCS Special Issue

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Teachers’ Attitudes and Perceptions of Competence Regarding Lifelong Learning/Evaluacija nastavnickih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjelozivotnog ucenja

Original Article Croatian Journal of Education-Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

International Scientific Committee

Original Article Global Journal on Technology, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook.

Original Article J. UCS, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluacija nastavnickih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjelozivotnog ucenja

Original Article Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Teachers’ Attitudes and Perceptions of Competence Regarding Lifelong Learning

Original Article Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume 19, Issue 5, 2013, Pages 658-671

Abstract

The purpose of this research is to find out how Facebook and Web 2.0 tools create a positive effect when used in education and to investigate teachers' opinions about the Online learning environment. This experimental study was carried out in primary and secondary schools with teachers who use Facebook. The study took six weeks and 30 hours. The teachers attended lessons and accessed materials online and offline, in face-to-face learning environment. Moreover, they were able to co-operate and share information with their colleagues via Facebook. The study sample consisted of 35 teachers from primary and secondary school who constituted a blended learning group and 36 teachers from primary and high school who formed an online learning group that enrolled in the material development for Facebook course. These teachers were chosen randomly. The participation was anonymous and the study was carried out amongst volunteered teachers. Data was collected using a 5-point Likert scale questionnaire created by the authors and entitled "Teachers' Opinions about Facebook in Education". The questionnaire consisted of 39 positive statements about Facebook. It was completed by teachers at the beginning (pre-experience test) and the end of the study (post-experience test). Results show that, if used for educational purposes, Facebook could bring about a positive change in teachers' opinions. Results also indicate that Facebook virtual environment helps teachers to do many activities with online classes, which is not possible to do in schools. Teachers are convinced that this environment helps students not only to improve their team work, but also to improve their learning skills. Based on the findings, recommendations are made about using Facebook in education.


Özet

Research in Physics Education: A Study of Content Analysis

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 136, Issue 1, 2014, Pages 425-437

Abstract

The current study is a content analysis of research in Physics education that was published between the years of 2008 and 2013 and was reached through the Turkish national academic network and information centre (ULAKBIM) and EBCSO. It is aimed to guide the researchers who are planning to conduct studies in this particular field by specifying tendencies of 105 articles on physics education in terms of their methods, subject areas, research titles, data analysis techniques, and sampling types. The data obtained from the study is presented with graphic, frequency and percentage tables. According to the research results, the physics education research was mostly carried out in 2013. When physics as subject titles is take into consideration, it is found that a large part of the studies are about mechanical physics and electric physics; however, when they are analyzed from the angle of their research titles, it seems that teaching methods and cognitive dimensions came into prominence. The findings of the study indicate that the majority of the physics education studies are quantitative in nature; achievement tests, interest tests, attitude tests and aptitude tests are mainly used as data collection instruments; a descriptive analysis method is used as data analysis method. Besides, the researchers preferred to choose their sample group from secondary school students and as a sample size they focused on groups of 31-100 students. The necessary recommendations are offered to the researchers of physics education in this study.


Özet

Assessment Of The Studies On Problem Based Learning Studies Through The Content Analysis

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 143, Issue 1, 2014, Pages 1192 – 1199

Abstract

This study had been prepared in order to make a broad range content analysis for problem based learning researches. Content analysis methodology had been applied in this specific research. EBSCO and Science Direct data bases were utilized while eliminating the researches. In total 101 published articles obtained from European Journal of Engineering Education, Journal of Science Education and Technology, Turkish Online Journal of Educational Technology, Computers and Education Technology, Procedia Social and Behavioural Sciences and Teaching and Teaching Education Journal between the years 2008 and 2013. The studies were categorized according to their publication type, year, methodology, sample, author number and reference number.


Özet

Content Analysis Of Articles About Computer Teaching Methods: A Content Analysis Study

Original Article Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 143, Issue 1, 2014, Pages 1171-1176

Abstract

In this study, it is aimed at specifying using methods and technics by making article content analysis in Turkish and English about computer teaching teacher's view, methods and technics about computer teaching methods published between 2009-2013. It has been analized 88 articles which are published in journals named TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TOJET), EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (EJER), TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (TEBD), TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ (TÜFED), TÜRK BİLGİSAYAR ve MATEMATİK EGİTİMİ DERGİSİ (TÜRKBİLMAT),ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ OLAN ULAKBİM, Hacettepe University Journal of Faculty of Education (HUJOE). These studies have been analyzed research subject, size of study group, specification type of the study group, research type, data collection tools and methods of data analysis. According to findings, it has been seen that TOJET is the journal which is involved in technology mostly. In the study, it has been specified that learning environment and technology are subjects which are mostly discussed in the researches about educational technologies. This follows the subjects which are distance learning, multimedia and teacher training. Besides, it is seen that there are more studies on quantitative research and survey method is often used.


Özet

Content Analysis of Artıcles about Computer Teaching Methods: A Content Analysis Study

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education

Original Article Interactive Learning Environments, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Research in Physics Education: A Study of Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Art Education in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Message from the Guest Editor

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Art Education in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 136, Issue 1, 2014, Pages 370-380

Abstract

In this research, it was determined in which direction the studies in the area of art education have been progressed by analyzing the content of art education. The study is a documentary survey study. The study was limited to 109 articles which were analyzed after surveying the data base of Science Direct and Tyler -Francis. As the result of this analysis, it was determined that the most of the art education studies were done in the year 2012. It was also determined that student groups were preferred as the sample groups in these studies. It was also found out that the studies were mostly quantitative and document scanning was mostly used as the data gathering technique. In the analyzed studies, it was also determined that survey method was mostly used as a model. Most of the studies in the area of art education in the surveyed databases were done in America.


Özet

ACADEMIC KNOWLEDGE AND PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A DEVELOPING UNIVERSITY: A CASE STUDY

Original Article Kastamonu Eğitim Dergisi, Volume 22, Issue 3, 2014, Pages 1229-1242

Abstract

This study aimed to find out the approaches of academic staff towards Personal Knowledge Management (PKM) in a developing university in Northern Cyprus by focusing on the four PKM strategies and techniques, i.e. obtaining, saving, using, and sharing knowledge. The study was designed as a case study where a questionnaire was distributed to all academics at the university. Mean scores and independent sample t-tests were used in the analysis. The findings suggest that in this developing university, general attitudes of the staff towards PKM strategies are positive. However, while strategies for effectively using and saving knowledge were widely used, strategies for obtaining new information and sharing it with colleagues were not so popular. Significant differences were found in all dimensions between the staff who had publications at national scientific meetings and those who hadn’t.


Özet

GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜNIVERSİTEDE AKADEMİK BİLGİ VE KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ: BİR ÖRNEK DURUM ÇALIŞMASI

Original Article Kastamonu Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of the Studies on Problem based Learning Studies through the Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education

Original Article Interactive Learning Environments, Volume 22, Issue 4, 2014, Pages 529-548

Abstract

In this study, an e-learning environment was designed for teacher candidates. Teacher candidates developed multimedia-based projects by means of multimedia tools. This research aims to determine the effects of online and blended learning approaches on the success level of multimedia projects and the teacher candidates' attitudes, opinions and perceptions on e-learning. This study used a combination of qualitative and quantitative methods. There were two different groups in the study: online and blended groups. The online and the blended groups consisted of 30 and 32 teacher candidates, respectively. Teacher candidates in the blended group developed multimedia-based projects and shared information communicating in a WiziQ and Facebook environment with their peers and instructors when they were not at school. On the other hand, the teacher candidates in the online group communicated with their instructors and peers only in a WiziQ and Facebook environment. The results showed that the blended learning approach was more effective than the online learning approach. The usability of online learning and blended learning in higher education is addressed in recommendations for future research and practice.


Özet

Flipped classroom: A review of recent literature

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Evaluation of Anthropological Attitudes Towards Social Professional and Lifelong Learning in Terms of Some Veriables

Original Article ANTHROPOLOGIST, Volume 21 , Issue 3, 2015, Pages 439-449

Abstract

People must constantly develop and renew themselves individually, socially, professionally and anthropologically throughout their lives in the social world. In a world where the societies are rapidly modernizing and both, employment and competences are increasing rapidly, individuals should be able to adapt to socio-cultural and social development through the individuals' self-knowledge, development and training in every field throughout life. The objective of this paper is to try to determine the knowledge, attitudes and perceptions of the students studying at vocational schools about Lifelong Learning Approach, also considering some demographic variables. According to the results obtained in the paper, it was concluded that the students in vocational schools have partial information about the Lifelong Learning Approach, have adopted some of the basic principles of the approach and use some of the features of the approach in their lives intentionally but do not know some basic principles of the approach.


Özet

The Review of Published Articles on Mobile Learning Area in EBSCO Database

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of Turkish University Students Attitudes for Mobile Integrated EFL Classrooms in North Cyprus and Scale Development: ELLMTAS

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

What is the Secret Behind 25 Years of Marriage?

Original Article ANTHROPOLOGIST, Volume 21, Issue 3, 2015, Pages 404-414

Abstract

This paper is a report on marriages solemnized during the last part of the 20th century, specifically On how couples propose to each other before they get married. Changes in life's circumstances can have profound implications on a marriage and research results have shown that divorce rates are increasing. This research-had a qualitative research paradigm. Five couples, living in either Famagusta or Iskele in Cyprus were chosen by purposeful sampling techniques. Data was collected using semi-structured interviews and the questions were analyzed by Way of thematic analysis. The findings indicate that coming from a traditional family influences both the decision to get married and the choice of a marriage partner. The participants' expectations of marriage include being happy, being peaceful and to continue their lives in this manner. A healthy marriage is based on comprehension, understanding, respect, love and empathy. Satisfaction in a marriage is obtained in this way.


Özet

High School Students’ Attitudes towards Distance Education: Comparative Study

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

M-learning adequacy and perceptions of students and teachers in secondary schools

Original Article British Journal of Educational Technology, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of the In-Service Training Programs of the Political Parties

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

New trends on mobile learning area: The review of published articles on mobile learning in science direct database

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Survey Regarding of Domestic Violence Againts Women

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Conditions that Enabled the Foundation of the Village Institutes in Turkey and a Comparison with Today

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

M-learning adequacy and perceptions of students and teachers in secondary schools

Original Article British Journal of Educational Technology, Volume 46, Issue 1, 2015, Pages 159-172

Abstract

In recent years, the use of mobile technologies has increased in a number of fields such as banking, economy, tourism, entertainment, library research, etc. These developments have also led to the use of mobile technologies for educational purposes. The successful integration of mobile learning (m-learning) technologies in education primarily demands that teachers' and students' adequacy and perceptions of such technology should be determined. Therefore, the aim of this study was to compare teachers' and students' abilities and perceptions concerning m-learning. Research data for the analysis were obtained from a sample of 467 teachers and 1556 students from 32 schools that were surveyed in Northern Cyprus. Based on our results, we conclude that teachers and students want to use m-learning in education. Their perceptions are positive but their m-learning adequacy levels are not sufficient.


Özet

Message from the Guest Editors

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 BAHAR

  CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING THEORIES

  ---

 • 2017 BAHAR

  CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING THEORIES

  ----

 • 2015 GÜZ

  CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING THEORIES

  ---

 • 2015 GÜZ

  CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING THEORIES

  ----

 • 2017 GÜZ

  CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING THEORIES

  ----

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  ------------

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  PHD THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  PHD THESIS

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2018 BAHAR

  CURRICULUM AND INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS

  projeleri değerlendirme

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN CURRICULUM

  •Bilim dalının kapsamını açıklar. •Bilim dalının temel ilkelerini, gelişimini, öncülerini, dayandığı kuramları açıklar. • Bilim dalında yaşanan temel araştırma sorunlarını açıklayabilir. • Bilim dalında yapılan araştırmaların yönelimlerini açıklayabilir. • Bilim dalı ile ilgili araştırma literatürünü değerlendirebilir. • Bilim dalı ile ilgili bir doktora tezini kapsamlı bir şekilde inceleyebilir. • Bilim dalıyla ilgili içerik analinize dayalı bir araştırma yapabilir. • Bilim dalı ile ilgili yaşanan eğitim sorunlarına bilimsel ilkeler kapsamında çözüm önerileri sunabilir.

 • 2018 BAHAR

  RESEARH PROBLEMS IN CURRICULUM

  Bilimsel bir ortamı dğerlendirme

 • 2018 GÜZ

  CURRICULUM EVALUATION

  ..

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  Orijinal makale yazabilme

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  Orijinal makale yazabilme

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  Orijinal makale yazabilme

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  Orijinal makale yazabilme

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  Orijinal makale yazabilme

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  -

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT INSPECTION STUDIES

  -

 • 2017 GÜZ

  ADVANCED MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

  --

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN MUSIC EDUCATION

  Orijinal makale yazımı

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN MUSIC EDUCATION

  Orijinal makale yazımı

 • 2017 BAHAR

  LEARNING- TEACHING THEORIES

  ----

 • 2015 GÜZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

 • 2015 BAHAR

  PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION

 • 2015 BAHAR

  Principles and Methods of Teaching

  ----

 • 2015 BAHAR

  TEACHING PRINCIPLES AND METHODS

  alana yönelik beceri kazandırmak

 • 2016 BAHAR

  TEACHING PRINCIPLES AND METHODS

  alana yönelik beceri kazandırmak

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES      

  Orjinal makale üretme.

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES      

  Orjinal makale üretme.

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES      

  Orjinal makale üretme.

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES      

  Orjinal makale üretme.

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES      

  Orjinal makale üretme.

 • 2017 GÜZ

  NEW APPROACHES IN TEACHING

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN SPECIAL EDUCATION

  Araştırma yapabilme

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH PROBLEMS IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  Orjinal makale üretme

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  Orjinal makale üretme

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  Orjinal makale üretme

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROBLEMS IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  Orjinal makale üretme

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  -------

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  ----

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 BAHAR

  MASTER'S THESIS

  ___

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  --

 • 2016 GÜZ

  PHD THESIS

  --

 • 2018 GÜZ

  PHD THESIS

  --

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  THESIS