Work Experience

 • Todate 2015

  Doç. Dr.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • Todate 2015

  Dekan Yardımcısı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • Todate 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

 • Todate 2013

  Müdür

  Yakın Doğu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi

 • 2015 2012

  Yrd. Doç. Dr.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2012 2007

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Education & Training

 • Ph.D. 2013

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2009

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Determination of university students' most preferred mobile application for gamification

  Gamification

Filter by type:

Sort by year:

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Book Chapter Pegem A, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 226-245

Abstract

-


Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yirmibirinci yüzyıla damgasını vurarak ilerlemektedir. Bu ilerleyiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanan bireylerin eğitimini gerekli kılmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de öğretmen, eğitim-öğretim süreçlerindeki önemini sürdürmektedir. Bir başka deyişle, bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğretmenin yerini alamayacağı şüphesizdir. Ancak, öğretmenin rolü günümüzde geleneksel öğreticilik rolünden arınarak bir değişime uğramakta, gün geçtikçe, gerçek rolü olan öğretmeöğrenme rehberi olma yolunda değişmektedir. Bu değişime ayak uydurarak kendini sürekli yenileyen; bu yönde kazandığı bilgi ve becerileri mesleki yaşamına uyarlayan öğretmenler, öğrenme-öğretme süreçlerinde daha etkili ve başarılı olabilmektedir. Öğretim Teknolojileri alanı öğretmenlerin değişen rolüne büyük katkılar koyarak ilerlemekte ve genişlemektedir. Öğretmenler Öğrenme-Öğretme süreçlerini planlama, tasarımlama, uygulama ve değerlendirmede Öğretim teknolojilerinden büyük oranda yararlanmaktadırlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, isimli bu kitap, öğretmenlere temel anlamda bir kılavuz olacak ve öğretmen adaylarının bu yöndeki ihtiyaçlarına da cevap verebilecektir. Bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan bu kitabın yazımında tüm yazarlar işbirliği içerisinde, birbirleriyle yardımlaşarak çalışmıştır. Yazarlar, belirgin bir bölüm üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, diğer yazarların yazmış olduğu bölümlere de bilgi, düşünce ve eleştirileri ile ciddi anlamda katkılar sağladıklarından, kitabın tümünden sorumludurlar. Elinizde bulunan bu kitap, birinci baskısı olmasından dolayı, tüm okuyucularımızın, özellikle öğrencilerimiz ve öğretim elemanı meslektaşlarımızın eleştiri ve önerilerine açıktır. Yapılacak olan her türlü eleştiri ve öneri için şimdiden teşekkür ederim. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, kitabın genelde eğitim bilimleri alanına özelde de öğretim teknolojileri alanına katkı koymasını temenni ederim.

Bilişim Teknolojileri

Book Chapter Pegem A, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 316-252

Abstract

-


Özet

Günümüz bilgi toplumunda çeşitli alanlarda çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişimin gerisinde kalmamak ise ancak bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bilişim teknolojileri, bilginin toplanmasında, depolanmasında ve işlenmesinde; bilginin bir yerden bir yere taşınmasında bireylere büyük fırsatlar sunan bilgisayar, cep telefonları gibi tüm teknolojileri kapsamaktadır. Literatürde, Bilişim Teknolojisi; kelime anlamıyla, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen isimdir. Bireylerin birçok iş yükünü azaltan Bilişim Teknolojileri, hayatımızın her alanında bize büyük kolaylıklar sağlamakta ve bilgiye kolayca erişim olanağı sunmakta, bireyler veya kurumlar arası iletişimi hızlı ve etkin kılmaktadır. Bugün, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL - European Computer Driving Licence) dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikasıdır. Dünya çapında 148den fazla ülkede kabul görmektedir. ECDL son kullanıcı bilgisayar yetkinlikleri için uluslararası alanda evrensel kriter olarak tanınmıştır. Hükümetler, kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar ve benzer kuruluşlar tarafından önde gelen bir sertifikasyon olarak benimsenmiştir. Hatta birçok Üniversite ECDL Sertifikasını "Bilişim Teknolojileri I" ve "Bilişim Teknolojileri II" derslerine denk kabul etmektedir. ECDL Programı ECDL-F (ECDL Vakfı) tarafından geliştirilir ve dağıtılır. ECDL Vakıfı (www.ecdl.com) Avrupanın önde gelen bilgisayar derneklerinin desteği ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu kitap, ECDL programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede, üniversite öğrencileri, ECDL sınavına girecek olanlar, bilişim teknolojileri öğretmenleri ve tüm bilişim ofis kullanıcıları için önemli bir kaynak oluşturma amacıyla yazılmıştır. Kitap; bilgi teknolojisi kavramı, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, hesap çizelgesi, veritabanları, sunum ve bilgi ve iletişim konularını içermektedir. Bir ekip çalışmasının ürünü olan bu kitapta, tüm yazarlar (doktora öğrencilerim) işbirliği içerisinde, birbirleri ile yardımlaşarak çalışmış ve bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Effective virtual learning environment through the use of Web 2.0 Tools

Book Chapter IGI Global Press, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 143-153

Abstract

The use of social networking sites and Web 2.0 tools is increasing. Research shows that education via Web 2.0 tools increases students' motivation and their interest in the learning. Therefore, a teaching environment can be created using social networking sites in which Web 2.0 tools allow effective learning. In this chapter, some of the Web 2.0 tools available for effective virtual learning environment creation are examined. Suggestions are provided regarding possible uses of tools such as Classmint, Pinterest, Voki, Screenleap, Pageflip-flap, Youtube, Prezi, Secondlife, Animoto, Sketchfu, and Quizrevolution, and their positive effects on students.


Özet

-

The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning

Conference Paper Eric, Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 1-7

Abstract

The advances in information and communication technologies in present day are moving the education into a different dimension. Especially, it is not wrong to say that the mobile phones are taking a very important part of our everyday life. The interest in mobile phones is growing day by day and individuals from age 7 to 70 are interested in such devices. People not only follow the advances in mobile phone technology, but they purchase new phones and use their advanced features. As a result of this, we see that educational establishments are including mobile phones in their daily teaching activities. The acceleration of scientific studies in this area is increasing every day. Based on this point, this study has been carried out at the Near East University (by information technology students) in order to find out the opinions of students on mobile learning. A survey was carried out in order to find out the student opinions, and also a literature study was done such that it could perform the basis of this study. The survey consisted of questions and was prepared carefully with the aim to find out the opinions of students on the effects of mobile learning. The results of the survey were analyzed and tabulated using the SPSS packet program. Based on the results of this analysis, positive suggestions are made on the opinions and recommendations of students on the effective use of mobile learning tools. In addition, recommendations are made on how the students can follow the recent advances closely in information technology and also in the right time.


Özet

-

The attitudes of prospective teachers’ on trusting internet resources

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 409–414

Abstract

In this study a questionnaire about trusting internet resources for the attitudes of the prospective teachers’ have been developed. The volunteer participants in this study consisted of 255 undergraduate students attending the Near East University in North Cyprus.100 students from department of Computer Education and Instructional Technologies, 52 students from Department of Turkish Language Teaching, 59 students from Department of Pre-school Teaching, 44 students from Department of History Teaching. The study was conducted during the 2008-2009 Fall term. Data were collected using developed questionnaire. After then SPSS 16.0 was used to analyzed and interpret the collected data. Anova,independet sample t-test, kruskal wallis test, frequency and percentage methods were used during the analysis process. When the results observed, future teachers mentioned that they have used the internet sources but they are hesitant about the confidence.


Özet

-

The Most Preferred Free E-mail Service Used by Students

Conference Paper 1, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 1-8

Abstract

The aim of this study is to investigate the most preferred free web based e-mail used by students in the technology departments of the Near East University (Departments CIS, CEIT and COM.ENG), and also to find out which technical characteristics affect the participants when making a decision for the choice of an e-mail service. The volunteer participants in this study consisted of 150 undergraduate students attending the Near East University in Northern Cyprus. A questionnaire was developed by the researchers and also literature survey was used to gather general information about background of the study. Data were collected using questionnaire and Anova, frequency and percentage methods were used during the analysis process. Students’ choices were affected by different technical features of e-mail while they were choosing these free e-mail services. Important results that could contribute to the existing literature have been obtained in the study reported in this paper.


Özet

-

A study to find out the preferred free e-mail services used by university students

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 419–425

Abstract

The aim of this study is to investigate the free e-mail usage of students in the technology departments of the university, and also to learn which free e-mail service the participants prefer. The volunteer participants in this study consisted of 150 undergraduate students attending the Near East University in Northern Cyprus. 50 students from Department of Computer Information Systems (CIS), 50 students from Department of Computer Education and Instructional Technologies (CEIT), and 50 students from Department of Computer Engineering (COM.ENG). Data were collected using questionnaire. SPSS 16.0 was used to analyzed and interpret the collected data. Anova, frequency and percentage methods were used during the analysis process. According to the results indicate that it can be seen that a large majority of the students use the e-mail services and the majority of them chose to use the Hotmail.


Özet

-

Secondary Education Teachers' training needs towards web based collaborative learning in TRNC

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 1, 2010, Pages 5870–5874

Abstract

The aim of this study is to investigate the teacher’s education needs towards collaborative learning. The sample of the study consists of 200 teacher from Secondary and High Schools in North Cyprus. “Web based collaborative learning” questionnaire developed by Ozdamli & Bicen (2009) was used to collect data. The first phase of the questionnaire involves 9 demographic questions and second phase involves 20 likert type statements. The result of the study show that the high school teachers in TRNC need to be educated about creating videos, blogging pages, publishing their own studies, applying web based education applications, and using wikis in their courses. Ministry of Education should give in-service training to teachers considering these needs.


Özet

-

Education needs of teacher candidates towards web based collaborative learning studies

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences , Volume 2, Issue 1, 2010, Pages 5876–5880

Abstract

The aim of this study is to investigate the teacher’s education needs towards collaborative learning. The sample of the study consists of 200 teacher from Secondary and High Schools in North Cyprus. “Web based collaborative learning” questionnaire developed by Ozdamli & Bicen (2009) was used to collect data. The first phase of the questionnaire involves 9 demographic questions and second phase involves 20 likert type statements. The result of the study show that the high school teachers in TRNC need to be educated about creating videos, blogging pages, publishing their own studies, appyling web based education applications, and using wikis in their courses. Ministry of Education should give in-service training to teachers considering these needs.


Özet

-

Education Needs Of Teacher Candidates Towards Web Based Cooperative Learning

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences , Volume 2, Issue 1, 2010, Pages 5864–5869

Abstract

While social network sites share main aims of online communication and interaction, at the same time they vary according to sites in terms of main target and usage regulation. The aim of this study is to investigate the internet usage of students and also to learn which social network sites are preferred by the participants. The volunteer participant of this study consists of 52 undergraduate students. Literature survey was used to gather general information about background of the study and questionnaire was used to collect data and to find out the opinions of students about preferring social network sites. Also, frequency and percentage methods were used during the analysis process. The results of the study show that Live Spaces and Facebook social network sites are preferred by the participants.


Özet

-

The most preferred social network sites by students

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 1, 2010, Pages 5864–5869

Abstract

While social network sites share main aims of online communication and interaction, at the same time they vary according to sites in terms of main target and usage regulation. The aim of this study is to investigate the internet usage of students and also to learn which social network sites are preferred by the participants. The volunteer participant of this study consists of 52 undergraduate students. Literature survey was used to gather general information about background of the study and questionnaire was used to collect data and to find out the opinions of students about preferring social network sites. Also, frequency and percentage methods were used during the analysis process. The results of the study show that Live Spaces and Facebook social network sites are preferred by the participants.


Özet

-

A STUDY TO FIND OUT THE MOST PREFERRED FREE MESSENGER SERVICE USED BY UNIVERSITY STUDENTS

Conference Paper Eric, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 1-4

Abstract

The aim of this study is to investigate the messenger usage of students in the technology departments of the Near East University (Cyprus), and also to learn which messenger service the participants prefer. The volunteer participants in this study consisted of 150 undergraduate students attending the technology departments of the Near East University in Northern Cyprus. 50 students from Department of Computer Information Systems (CIS), 50 students from Department of Computer Education and Instructional Technologies (CEIT), and 50 students from Department of Computer Engineering (COM.ENG) participated in this study. Data were collected using a carefully prepared questionnaire. The results were then analysed and interpreted using the SPSS 16.0 software package. The results of this study indicate that the Live Messenger free service is the most preferred messenger by the participating students.


Özet

-

Validating the instrument of web based collaborative learning competences using factor analysis

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15, Issue 1, 2011, Pages 3921–3926

Abstract

There is no available instrument which determines teacher candidates’ competences of web based collaborative learning. Our study has provided findings about teacher perceptions in Cyprus. This article describes the development, testing and application of a suitable instrument. Research data for the tests of reliability and validity was obtained from a sample of 300 teacher candidates from the education faculty of Near East University in 2010. The final version of Web based collaborative learning competence scale (WBCL - CS) includes dimensions seeking teacher candidates’ feedback on two facets of the web based collaborative learning. Sub-dimensions are defined as,“Using and development of materials” and “Material sharing and communication”. Validity has been established by the use of factor analysis. Internal consistency coefficient and reliability of the scale showed that this instrument can be used for the future studies. According to the results of this research teacher candidates exhibited above medium levels of competence towards web based collaborative learning.


Özet

-

Social network sites usage habits of undergraduate students: case study of Facebook

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 28, Issue 1, 2011, Pages 943 – 947

Abstract

The usage of social network sites is increasing daily. Facebook, which is a popular social network site, is one of the most commonly used social sharing sites today, having millions of users. The aim of this study was to investigate the Facebook usage of students and also to learn which Facebook tools the participants preferred. Eighty six volunteer undergraduate students participated in the present study. The data obtained by the survey was analyzed and commented upon using the SPSS program with the percentage, frequency, and mean statistical analysis techniques. As the results show, students spend a significant amount of their times using the Facebook. Participants use Messages, Chat, Friends, Links, News and Photos tools are the most commonly used tools of Facebook. In addition, Facebook provides individuals with a way of maintaining and strengthening social ties, which can be beneficial in both social and academic settings. Future studies should concentrate on integrating the Facebook into education and teaching, which is important in students’ everyday working lives.


Özet

-

Twitter usage habits of undergraduate students

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 46, Issue 1, 2012, Pages 335 – 339

Abstract

Twitter has a potential to be used as a professional and social networking since individuals who have similar interests can meet on Twitter. Twitter is a multiplatform Web 2.0, part social networking - part microblogging tool, freely accessibly on the Web. The aim of this study was to investigate the usage habits of undergraduate students on Twitter. The study was conducted on ninety three volunteered undergraduate students. The data obtained by the survey was analyzed and commented upon using the SPSS program with the percentage, frequency, and mean statistical analysis techniques. As the results show, majority of the participants, spent most of their time on Twitter. Quotes, photos, videos, music, news, IT news and magazine news are the most commonly shared items on Twitter. However, educational materials were observed to be least frequently shared by the students. From this premise, we argue that investigating the most preferred usage habits of students on Twitter is an important and hot topic research. We believe that in future days more research will be focused on usage of Twitter in education due to its characteristics and student’s interest in this social network. Therefore, this study could be considered as an important preliminary study in this field.


Özet

-

The Cloud Computing Preferences of University Students

Conference Paper Eric, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages 1-6

Abstract

With the rapid development of technology, mobile technologies have become widely used. Beside of the smartphone and tabletpc that are taking the firts place among today’s communication tools, also various application softwares are started to be developed. Cloud computing system is one of those applications and its popularity is increasing day by day. The research was conducted within the frame of general survey model. This study was applied to selected sample of 113 fourth class undergraduate students at the ending of the 2nd term of 2011-2012 academic year, department of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) at Near East University. This research was carried out with 97 students because of 16 students do not use cloud computing services. As total, students of this research are 68% male and 32% female. The average age of the students also participated in the study was determined as 21. In this research, authors developed a data collection form for determine preferences of students towards cloud computing services. The data obtained by the survey was commented upon using the SPSS program with the percentage and frequency. Survey was applied online in laboratory courses. Data were collected using this form. Frequency and percentage methods were used during the analysis process. Besides, the literature review shows that there is not any study that determine the student preferences towards cloud computing services. As mentioned above, there are many cloud systems. So the aim of this study was to determine the university students’ most preferred cloud computing services. Most of the students use Dropbox, Open Drive and Evernote cloud computing services. Docs, images, presentation, video and audio are the most commonly shared items on Cloud computing services. We believe that in future days more research will be prepared on the usage of cloud computing services in education due to its increasing importance and students’ increasing interest in mobile technology. In addition, it is believed that, this study will guide the following studies to be prepared related to this subject.


Özet

-

The Evaluation Of The Most Used Mobile Devices Applications By Students

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 89, Issue 1, 2013, Pages 756 – 760

Abstract

Mobile devices and mobile device applications have become an indispensable factor in our daily lives. Recent research shows that the usage of mobile devices is gradually increasing. With the increase use of mobile devices, the use of mobile device applications has been an agenda for the purpose of education. Due to the factors, which mobile devices hold, the applications downloaded for the intention to operate the process of education are increasing day by day. In this study, the applications most used by students on mobile device's will be determined and for these applications to be used in the process of education. Within the scope of this study, a questioner was applied to 72 university students using mobile devices. When the result of the questioners where taken in to account, it has been established that the university students did not use their mobile device applications for educational purposes, but mainly they used them for communication and social networking purposes. If opportunities offered by mobile device applications are used for educational purposes, a more effective education environment could be created.


Özet

-

Evaluation of university students’ opinions about learning Russian language

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, Issue 1, 2014, Pages 5046 – 5052

Abstract

Since ancient times foreign language is the most important communication tool for societies to reflect their cultures. In this study, university students’ views towards learning Russian language are evaluated. Aim of the study is to research the students’ knowledge and how much they have learned Russian languages. The study was conducted on 49 volunteered undergraduate students from the Department of Tourism and Hotel Management at Near East University in Cyprus. During the 2011-2012 Spring term, data was collected by means of a survey developed by Gomleksiz (2002). The survey consists of 15 positive items. The Cronbach’s alpha reliability coefficient of this scale was 0.95. The data obtained by the survey was analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program with the percentage and frequency statistical analysis techniques. According to results from this research finding, the majority of university students believe in the necessity of knowing and learning Russian language. The main reason for this is that it provides a better opportunity to be employed. The students who find that Russian language education provided at universities is insufficient, argues the main reason for this is the weekly Russian language lessons not being enough hours.


Özet

-

Student Opinions Regarding Twitter Usage with Mobile Applications for Educational Purposes

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 136, Issue 1, 2014, Pages 385–390

Abstract

The aim of this study was to determine the opinions of regarding the use of the Twitter Micro blog site with mobile applications for educational purposes. The study ran for a period of 5 weeks, and involved the teaching of a Distance Education course. Course materials such as course concepts, slides and videos were shared, using Twitter as a platform, by using a variety of mobile applications such as ThingLink, Wevideo and Dropbox. As a result of the research findings, I suggest that Twitter usage in combination with mobile applications for educational purposes, created a positive effect on student opinions. It can be said that, when using Twitter for educational purposes, follow ability and share ability nature of Twitter micro blog site in combination with a variety of mobile applications, causes an increase in student-teacher and global student-student communication. Therefore the number of student websites that have this ‘sharing’ function will increase and a platform can be provided that promotes the growth of information as it is shared.


Özet

-

Effects of training on Cloud Computing Services on M-Learning Perceptions and Adequacies

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 116, Issue 1, 2014, Pages 5115 – 5119

Abstract

Cloud system users are able to access documents, photos or other data and used applications through their terminal devices such as PDAs, smartphones, tablets, PCs etc. that are connected to the network. However, there is no study on what are the effects of cloud systems on mobile learning perceptions and adequacies. Therefore this study aims to pinpoint the conditions which affect students’ perception and adequacies towards mobile learning using mainly cloud computing services. 50 students from the Computer Education and Instructional Technology Department (CEIT) all taking the lesson “Instructional Multimedia Development” participated in the study. Learners were trained in a computer laboratory before the study. At the beginning of the training “Mobile Learning Perception Scale” (MLPS) and “Mobile Learning Adequacy Scale” (MLAS) were applied to the students to determine perceptions and adequacies before the study. The course required learners to study in this environment to develop an instructional multimedia project. Course materials stored into the Dropbox. Other online materials’ links were also added in the cloud computing software. Dropbox accounts were set up by the researcher. After 10 weeks questionnaires were applied again. According to the results students’ mobile learning perceptions are significantly increase positively.


Özet

-

The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, Issue 1, 2015, Pages 1045–1049

Abstract

The aim of this paper is to identify under which circumstances undergraduate students use social networking sites in order to learn foreign language. The study was conducted with students studying at the Near East University, Department of Tourism and Hospitality Management, Department of Computer Education and Educational Technology, Department of Teaching for the Mentally Retarded, Department of Music Education and Department of Mathematics teaching. In total 85 students agreed to take part in this study. Research was conducted during the fall semester 2013-2014. Students were asked to express the extent of their feeling while learning foreign language through social networking sites for each of the 16 positive items on a 5-point Likert scale. The reliability of the questionnaire was measured through Cronbach Alpha, yielding a score of 0.89. The findings of the study indicate that even though students learn foreign language through social networks, they are still apprehensive in communicating with one another.


Özet

-

Giftedness and Technology

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 102, Issue 1, 2016, Pages 630-634

Abstract

The aim of this study is to determine the gifted students’ opinions on the use of technological tools. Furthermore, it seeks to determine the gifted students’ mobile phone usage purposes, use of social networking sites, the hours spent with technological tools, opinions on social media usage, opinions about the place of technology in their lives, opinions on technology usage in education and opinions on technology usage as a communication tool. The descriptive method is applied in this study. The population of the study consists of 105 secondary school students enrolled in Science and Art Center. 45 of them are female and 58 of them are male. “Students’ technological device use habits on their social lives”6 scale is used to collect the data. According to results of the study, gifted students have stated that they cannot imagine a life without technology. Gifted students who have membership in more than 3 social media accounts reported that they feel sad and angry when there is no internet connection. In addition, they indicated that technology plays an important role in their education. Furthermore, they stated that they contact with other students for a short period of time through technology and share their experiences and knowledge with each other.


Özet

-

Computer Hardware Course Application through Augmented Reality and QR Code Integration: Achievement Levels and Views of Students

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 102, Issue 1, 2016, Pages 267–272

Abstract

This study examined the effect of Augmented Reality and QR Code Integration on achievements and views of undergraduate students taking computer course. Study group of the research included 50 voluntary students taking compulsory computer course studying in the department of Guidance and Psychological Counseling at Near East University. Experimental research design was used in the study. In the beginning of the term, students were seperated into two groups including experimental and control group consisting of 25 students in each group. Pre-test was administered to the two groups in the first lecture and lecture was given with traditional methods, computer features were defined and functions of computer features were explained to the 1st group. Three-dimensional images of hardware features in the hardware chapter of computer course were explained through augmented reality and QR technology in laboratory environment with computer, projection and voice systems to the 2nd group. Students examined computer hardware with QR code cards and augmented reality technology during the lecture from their own mobile devices and all lectures were given by this way until the end of the semester. At the end of the term, post-test was administered to the experimental and control group and a questionnaire related with augmented reality and computer hardware course application with QR code integration was also applied to the experimental group. Results obtained from the study revealed that achievement level of experimental group is higher. In this context, results showed that computer hardware course application with augmented reality and QR code integration has a positive effect on academic achievements of students and students have positive views towards this course. Based on the results, it is expected that method used in this study might contribute to the integration of technology into education and therefore technology and education could support each other.


Özet

-

Determination of the Opinions of Students on Tourism Impact Using Mobile Applications

Conference Paper Procedia Economics and Finance, Volume 39, Issue 1, 2016, Pages 270–274

Abstract

Since smart phones has become popular, we have been introduced to a huge volume of mobile applications. Every day, we are able to find a new mobile application for different purposes. With these applications, we can edit our photos or contact people on social networks. The main aim of this study is to determine the students’ opinions on Tourism impact using Mobile Applications. In line with this aim, the authors developed a 5-point Likert-type scale consisting of 20 positive statements. The scale was administered to 352 distance learning students during the 2014-2015 spring terms at Near East University. Data were analyzed with IBM SPSS 22. The results showed that students prefer Trip Advisor application to find historical places and they select places to visit after they read user comments. Students also revealed that booking.com are more reliable than other applications. Besides, students prefer to download maps applications and they use GPS when they travel the cities.


Özet

Determining the Perceptions of Teacher Candidates on the Effectiveness of MOODLE Used in Flipped Education

Conference Paper Procedia Computer Science, Volume 102, Issue 1, 2016, Pages 654–658

Abstract

This study was carried out to determine the efficiency of implementing Moodle in Remote Flipped learning environments by identifying the perceptions of teacher candidates. The survey consisted of 120 volunteer teachers from Near East University who have received education through remote learning. The survey was carried out in the fall term of 2015-2016. The 5 type Likert scale results developed by the researchers were analyzed using the SPSS program. The results of the analysis were given using percentage, frequency and descriptive analysis methods. When examined the research findings show that the teacher candidates receive a high amount of Moodle in their remote flipped learning, they do not loose connection or face slow stream when watching educational videos, they have access to information when and where they want with remote learning, and lastly they stated that the remote learning system is very useful and effective.


Özet

-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026139

General Publication Social network sites usage habits of undergraduate students: Case study of Facebook, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14645105391439343410&hl=en&oi=scholarr

General Publication A descriptive study of high school students game-playing characteristics, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/the_use_of_social/jucs_19_05_0658_0671_bicen.pdf

General Publication The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook., 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032784

General Publication Determination of University Students’ Reasons Ofusing Social Networking Sites in their Daily Life, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009414

General Publication Validating the instrument of web based collaborative learning competences using factor analysis, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215001107

General Publication Determining the effects of technological tool use habits on social lives, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15772227612418427425&hl=en&oi=scholarr

General Publication Üniversite öğretim elemanlarının e-eğitim sistemlerine yönelik hazır bulunuşluğu, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151000299X

General Publication The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000779

General Publication A study to find out the preferred free e-mail services used by university students, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8705838815878281533&hl=en&oi=scholarr

General Publication The preparations university teachers towards E-education systems, 2016

Abstract


Özet

http://journals.cambridge.org/abstract_S1037291112000040

General Publication The relationship of computer games and reported anger in young people, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010013

General Publication Education needs of teacher candidates towards web based collaborative learning studies, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300887

General Publication The effects of social media on students’ behaviors; Facebook as a case study, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009985

General Publication The most preferred social network sites by students, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813030590

General Publication The evaluation of the most used mobile devices applications by students, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15772227612418427425&hl=en&oi=scholarr

General Publication Üniversite öğretim elemanlarının e-eğitim sistemlerine yönelik hazır bulunuşluğu, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812012463

General Publication Twitter usage habits of undergraduate students, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494820.2012.682586

General Publication Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED503539

General Publication The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning., 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814011008

General Publication Effects of training on cloud computing services on M-learning perceptions and adequacies, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/43551855/Harmonizing_the_online_and_face-to-face_20160309-6931-60poz.pdf

General Publication HARMONIZING THE ONLINE AND FACE-TO-FACE COMPONENTS IN A, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401088X

General Publication Evaluation of University Students Opinions about Learning Russian Language, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED505353

General Publication The Most Preferred Free E-mail Service Used by Students., 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED512167

General Publication A Study to Find Out the Most Preferred Free Messenger Service Used by University Students., 2016

Abstract


Özet

http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/140.doc

General Publication ÃœNÄ°VERSÄ°TE ÖÄzRETÄ°M ELEMANLARININ E-EÄzÄ°TÄ°M SÄ°STEMLERÄ°NE YÖNELÄ°K HAZIR BULUNUÅzLUÄzU, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916326333

General Publication Giftedness and Technology, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30558050/compile-library.pdf

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

General Publication Determination of Teacher Candidates’ Opinions About The Efficiency of Virtual Classes Used in Distance Education, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303549

General Publication Determination of the Opinions of Students on Tourism Impact Using Mobile Applications, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_21_10/the_role_of_social/jucs_21_10_1297_1306_bicen.pdf

General Publication The Role of Social Learning Networks in Mobile Assisted Language Learning: Edmodo as a Case Study, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_21_10/mobile_technology_for_foreign/jucs_21_10_1234_1247_editorial.pdf

General Publication Mobile Technology for Foreign Language Teaching: Building Bridges between Non-formal and Formal Scenarios J. UCS Special Issue, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009997

General Publication Secondary Education Teachers’ training needs towards web based collaborative learning in TRNC, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038269

General Publication Student opinions regarding twitter usage with mobile applications for educational purposes, 2016

Abstract


Özet

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ap5_BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA143&dq=info:dLnGwtEJ07oJ:scholar.google.com&ots=sBpSgCe_qj&sig=T0PlWxH0bdNopm6t238Tw3ZS-UI

General Publication Effective Virtual Learning Environment through the Use of Web 2.0 Tools, 2016

Abstract


Özet

http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7552644/

General Publication Abdelgader Abdalla Instituto de Telecomunicações Portugal Mohamed Abdallah Texas A&M University at Qatar Qatar Vaneet Aggarwal Purdue University USA Imtiaz Ahmed McGill University Canada Adnan Aijaz Toshiba Research Europe Ltd, 2016

Abstract


Özet

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ap5_BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:-eBw4S5CByMJ:scholar.google.com&ots=sBpSgCd7pj&sig=M12qoKrs3nCyuUGBC7wKCU3vLkg

General Publication Effects of Information Capitalism and Globalization on Teaching and Learning, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Bilal_Duman/publication/234652764_Celebration_of_the_Neurons_The_Application_of_Brain_Based_Learning_in_Classroom_Environment/links/55d479b108ae0b8f3efae39e.pdf

General Publication Assoc, Prof, Dr, HÃœSEYÄ°N UZUNBOYLU, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13614568.2014.982383

General Publication Article metrics, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15890581836189989761&hl=en&oi=scholarr

General Publication Social network sites usage habits of undergraduate students: Case study of Facebook. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 943-947, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023320

General Publication The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/ijlt/article/download/209/pdf

General Publication Referre, 2016

Abstract


Özet

General Publication Determination of student opinions in augmented reality, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916325807

General Publication Computer Hardware Course Application through Augmented Reality and QR Code Integration: Achievement Levels and Views of Students, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916325807

General Publication Computer Hardware Course Application through Augmented Reality and QR Code Integration: Achievement Levels and Views of Students, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/ijlt/article/download/210/pdf

General Publication Volume 7 Index, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30872641/ietc2009.pdf#page=202

General Publication ÖÄzRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKÄ° ÖÄzRETMENLÄ°K KARÄ°YERLERÄ°NDE Ä°ÅzBÄ°RLÄ°KLÄ° ÖÄzRENMEYÄ° KULLANMALARINA YÖNELÄ°K GÖRÃœÅzLERÄ° TEACHER CANDIDATES VIEWS AND INTEREST FOR THEIR FUTURE EDUCATION AND COLLABORATIVE LEARNING, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916325807

General Publication Computer Hardware Course Application through Augmented Reality and QR Code Integration: Achievement Levels and Views of Students, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/ijlt/article/viewArticle/356

General Publication The Teachers Evaluation of Social Activities Which Take Place in Full Time Education, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916326370

General Publication Determining the Perceptions of Teacher Candidates on the Effectiveness of MOODLE Used in Flipped Education, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000755

General Publication The attitudes of prospective teachers’ on trusting internet resources, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13614568.2014.982383

General Publication Article metrics, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_18_3/university_students_and_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30558050/compile-library.pdf

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/the_use_of_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30558050/compile-library.pdf

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_19_5/innovative_instructional_technologies;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication H. Uzunboylu, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/validity_and_reliability_of;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, T. Tavukcu, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Bilal_Duman/publication/234652764_Celebration_of_the_Neurons_The_Application_of_Brain_Based_Learning_in_Classroom_Environment/links/55d479b108ae0b8f3efae39e.pdf

General Publication Assoc, Prof, Dr, HÃœSEYÄ°N UZUNBOYLU, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_18_3/university_students_and_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_19_5/innovative_instructional_technologies;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication H. Uzunboylu, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/a_study_on_developing;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication H. Uzunboylu, V. Tugun, 2016

Abstract


Özet

Üniversite öğretim elemanlarının e-eğitim sistemlerine yönelik hazır bulunuşluğu

Original Article International Educational Technology Conference, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Üniversite öğretim elemanlarının e-eğitim sistemlerine yönelik hazır bulunuşluğu

Original Article International Educational Technology Conference, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Most Preferred Free E-mail Service Used by Students.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The preparations university teachers towards E-education systems

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Most Preferred Free E-mail Service Used by Students.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The attitudes of prospective teachers’ on trusting internet resources

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A study to find out the preferred free e-mail services used by university students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The attitudes of prospective teachers’ on trusting internet resources

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ ÖĞRETMENLİK KARİYERLERİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYİ KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ TEACHER CANDIDATES VIEWS AND INTEREST FOR THEIR FUTURE EDUCATION AND COLLABORATIVE LEARNING

Original Article PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The preparations university teachers towards E-education systems

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ ÖĞRETMENLİK KARİYERLERİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYİ KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ TEACHER CANDIDATES VIEWS AND INTEREST FOR THEIR FUTURE EDUCATION AND COLLABORATIVE LEARNING

Original Article PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A study to find out the preferred free e-mail services used by university students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Education needs of teacher candidates towards web based collaborative learning studies

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Education needs of teacher candidates towards web based collaborative learning studies

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The most preferred social network sites by students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Study to Find Out the Most Preferred Free Messenger Service Used by University Students.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The most preferred social network sites by students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Study to Find Out the Most Preferred Free Messenger Service Used by University Students.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Secondary Education Teachers’ training needs towards web based collaborative learning in TRNC

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Secondary Education Teachers’ training needs towards web based collaborative learning in TRNC

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A Descriptive Study of High School Students Game-Playing Characteristics

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 12-20

Abstract

With the expansion of the internet and the increasing use of computers, certain changes have occurred in the social lives of all individuals. Several negative effects, brought about by the use of computers, have also emerged along with numerous benefits of using the technology. Also, computer game skills have increasingly been applied to almost all areas of human activities within modern societies. This study aims to observe high school students’ game-playing characteristics and their personal opinions about the effects of these games, as well as giving suggestions to students, academic staff and families about the use of computer games in an effective and safe way. The study was conducted in the fall term of 2009/2010 and was carried out as a descriptive research. The study was based on 4823 students studying in North Cyprus and was held among 1148 students randomly chosen from all areas of the republic.


Özet

-

THE TEACHERS EVALUATION OF SOCIAL ACTIVITIES WHICH TAKE PLACE IN FULL TIME EDUCATION

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume 2, Issue 1, 2010, Pages 10-14

Abstract

This research is based on the teachers` evaluation of social activities which take place in full time education. In order to receive the teachers` views on the social activities in full time education, a 5 level Likert type questionnaire has been prepared. This questionnaire is formed by 70 positive views of 8 social activity clubs about the social activities, which take place in full time education. The 16th program of SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) has been used to analyze and verify the outcome of this questionnaire. In this study, views of the teachers have been used. The teachers, who have attended to the questionnaire, have all ticked "strongly agree", that the social activities in full time education will improve and have positive effects on the students. After collecting and analyzing all the data on this research, propositions have been given. By using these propositions, all the teachers should be informed and motivated to be able to apply the social activities in full time education. Also, there would be an appendix attached to the research.


Özet

-

Social network sites usage habits of undergraduate students: Case study of Facebook

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Social network sites usage habits of undergraduate students: Case study of Facebook

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Teachers Evaluation of Social Activities Which Take Place in Full Time Education

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A descriptive study of high school students game-playing characteristics

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Validating the instrument of web based collaborative learning competences using factor analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A descriptive study of high school students game-playing characteristics

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Teachers Evaluation of Social Activities Which Take Place in Full Time Education

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces

Original Article Computers & Education, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces

Original Article Computers & Education, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Validating the instrument of web based collaborative learning competences using factor analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The efficient virtual learning environment: A case study of Web 2.0 tools and Windows live spaces

Original Article Computers & Education, Volume 56, Issue 3, 2011, Pages 720–726

Abstract

Technological developments have affected teachers’ instructional techniques: technology has allowed the concept of education to be viewed from different perspectives. The aim of this research is to integrate Web 2.0 tools, which are sparsely found on the internet (each tool is on a different site), into education and see if it positively affects learning; also, students’ opinions about this formed environment will be sought. The study sample consists of 55 students, from whom data was collected. Descriptive statistics were calculated and a paired sample t-test was used, in order to compare pre-experience test and post-experience test means. The univariate of variance (ANOVA) was used to compare group means. Positive opinions of students show that the use of the WLS environment within Web 2.0 tools brings a new dimension to distance learning. This paper is orientated towards anyone interested in social networks and Web 2.0 tools and individuals who may be interested in this includes teachers, instructors, students and educational organisations, such as universities and schools. It may also be useful to those who have a general interest in social networks and Web 2.0 tools.


Özet

Twitter usage habits of undergraduate students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Twitter usage habits of undergraduate students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Evaluation of The Most Used Mobile Devices Applications by Students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook.

Original Article J. UCS, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Evaluation of The Most Used Mobile Devices Applications by Students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook.

Original Article J. UCS, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume 19, Issue 5, 2013, Pages 658-671

Abstract

The purpose of this research is to find out how Facebook and Web 2.0 tools create a positive effect when used in education and to investigate teachers' opinions about the Online learning environment. This experimental study was carried out in primary and secondary schools with teachers who use Facebook. The study took six weeks and 30 hours. The teachers attended lessons and accessed materials online and offline, in face-to-face learning environment. Moreover, they were able to co-operate and share information with their colleagues via Facebook. The study sample consisted of 35 teachers from primary and secondary school who constituted a blended learning group and 36 teachers from primary and high school who formed an online learning group that enrolled in the material development for Facebook course. These teachers were chosen randomly. The participation was anonymous and the study was carried out amongst volunteered teachers. Data was collected using a 5-point Likert scale questionnaire created by the authors and entitled "Teachers' Opinions about Facebook in Education". The questionnaire consisted of 39 positive statements about Facebook. It was completed by teachers at the beginning (pre-experience test) and the end of the study (post-experience test). Results show that, if used for educational purposes, Facebook could bring about a positive change in teachers' opinions. Results also indicate that Facebook virtual environment helps teachers to do many activities with online classes, which is not possible to do in schools. Teachers are convinced that this environment helps students not only to improve their team work, but also to improve their learning skills. Based on the findings, recommendations are made about using Facebook in education.


Özet

Effects of training on cloud computing services on M-learning perceptions and adequacies

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Student Opinions Regarding Twitter Usage with Mobile Applications for Educational Purposes

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Student Opinions Regarding Twitter Usage with Mobile Applications for Educational Purposes

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of University Students Opinions about Learning Russian Language

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effective Virtual Learning Environment through the Use of Web 2.0 Tools

Original Article Effects of Information Capitalism and Globalization on Teaching and Learning, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effective Virtual Learning Environment through the Use of Web 2.0 Tools

Original Article Effects of Information Capitalism and Globalization on Teaching and Learning, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of University Students Opinions about Learning Russian Language

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education

Original Article Interactive Learning Environments, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of training on cloud computing services on M-learning perceptions and adequacies

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education

Original Article Interactive Learning Environments, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Online and blended learning approach on instructional multimedia development courses in teacher education

Original Article Interactive Learning Environments, Volume 22, Issue 4, 2014, Pages 529-548

Abstract

In this study, an e-learning environment was designed for teacher candidates. Teacher candidates developed multimedia-based projects by means of multimedia tools. This research aims to determine the effects of online and blended learning approaches on the success level of multimedia projects and the teacher candidates' attitudes, opinions and perceptions on e-learning. This study used a combination of qualitative and quantitative methods. There were two different groups in the study: online and blended groups. The online and the blended groups consisted of 30 and 32 teacher candidates, respectively. Teacher candidates in the blended group developed multimedia-based projects and shared information communicating in a WiziQ and Facebook environment with their peers and instructors when they were not at school. On the other hand, the teacher candidates in the online group communicated with their instructors and peers only in a WiziQ and Facebook environment. The results showed that the blended learning approach was more effective than the online learning approach. The usability of online learning and blended learning in higher education is addressed in recommendations for future research and practice.


Özet

The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determining the effects of technological tool use habits on social lives

Original Article Computers in Human Behavior, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of University Students’ Reasons Ofusing Social Networking Sites in their Daily Life

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determining the effects of technological tool use habits on social lives

Original Article Computers in Human Behavior, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of University Students’ Reasons Ofusing Social Networking Sites in their Daily Life

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Role of Social Learning Networks in Mobile Assisted Language Learning: Edmodo as a Case Study

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Role of Social Learning Networks in Mobile Assisted Language Learning: Edmodo as a Case Study

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Impact of Social Networks on Undergraduate Students Learning Foreign Language

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determining the effects of technological tool use habits on social lives

Original Article Computers in Human Behavior, Volume 48, Issue 1, 2015, Pages 457-462

Abstract

Differences have arisen between newly developed technology and the consequently changing generation’s integration of this technology into their social lives. In this study, research has been undertaken on students who use many different kinds of technological devices all together and their effects on their social lives. Also, students’ habits of technological device use, social media, educational life and communication types are discussed in this study. The general scanning model was used in the study in order to determine the effects of students’ technological device use on their social lives. These students are studying in educational departments at universities. The method determined was applied to the sampling group of the research. The questionnaire was determined in accordance with the method and was applied to all the educational faculties of universities during the scanning process. A total of 2334 students participated to the research. When the research findings were analysed in terms of friend choice, the students preferred communicating with people who use technology of the same quality as themselves. Also, the students claimed that they went through some problems with their families and friends as a result of intense technology use. It is obvious that students who spend more time on technological devices are more behind in their lessons and also have some inconveniences in their social lives. For instance; even when they go to the cinema they surf the Internet on their smart phones and while choosing a place to go they prefer places with a Wi–Fi connection. It has been observed that students can express themselves more easily in the Internet environment and they prefer places that are popular on the Internet.


Özet

Determine the Usage of Mobile Applications among University Students

Original Article Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1, Issue 2, 2015, Pages 37-45

Abstract

Net Generation people have grown up with new technologies such as Internet, high powered computers and mobile phones. They like to multi-task and prefer to collect and learn information through multimedia such as pictures, audios, animations etc. more than text. In other words, they are able to engage with multiple sources of information at the same time. But traditional teaching methods are not enough to keep them occupied, so it is necessity in order to ensure Web 2.0 learning tools and mobile applications in the education arena. The main aim of this study is to determine the usage of mobile applications among university students. 144 voluntary university students attended the study. Data was collected by questionnaire and descriptive statistics, paired t-test, frequency, and percentage methods were used. The results of the research showed that students frequently use Whatsapp, Facebook, and YouTube through other mobile applications.


Özet

-

The Role of Social Learning Networks in Mobile Assisted Language Learning: Edmodo as a Case Study

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume 21, Issue 10, 2015, Pages 1297-1306

Abstract

In this study the effect of the Edmodo social learning environment on mobile assisted language learning (MALL) was examined by seeking the opinions of students. Using a quantitative experimental approach, this study was conducted by conducting a questionnaire before and after using the social learning network Edmodo. Students attended lessons with their mobile devices. The course materials were shared in the network via Edmodo group sharing tools. The students exchanged idea and developed projects, and felt as though they were in a real classroom setting. The students were also able to access various multimedia content. The results of the study indicate that Edmodo improves students’ foreign language learning, increases their success, strengthens communication among students, and serves as an entertaining learning environment for them. The educationally suitable sharing structure and the positive user opinions described in this study indicate that Edmodo is also usable in other lessons. Edmodo can be used on various mobile devices, including smartphones, in addition to the web. This advantageous feature contributes to the usefulness of Edmodo as a scaffold for education.


Özet

Determination of student opinions in augmented reality

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume 8, Issue 3, 2016, Pages 205-209

Abstract

The rapid development of the new technology has changed classroom teaching methods and tools in a positive way. This study investigated the classroom learning with augmented reality and the impact of student opinions. 97 volunteer undergraduate students took part in this study. Results included data in the form of frequencies, percentages and descriptive statistics. The results show that, with gamification methods, augmented reality content affected students’ opinions in a positive way. When QR codes are used in the classroom, students feel independent from classroom materials and can access various resources. Moreover, students think that, when augmented reality in the classroom is used, education is more enjoyable.


Özet

The effects of social media on students’ behaviors; Facebook as a case study

Original Article Computers in Human Behavior, Volume 59, Issue 1, 2016, Pages 374–379

Abstract

Social networks are one of the most used communication methods of today's world. Their use in different fields has been examined in several research studies. This study aims to examine the effects of social media on student's behaviors which will mainly focus on Facebook. Whether there is a positive relationship between confidence, social media participation and social media related behaviors will also be assed with regard to using Facebook. In order to collect the primary data, a general scanning model was used to observe attitudes of high school students. The participants chosen were 362 high school students from level 9 to 12. The findings highlight that Facebook is used for communication entertainment and sharing news, pictures and songs. In addition, their Facebook profile picture is alone and students were aware that swearing is considered a form of misconduct, which is a good sign. The study also indicates that students were aware of protecting their social identity as their Facebook shares are not public. Furthermore, they respect privacy as they do not use their friend's Facebook account.


Özet

Determination of university students' most preferred mobile application for gamification

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume 9, Issue 1, 2017, Pages 18-23

Abstract

In this digital age of technological advancement, mobile applications are fastly approaching acme of development. In order to increase the efficiency of the developed applications, mobile applications which are suitable for gamification have become a contemporary issue. In this study, the applications of Kahoot, ClassDojo, Classcraft and Socrative which are suitable for gamification were examined. The study was conducted with the students in the department of preschool education at Near East University. 130 students participated in this research. The data were collected with survey method and analyzed with the SPSS program. According to the results, it was revealed that Kahoot was the mostly preferred application by students who used applications designed or suitable for the gamification method and Android was the mostly preferred operating system in the mobile devices of the students. Future research should determine the achievements, motivations and opinions of the students related with the gamification method. Besides, it can be inferred that Kahoot would be the learning platform of the future and it should be integrated into classroom activities. Keywords: Gamification, Kahoot, mobile device, operating systems.


Özet

Does the Inclusion of Robots Affect Engineering Students’ Achievement in Computer Programming Courses?

Original Article EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Volume 13, Issue 8, 2017, Pages 4779–4787

Abstract

Applied courses are difficult to teach to undergraduate engineering students in classical classrooms. To facilitate students’ understanding and capture their motivation, technology should be incorporated into classrooms. In the Engineering Faculty, there are courses that are difficult to learn in a classical classroom and laboratory sessions; the programming algorithm course is one such class. Educational robots are required for teaching and learning programming algorithm logic. The Lego Mindstorms EV3 robots represent excellent technology to teach programming algorithm course subjects. The important point about the programming algorithms course is that it enables understanding of the logic of programming, as it enhances students’ understanding of what it means when they are coding. This paper investigates how engineering faculty students’ achievements are affected by robotics technology when learning computer programming algorithm logics. It analyses a usable solution with the Lego Mindstorms EV3 robot in the engineering classrooms for the introduction to computer programming course. The statistical results showed, Lego robot usage has raised student achievement in the introduction to computer programming course.


Özet

EXAMINATION OF THE STUDIES ON TECHNOLOGY ADDICTION PUBLISHED BETWEEN 2008-2016

Original Article Ponte Academic Journal, Volume 73, Issue 5, 2017, Pages 148-158

Abstract

Within the development of technology manner, technology addiction, which has become widespread and still continuing to expand over the globe, is genuinely affecting individuals, mainly the youth generation in terms of social, physical and mental. The fact is that the advanced technology has made it impossible for individuals to live without technological devices. The study aims to guide researchers who want to study on this particular subject which is technology addiction. A literature review was carried out in order to evaluate the existing studies, to identify current reviews, journal articles and ongoing research on technology and technology addiction. Articles published in 2008 up to 2016 were appraised through scholar.google.com.tr, Science Direct, ISI Web of Science, Assosindex, Ebsco, www.ulakbim.gov.tr. The results were categorised according to the year of publication, the country of publication, the research area, the aim and the method of the study.


Özet

TRENDS IN BLENDING UNIVERSITY COURSES WITH MOOCS

Original Article eLearning & Software for Education, Volume 2, Issue 7, 2017, Pages 247-253

Abstract

Since 2008, the Massive Open Online Courses (MOOCs) have brought innovation, research, new policies and paradigms, but also challenges to Academia worldwide. Usually developed and delivered as independent online courses, MOOCs are used for blended learning in many universities. This study analyses a corpus of 52 selected articles related to using MOOCs in higher education courses. The aim of the research is to find answers to the following questions: Which models of MOOC integration exist? Which are the research topics and trends identified in the state-of-the-art literature presenting the integration of MOOCs into blended courses? The article could be useful for teachers/instructors wanting to integrate MOOCs in their courses, but also for researchers and policy makers.


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  OPEN AND DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  -

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

 • 2017 YAZ

  INFORMATION TECHNOLOGIES

  Temel bilgisayar bilgisini öğrenerek bilgisayar üzerinde yapılabilecek belli başlı işlemleri yapma becerisinin kazanılması.

 • 2018 BAHAR

  ONLINE EDUCATIONAL SOTWARE DEVELOPMENT

  -

 • 2019 BAHAR

  ONLINE EDUCATIONAL SOTWARE DEVELOPMENT

  -

 • 2015 YAZ

  MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION

  Çokluortam Materyali Geliştirme İçin Gerekli Becerileri Kazanma

 • 2017 GÜZ

  COURSE MANAGEMENT SYSTEMS

  -

 • 2016 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  PHD THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  PHD THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  INFORMATİON TECHNOLOGY İN EDUCATİON

  -

 • 2019 GÜZ

  INFORMATİON TECHNOLOGY İN EDUCATİON

  -

 • 2018 BAHAR

  INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION

  Bilgi teknolojileri ve temel bilgisayar yazılımları

 • 2016 BAHAR

  NEW TECHNOLOGIES AND SOCIAL MEDIA IN EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  NEW TECHNOLOGIES AND SOCIAL MEDIA IN EDUCATION

  -

 • 2018 BAHAR

  NEW TECHONOLOGIES AND SOCIAL MEDIA IN EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  NEW TECHONOLOGIES AND SOCIAL MEDIA IN EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  -

  -

 • 2015 BAHAR

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  EDUCATIONAL WEB 2.0 APPLICATIONS

  -

 • 2019 GÜZ

  ADVANCED HUMAN COMPUTER INTERACTION

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED HUMAN COMPUTER INTERACTION

  -

 • 2018 BAHAR

  INTERNET AND INTERNET TECHNOLOGY

  internet kullanımına karşı daha bilinçli olmabilme

 • 2018 GÜZ

  OPERATING SYSTEMS

  -

 • 2018 GÜZ

  OPERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS

  -

 • 2019 GÜZ

  MEDIA AND CHILD

  -

 • 2018 YAZ

  MEDIA AND CHILDREN

  -

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2014 BAHAR

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2015 BAHAR

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2016 BAHAR

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2015 GÜZ

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2016 GÜZ

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT (SPSS)

  -

 • 2017 BAHAR

  INSTRUCTIONAL DESIGN

  yok

 • 2018 BAHAR

  INSTRUCTIONAL DESIGN

  yok

 • 2019 BAHAR

  INSTRUCTIONAL DESIGN

  yok

 • 2019 BAHAR

  INSTRUCTIONAL DESIGN: THEORY APPLICATION

  -

 • 2015 BAHAR

  PERFORMANCE EVALUATION

  -

 • 2016 BAHAR

  PERFORMANCE EVALUATION

  -

 • 2017 GÜZ

  PERFORMANCE EVALUATION

  -

 • 2018 GÜZ

  PERFORMANCE EVALUATION

  -

 • 2015 BAHAR

  PERFORMANS DEĞERLENDIRME

  -

 • 2017 GÜZ

  PERFORMANS DEĞERLENDIRME

  -

 • 2018 BAHAR

  PROJECT

  Proje Geliştirme

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  yok

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  TECHNOLOGY AND HUMAN INTERACTION

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  .....

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION :THEORY AND PRACTICE

 • 2015 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION :THEORY AND PRACTICE

  -

 • 2016 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION :THEORY AND PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  NEW TRENDS IN DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  NEW TRENDS IN DISTANCE LEARNING

  --

 • 2014 BAHAR

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2015 BAHAR

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2017 BAHAR

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2019 BAHAR

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2016 GÜZ

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2019 GÜZ

  WEB-BASED TRAINING: DESIGN AND IMPLEMENTATION STRATEGIES

  -

 • 2018 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2016 GÜZ

  MASTER’S THESIS (TO BE TAKEN BY STUDENTS IN MASTER’S WITH THESIS PROGRAMME)

  .

At My Office

378