Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Protetik Diş Tedavisi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2013

  Diş Hekimliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Diş Hekimliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunidfd/article/download/5000119524/5000110324

General Publication PROTEZ TEMÄ°ZLEYÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N YUMUÅzAK ASTAR MADDELERÄ°NÄ°N RENK STABÄ°LÄ°TELERÄ° ÃœZERÄ°NE ETKÄ°SÄ°NÄ°N DEÄzERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°, 2016

Abstract


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

At My Office