Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 YAZ

  BASIC PRINCIPLES AND APPLICATIONS IN MIDWIFERY

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO NURSING

  _

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO NURSING

  _

 • 2018 BAHAR

  FUNDAMENTALS OF NURSING

  Ek

 • 2017 YAZ

  FUNDAMENTALS OF NURSING

  Ek

 • 2018 YAZ

  FUNDAMENTALS OF NURSING

  Ek

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION IN NURSING

  Dersin Amacı Bu ders, çağdaş hemşirelik eğitiminin mesleki, kuramsal, felsefi, ekonomik ve sosyo-politik açıdan incelenmesine ve bu bağlamda öğretme-öğrenme sürecinin işletilmesine odaklanır.

 • 2019 GÜZ

  TEACHING IN NURSING

  öğrenci kongrelerine katılmaya hazırlamak

 • 2018 BAHAR

  EDUCATOR ROLE OF NURSES AND ITS' DEVELOPMENT

  Öğrencilerin, bu derste kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri, sağlık hizmet alanlarına ve öğrenci eğitimi ile ilgili alanlara aktararak eğitimci rolünü geliştirmesine yardımcı olmaktır.

 • 2017 GÜZ

  EDUCATOR ROLE OF NURSES AND ITS' DEVELOPMENT

  Öğrencilerin, bu derste kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri, sağlık hizmet alanlarına ve öğrenci eğitimi ile ilgili alanlara aktararak eğitimci rolünü geliştirmesine yardımcı olmaktır.

 • 2018 BAHAR

  SEMİNAR

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

At My Office