Work Experience

 • Todate 2011

  Part time Öğ. Gör.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Coğrafya Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  Coğrafya

  Ankara Üni

 • Bachelor1997

  Coğrafya

  Ankara Üni

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  AFRICAN GEOGRAPHY

  --

 • 2019 GÜZ

  AFRICAN GEOGRAPHY

  -

 • 2015 GÜZ

  WORK AT LAND I

  N/A

 • 2016 GÜZ

  WORK AT LAND I

  N/A

 • 2017 GÜZ

  WORK AT LAND I

  N/A

 • 2018 GÜZ

  WORK AT LAND I

  N/A

 • 2019 GÜZ

  WORK AT LAND I

  -

 • 2014 BAHAR

  WORK AT LAND II

  YOK

 • 2015 BAHAR

  WORK AT LAND II

  YOK

 • 2016 BAHAR

  WORK AT LAND II

  YOK

 • 2017 BAHAR

  WORK AT LAND II

  YOK

 • 2018 BAHAR

  WORK AT LAND II

  YOK

 • 2018 GÜZ

  ASIAN GEOGRAPHY

  N/A

 • 2019 GÜZ

  ASIAN GEOGRAPHY

  -

 • 2018 GÜZ

  ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2019 GÜZ

  HUMAN GEOGRAPHY

  -

 • 2019 GÜZ

  -

 • 2015 GÜZ

  CBS I

  N/A

 • 2016 GÜZ

  CBS I

  N/A

 • 2017 GÜZ

  CBS I

  N/A

 • 2018 GÜZ

  CBS I

  N/A

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS I

  -

 • 2016 BAHAR

  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS II

  YOK

 • 2017 BAHAR

  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS II

  YOK

 • 2014 BAHAR

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS

  YOK

 • 2015 BAHAR

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS

  YOK

 • 2016 BAHAR

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS

  YOK

 • 2017 BAHAR

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS

  YOK

 • 2018 BAHAR

  GEOGRAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS

  YOK

 • 2015 GÜZ

  NATURAL RESOURCES

  N/A

 • 2016 GÜZ

  NATURAL RESOURCES

  N/A

 • 2017 GÜZ

  NATURAL RESOURCES

  N/A

 • 2017 BAHAR

  ENERGY RESOURCES

  -

 • 2018 BAHAR

  ENERGY RESOURCES

  -

 • 2014 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

 • 2014 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

  YOK

 • 2015 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

 • 2015 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

  YOK

 • 2016 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

  YOK

 • 2019 GÜZ

  CLIMATOLOGHY APPLICATIONS I

  -

 • 2015 GÜZ

  CARTOGRAPHY

  n/a

 • 2016 GÜZ

  CARTOGRAPHY

  N/A

 • 2017 GÜZ

  CARTOGRAPHY

  n/a

 • 2018 BAHAR

  HYDROGRAPHY I

  -

 • 2018 BAHAR

  GEOMORPHOLOGY DRILL

  -

 • 2014 YAZ

  CITY INFORMATION SYSTEMS OF

  Kent Bilgi Sistemleri

 • 2016 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  YOK

 • 2017 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  YOK

 • 2017 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  -

 • 2018 BAHAR

  ARID AND SEMIARID REGIONS

  -

 • 2018 BAHAR

  MIDDLE EAST GEOGRAPHY

  -

 • 2019 GÜZ

  HEALTH KNOWLEDGE MAPPING

  ----

 • 2014 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2018 BAHAR

  LAND GEOGRAPHY

  -

 • 2017 GÜZ

  GEOGRAPHY OF THE TURKISH WORLD

  N/A

 • 2017 GÜZ

  TURKEY ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2018 GÜZ

  TURKEY ANTHROPOGEOGRAPHY

  N/A

 • 2017 GÜZ

  HUMAN GEOGRAPHY OF TURKEY

  N/A

 • 2018 GÜZ

  HUMAN GEOGRAPHY OF TURKEY

  N/A

 • 2019 GÜZ

  TURKEY ANTHROPOGEOGRAPHY

  -

 • 2014 YAZ

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

At My Office