Work Experience

 • 2016 2006

  ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2006 2001

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Education & Training

 • Ph.D. 2006

  TARİH

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Master1997

  TARİH

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1994

  TARİH

  ODTÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

The Ottoman Period in Cyprus: Learning to explore change, continuity and diversity

Book AHDR, UNDP-ACT, Volume -, Issue -, 2011, Pages 64

Abstract

This book has been created as supplementary material to be used in history classes, taking into consideration already existing history teaching curricula in Cyprus. The book, together with the enquiry question, " Why is hard to tell the story of the Ottoman Period in Cyprus?", is composed of 5 Lesson Plans with the teaching and learning resources. The book aims to help the pupils to improve their historical thinking.


Özet

Bu kitap, Kıbrıs'ın her iki kesiminde halen okutulmakta olan tarih ders programları dikkate alınarak tarih derslerinde yardımcı eğitim materyali olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Kitap, "Kıbrıs'ta Osmanlı döneminin hikayesini anlatmak niçin zordur?" Araştırma Sorusu çerçevesinde öğrenme kaynaklarıyla birlikte 5 ders planından oluşmaktadır. Kitap, esas itibarıyla öğrencilere tarihsel düşünme yetilerini geliştirmede yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İmparatorluktan Cumhuriyete Modern Türkiyenin Oluşumu. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5.baskı)

Book Söylem Matbaa, Lefkoşa, Volume I, Issue 5, 2013, Pages 260

Abstract

Political and intellectual developments between the Ottoman Modernization and the establishment of the Republic of Turkey. The ideological and constitutional basis of Republic of Turkey. Internal political developments and the Turkish Foreign Policy between the two world Wars.


Özet

Osmanlı Modernleşmesinden Modern Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşuna kadarki fikri ve siyasal gelişmeler . Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ideolojik ve kurumsal temelleri. İki Dünya Savaşı arası dönemde iç siyasal gelişmeler ve Türk Dış Politikası.

“ Social, Cultural and Religious Aspects of Ottoman Cyprus: The Nicosia Mevlevi Tekke”

Book Chapter Ege Yayınları, Volume .., Issue ..., 2016, Pages ..

Abstract

The Book Chapter is about the historical development of Nicosia Mevlevi Tekke, an social, cultural and religious aspect of the Ottoman Cyprus


Özet

Çalışma, Osmanlı Kıbrısı'nın önemli bir sosyal, dinsel ve kültürel kesitini oluşturan Lefkoşa Mevlevi Tekkesi'nin tarihsel gelişimini konu almaktadır

http://www.ahdr.info/ckfinder/userfiles/files/LOW_OTTOMAN_EN.pdf

General Publication The Ottoman Period in Cyprus–Learning to explore change, continuity and diversity ISBN: 978-9963-703-07-4, 2016

Abstract


Özet

http://search.proquest.com/openview/b3301820a12078cd4fcb1bc3c677ee6d/1?pq-origsite=gscholar

General Publication Bridging the divide with a question and a kaleidoscope: designing an enquiry in a challenging setting, 2016

Abstract


Özet

Bridging the divide with a question and a kaleidoscope: designing an enquiry in a challenging setting

Original Article Teaching History. The secondary education journal of The Historical Association, Volume -, Issue 149, 2012, Pages 50-59

Abstract

The article analizes the supplementary material , "The Ottoman Period in Cyprus: Learning to explore change, continuity and diversity", produced by the Association of Historical Dialogue and Research (AHDR) for the purpose of helping the pupils to develop their historical thinking.


Özet

Makale, öğrencilerin tarihsel düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneğinin hazırlamış olduğu " Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemi: Değişim ve Süreklilik ve Çeşitliliği Keşfetmeyi Öğrenmek" adlı çalışmanın analizini yapmaktadır.

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I - II

  -

 • 2019 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2019 YAZ

  OTTOMAN PALEOGRAPHY IV

  x

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2013 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY

 • 2015 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY

 • 2017 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY

 • 2018 AKADEMİK YILI

  ATATURK AND HISTORY OF MODERN TURKEY

 • 2018 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION

  -

 • 2014 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2018 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2015 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2016 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2018 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2014 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2015 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2019 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2018 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

  -

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2018 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I - II

  -

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2015 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2016 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2018 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2019 BAHAR

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2016 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2019 GÜZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2018 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2018 YAZ

  SCIENCE HISTORY AND PHILOSOPHY

  --

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF MODERN WORLD

  Çağdaş Dünya Tarihinin dönüm noktaları ve bunları belirleyen nedenler ve bu olayların sonuçları hakkında bilgi vermek.

 • 2017 YAZ

  PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY AND CULTURE

  İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi, Türk milletinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel özelikleri bilgisi.

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2015 YAZ

  HISTORY OF OTTOMAN REFORM

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1451-1520) II

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.-

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2015 YAZ

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) III

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN (1520-1789) IV

  -

 • 2019 BAHAR

  OTTOMAN HISTORY (1520-1789) IV

 • 2018 YAZ

  Ottoman History and Civilisation I

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve Yükselme dönemlerinin özeliklerinin ve farklılıkları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemlerde temelleri atılan cihan devletinin özellikleri verilmektedir.

 • 2015 BAHAR

  ELECTIVE II (HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY)

  -

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE II (HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY)

  -

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE II (HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY)

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  --

 • 2016 BAHAR

  TURKISH HISTORY AND CULTURE

  -

 • 2017 BAHAR

  TURKISH HISTORY AND CULTURE

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH HISTORY AND CULTURE

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH INNOVATION

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH INNOVATION

  ---

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH MODERNIZATION

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH MODERNIZATION

  -

 • 2019 BAHAR

  History of the Republic of Turkey II

  -

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY

  -

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY

  -

 • 2014 YAZ

  HISTORY OF CIVILIZATIONS

  Öğrenciyi insanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2019 BAHAR

  CITIZENSHIP KNOWLEDGE

  --

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO CITIZENSHIP

 • 2019 BAHAR

  AGAINST EUROPEAN HISTORY AND CIVILIZATION

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION II

  -

 • 2015 GÜZ

  History of New and Modern Age

  Yeni ve Yakın Çağ Tarihinin genel olarak ana çizgilerini ve özelliklerini; Avrupa ve Dünya Tarihinin önemli dönüm noktalarını ve Osmanlı Devletine etkilerini incelemektir.

 • 2016 GÜZ

  History of New and Modern Age

  Yeni ve Yakın Çağ Tarihinin genel olarak ana çizgilerini ve özelliklerini; Avrupa ve Dünya Tarihinin önemli dönüm noktalarını ve Osmanlı Devletine etkilerini incelemektir.

 • 2017 GÜZ

  History of New and Modern Age

  Yeni ve Yakın Çağ Tarihinin genel olarak ana çizgilerini ve özelliklerini; Avrupa ve Dünya Tarihinin önemli dönüm noktalarını ve Osmanlı Devletine etkilerini incelemektir.

 • 2018 GÜZ

  History of New and Modern Age

  Yeni ve Yakın Çağ Tarihinin genel olarak ana çizgilerini ve özelliklerini; Avrupa ve Dünya Tarihinin önemli dönüm noktalarını ve Osmanlı Devletine etkilerini incelemektir.

 • 2019 GÜZ

  History of New and Modern Age

  Yeni ve Yakın Çağ Tarihinin genel olarak ana çizgilerini ve özelliklerini; Avrupa ve Dünya Tarihinin önemli dönüm noktalarını ve Osmanlı Devletine etkilerini incelemektir.

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  -

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  Öğrencilere, Modern Avrupa devletlerinin kuruluş sürecindeki temel dinamikler ile Yeniçağ Avrupasının toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi kurumların niteliğinin anlaşılmasında yardımcı olacak altyapıyı vermek

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  Öğrencilere, Modern Avrupa devletlerinin kuruluş sürecindeki temel dinamikler ile Yeniçağ Avrupasının toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi kurumların niteliğinin anlaşılmasında yardımcı olacak altyapıyı vermek

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  Öğrencilere, Modern Avrupa devletlerinin kuruluş sürecindeki temel dinamikler ile Yeniçağ Avrupasının toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi kurumların niteliğinin anlaşılmasında yardımcı olacak altyapıyı vermek

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF MODERN EUROPE AND CIVILIZATION I

  Öğrencilere, Modern Avrupa devletlerinin kuruluş sürecindeki temel dinamikler ile Yeniçağ Avrupasının toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi kurumların niteliğinin anlaşılmasında yardımcı olacak altyapıyı vermek

At My Office