Work Experience

 • Todate 2012

  Bilgisayar Öğretmeni

  Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu İlkokulu

 • Todate 2009

  Öğretim Elemanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2012

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2009

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2008
  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Yüksek Şeref Belgesi
  image
 • 2007
  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Şeref Belgesi
  image
 • 2009
  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Yüksek Şeref Belgesi
  image

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Assessment of Creative Thinking Studies in Terms of Content Analysis

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 143, 2014, Pages 1177-1185

Abstract

The aim of this study is to assess the studies that have been completed in the last ten years in creative thinking approach in accordance with different criteria. In the scope of this general aim, 143 scientific studies scanned from different data banks have been assessed in accordance with the criteria such as year of publication, number of writers, methodology, model, data gathering method, country, sample group, number of samples and sources. The findings have been discussed in accordance with the assessment results.


Özet

Bu araştırma 2003-2013 yılları arasında "Yaratıcı Düşünme Yaklaşımı"na yönelik çalışmaların içerik analizi bakımından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Life-long Learning Competence Perceptions of the Teachers and Abilities in Using Information-Communication Technologies

Conference Paper Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 182, 2015, Pages 718 – 725

Abstract

The aim of this study is to determine the life-long learning competence perception and abilities in using informationcommunication technologies of the teachers working in primary schools. The study also aims to find out if there is a relation between the perception competence of life-time learning approach and abilities in using information-communication technologies of the teachers.102 teachers from different age groups have formed up the study group who has been chosen randomly by the use of scanning model and “Information and Communication Technologies Skills Scale” and “Life-time Learning Competence Scale” have been used as data gathering tool. It has been determined as a result of the analysis after application that there is a relation between the perception competence of life-time learning approach and abilities in using information-communication technologies of the teachers.


Özet

Bu araştırma öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yaklaşımına yönelik yeterlik algıları ile bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelini çerçevesinde yapılan araştırmada; yaşam boyu öğrenme yaklaşımına yönelik yeterlik algıları yüksek düzeyde olan öğretmenlerin, bilgi-iletişim teknolojileri kullanma becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Assessment of Creative Thinking Studies in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of Creative Thinking Studies in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Life-long Learning Competence Perceptions of the Teachers and Abilities in Using Information-Communication Technologies

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Life-long Learning Competence Perceptions of the Teachers and Abilities in Using Information-Communication Technologies

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  ANIMATION TECHNOLOGIES

  /

 • 2015 GÜZ

  COMPUTER I

  -

 • 2014 BAHAR

 • 2014 BAHAR

  GRAPHICS AND ANIMATION IN EDUCATION

  Photoshop programını etkili bir şekilde kullanabilme ve derslere uygulayabilme. materyal hazırlanabilmesi

 • 2017 BAHAR

  INFOGRAPHIC DESIGN

At My Office

Yakın Doğu İlkokulu - Bilgi İşlem Ofisi