Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2016 YAZ

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2018 BAHAR

  TRANSITION TO ADULTHOOD FOR STUDENT WITH DISABILITIES

  Engelli öğrencilerin okul yaşamından bağımsız yaşama geçişlerinde önemli yasal dayanakları açıklayabilecektir.

 • 2018 GÜZ

  ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

  -

 • 2018 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2016 YAZ

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2016 YAZ

  MAINSTREAMING&SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2017 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCAITON

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

  1

 • 2018 GÜZ

  TEACHING SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  --

 • 2018 GÜZ

  APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS

  -

 • 2018 BAHAR

  TRANSITION TO ADULTHOOD IN MENTAL DISABILTY

  -

 • 2018 BAHAR

  EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

  Zihin yetersizliğinin tarihini açıklayabilecektir. Zihin yetersizliğine ilişkin temel terim ve kavramları doğru bir biçimde kullanabilecektir. Zihin yetersizliğini tanılanmaya dayalı değerlendirme süreçlerini açıklayabilecektir. Zihin yetersizliğine yol açabilen biyolojik ve çevresel etmenleri sınıflandırabilecektir. Zihin yetersizliği olan bireye sahip olmanın aile üzerindeki olası etkilerini açıklayabilecektir. Zihin yetersizliği olan bireylerin tipik özelliklerini betimleyebilecektir. Zihin yetersizliği olan bireylere sağlanan eğitim olanaklarını açıklayabilecektir.

 • 2018 BAHAR

  MENTAL RETERDATION &EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

  -

At My Office