Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  CHILD RIGHTS AND CHILD LAW

  Lisans öğrencilerinin Uluslararası ve Ulusal hukuk alanında çocuğun yeri ve çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.

 • 2019 BAHAR

  CHILD AND MEDIA

  Öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilerek medyanın bu noktadaki önemini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda medyanın çocuk gelişimine yararlarını ve zararlarını aktarmaktır.

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO SOCIOLOGY

  Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

 • 2019 GÜZ

  SOCIOLOGY

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL SCIENCE

  .

At My Office