Work Experience

 • 2015 2013

  Rekreasyon Bölüm Başkanlığı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

 • 2011 2008

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Okulöncesi Öğretmenliği

 • 2011 2008

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 1999

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Education & Training

 • Ph.D. 2011

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim Yönetimi

 • Master2004

  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor1991

  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Eurofit

  Eurofit

 • image

  Physical Education , Sports and Health Programme

  KKTC Beden Eğitimi , Spor ve Sağlık Programı

 • image

  .

  KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.Beden Eğitimi , Sağlık ve Spor Programı Anasınıf - 12.sınıf

Filter by type:

Sort by year:

KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.B Anasınıf - 12.sınıf

Book KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.Beden Eğitimi , Sağlık ve Spor Program, Volume 1, Issue 1, 2008, Pages 1

Abstract

.


Özet

.

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BEDEN EĞİTİMİ VE SAĞLIK VE SPOR 4. VE 6. SINIF DERS KİTABI

Book OKMAN PRINTING LTD, Volume 1, Issue 1, 2016, Pages 1-100

Abstract

TRNC MINISTRY OF EDUCATION PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH AND SPORTS 4TH CLASS COURSE BOOK


Özet

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BEDEN EĞİTİMİ VE SAĞLIK VE SPOR 4. SINIF ÖĞRENCİ DERS KİTABI

“KKTC’de Yüzme Sporunda Normların Oluşturulması”

Book Chapter 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi abstract kitabı Antalya, Türkiye, Volume 8, Issue 8, 2004, Pages 123

Abstract

.


Özet

.

30-40 Yaş Grubu Yetişkinlerin Yaşam Tarzlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme ( Yakın Doğu İlkokul örneği )

Book Chapter The 46th ICPER.SD Anniversary World Congress , Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 163

Abstract

.


Özet

.

.:Eurofit Fiziksel Uygunluk El Kitabı, i, Lefkoşa, 2005.

Book Chapter KKTC Devlet Basımev, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 1

Abstract

.


Özet

.

Level of Physical Fitness Among Young Turkish Cypriot Population: Association of Physical Fitness With Obesity in 7425 Eurofit Test Result of Junior School Children. . Page 545

Book Chapter 11th annual Congress of the European College of Sport Science.. LAUSANNE – SWITZERLAND, Volume 11, Issue 1, 2006, Pages 545

Abstract

.


Özet

.

Variations of total body water changes in football players during runingsupplementum

Book Chapter . Journal Sports Science & Medicine , Volume 10, Issue 6, 2007, Pages 54

Abstract

.


Özet

.

The relationship between the places where people live their quality of living in TRNC. :

Case Report International Conference on Environment, Volume ., Issue ., 2007, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Alışkanlık İlişkisi (KKTC örneği)

Conference Paper 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongres, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 538

Abstract

.


Özet

.

Developing Grading Strategies by using EUROFIT test results as a predictor of health related and Sport related levels for 9-11 years old Turkish Cypriots. . LAUSANNE – SWITZERLAND.

Conference Paper 11th annual Congress of the European College of Sport Science., Volume ., Issue ., 2006, Pages 135

Abstract

..


Özet

.

P-074 Lifestyles and nutritional habits of footballers from North Cyprus Football League

Conference Paper Journal of Sports Science and Medicine, Volume 10, Issue 16, 2007, Pages 158

Abstract

.


Özet

.

Beden Eğitimi Derslerini Yürüten Öğretmenlerin Sorunları ve Yapısal Analizi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye., s.134.

Conference Paper Spor Bilimleri Sempozyumu abstract kitabı., Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 134

Abstract

.


Özet

.

.Lifestyle and Nuntritional habits of footballers from North Cyprus Football League. vol.6 supplementum 10 27. VIth World Congress On Science and Football. January 15-20 2007, Antalya/Turkey p 158

Conference Paper Journal Sports Science & Medicine, Volume 1, Issue 1, 2015, Pages 158

Abstract

.


Özet

.

Aerobik Egzersizi Yapan Şişman Bayanlarda Bir Besin Saplamenti Olan T-Burner’in Kısa Süreli Kullanımının Sportif Performansa Etkisi . İzmir. s118.

Conference Paper X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Volume ., Issue ., 2015, Pages 118

Abstract

.


Özet

.

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12722584031106831555&hl=en&oi=scholarr

General Publication Lifestyles and nutritional habits of footballers from North Cyprus Football League, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809004613

General Publication A comparative analysis of teachers’ perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048270/5000045591

General Publication Evaluation of performance management in state schools: a case of North Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809004625

General Publication Analysis of the emotional intelligenge level of teachers, 2016

Abstract


Özet

General Publication 18-70 YAÅz KADIN VE ERKEKLERDE EGZERSÄ°Z FAALÄ°YETLERÄ°NE Ä°LÄ°ÅzKÄ°N KATILIM MOTÄ°VASYONLARI (LEFKOÅzA ÖRNEÄzÄ°), 2016

Abstract


Özet

General Publication Developing Grading Strategies by using EUROFIT test results as a predictor of health related and Sport related levels for 9-11 years old Turkish Cypriots., 2016

Abstract


Özet

General Publication Kıbrıslı Öğrencilerin Rumca Öğrenmeye Karşı Tutumları, 2016

Abstract


Özet

http://jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/swex/10.12?from=Google

General Publication 12th Annual Congress of the European College of Sport Science におけるスイミング研究の動向, 2016

Abstract


Özet

General Publication Kıbrıslı Öğrencilerin Rumca Öğrenmeye Karşı Tutumları, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1925016300504676308&hl=en&oi=scholarr

General Publication NEAR EASTUNIVERSITY GRADUATESCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 2016

Abstract


Özet

General Publication Detection of Health and Fitness Related Levels of Turkish Cypriot Children Through Grading of Their Eurofit Test Results., 2016

Abstract


Özet

General Publication Level of Physical Fitness Among Young Turkish Cypriot Population:, 2016

Abstract


Özet

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/391-published.pdf

General Publication EVALUATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN STATE SCHOOLS: A CASE OF NORTH CYPRUS DEVLET OKULLARININ PERFORMANS YÖNETÄ°MÄ° AÇISINDAN DEÄzERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°: KKTC ÖRNEÄzÄ°, 2016

Abstract


Özet

General Publication Physical Fitness Factors of The Competitive Swimmers., 2016

Abstract


Özet

General Publication Variations of total body water changes in football players during runing., 2016

Abstract


Özet

General Publication 7-11 YAÅz ARASINDAKÄ° ÇOCUKLARIN FÄ°ZÄ°KSEL UYGUNLUKLARININ VE GÃœNLÃœK AKTÄ°VÄ°TE DÃœZEYLERÄ°NÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°, 2016

Abstract


Özet

General Publication 14-17 YAÅz ARASINDAKÄ° GENÇLERÄ°N FÄ°ZÄ°KSEL UYGUNLUKLARININ VE GÃœNLÃœK AKTÄ°VÄ°TE DÃœZEYLERÄ°NÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°, 2016

Abstract


Özet

Analysis of the emotional intelligenge level of teachers

Letter to the Editor Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume Volume 1, Issue 1, Issue Volume 1, Issue 1, 2009, , 2009, Pages Pages 2606–2614

Abstract

This study aims to analyse emotional intelligence level of teachers employed in secondary schools of the TRNC. The sample of the study comprises 253 teachers. The findings showed that the emotional intelligence level of teachers in the TRNC was found to be 79.2%. The study showed that as people grew older their intelligence level increased. Besides seniority was another factor which positively affected their intelligence level. Our study showed no significant difference between gender and emotional intelligence level. No significant difference was found between the education level of teachers and their emotional intelligence scores. The study also did not reveal any significance between teachers’ subject area and their emotional intelligence.


Özet

This study aims to analyse emotional intelligence level of teachers employed in secondary schools of the TRNC. The sample of the study comprises 253 teachers. The findings showed that the emotional intelligence level of teachers in the TRNC was found to be 79.2%. The study showed that as people grew older their intelligence level increased. Besides seniority was another factor which positively affected their intelligence level. Our study showed no significant difference between gender and emotional intelligence level. No significant difference was found between the education level of teachers and their emotional intelligence scores. The study also did not reveal any significance between teachers’ subject area and their emotional intelligence.

A comparative analysis of teachers’ perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC

Letter to the Editor Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 2600-2605

Abstract

This study aims to analyse emotional intelligence level of teachers employed in secondary schools of the TRNC. The sample of the study comprises 253 teachers. The findings of the study showed that there was a significant difference in teachers' perceptions on performance management in terms of gender and seniority. The study also revealed that there was no significant difference in teachers' perceptions on both performance management and emotional intelligence in terms of age. Significant difference was found in teachers' ...


Özet

This study aims to analyse emotional intelligence level of teachers employed in secondary schools of the TRNC. The sample of the study comprises 253 teachers. The findings of the study showed that there was a significant difference in teachers' perceptions on performance management in terms of gender and seniority. The study also revealed that there was no significant difference in teachers' perceptions on both performance management and emotional intelligence in terms of age. Significant difference was found in teachers' ...

A comparative analysis of teachers’ perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 1900, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıslı Öğrencilerin Rumca Öğrenmeye Karşı Tutumları

Original Article 8th Uluslararası Eğitim Konferansı 25-28 Mayıs, 2006, Atina , Yunanistan, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıslı Öğrencilerin Rumca Öğrenmeye Karşı Tutumları

Original Article 8th Uluslararası Eğitim Konferansı 25-28 Mayıs, 2006, Atina , Yunanistan, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

P-074 Lifestyles and nutritional habits of footballers from North Cyprus Football League

Original Article Journal of Sports Science and Medicine, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

P-074 Lifestyles and nutritional habits of footballers from North Cyprus Football League

Original Article Journal of Sports Science and Medicine, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Performance Management In State Schools: A case of North Cyprus

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derghisi, Volume 40, Issue 40, 2011, Pages 33-43

Abstract

.


Özet

.

Socio-linguistic Competence of Turkish and Turkish Cypriot English as a Foreign Language Learners in the English Speech Act of Apology

Original Article Kamla-Raj 2016, Volume 15, Issue 1,2, 2016, Pages 170-177

Abstract

ABSTRACT Apologies are formulated when social norms are violated. The objective of this paper is to analyze the interlanguage and socio-pragmatic features of Turkish and Turkish Cypriot English as a foreign language (EFL) for learners in the speech act of apology.The interlanguage variability in the realization patterns of apologies is identified with special emphasis on the comparison between the usages of strategy types.Based on the analysis of the data gathered through a written discourse completion task, the results have revealed that the most frequently employed semantic formulae for the speech act of apology in English for all the groups are expressing regret followed by explanation and offer of repair. It is concluded that although the three groups have employed similar strategy types in apologizing, they have differed in the frequency of these strategies and that in some situations the realization patterns of apologies are influenced by the first language cultural norms.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2019 YAZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2019 YAZ

  PE TEACHING METHODS II

  ---

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING PROGRAMS

  ...

 • 2018 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2015 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2016 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2017 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2018 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2019 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2014 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2015 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2016 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2017 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2018 YAZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2014 GÜZ

  LEARNING AND TEACHING PROCESS

  -

 • 2015 GÜZ

  LEARNING AND TEACHING PROCESS

  -

 • 2016 GÜZ

  LEARNING AND TEACHING PROCESS

  -

 • 2017 YAZ

  EDUCATIONAL PRINCIPLES AND METHODS

  -

 • 2015 GÜZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2016 GÜZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2017 GÜZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2018 GÜZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2019 GÜZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2014 YAZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2015 YAZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2017 YAZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2018 YAZ

  PE TEACHING METHODS I

  --

 • 2014 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2015 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2016 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2017 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2018 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2019 BAHAR

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2015 GÜZ

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2017 GÜZ

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2014 YAZ

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2017 YAZ

  PE TEACHING METHODS II

  ---

 • 2018 BAHAR

  SPORTS EDUCATION PRINCIPLE METHODS AND TECHNIQUES

  .

 • 2019 GÜZ

  SPORTS EDUCATION PRINCIPLE METHODS AND TECHNIQUES

  .

 • 2015 BAHAR

  PRINCIPLES METHODS AND TECHNIQUES IN SPORTS EDUCATION

  --

 • 2016 BAHAR

  PRINCIPLES METHODS AND TECHNIQUES IN SPORTS EDUCATION

  --

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES METHODS AND TECHNIQUES IN SPORTS EDUCATION

  --

 • 2018 GÜZ

  PRINCIPLES METHODS AND TECHNIQUES IN SPORTS EDUCATION

  --

 • 2018 YAZ

  PRINCIPLES METHODS AND TECHNIQUES IN SPORTS EDUCATION

  --

 • 2018 GÜZ

  APPROACHES AND APPLICATIONS IN SPORTS EDUCATION II

  .

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  Tez Çalışması

At My Office

03922236464/266-265