Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  CONTEMPORARY ISSUES TRAINING SYSTEMS

 • 2019 GÜZ

  PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION SYSTEM

  -

 • 2016 BAHAR

  PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION SYSTEM

  Bu dersin amacı, öğrencilerin, eğitim sistemlerini betimleme, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, eğitim sistemlerindeki sorunları tanımlama ve bu sorunlara güncel ve etkili çözümler üretebilme becerisi edinebilmesine yardımcı olmaktır.

 • 2015 GÜZ

  PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION SYSTEM

  Bu dersin amacı, öğrencilerin, eğitim sistemlerini betimleme, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, eğitim sistemlerindeki sorunları tanımlama ve bu sorunlara güncel ve etkili çözümler üretebilme becerisi edinebilmesine yardımcı olmaktır.

 • 2017 GÜZ

  PROBLEMS OF CONTEMPORARY EDUCATION SYSTEM

  Bu dersin amacı, öğrencilerin, eğitim sistemlerini betimleme, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, eğitim sistemlerindeki sorunları tanımlama ve bu sorunlara güncel ve etkili çözümler üretebilme becerisi edinebilmesine yardımcı olmaktır.

 • 2016 GÜZ

  COMPARATIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION

 • 2014 BAHAR

  COMPARATIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • 2015 GÜZ

  MODERN EDUCATION SYSTEMS PROBLEMS

  --

 • 2018 GÜZ

  MODERN EDUCATION SYSTEMS PROBLEMS

  --

 • 2016 BAHAR

  NEW APPROACHES IN TEACHER TRAINING

  --

 • 2017 BAHAR

  NEW APPROACHES IN TEACHER TRAINING

  --

 • 2016 GÜZ

  NEW APPROACHES IN TEACHER TRAINING

  --

 • 2014 BAHAR

  DEVELOPMENTS IN TEACHER TRAINING SYSTEMS

  --

 • 2015 BAHAR

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  NEW TRENDS IN TEACHER EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  NEW APPROACHES IN TEACHER TRAINING

  -

 • 2015 BAHAR

  PROBLEMS OF TURKISH EDUCATION SYSTEM

  ----------

At My Office