Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1993

  -

  Ankara University Faculty of Law

 • Master1982

  -

  Ankara University Faculty of Law

 • Bachelor1978

  LAW

  Ankara University Faculty of LAW

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Bilimsel Çalışmalar ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ (Basılmış) EFEM, G. “Rekabet ve Rekabetin Korunması Kavramı” Rekabet Hukuku ve Tüketicinin Korunması Hukuku Semineri, İstanbul, 2001, İda Yayıncılık, ISBN: 975-8664-00-X EFEM, G. “Türk Hukukunda Ailenin Korunması”, “Karşılaştırmalı Türk ve Alman Aile Hukuku” Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Eylül 2004, Yasa Hukuk Dergisi – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi EFEM, G. Family Concept in TURKISH CODES and SOCİETY Çankaya Üniversitesi Ocak 2006- ÇİN HALK CUMHURİYETİ HUKUK FAKÜLTESİ Öğretim üyelerine konferans. EFEM, G. “The Use of Problem-Solving Technique In Introduction To Law Course In Higher Education” The World Association of Lesson Studies International Conference 2007 (WALS 07) Hong-Kong, China 27 Nov.-1 Dec. 2007 EFEM, G. “The Use of Lesson Study in Child Law Course in Higher Education” The World Association of Lesson Studies International Conference 2008 (WALS 08) Hong-Kong, China 01 Dec.-04 Dec. 2008 EFEM, G. “Competition Law and Collaboration” Association for the Advancement of Educational Reserch (AAER) International Conference of Northeastern University Boston, USA 04 Nov.-08 Nov. 2008, Hutchison Island, Fl. USA EFEM, G. “Collabrative Learning in Competition Law Course in Higher Education “ The World Association of Lesson Studies İnternational Conference 2009 (WALS 2009) Hong-Kong China 7-10 Dec 2009 EFEM, G. Participant, “The World Association of Lesson Studies İnternational Conference 2012” (WALS 2012) Singapore 28-30 November 2012 EFEM,G. Participant, “The World Association of Lesssons Studies İnternational Conference 2013 (WALS) Gothenburg,,Sweden 6-9 September 2013 EFEM, G. “ A Case Study: Traning of Women and Children for Ownership of Their Rights and Gender Equality” The World Assosciation of Lesson Studies İnternational Conference 2014 (WALS 2014) Bandung- İNDONESİA November 25-27 EFEM,G Participant, “The World Assosciation of Lesson Studies İnternational Conference 2015 ( WALS 2015) KhonKaen-Thailand November 24-27 EFEM,G Participant, “ The World Assosciation of Lesson Studies International Conference 2016 (WALS ) EXETER - UNİTED KİGDOM September 5-8 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ (Basılmış) EFEM, G. “Rekabet Etiği Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları Sayı 15, Ankara, Mayıs 2001 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER EFEM, G. “İngiliz Hukukunda Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu” Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, s. 389-408 (1989) EFEM, G. “Hukuki Açıdan Rekabet Etiği” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt V, s.73-83, Haziran-Aralık 2001. EFEM, G. “Agency Agreements in American Law; Comparision with Turkish Civil Law” Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, s. 249-262, Güz 2003. EFEM, G. “ The Use of Lesson Study in Child Law Course” Prof.. Dr. YAHYA ZABUNOĞLU Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011 KİTAPLAR Yrd.Doç.Dr. Gül EFEM “21. Yüzyılda Aile Kavramı ve Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” EUROJURIS Yayınları, 2004, ISBN 975-6418-04-4 Yrd.Doç.Dr. Gül EFEM, Araş.Gör. Emel BADUR “AT Rekabet Hukuku Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” Çankaya Üniversitesi Yayınları, 2002. DİĞER YAYINLAR EFEM, G. ve SERVANTIE A. “Topluluk Rekabet Hukuku Konusunda Makaleler Bibliyografyası”, İktisat Maliye Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 5, s. 215-225 EFEM, G. “Gümrük Birliği Yolunda Rekabetin Korunması ve Yasal Düzenleme”, Türkiye Avrupa Topluluğu Derneği Bülteni, 1994, Sayı 6, s. 6-7. EFEM, G. “Evlilik Sözleşmeleri ve Mal Rejimleri”, + Haber Haftalık Dergi, Sayı 29, s. 37-39, Temmuz 1998

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -_

Teaching History

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2018 GÜZ

  IMPLEMENTATION OF CHILD RIGHTS IN TURKEY- NORTHERN CYPRUS ACCORDING TO UN CHILD RIGHTS CONVENTION

  -

 • 2019 GÜZ

  IMPLEMENTATION OF CHILD RIGHTS IN CYPRUS AND TURKEY ACCORDING TO UNITED NATION CHILD RIGHTS CONVENTION

  -

 • 2015 BAHAR

  COMPARATIVE LEGAL SYSTEMS

  -

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2015 BAHAR

  GENERAL PRINCIPLES OF LAW

  -

 • 2016 BAHAR

  GENERAL PRINCIPLES OF LAW

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  --

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  --

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  --

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  --

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  --

At My Office

Seran Ogurlu Faculty of Law- vocal school of justice