Work Experience

 • 2015 2011

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2010

  Counselling / Danışmanlık

  The University of Nottingham

 • Bachelor2009

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/634-published.pdf

General Publication ÃœNÄ°VERSÄ°TE ÖÄzRENCÄ°LERÄ°NÄ°N BENLÄ°K SAYGISI DÃœZEYLERÄ° Ä°LE SOSYAL BECERÄ°LERÄ° ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅzKÄ°NÄ°N DEÄzERLENDÄ°RÄ°LMESÄ° ASSESSMENT OF THE RELATIONSHÄ°P BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL AND SOCÄ°AL SKÄ°LLS OF THE UNIVERSITY STUDENTS, 2016

Abstract


Özet

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 2, Issue Özel Sayı, 2012, Pages 55-64

Abstract

The aim of this study is to evaluate the relationship between self-esteem level and social skills of the University students. In this research, self-esteem level and social skills of students were analyzed based on variables age, gender and their department in the University. This research was conducted with the students studying at the Department of Guidance and Psychological Counseling, Primary School Education and Pre- School Education within the Faculty of Education, Near East University. Participants were consist of 302 students, who are 18 - 26 years old. Self-esteem and social skills of the students were measured with “Rosenberg Self-Esteem Scale” and “ Social Skills Inventory”. Results shows that, there was not relationship between the variables of age and students’ department with students’ self-esteem. However, It was found that there was a significant difference between the variables of gender and self esteem level of students. Finally, It was reached there was not relationship between self-esteem level and social skills of students.


Özet

Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve sosyal becerileri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölümler dikkate alınarak benlik saygısı ve sosyal beceri düzeyleri incelenmiştir. Bu çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu 18-26 yaşları arasında , 302 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin benlik saygısı ve sosyal beceri düzeyleri “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Sosyal Beceri Envanteri” nin birlikte verildiği bir ölçekle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda , kişilerin yaş ve öğrenim gördükleri bölümle benlik saygıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, öğrencilerin cinsiyetleri ve benlik saygıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ve kız öğrencilerin daha yüksek benlik saygısı düzeyine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca; Öğrencilerin benlik saygısı ve sosyal beceri düzeyleri arasında bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2019 YAZ

  THEORIES OF COUNSELING

  -

 • 2019 YAZ

  PSYCHOMETRY

  yoktur

 • 2019 YAZ

  SEMINAR

  -

 • 2019 YAZ

  NON TEST TESCHNIQUES

  -

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  COMMUNICATION IN FAMILY

 • 2016 GÜZ

  COMMUNICATION IN FAMILY

 • 2018 BAHAR

  STUDENT APPRAISAL TECHNIQVES & IMPORTANCE OF STUDENT

  -

 • 2018 BAHAR

  STUDENT APPRAISAL TECHNIQVES & IMPORTANCE OF STUDENT

  -

 • 2018 BAHAR

  STUDENT APPRAISAL TECHNIQVES IMPORTANCE OF STUDENT

  -

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  STUDENT APPRAISAL TECHNIQVES & IMPORTANCE OF STUDENT

  -

 • 2019 GÜZ

  INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICES

  --

 • 2015 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2016 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2017 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2018 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2019 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2017 YAZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2014 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2015 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2016 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2019 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2018 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2017 BAHAR

  GENDER AND SEXUAL EDUACATION

  -

 • 2017 BAHAR

  GENDER AND SEXUAL EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  NEW TECHNINQUES IN COUNSELLING(ELECTIVE)

  -

 • 2016 GÜZ

  NEW TECHNINQUES IN COUNSELLING(ELECTIVE)

  -

 • 2017 GÜZ

  NEW TECHNINQUES IN COUNSELLING(ELECTIVE)

  -

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  Students are expected to develop a critical perspective towards theories of different types of development and learning. They are also expected to understand the implications of these theories for classroom teaching.

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  ADVANCED LEVEL INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICES

  -

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2016 GÜZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2017 GÜZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2018 GÜZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2019 GÜZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2015 YAZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2016 YAZ

  WORKSHOP OF GUIDANCE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHING

  -

 • 2014 YAZ

  LITERATURE REVIEW AND REPORT WRITING

  -

 • 2019 BAHAR

  PERSONALITY

  -

 • 2019 BAHAR

  ETHICS AND LEGAL ISSUES

  -

 • 2018 YAZ

  PROFESSIONAL ETHICS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2015 BAHAR

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2016 BAHAR

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2017 BAHAR

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2018 BAHAR

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2015 GÜZ

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2014 YAZ

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2015 YAZ

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2016 YAZ

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2018 YAZ

  ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN COUNSELING AND GUIDANCE

  -

 • 2018 BAHAR

  THEORIES OF COUNSELING

  -

 • 2019 BAHAR

  THEORIES OF COUNSELING

  -

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLIGICAL COUNSELING 1

  .

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELLING THEORIES

  A

 • 2018 YAZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELLING THEORIES

  A

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOMETRY

  yoktur

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOMETRY

  yoktur

 • 2019 BAHAR

  PSYCHOMETRY

  yoktur

 • 2015 BAHAR

  COUNSELING

 • 2015 BAHAR

  COUNSELING

  -

 • 2016 BAHAR

  COUNSELING

  -

 • 2019 GÜZ

  COUNSELLING

  -

 • 2019 GÜZ

  COUNSELLING

  The students are expected to develop an understanding of the general processes involved in counselling and be able to use the skills associated with this profession to help their students when they start teaching.

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  ---

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -------

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -------

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  --

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  yok

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -------

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -------

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  -------

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  --

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  • Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır.

 • 2015 YAZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  • Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  -

  -

 • 2019 BAHAR

  -

  -

 • 2019 BAHAR

  NON TEST TESCHNIQUES

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  Tez önerisi yazmak

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Tez önerisi yazmak

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  Tez önerisi yazmak

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  ---

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  Tez önerisi yazmak

 • 2019 BAHAR

  CREATIVE DRAMA

  -

 • 2019 GÜZ

  CREATIVE DRAMA

  -

At My Office