Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  KLİNİK PSİKOLOJİ

  YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Master2009

  UYGULAMALI PSİKOLOJİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1995

  PSİKOLOJİ

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2019 YAZ

  INTERPERSONAL RELATIONS

  İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMA

 • 2019 YAZ

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2019 YAZ

  TESTING I

  yok

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  --

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2019 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS I

  yok

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2019 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2014 GÜZ

  RESEARCH METHODS II

  Araştırma metodları dersinin amacı, bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilme; geçelik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma; tarama, korelasyon, deneysel çalışmaları açıklayabilmedir.

 • 2015 GÜZ

  CHILD ABUSE

  Belirli kavramları öğrenmek

 • 2018 YAZ

  READING FREUD

  Freud'un kavramlarına hakim olmak

 • 2014 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2019 BAHAR

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  yok

 • 2014 YAZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  yok

 • 2016 YAZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  yok

 • 2017 YAZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  yok

 • 2019 BAHAR

  INTERPERSONAL RELATIONS

  İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMA

 • 2015 BAHAR

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2016 BAHAR

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2017 BAHAR

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2018 BAHAR

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2019 BAHAR

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2015 YAZ

  PSYCHODRAMA

  -

 • 2014 YAZ

  GENDER ISSUES

  görsel materyallerle desteklenmiş düz anlatım yöntemi ve (b) ders içi tartışmalar kullanılmaktadır.

 • 2015 BAHAR

  TESTING I

  yok

 • 2015 GÜZ

  TESTING I

  yok

 • 2016 GÜZ

  TESTING I

  yok

 • 2017 GÜZ

  TESTING I

  yok

 • 2019 GÜZ

  TESTING I

  yok

 • 2014 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II

  Psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme, psikolojide etik değerleri benimseme, aradığı bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerisi kazanması beklenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  APPLIED PSYCHOTHERAPY

  yok

 • 2016 GÜZ

  APPLIED PSYCHOTHERAPY

  yok

 • 2017 GÜZ

  APPLIED PSYCHOTHERAPY

  yok

 • 2018 GÜZ

  APPLIED PSYCHOTHERAPY

  yok

 • 2019 GÜZ

  APPLIED PSYCHOTHERAPY

  yok

 • 2017 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY II

  YOK

 • 2018 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY II

  YOK

 • 2017 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY II

  YOK

 • 2018 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY II

  YOK

 • 2016 YAZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY II

  YOK

 • 2014 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2015 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2016 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2017 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2018 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2019 BAHAR

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2015 GÜZ

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

 • 2019 GÜZ

  INTELLIGENCE TESTING

  Zeka ile ilgili temel kavramları açıklayabilme; geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayabilme; zeka testlerinin testlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma; zeka özelliklerini ölçen testler hakkında bilgi sahibi olma

At My Office

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ