Work Experience

 • 2006

  Lecturer

  Near East University, Graphic Design

 • 2006 2002

  Lecturer

  Hacettepe University, Graphic Design

 • 2002 1998

  Research Assistant

  Hacettepe University, Graphic Design

Education & Training

 • Ph.D. 2010

  Graphic Design

  Hacettepe University

 • Master1998

  Graphic Design

  Hacettepe University

 • Bachelor1996

  Graphic Design

  Hacettepe University

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  NEU RA25 Solar Car Team

  Responsible of Exterior and Graphic Design

  2015

 • image

  Dr. Fazıl Küçük Museum

  Responsible of Visual Design

  2016

Filter by type:

Sort by year:

Exlibris ve İletişim

Original Article Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Ünv, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İletişim Açısından Exlibris

Original Article Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Exlibris in Communication

Original Article Anadolu University Journal of Art and Design, Volume 1, Issue 5, 2013, Pages 40-48

Abstract

Ex-libris is a traditional artistic work, which is more common in Western Countries, stating the owner of the book using symbols and signs, meeting the artistic elements in accordance with the principles of art and design, running o copies in certain amounts and di erent techniques and having small dimensions to be pasted inside the cover of the books. Ex-libris, as a work of art, must have two functions. ese are “having an aesthetic con- cern” and “giving a message”. If the receiver is able to capture one of these two functions, it means that it is interacted with the work of art. Providing that a particular message by the source and the sender is delivered via a par- ticular channel or a means of communication to the receiver and the target, this process is called “communication”. However, ex-libris should be considered in the communication model of a “work of art” rather than a communication tool in such definition.


Özet

Kaynak/göndericinin, belli bir iletiyi, bir kanal aracılığı ya da bir iletişim aracı ile alıcı/ hedefe ulaştırmasına iletişim denir. Ekslibris böyle bir tanım içindeki iletişim aracı olarak değerlendirilmemeli, bir sanat yapıtının kurduğu iletişim modeli içinde incelenmelidir. Ekslibris, kitabın kime ait olduğunu bildiren, sembol ve işaretlerden oluşan, sanat/ta- sarım ilkeleri doğrultusunda sanatsal öğelerin buluştuğu, belirli sayıda, farklı teknikler ile çoğaltılan, kitapların iç kapağına yapıştırılacak kadar küçük boyutta, çoğunlukla Batı’da yaygın geleneksel, sanatsal bir çalışmadır. Ekslibris sanat yapıtı olarak değerlendirildiğinde, iki işlevi olmalıdır. Bunlar estetik kaygı uyandırmak ve bir iletide bulunmaktır. Alıcı bunlardan birini yakalayabiliyorsa, o sanat yapıtıyla etkileşime geçmiş olur.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  DRAWING 1

  --

 • 2014 BAHAR

  DRAWING 2

  --

 • 2015 BAHAR

  DRAWING 2

  --

 • 2015 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN 1

  --

 • 2016 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN 1

  --

 • 2017 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN 1

  --

 • 2018 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN 1

  --

 • 2016 YAZ

  GRAPHIC DESIGN 1

  --

 • 2014 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN 2

  --

 • 2015 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN 2

  --

 • 2016 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN 2

  --

 • 2017 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN 2

  --

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 YAZ

  THESIS

  -

 • 2015 BAHAR

  PROJECT II

  --

 • 2019 GÜZ

  ADVERTISEMENT GRAPHIC

  --

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING I

  --

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING I

  --

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING I

  --

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE PRINTMAKING II

  Baskı resim tekniklerinin görsel sanatlar içindeki yerini bilmek.

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE PRINTMAKING II

  Baskı resim tekniklerinin görsel sanatlar içindeki yerini bilmek.

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE PRINTMAKING II

  Baskı resim tekniklerinin görsel sanatlar içindeki yerini bilmek.

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING III

  --

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING III

  --

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE PRINTMAKING III

  --

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE PRINTMAKING IV

  Baskı resim tekniklerinin görsel sanatlar içindeki yerini bilmek.

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE PRINTMAKING IV

  Baskı resim tekniklerinin görsel sanatlar içindeki yerini bilmek.

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  TIPOGRAPHY

  -

 • 2015 GÜZ

  TYPOGRAPHY I

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2016 GÜZ

  TYPOGRAPHY I

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2017 GÜZ

  TYPOGRAPHY I

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2018 GÜZ

  TYPOGRAPHY I

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2019 GÜZ

  TYPOGRAPHY I

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2014 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2015 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2016 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2017 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2018 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2019 BAHAR

  TYPOGRAPHY II

  --

 • 2015 GÜZ

  TECHNICAL APPLICATION 1

  --

 • 2016 GÜZ

  TECHNICAL APPLICATION 1

  --

 • 2017 GÜZ

  TECHNICAL APPLICATION 1

  --

 • 2018 GÜZ

  TECHNICAL APPLICATION 1

  --

 • 2016 YAZ

  TECHNICAL APPLICATION 1

  --

 • 2014 BAHAR

  TECHNICAL APPLICATION 2

  --

 • 2015 BAHAR

  TECHNICAL APPLICATION 2

  --

 • 2016 BAHAR

  TECHNICAL APPLICATION 2

  --

 • 2017 BAHAR

  TECHNICAL APPLICATION 2

  --

 • 2018 BAHAR

  BROADCASTING GRAPHIC

  ...

 • 2019 BAHAR

  BROADCASTING GRAPHIC

  ...

 • 2015 GÜZ

  WRITING II

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2016 GÜZ

  WRITING II

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2017 GÜZ

  WRITING II

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2018 GÜZ

  WRITING II

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2019 GÜZ

  WRITING II

  Yazma eylemi için gerekli yaratını uygulama yöntemleri geliştirmek.

 • 2014 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2015 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2016 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2017 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2018 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2019 BAHAR

  CALIGRAPHY II

  --

 • 2017 GÜZ

  WRITING AND TYPOGRAPHY -I

  --

 • 2018 GÜZ

  WRITING AND TYPOGRAPHY -I

  --

 • 2019 GÜZ

  WRITING AND TYPOGRAPHY -I

  --

 • 2017 BAHAR

  CALIGRAPHY AND TYPOGRAHY -II

  --

 • 2018 BAHAR

  CALIGRAPHY AND TYPOGRAHY -II

  --

 • 2019 BAHAR

  CALIGRAPHY AND TYPOGRAHY -II

  --

At My Office