Work Experience

 • 2009

  OGRETIM GOREVLISI

  YDU, PDR

Education & Training

 • Ph.D. ..

  PDR

  YDU

 • Master2012

  PSIKOLOJI

  YDU

 • Bachelor2006

  PDR

  DAU

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

A Survey Regarding of Domestic Violence Againts Women

Review Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 190 ( 2015 ) 24 – 31, Issue 190, 2015, Pages 24 – 31

Abstract

Abstract Violence has been turned to be an oftenly applied type of attitude. The violence which is complicated issue, has been continued to be an irrepressible and secret dangerous that effects most of our lives and physical and emotional health negatively. It is being an another discussion issue that we accept violence as an inevitable end as the violence is a widespread issue. The type of family violence is the most seen violence type. Many researches in the world show that woman are subjected to violence. In this respect, it is requested to undermine the thoughts that violence against woman is irrepressible. It is requested to have some preventive measures with psychological help to prevent violence against woman.


Özet

Şiddet, sıkça başvurulan bir hareket tarzı şeklini almıştır. Karmaşık bir olgu olan şiddet, önüne geçilemeyen ve birçoğumuzun hayatını fiziksel ve ruhsal sağlını olumsuz yönde etkileyen gizli bir tehlike olmaya devam etmektedir. Şiddet, bu kadar yaygınken, biz insanların da kaçınılmaz bir sonmuş gibi kabul edişimiz de ayrı bir tartışma şeklini almaktadır. Aile içi şiddet en çok görülen şiddet şeklidir. Dünyada yapılan birçok çalışmada kadına yönelik şiddetin varlığı söz konusudur. Böyle bir ortamın varlığı kadına yönelik şiddetin önlenemez olduğu yönündeki düşünceler çürütülmek istenmektedir. Şiddetin önlenmesi ve her kadının şiddete maruz kalmaması açısından, psikolojik yardımla birlikte bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  STRESS AND COPING STRATEGIES

  .

 • 2019 YAZ

  STAGES OF LIFE AND COMLIANCE PROBLEMS

  .

Teaching History

 • 2017 YAZ

  FAMILY EDUCATION AND GUIDANCE

  -

 • 2017 YAZ

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2019 GÜZ

  COMMUNICATION WITHIN FAMILY

  .

 • 2016 GÜZ

   PARENTS EDUCATION (ELECTIVE)

  .

 • 2017 GÜZ

   PARENTS EDUCATION (ELECTIVE)

  .

 • 2019 BAHAR

  PARENT EDUCATION

  yok

 • 2014 YAZ

  PARENT EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2016 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2017 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2018 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2019 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2018 YAZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS I

  .....

 • 2014 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2016 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2019 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2018 YAZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH INDIVIDUALS II

  -

 • 2016 BAHAR

  CONFLİCT AND STRESS MANAGEMENT

  .

 • 2016 YAZ

  CONFLİCT AND STRESS MANAGEMENT

  .

 • 2014 BAHAR

  CHILD DEVELOPMENT

 • 2017 BAHAR

  -

  .

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2019 BAHAR

  ADOLESCENCE

  .

 • 2016 YAZ

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT I

  .

 • 2019 GÜZ

  COUNSELING BEFORE MARRIAGE

  .

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  .

 • 2018 GÜZ

  DEVELOPMENT PSYCHOLOGY I (CHILDREN)

  .

 • 2016 YAZ

  DEVELOPMENT PSYCHOLOGY I (CHILDREN)

  .

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  .

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN GROUP

  -

 • 2014 BAHAR

  PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING

 • 2014 YAZ

  PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING

 • 2019 BAHAR

  ADVANCED INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICE

  .

 • 2019 BAHAR

  ADVANCED LEVEL INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICES

  -

 • 2019 GÜZ

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  .

 • 2019 GÜZ

  Human Relations and Communication

  • İletişim yollarını bilinçli kullanmayı, • Kendi ve başka topluluklara karşı farklı iletişim biçimleri ve dünyayla entegre olmak için kullanılan ortak iletişim kanallarını kullanmayı, • Kendini doğru ve açık bir şekilde ifade etmeyi, • İletişimi engelleyen faktörlerin üstesinden gelmeyi öğreneceklerdir.

 • 2017 GÜZ

  -

  ---

 • 2016 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2019 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  GAME LANGUAGE AND THINKING (ELECTIVE)

  .

 • 2018 BAHAR

  POSITIVE PSYCHOLOGY

  .

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  ....

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  ....

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  ....

 • 2017 BAHAR

  -

  .

 • 2017 YAZ

  -

  .

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLIGICAL COUNSELING 1

  .

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  --------

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING

  ----------

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  STRESS AND COPING STRATEGIES

  .

 • 2016 BAHAR

  STRESS AND COPING WITH STRESS

  .

 • 2018 GÜZ

  STRESS AND COPING WITH STRESS

  .

 • 2014 BAHAR

  STRESS AND COPING WITH STRESS (ELECTIVE)

  .

 • 2016 BAHAR

  STRESS AND COPING WITH STRESS (ELECTIVE)

  .

 • 2016 YAZ

  STRESS AND COPING WITH STRESS (ELECTIVE)

  .

 • 2016 GÜZ

  STRESS MANAGEMENT

  .

 • 2018 GÜZ

  STRESS MANAGEMENT

  .

 • 2016 YAZ

  STRESS LEAVE

  .

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2017 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2018 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2019 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2017 GÜZ

  APPLIED SOCIAL SERVICES

  --

 • 2017 YAZ

  LIFE PERIODS AND ADAPTATION PROBLEMS

  .

 • 2018 GÜZ

  STAGES OF LIFE AND ADAPTATION PROBLEMS

  .

 • 2019 GÜZ

  STAGES OF LIFE AND ADAPTATION PROBLEMS

  .

 • 2019 BAHAR

  STAGES OF LIFE AND COMLIANCE PROBLEMS

  .

At My Office