Work Experience

 • Todate 2006

  uzman öğretim görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Özel Eğitim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2014

  Eğitim Programları ve Öğretimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2001

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

An Evaluation of the News about People with Disabilities Published in the Written Media

Original Article International Journal of Scientific Study, Volume November 2017 | Vol 5 | , Issue Issue 8, 2017, Pages Print ISSN: 2321-6379 Online ISSN: 2321-595X

Abstract

The rights of people with disabilitiesremain a topic that is frequently mentioned by the media and the media is often criticized for their lack of sensitivity to this issue. The purpose of this study is to analyze the content of the news on people with disabilities in the newspapers published in Northern Cyprus, in order to determine the trends and frequencies of the news published in the newspapers and to provide data based on written documents for awareness. This research uses a descriptive survey model. In this study, the acquisition and analysis of data were conducted through content analysis from qualitative data. The study was conducted on threemajor newspapers with the highest impact factor in North Cyprus. The selection of the newspapers has been limited to the news published between 2014 and 2017. It has been determined that these three major circulation newspapers in Northern Cyprus have included disability and special needs news at a certain rate, although it has been reported that the news about disability and special needs is rarely publishedand the amount of news about disabilities is relatively inadequate


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  1. Eğitimin temel kavramlarını açıklar, yaşam boyu öğrenme anlayışının gelişimini kavrar, öğrenme sürecini kavrar, eğitim ve öğrenme sürecinin nedenlerini kavrar. 2. Eğitimin amaçlarını öğrenir, okulun amaç ve işlevlerini kavrar, eğitimin işlevlerini hukuksal kuramlara göre açıklar,daha etkili eğitim için gereklilikleri analiz etmeyi kavrar. 3. Geçmişten bugüne eğitim tarihindeki gelişmeleri öğrenir, günümüz ve geçmiş arasındaki ilişkiyi açıklar, eğitimin tarihindeki temelleri kavrar, Türk tarihinde eğitim anlayışındaki değişmeleri ana hatlarıyla açıklar. 4. Felsefenin çalışma alanlarını kavrar, bazı felsefi akımların eğitime olan etksini kavrar, eğitim akımlarının eğitime ilişkin değişik teorilerini kavrar, eğitim akımlarını açıklar. 5. Eğitim psikolojisini açıklar ve kavrar, eğitim ile psikoloji arasındaki işbirliğini öğrenir, gelişimle ilgili temel kavramları ve ilkelerini kavrar, öğrenme ile ilgili ilke ve kavramları öğrenir. 6. Eğitimin öteki toplumlarla ilişkisini öğrenir, fertlerin toplum içerisinde toplumsallaşmasına etki eden kriterleri kavrar, toplumun nüfus özelliklerinin eğitim üzerindeki etkilerini öğrenir, eğitimin toplumsal değişime olan katkısını açıklar. 7. Eğitim ve ekonomi ilişkisini kavrar, eğitim ve kalkınmanın birbirine olan etkisini öğrenir, eğitimin sosyal ve ekonomik yararlarını açıklar, ekonomik büyümenin eğitimle olan ilişkisini açıklar. 8. Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemlerini genel olarak kavrar, bilimin ve bilimsel bilginin anlamlarını açıklar, bilimsel araştırma raporlarını kavrar, bilimde farklı bakış açılarını öğrenir. 9. Öğretmenliğin tanımı ve öğretmenlerde bulunması gereken bazı özellikleri öğrenir, öğretmenlerin mesleğinin temel özelliklerini kavrar, öğretmenlik mesleğinin birey ve toplum üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar, öğretmenlik mesleğinin yasal dayanaklarını açıklar. 10. Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımları öğrenir, yeni öğretim yaklaşımlarının farkına varır, öğrenme psikolojisini açıklar, bir bireyin öğrenme stilinin boyutlarını açıklar.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION SCIENCE

 • 2014 BAHAR

  CURRICULUM AND ASSESSMENT

  Eleştirel düşünceye göre öğrendiklerini tartışmak

 • 2014 BAHAR

  PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION

 • 2015 BAHAR

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2015 BAHAR

  MAINSTREAMING

  -

 • 2014 BAHAR

  PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION

  --------

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION

  ..

 • 2015 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

 • 2016 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

 • 2017 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2017 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

At My Office

343