Work Experience

 • 2016 2015

  Prof. Dr. (Faculty Member)

  Near East University, Literature & art Sciences + Political Sciences faculties

 • Todate 2015

  Head of Eurasia Research Center

  Near East University, Research Centers Coordinator

 • Todate 2015

  Prof. Dr. (Faculty member)

  Near East University, Turkish literature & language

 • 2015 2014

  Prof. Dr. (Faculty Member)

  Girne American University, Education faculty

 • 2014 2013

  Prof. Dr. (Faculty member and Chancelor councultant in KUNİB)

  Ardahan University, Humanitiy and litreature faculty

 • 2013 2010

  Prof. Dr. (faculty member)

  Girne American University, Education faculty

 • 2010 2003

  Prof. Dr. inTurkish lecturer

  Ankara Gazi University (TÖMER- Iran Branch) & Moheg Turkish teaching, research Ins., Türkish literature and Language dep.

 • 2003 1999

  General Manager and Counsultant

  Colour-chem, Forigne Investment Org.

 • 1998 1996

  Accos. Prof. and Lecturer

  Azerbaijan Khazar University, Sosoylogy and Humanity Faculty

 • 1996 1991

  Assis. Prof. Dr. (faculty member)

  Islamic Azad University, Humanity faculty- Persian literature and language

Education & Training

 • Ph.D. 1996

  Classic oriental article(Persian- Ottoman Turkish)

  NAU

 • Master1987

  Persian literature

  Islamic Azad University

 • Bachelor1985

  Persian literature and Language

  Islamic Azad University

Honors, Awards and Grants

 • 2013
  Kafkasya Üniversiter Birliği Hizmet ödülü
  image
  Kafkasya Üniversiter Birliği Hizmet ödülü
 • 2012
  Şiir Akademisi ödülü
  image
  Şiir akademisi tarafından Türkçe şiirlerin Farsçaya çevilmesi ve aynı zamanda vezin kafiyeleri koruyarak çeviri yapmaktan ve yazılan şiirlerden dolayı verilmiştir.
 • 2017
  Yetenekli Yazarlar Ödülü
  image
  Azerbaycan edebiyatı üzere çalışmalar ve çok kapsamlı ve genel sözlük olarak Azerbaycan Türkçesi- Farsça Sözlük yayınlanması sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği tarafından verilen ödül.
 • 2014
  KÜNİB “Şehriyar Edebi Sempozyumu Ödülü”
  image
  Edebi ödül olarak Tebriz Üniversitesi tarafından verilmiştir.
 • 1995
  İran D. Azerbaycan Valilik Ödülü– 1995
  image
  İran, Doğu Azerbaycan Valilik Ödülü Fars edebiyatıyla başka diller arasında köprü kurma hizmeti için verilmiştir.
 • 2008
  Dünya NOBEL edebiyat ödülü Adaylık listesine bulunma şükran ödülü
  image
  Dünya Nobel edebiyatı ödülünü kazanmak amacıyla adaylık göstermiş, son aşamalara dek konum korunması nedeniyle şükran ödülü verilmiştir.
 • 2001
  TÜRKSAV Ödülü- 2001
  image
  Türk edebiyatına hizmet ödülü Süleyman Demirel tarafından verilmiştir.
 • 1994
  Altın Kitap Ödülü – 1994
  image
  Altın Kitap Ödülü – 1994 (Uluslar arası yayıncı, yazarlar ve sanatçılar Konfedrasiyonu tarafından)
 • 2010
  Folklor Oscar ödülü – 2010
  image
  Folklor Oscar ödülü – 2010 (Türk folkloruna hizmet ödülü Türk Halk Bilimleri Araştırma Kurumu tarafından verilmiştir.)
 • 2006
  Türkiye Egeli Yazarlar Birliği altın Kalem Ödülü- 2006 (Türk dünyası edebiyatına hizmet ödülü)
  image
  Türk dünyası edebiyatına hizmet ödülü olarak Türkiye Egeli Yazarlar Birliği tarafından verilmiştir.

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Dictionary/ sözlük

Book Rahnama- Iran, Volume 1, Issue 1, 1991, Pages 1970

Abstract

trilingual Turkish- English- Persian Dictionary


Özet

3 dilde Türkçe- İngilizce Farsça Sözlük

Roman

Book Yaran Press (İran), Volume 1, Issue 1, 1996, Pages 289

Abstract

Endless love( Roman)


Özet

Sonsuz aşk (roman)

dil öğretimi/ language teaching

Book Yaran Press (Iran), Volume 1-2, Issue 1, 1997, Pages 174 per volum

Abstract

New Method in Turkish learning (2 Volum)


Özet

Türkçe öğreniminde yeni metot 1-2

Şiir/poem

Book Moheg International Press, Volume 1, Issue 1, 1998, Pages 87

Abstract

Selected poems of Yunus Emre


Özet

Yunus Emer Seçilmiş Şiirleri

Dictionary /Sözlük

Book Rahnama & Nobel, Volume 2, Issue 2, 1998, Pages 2017

Abstract

Trinlingual Persian- Engilish- Turkish Moheg Dictionary


Özet

Üç dilde Farsça- İngilizce- Türkçe Moheg Sözlüğü

history/tarih, mithology/mitoloji, gelenekler/customs

Book Kharazmi Press (Iran), Volume 1, Issue 1, 1999, Pages 425

Abstract

About Nowrouz's customs and history


Özet

Nevuzname

Dilbilgisi/Gerammer

Book Moheg International Press, Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 253

Abstract

Turkish language Grammer


Özet

TÜrkçe dilbilgisi

Sözlük/ Dictionary

Book Alfa Yayınları - İstanbul, Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 997

Abstract

Alfa Turkish- Persian and Persian- Turkish Generally Dictionary


Özet

Alfa Türkçe- Farsça ve Farsça- Türkçe Genel Sözlük

Konuşma kılavuzu/ Language teaching

Book Yaran & Jungle(Iran), Volume 1, Issue 1, 2007, Pages 189

Abstract

Turkish Practical conversition Guidance


Özet

Türkçe konuşma kılavuzu

Roman/Hikaye

Book Yaran Press, Volume 1, Issue 1, 2007, Pages 302

Abstract

Why Love cries? (roman)


Özet

Aşk neden haykırır? (roman)

Sözlük/ Dictionary

Book Yaran Press, Volume 2, Issue 1, 2008, Pages 1903

Abstract

Moheg Azerbaijani- Persian Generally Dictionary


Özet

Moheg Azerbaycan Türkçesi- Farsça Genel Sözlük

dil kılavuzu/ language guidance

Book Alfa, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 224

Abstract

Alfa Pratical Guidance for Persian


Özet

Alfa Farsça Konuşma Kılavuzu

Dilbilgisi/ Grammer

Book Alfa, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 241

Abstract

Alfa Persian language Grammer


Özet

Alfa Farsça Dilbilgisi

hikaye, akım, story

Book Mohegh International Press, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 198

Abstract

101 minimal story


Özet

101 Minimal Hikaye

edebiyat/ literature

Book Yaran Press, Volume 2 volum, Issue 1, 2013, Pages 307

Abstract

World Literature and literary movements


Özet

Dünya Edebiyatı ve edebi akımlar

politika/ politic

Book Yaran Press & Daniel Press, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 187

Abstract

Critical of Iran Nuclear Energy


Özet

İran Nükleer Enerji Kritikleri

Poltic/poltika

Book Daniel Press, Volume 1, Issue 1, 2015, Pages 201

Abstract

Power against power


Özet

Güce karşı güç

Azerbaijani Turkish- Persian General Dictionary

Book Yaran Publication/ Iran, Volume 1, Issue 2000, 2017, Pages 1864

Abstract

The general dictionary about Azerbaijani Turkish to Persian


Özet

Azerbaycan Türkçesi ile Farsça arasında hazırlanmış genel sözlük

Iran Nuclear Energy is a Necessity or Military Tools?

Book Lambert Publications, Volume 1, Issue 1, 2018, Pages 216

Abstract

Iran is a research-based book on nuclear activities. He analyzes the nature of Iran's nuclear activities. Is nuclear activity going on for military purposes or on peaceful grounds? Nuclear activities in Iran since 1974 are analyzing the content of the JCPOA agreement.


Özet

İran nükleer faaliyetleri konusunda araştırmaya dayalı bir kitap. İran'ın nükleer faaliyetlerinin mahiyetini analiz ediyor. Nükleer aktivite askeri amaçlı mı yoksa barışçı eksende sürdürülüyor? İran'da 1974 yılından itibaren başlatılan nükleer faaliyetleri JCPOA anlaşmasının içeriğini analiz ediyor.

Yunus Emre’nin Seçilmiş şiirlerinde İrfan İzleri

Book Chapter 1. Uluslararası Yunus Emre ve Hâfız-i Şirazi’de İrfan Görüşü Kongresi toplu bildiri kitabı, YDÜ, Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 169-178

Abstract

The effect of Hâfız on Persian literature is undoubtedly the effect it has on Turkish literature. In the article, the thought world of Hâfız was tried to be reflected and the reflections of the concepts he discussed were observed in Turkish literature. Hafiz Sirazi is one of the greatest poets of Iranian Literature. She was born in Shiraz. His real name is Şemseddin Muhammed. There is no detailed information about his life; It is not known whether it is a youth period or a training. It is understood that he was the son of a family who had migrated from Isfahan to Shiraz from the writings of his contemporaries. The name of the Qur'an by memorizing the memory of mal hafiz üzerine taken, work on the work of a good madrasa education; Hadith, Fiqh, Kalam and Sufism. In the field of literature, Hafiz is called Hafiz-i Şirazi. It is understood from his works that he reads Persian and Arab poets and writers before him. In Iranian poetry before Hafız; species such as epic, kaside, rubai and mesnevi are common. Gazel is not developed enough. At that time, in the age of Hafiz, Iranian poetry was in a period of transition. In this transition period, the themes of the Shiites are of the nature of the poet's life. Hafız, along with all other Iranian poets, knew the Arab poets very well. He founded the philosophy of life on this accumulation, and his love of life and philosophy inspired love and happiness. When we look at the mazm in the ghazis of Hafiz, we understand the ghaznah. The meaning of this word in the dictionary is to engage in love with women. Especially, we know that people who are written about love, beauty and wine are called gazel.


Özet

Hâfız’ın Fars edebiyatındaki etkisi ne kadar kuşku götürmez ise Türk edebiyatı üzerinde bıraktığı etki de kuşku götürmezdir. Makalede Hâfız’ın düşünce dünyası yansıtılmaya çalışılmış ve ele aldığı kavramların Türk edebiyatındaki yansımaları izlenmiştir. Hafız Şirazi, Iran Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biridir. Şiraz’da doğmuştur. Asıl adı Şemseddin Muhammed’tir. Yaşamı ile ilgili ayrıntılı bir bilgi yoktur; gençlik dönemi ve nasıl bir eğitim aldığı da bilinmemektedir. Onunla ilgili, çağdaşlarının yazdığı yazılardan, Isfahan’dan Şiraz’a göçmüş bir ailenin oğlu olduğu anlaşılmaktadır. Adından, Kuran’ı ezberleyerek “hafız” sanını aldığı, yapıtları üzerine yapılan çalışmalardan ise iyi bir medrese eğitimi gördüğü; hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf okuduğu anlaşılmaktadır. Edebiyat alanında Hafız, Hafız-ı Şirazi olarak anılır. Yapıtlarından kendinden önceki İran ve Arap şairlerini, yazarlarını çok iyii ncelediği anlaşılmaktadır. Hafız’dan önceki İran şiirinde; destan, kaside, rubai ve mesnevi gibi türler yaygındır. Gazel türü ise yeterince gelişmemişir. O dönemde, yani Hafız’ın yaşadığı çağda, İran şiiri bir geçiş dönemini yaşamaktaydı. Bu geçiş döneminde, şiiirlerin temaları, benimsenen konunun içeriğiyle örtüşen, şairin yaşam anlayışını yansıtan niteliktedir. Hafız, bütün diğer İran şairleri ile birlikte Arap şairlerini de çok iyi biliyordu. Bu birikimin üzerine hayat felsefesini kurmuş, kendi hayat felsefesinin esiniyle de sevgiyi ve mutluluğu konu almıştı. Hafız’ın gazellerindeki mazmunlara baktığımızda gazelin ne olduğunu anlıyoruz. Bu sözcüğün sözlükteki anlamı, kadınlarla aşıkâne muhabbet etmektir. Özellikle aşk, güzellik, şarap konusunda yazılmış belirli biçimde kişirlere gazel denildiğini biliyoruz.

ŞEHRİYÂR’IN ŞİİRLERİNDE ÜSLUP VE AKIM DEĞERLENDİRMESİ

Book Chapter Doğu Esintileri, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Volume 8, Issue 1, 2017, Pages 221-230

Abstract

The appreciation of artists who have adopted literary trends in world literature is often based on the tendency they tend to show. But Shahriar is considered to be the leading figure in the Iranian poetry scene as a contemporary literary artist. Shahriar who has crossed the boundaries, is remarkable in terms of poetic structure. In the context of the study of the trends in world literature, it is hardly understood what kind of current the Persian-Turkish poetry written by Shahriar is related to. Some see Shahriar as a humanist, others consider him a poet who pre-ferred the classical movement. Although Shahriar seems to be a poet of contemporary literature, it still has an interesting personality among today's artists. It seems to be a poet like a poet who was ageless for cen-turies, exaggerated, overflowing with emotion. He also expresses this feature in his poems as apaydın. In today's poets' works, sometimes we see that symbolism and surrea-lism do not operate at a very high level. We even realize that many poets are far away from literary trends or write poetry without uniformity. Some poets attach importance to poetry aesthetics and hold on to sym-bols only and try to exhibit current direction. Such poets and sometimes even in the evaluations of the prophets try to show it as a symbolist and sometimes surrealist poet in Shahriar's work "Haydar Babaya Selam"(Hi! To Heidar Baba). But we must explain that we do not see poetry as a poet stuck in classical poets and traditions when we deal with all the poems of Shahriar. On the contrary, we see it as a poet that reflects emo-tions in its entirety, whose words are natural and whose transmissions are qualified, descriptive and delicately decorated. As we read Shahriar, Nizami, Sadi Shirazi or Hafez, we have become aware of it.


Özet

Dünya edebiyatlarında edebi akımları benimsemiş olan sanatçıların değerlendirilmesi genellikle temayül gösterdikleri akıma göre gerçekle-şir. Fakat Şehriyâr çağdaş edebiyat sanatçısı olarak İran şiirinde önde gelen bir yetenek olarak edebi akımlar bağlamında çok dikkat çeker. Dünya edebiyatı akımlarının incelenmesi bağlamında Şehriyâr'ın yazdığı Farsça-Türkçe şiirlerinin hangi akıma yakın olduğu pek anlaşılmaz. Kimisi Şehriyâr'ı hümanist olarak görmekte, kimisi ise onu klasizm akımını tercih etmiş bir şair gibi değerlendirmektedir. Şehriyâr, çağdaş edebiyat şairi gibi görünse de günümüz sanatçıları arasında ilginç bir kişiliğe sahiptir. Sanki asırlar öncesi şairleri gibi gösterişsiz, abartısız, duygularla coşup taşan bir şair niteliğini taşır. Bu özelliği de şiirlerinde açıkça görülür. Günümüz şairlerinin eserlerinde bazen sembolizm ve sürrealizmi en-gin derecede işlemediklerini görmekteyiz. Hatta birçok şairin edebi akımlardan uzak olduğunu, bazı şairlerin ise şiir estetiğine önem vererek sadece sembollere tutunduklarını görürüz. Bu gibi şairler ve hatta bazen eleştirmenler, değerlendirmelerinde Şehriyâr’ın “Haydar Babaya Selâm” eseriyle onu bir sembolist ve bazen de sürrealist şair olarak göstermeye çalışırlar. Şehriyâr'ın tüm şiirlerini ele aldığımızda klasik ve geleneklere takılıp kalmış şair değil, tam aksine duyguları bütünüyle yansıtan, sözle-ri doğal, aktarımları nitelikli, açıklayıcı ve inceliklerle süslü olan bir şair görüyoruz. Şehriyâr’ı okurken sanki Nizamî, Sadî ya da Hafız’ı okumuş oluyoruz.

An Analysis of the Nuclear Energy in Iran

Book Chapter Stratejist Dergisi, Volume 6, Issue 3, 2018, Pages 26-42

Abstract

It was launched in the 1950s with the help of the US as part of the ’Atom for Peace’ program. The US's and Western European governments' support, encouragement and contribution to Iran's nuclear program continued in 1979 until the Islamic revolution, which overthrew the Shah regime. After the 1979 revolution, the current Islamic Republic government stopped the program and was then revived with a lower Western support than before the revolution. The Iranian nuclear program consists of a number of research centers, uranium mines, a nuclear reactor and a uranium enrichment center containing uranium processing structures. Iran's first nuclear power plant, Buşehr Nuclear Power Plant, was expected to start production in March 2008. However, as of September 4, 2011, this facility has been commissioned. It is necessary to understand Iran's nuclear activities but to evaluate chronologically. In this context, we have to take 3 different periods: A) Before the Islamic Republic of Iran B) The period after the revolution C) The period when the nuclear crisis started In 1967, the Tehran Nuclear Research Center (TNAM), headed by the Iranian Atomic Energy Authority (İAEK), was established. TNAM began work with a US-supplied 5-megawatt nuclear research reactor and highly enriched uranium fuel. In 1968, Iran signed the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) and approved it in 1970. With the establishment of the Iranian atomic agency and the approval of the NPT, the Shah approved the plans for the construction of 23 nuclear power plants by 2000 with the help of the US. Following these developments, European and American companies began to compete with each other to become partners in this program.


Özet

1950’lerde “Barış İçin Atom” programının bir parçası olarak ABD’nin yardımı ile başlatıldı. ABD’nin ve Batı Avrupalı hükûmetlerin İran’ın nükleer programına desteği, cesaretlendirmesi ve katkısı 1979’da Şah rejimini deviren İslami devrime kadar sürdü.[ 1979’daki devrimden sonra şuandaki İslam Cumhuriyeti hükûmeti programı durdurdu ve daha sonra devrim öncesine göre daha düşük bir Batı desteği ile yeniden canlandırıldı. İran nükleer programı bir dizi araştırma merkezi,  uranyum madeni, bir nükleer reaktör ve bir  de uranyum zenginleştirme merkezi içeren uranyum işleme yapılarından oluşmaktadır. İran’ın ilk nükleer santrali Buşehr Nükleer Santral olarak Mart 2008’de üretime geçmesi beklenmekteydi. Ancak 4 Eylül 2011 tarihi itibarıyla bu tesis devreye alınmış bulunuyor. İran’ın Nükleer faaliyetlerini anlamak ancak kronolojik yönden değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda 3 ayrı dönemi ele almak mecburiyetindeyiz: A) İran İslam Cumhuriyeti öncesi B) Devrimden sonraki dönem C) Nükleer krizin başlandığı dönem Bu çerçevede 1967’de İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) tarafından yönetilen Tahran Nükleer Araştırma Merkezi (TNAM) kuruldu. TNAM, ABD tarafından sağlanan, 5-megawatlık nükleer araştırma reaktörü ile çalışmalara başladı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlandı. İran 1968’te Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı (NPT) imzaladı ve 1970’te onayladı. İran atom ajansının kurulması ve NPT’nın onaylanmasıyla Şah, ABD’nin yardımıyla 2000 yılına kadar 23 nükleer santralın yapılmasını öngören planları onayladı. Bu gelişmeleri takiben, Avrupa ve Amerikan firmaları bu programa ortak olmak için birbirleriyle yarışmaya başladı.

Nevruz Ansiklopedisi "Nevruz felsefesi"

Book Chapter Dehsara/ Iran, Volume 2, Issue 1, 2019, Pages 1398

Abstract

The Nowruz encyclopedia contains works by the authors of this book and the persistent figures of Iranian studies such as Professor Jaleh Amusgar, Professor Safar Abdullah, Professor Noraali Noorzad, Professor Abulqasem Ismail Poor, Professor Kadirgalkaran, Professor Touraj Mariyeh, Professor Torali Ghadir, Professor Shimoyama and other professors It examines the various dimensions of the ancient Nouroos celebration, such as cultural worldview, mythology, chronology, ethnology, linguistics, oral literature, historical issues, etc. in the coordinates of Iran and the sixty countries of the world.


Özet

Nevruz ansiklopedisi, bu kitabın yazarlarının eserlerini ve Profesör Jaleh Amusgar, Profesör Safar Abdullah, Profesör Noraali Noorzad, Profesör Abulkaşem İsmail Yoksul, Profesör Kadirgalkaran, Profesör Touraj Mariyeh, Profesör Touraj Ghadir, Profesör Shimoyama gibi İran çalışmalarının ısrarcı figürlerini içermektedir. ve diğer profesörler İran'ın ve altmış ülkelerinin koordinatlarında kültürel dünya görüşü, mitoloji, kronoloji, etnoloji, dil bilimi, sözlü edebiyat, tarihi konular vb. gibi eski Nouroos kutlamalarının çeşitli boyutlarını inceler.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA KADIN

Conference Paper Al-Zahra Social Sciences Ins./ Tehran, Volume 7, Issue 4, 2016, Pages 19-28

Abstract

Cyprus, women’s culture, women’s rights, civilization.


Özet

İnsanoğlunun yaratılışından bugüne kadar hangi toplumda ve çağda olursa olsun, kadın, vazgeçilmez bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak kadının vazgeçilmezliğinin aksine, kadın ve erkek arasındaki cinsiyete dayanan bir ayrımcılık irdelendiğinde erkek üstünlüğü öne çıkmaktadır. Kadın, toplumsal yaşam içerisinde tarih boyunca değerlilik ya da değersizlik değişkeni ile yüz yüze kalmıştır.Tarihin çarkları kadınların lehine dönmeye başladığı zaman kadınlar, Reform hareketlerine erkeklerden daha fazla destek verince eşitsizliğe de karşı çıktılar. 1848 devriminden sonra kadınların ekonomik hayattaki talepleri arttı.Uzun yıllar süregelenasıl yerinin ailesi ve evi olduğu görüşü durum, kadının da çalışma yaşamına katılması ile değişime uğramıştır. Günümüzde kadınlar işgücünün çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının artırılması, bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir.Türkiye dünya kadın istihdamının oldukça gerisindedir.Türkiye’de kadın istihdam oranı %24,031 iken, 27 AB ülkesinde ise bu oran ortalama olarak %58,2’dir.Kıbrıs Türk Toplumunda ise her iki rakamın da üzerindedir.Kıbrıs Türk toplumunda Kadın, 1940’lı yıllardan itibaren “evin” dışında da kendine ait bir çalışma alanı olduğunu algılamış veCumhuriyet kurulduktan sonra yeni kurulan devletin kadrolarında da yer almışlardır.Kıbrıs Türk toplumunda bugün, kadının saygın bir yeri vardır. Son yapılan bir araştırmada; 136 okulda toplam 1300 öğretmen kadrosunun 391’i erkek, 747’si kadın olduğu görülmektedir. Oran (%39 erkek, %61 kadın). 165 yönetici kadrosunda da yarı yarıya bir durum izlenmektedir. Yükselme konusunda en iyi mevkilerde yer almışlar, çalışmalarında da erkekler kadar başarılı olduklarını kanıtlamışlardır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk devletinin Meclis Başkanı kadın, Ombustman başkanı kadın, Yödak başkanı kadın, Yüksek Mahkeme Reisi kadın ve diğerleri. Anahtar kelimeler: Kıbırs, kadın kültürü, kadın hakları, medeniyet.

Sec’i ve kafiye lugatı üzerine bir değerlendirme

Conference Paper Turkish Studies, Volume 4, Issue 4, 2017, Pages 1036-1047

Abstract

Social relations began. It has also been the power encouraging dictionary studies. New dictionaries were compiled upon the transmission of the relations with the ‘other’ to the political and religious platforms and acceleration of these studies. If it is thought that grammatical differences are artificial categories, it will be undoubtedly accepted that remained vocabulary is the basic and concrete material showing the world relation of a language. One important problem in terms of thematic dictionaries is whether they are the dictionaries of a specific field or a conceptual field. According to this point of view, in addition to the question of “Could another term be used instead of referring to ‘thematic’?” the field, scope, dimension and process of thematic dictionaries are also among the issues that should be considered. In addition that some of historic dictionaries belong to different fields (such as Kipchak dictionaries in the field of Mamluq), they also include some thematic classifications. It indicates that the dictionaries are much older in terms of the basis as different from today’s lexicography. In this study, we will discuss the structure and scope of thematic dictionaries and offer some solutions to the difficulties and problems appearing while writing these dictionaries. Within this context, evaluation of thematic classifications of some modern Turcologists including Tanishev, Musaev and Keyekbaev was also done previously, as a result of this, common themes in main headings were determined.


Özet

Leksikoloji tarihinde köklü bir yere sahip olan tematik sözlükler, söz varlığı incelemelerinde dünya bilgisinin analiz edilebilmesi yönüyle önemli bir yere sahiptir. Toplumsal ilişkilerin siyasi veya dinî yönlerden başladığı tarihî dönemlerden itibaren ‘öteki’nin dili ve buna bağlı olarak ‘dünya bilgisi’ merak konusu olmuş ve sözlük çalışmalarını teşvik eden bir güç olmuştur. Öteki ile olan ilişkilerin siyasi ve dinî düzleme taşınması ve bu çalışmaların daha fazla hız kazanmasıyla yeni sözlükler meydana getirilmiştir. Gramerlik farklılıkların yapay kategoriler oldukları düşünülürse; geriye kalan söz varlığı bir dilin dünya ilişkisini gösteren temel ve somut materyaller olduğu da hiç kuşkusuz kabul edilecektir. Tematik sözlükler açısından önemli bir diğer sorun ise, bu sözlüklerin belli bir alan sözlükleri mi yoksa kavram alanı sözlükleri mi olduğudur. Bu açıdan da ‘‘tematik’ adlandırması yerine başka bir terim kullanılabilir mi?’ sorusunun yanı sıra tematik sözlüklerin alanı, kapsamı boyutu ve işlenişi de ele alınması gereken konular içerisindedir. Nitekim tarihî sözlüklerin bir kısmının (Memlûk sahası Kıpçak sözlükleri gibi) çeşitli sahalara ait olmasının yanında bazı tematik gruplandırmalara yer vermesi, bu sözlüklerin günümüz sözlükçülüğünden farklı olarak menşe itibari ile çok daha eski olduğunu gösterecektir. Kiyikbayev gibi çağdaş Türkologların tematik tasniflerinin de değerlendirmesi yapılmıştır ve bu değerlendirmenin sonucunda ana başlıklar altında bazı ortak temalar belirlenmiştir.

İran ile ABD arasındaki savaş söz düellosu gerçeği yansıtıyor mu?

Conference Paper Uluslararası Politika Akademisi, Volume 5, Issue 7, 2018, Pages 24-31

Abstract

On May 8, 2018, US President Donald Trump withdrew his country from the P5 + 1 (JCPOA) nuclear agreement unilaterally. gradually and seriously shakes their foundations. In such a short period of time as just 3 months, Riyal, the Iranian currency, has become more than a devaluation against foreign currencies. Because Riyal has depreciated by 190% against the Dollar. As a matter of fact, every single dollar was traded at 32,000 Rials 2 months ago and currently traded at 117,000 Rials. This time, the US is trying to open up a serious economic war against the Iranian regime, causing changes in the socio-political sphere. Although John Bolton and some US officials were talking about ”regime change“; however, US Defense Secretary James Mathis mentioned that there was no such plan on July 27, but that the pressure would increase until the Iranian state was in compliance with world norms. In this way, Iran's social-political stability is being pushed, and for some reason there are various protests in cities. However, the problem of Iran's political-economy corruption has also brought the people to the eye, forcing President Hassan Rouhani to make some changes in the Council of Ministers. The Iranian regime is ranked 130th among 180 countries on the list of administrative-political corruption.


Özet

8 Mayıs 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini tek taraflı olarak P5+1 (JCPOA) nükleer anlaşmasından geri çekmesiyle birlikte, 90 ve 180 günlük şekilde ve yine tek taraflı olarak ABD tarafından İran’a karşı çok boyutlu ambargoların uygulanmaya başlaması, İran ekonomisinin temellerini gitgide ve ciddi derecede sarsmaktadır. Öyle ki, sadece 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde, İran para birimi olan Riyal, yabancı para birimleri karşısında devalüasyon yaşamanın da ötesi bir duruma gelmiştir. Çünkü Riyal, Dolar karşısında bu süreçte % 190 oranla değer kaybetmiştir. Nitekim 2 ay önce her bir dolar 32.000 Riyal’den işlem görürken, şu anda 117.000 Riyal’den işlem görmektedir. ABD, bu defa İran rejimine karşı ciddi bir ekonomi savaşı açarak sosyo-politik alanda değişimlere yol açmaya çalışmaktadır. Gerçi John Bolton ve bazı ABD yetkilileri “regime change” yani rejim değişikliğinden bahsediyorlardı; ancak ABD Savunma Bakanı James Mathis, 27 Temmuz’da böyle bir planın olmadığını ve fakat İran devleti dünya normlarına uyana dek baskıların artacağından söz etmiştir. Bu şekilde İran’ın sosyal-siyasal istikrarı dürtülmekte ve bazı nedenlerden dolayı şehirlerde çeşitli protestolar vuku bulmaktadır. Bununla birlikte, İran’ın siyasi-ekonomi yolsuzluk sorunu da halkı galeyana getirerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Bakanlar Kurulu’nda bazı değişiklikler yapmasını zorlamaktadır. Zira İran rejimi, idari-siyasi yolsuzluk listesinde dünyada 180 ülke arasında 130. sırayı almaktadır.

General Publication Türk-İran ilişkileri (1997 Devriminden sonra), 2016

Abstract


Özet

General Publication Revolutionary Iran, challenge and response in the Middle East, 2016

Abstract


Özet

General Publication The Islamic Republic of Iran, Nuclear Proliferation, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2969554544598614629&hl=en&oi=scholarr

General Publication Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji, 2016

Abstract


Özet

http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Publikationen%20Archiv/Ortak%20Yay%C4%B1nlar/2009/2009%20Ortado%C4%9Fuda%20T%C3%BCrkiye%20Alg%C4%B1s%C4%B1_12_2009.pdf

General Publication ORTA DOÄzU’DA TÃœRKÄ°YE ALGISI, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12657750821450478743&hl=en&oi=scholarr

General Publication İslâm tasavvufunda halvetilik ve halvetiler, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=18076835448725579356&hl=en&oi=scholarr

General Publication Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, 2016

Abstract


Özet

General Publication تفاهم در قبرس چالشی جدی برای ترکیه, 2016

Abstract


Özet

General Publication سفر دو وجهی داوود اوغلو به تهران, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14854415903538244804&hl=en&oi=scholarr

General Publication İran’da Yaşayan 33 Milyon Türkü Düşününüz, 2016

Abstract


Özet

General Publication وقتی همسر اردوغان حرمسراهای عثمانی را مکتب تربیت زنان می‌داند, 2016

Abstract


Özet

General Publication دلیل هم‌نوایی مرکل با اردوغان چیست؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication Iran and a Nuclear-Weapon-Free Middle East, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bs/article/download/5000153457/5000138859

General Publication OrtadoÄŸu’da OluÅŸan Yeni Dengeler Ve “Åzii Hilali” Söylemi, 2016

Abstract


Özet

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020002618/0

General Publication Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Åzekilleri/Persian Words in Turkish and Their Usage, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12342452734293882185&hl=en&oi=scholarr

General Publication Moheg (Türkçe-Farsça/Farsça-Türkçe) Sözlük, 2016

Abstract


Özet

General Publication ترکیه به کجا می‌رود؟, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17655260234548319503&hl=en&oi=scholarr

General Publication Atatürk Dönemi Türkiye‐İran ilişkileri 1926–1938, 2016

Abstract


Özet

General Publication ترکیه و احتمال مات شدن در بازی سیاسی سوریه, 2016

Abstract


Özet

General Publication لائیک ماندن قانون اساسی چالشی نو در ترکیه, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17150208834312795104&hl=en&oi=scholarr

General Publication Seyid Yahya Bakuvi ve Halvetilik, 2016

Abstract


Özet

General Publication نشانه‌های آمادگی حمله ترکیه به سوریه در سخنان اردوغان, 2016

Abstract


Özet

General Publication افق تاریک سال ۲۰۱۶ برای دولت ترکیه, 2016

Abstract


Özet

General Publication کردهای سوریه؛ دلیل «تردید سیاسی» میان آنکارا و واشینگتن, 2016

Abstract


Özet

General Publication ترکیه میدان تقابل کشورهای اسلامی, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15498979956203376578&hl=en&oi=scholarr

General Publication Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Hikmetli Sözlerden Sosyal Açıdan Ahlaki Dersler, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/31087202/2011127_kapak1.pdf

General Publication Arap Baharı ve yansımaları, 2016

Abstract


Özet

http://search.proquest.com/openview/9f081cfd9f237528f2b2ad4871155ede/1?pq-origsite=gscholar

General Publication State, power, and hegemony, 2016

Abstract


Özet

General Publication هدف نخست وزیر ترکیه از سفر به ایران چیست؟, 2016

Abstract


Özet

http://ees2.beykent.edu.tr/WebProjects/Uploads/saityilmaz2-kasim09.pdf

General Publication Power Politics and Cyprus, 2016

Abstract


Özet

General Publication افق تاریک دولت ترکیه, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30886548/ortadogudevrim.pdf

General Publication Ortadoğu’da Devrimler ve Türkiye, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=468385539830973178&hl=en&oi=scholarr

General Publication Islam tasawufunda Halvetilik ve Halvetiler, 2016

Abstract


Özet

http://acikarsiv.aydin.edu.tr/xmlui/handle/11547/488

General Publication Avrupa Birliği’nin Geleceği, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1504/16583.pdf

General Publication AZINLIK DÄ°LLERÄ°NÄ°N KULLANIMI KONUSUNDA TÃœRKÄ°YE NEREDE DURUYOR?, 2016

Abstract


Özet

General Publication آیا روابط میان آنکارا- واشنگتن رو به سردی نهاده است؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication منطقه حائل در سوریه: چرا ترکیه اصرار دارد و آمریکا بی میل است, 2016

Abstract


Özet

General Publication تاثیر متقابل زبان فارسی و ترکی نقش ادبیات فارسی در شکل گیری ادبیات ترکی در قرون 15-16 میلادی, 2016

Abstract


Özet

General Publication SUUDİ ARABİSTAN: ÇEK DEFTERİ POLİTİKASI, 2016

Abstract


Özet

http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/view/545

General Publication YENÄ° AVRASYACILIK VE RUSYA, 2016

Abstract


Özet

General Publication Turkeys negotiations with Europe on the eve of the election, 2016

Abstract


Özet

General Publication اردوغان و مقایسه نظام ریاستی با حکومت هیتلر, 2016

Abstract


Özet

General Publication State, Power, and Hegemony, 2016

Abstract


Özet

General Publication منطقه حائل در سوریه: چرا ترکیه اصرار دارد و آمریکا بی میل است, 2016

Abstract


Özet

General Publication چرا سیاست منطقه ای ترکیه چرخشی ناگهانی کرد؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication NİÇİN VÄ°YANA MÃœZAKERELERÄ° BAÅzARIYA ULAÅzACAKTIR?, 2016

Abstract


Özet

General Publication تغییر رویکرد قبرس شمالی به وحدت در جزیره, 2016

Abstract


Özet

General Publication Map of Turkey Politic after the election 1 Nov., 2016

Abstract


Özet

General Publication انتخابات قبرس شمالی حاصل دومینوی تحولات خاورمیانه!, 2016

Abstract


Özet

General Publication نشست امنیت هسته ای واشنگتن و غیبت ایران!, 2016

Abstract


Özet

General Publication چالش های پیش رو در انتخابات ۷ ژوئن ترکیه, 2016

Abstract


Özet

General Publication سفر دمیرتاش به مسکو تصادفی است یا هدفدار؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication پدانتیسم به جای اتیولوژی در افق بعد از انتخابات ترکیه, 2016

Abstract


Özet

General Publication ترکیب هیئت دولت جدید ترکیه و افق آینده, 2016

Abstract


Özet

General Publication شرایط بعد از انتخابات ترکیه منطبق با فرضیه گریز از آزادی, 2016

Abstract


Özet

General Publication بحران روسیه – ترکیه و تنش عراق، حاصل سراسیمگی سیاسی, 2016

Abstract


Özet

General Publication انتخابات قبرس شمالی حاصل دومینوی تحولات خاورمیانه!, 2016

Abstract


Özet

General Publication کارزار سیاسی ترکیه- روسیه و پیامدهای آن, 2016

Abstract


Özet

http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/view/545

General Publication YENÄ° AVRASYACILIK VE RUSYA, 2016

Abstract


Özet

General Publication چرا سیاست منطقه‌ای ترکیه چرخشی ناگهانی کرد؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication Iranian Turks History, 2016

Abstract


Özet

http://www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_2680_150716134610.pdf

General Publication “Religion” As An Important “Social Capital” Component From The Perspective Of Sociologists And Molavi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Kıbrıs ve Doğu Akdenizde Enerji Strateji, 2016

Abstract


Özet

http://www.jssjournal.com/fulltext/paper-18062015172628.pdf

General Publication Moral commitments in Shahnameh, 2016

Abstract


Özet

General Publication Suriye krizinin perde arkası aktörleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Terör ve Türkiye Seçimleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication بازی کسب امتیاز ترکیه در خاورمیانه, 2016

Abstract


Özet

http://www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_2680_150716134610.pdf

General Publication “Religion” As An Important “Social Capital” Component From The Perspective Of Sociologists And Molavi, 2016

Abstract


Özet

General Publication برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, 2016

Abstract


Özet

General Publication BÜYÜK GÜÇLER VE KIBRIS, 2016

Abstract


Özet

General Publication حزب عدالت و توسعه بعد از انتخابات چرا اصرار در سیستم ریاستی دارد؟, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nükleer-anlaşmadan-sonraki-çarpıtılmış-mesajlar-acaba-tehlike-doğurabilir-mi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Can the distorted messages after the nuclear agreement cause a danger, 2016

Abstract


Özet

General Publication 3 dilde Farsça- İngilizce- Türkçe Genel Sözlük, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13018779&AN=95784630&h=wLrBY7YWIllfE97A5aQr0dbErAXxpzml1IwHQz3T6qGNGZSYvbXEKRUcIw%2FY1dDUoGE4k3Oz4AURgWCboEsrPA%3D%3D&crl=c

General Publication FROM COMMUNITY POLICING TO POLICING HOMELAND SECURITY SHAREHOLDERS., 2016

Abstract


Özet

General Publication Ortadoğu siyasi dengesindeki aktörler, 2016

Abstract


Özet

General Publication The Iran Economy And Petroleum Exports After Islamic Revolution, 2016

Abstract


Özet

General Publication İran Nükleer Enerji Kritikleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Iran Nuclear Energy and critics, 2016

Abstract


Özet

General Publication عثماني گرايي جديد اردوغان در سياست خارجي ترکيه: شاخص ها و پيامدهاي آن در خاورميانه, 2016

Abstract


Özet

General Publication Critical analysis to the Iranian nuclear project, 2016

Abstract


Özet

General Publication ABD’NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE ÇİFTE STANDARTLAR, 2016

Abstract


Özet

General Publication BÜYÜK GÜÇLER VE KIBRIS, 2016

Abstract


Özet

General Publication Persian effects in terms of terminology on Turkish, 2016

Abstract


Özet

General Publication Suriye Olaylarına Kimler Hangi Rolü Oynuyor?, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13018779&AN=95784630&h=wLrBY7YWIllfE97A5aQr0dbErAXxpzml1IwHQz3T6qGNGZSYvbXEKRUcIw%2FY1dDUoGE4k3Oz4AURgWCboEsrPA%3D%3D&crl=c

General Publication FROM COMMUNITY POLICING TO POLICING HOMELAND SECURITY SHAREHOLDERS., 2016

Abstract


Özet

General Publication Seyid Yahya Åzirvani ve Halvetilik (Halvetilik sempozyumu), 2016

Abstract


Özet

General Publication SUUDÄ° ARABÄ°STAN VE Ä°RAN KARALAMASI, 2016

Abstract


Özet

General Publication NÃœKLEER ANLAÅzMA SONRASINDAKÄ° ÇARPITILMIÅz MESAJLAR TEHLÄ°KE YARATABÄ°LÄ°R MÄ°?, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nuclear Power in Iran and Need for it, 2016

Abstract


Özet

General Publication Study the effect of research and Education on Bilingual, 2016

Abstract


Özet

General Publication Batı İstihbaratı ve Sosyal Medya, 2016

Abstract


Özet

General Publication After Iran Nuclear deal, 2016

Abstract


Özet

General Publication Balkan- Iran; Iranian reach and Arms shipment to Bosnia from 1994 till 2013, 2016

Abstract


Özet

General Publication ABDDE DEMOKRASÄ° VE Ä°KÄ° PARTÄ°LÄ° SÄ°STEM, 2016

Abstract


Özet

General Publication İslâm tasavvufunda halvetilik ve halvetiler, 2016

Abstract


Özet

General Publication Turkey Politics and Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13018779&AN=95784630&h=wLrBY7YWIllfE97A5aQr0dbErAXxpzml1IwHQz3T6qGNGZSYvbXEKRUcIw%2FY1dDUoGE4k3Oz4AURgWCboEsrPA%3D%3D&crl=c

General Publication FROM COMMUNITY POLICING TO POLICING HOMELAND SECURITY SHAREHOLDERS., 2016

Abstract


Özet

General Publication BÜYÜK GÜÇLER VE KIBRIS, 2016

Abstract


Özet

General Publication The Uniqueness of Islamic Culture, 2016

Abstract


Özet

General Publication Avrupa Birliği ve Türkiye vizyonu, 2016

Abstract


Özet

http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=502

General Publication چالش‌های تجزیه عراق: منافع امریکا و کشورهای همسایه (ایران، ترکیه و عربستان), 2016

Abstract


Özet

General Publication Significant influence the Iranian political balance in the Middle East, 2016

Abstract


Özet

General Publication İran ve 5+1 Viyana Nükleer Turunda sıcak gündem, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran, 2016

Abstract


Özet

General Publication Moheg Azerbaycan Türkçesi kılavuzu, 2016

Abstract


Özet

General Publication Medeniyetler arası diyalog ve süper güçlerin çöküşü, 2016

Abstract


Özet

General Publication HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLLERİ; 2010, 2016

Abstract


Özet

General Publication Halvetilik ve Seyyed Yahya Åzirvanı, 2016

Abstract


Özet

General Publication The Study of the effect of Demographic Traits on the Rate of Entrepreneruship, 2016

Abstract


Özet

General Publication دو زبانگي و رويکرد مناسب آموزشي, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Åzekilleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication کتاب ترکی استانبولی برای سفر Turkish for Travel, 2016

Abstract


Özet

General Publication State, power, and hegemony, 2016

Abstract


Özet

General Publication İranda Aşıklık Geleneği, 2016

Abstract


Özet

General Publication YENÄ° ORTA DOÄzU PROJESÄ° VE AKP, 2016

Abstract


Özet

http://jlsb.science-line.com/attachments/article/11/JLSB-2011-A8,%2035-39.pdf

General Publication Studying the personal specifications of the directors in Kalileh & Damneh, 2016

Abstract


Özet

General Publication 101 راه برای ایجاد ارتباط موفق, 2016

Abstract


Özet

General Publication 16-17 yüzyılda Türk Edebiyatında Sebk-i Hindi ve Hikemi Tarz, 2016

Abstract


Özet

General Publication انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türkçe Dilbilgisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran, 2016

Abstract


Özet

General Publication Azınlık dillerinin kullanımı ve İranda Türkler, Türkiyede Kürtler etnik nüfusun sorunları, 2016

Abstract


Özet

General Publication 20. Yüzyılın kargaşalı durumuna Atatürkçü Düşüncenin Çözüm yolları, 2016

Abstract


Özet

General Publication A New Method In Turkish Teaching for Forigne Students, 2016

Abstract


Özet

General Publication طرح دیدگاه‌ مشترک عرفانی از مولوی و اقبال, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nevruz felsefesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication 167. Yunus Emrenin SeçilmiÅŸ Åziirleri\Yunus Emre, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nasrettin Hoca Fikralarında kullanılan dil ve üslup, 2016

Abstract


Özet

General Publication Tarihte Nevruz ve Azerbaycan folklorunda olduÄŸu deÄŸeri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Moheg Türkçe-Farsça Sözlük, 2016

Abstract


Özet

General Publication Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji, 2016

Abstract


Özet

General Publication Akhtar Farsça- Türkçe Sözlük, 2016

Abstract


Özet

General Publication Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, 2016

Abstract


Özet

General Publication Power Politics and Cyprus, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkçülüğün Kültürde Etkisi ve Türk Dünyasında Değeri, 2016

Abstract


Özet

General Publication گفتگوی تمدنها یا انتحار قدرتها, 2016

Abstract


Özet

General Publication فرهنگ لغات فارسی، انگلیسی ترکی استانبولی رهنما, 2016

Abstract


Özet

General Publication Globalization in question, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkçülüğün Kültürde Etkisi ve Türk Dünyasında Değeri, 2016

Abstract


Özet

General Publication فرهنگ ترکی استانبولی - فارسی اختر, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türk Dünyasında Tebriz şehrinin konumu ve önemi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Bilimsel bir makale nasıl yazılır, 2016

Abstract


Özet

General Publication افعال وجهي در ترکي آذري, 2016

Abstract


Özet

General Publication دو زبانگي و رويکرد مناسب آموزشي, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nevruz felsefesi ve İran Türklerinde Nevruz geleneği, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nevruzname, 2016

Abstract


Özet

General Publication Yunus Emrenin SeçilmiÅŸ Åziirleri\Yunus Emre, 2016

Abstract


Özet

General Publication ترکی استانبولی برای سفر, 2016

Abstract


Özet

General Publication Ä°RAN TÃœRKLERÄ°., 2016

Abstract


Özet

General Publication گزیده اشعار عرفانی یونس امره, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türk Dünyasındaki Ortak İnançlara dayalı Dil aktarımı, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nevruznameler, 2016

Abstract


Özet

General Publication Tarihte Nevruz ve Azerbaycan Folklorunda OlduÄŸu DeÄŸeri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkün dış politika diplomasisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Tasawuf ve Halvetilik, 2016

Abstract


Özet

General Publication Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, 2016

Abstract


Özet

General Publication ANADOLU, Ä°RAN ve KAFKASYA HALI ETKÄ°LEÅzÄ°MÄ°, 2016

Abstract


Özet

General Publication İran Türkleri El Sanatları (Halı Üzerine), 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkün dış politika ilkeleri ve diplomasisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication İran Türkleri el sanatları (Halı üzerine), 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürk ve islam Dünyası, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türkçe ve Farsçada benimsenmiş ortak kelimeler üzere, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürk Dönemi Türkiye‐İran ilişkileri 1926–1938, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türk medeniyetinin Selçuklular döneminde Farsçaya etkisi ve izleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication RAHNAMA TÜRKÇE-İNGİLİZCE-FARSÇA SÖZLÜK, 2016

Abstract


Özet

General Publication İran Türkleri Üzerine lehçe yönünden araştırmalar, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkün dış politika ilkeleri ve diplomasisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Atatürkün dış politika ilkeleri ve politikası, 2016

Abstract


Özet

16. ve 17. Yy’da Farsça ve Türkçe Edebiyatı arasındaki etkileşim

Original Article Doğu Esintileri, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Volume 7, Issue 2, 2017, Pages 141-152

Abstract

In the 16th century the Iran witnessed significant events. In fact, in 1502, the Shah Ismail Safavi, a member of the Sheikh Safi-addin Ardebili family or Safavid Dynasty has shown efforts, bravery and successes for 12 year and are sitting on the throne of power, seized the sultanate. In a period of 50 years, he completely destroyed the system of landholding and tribal chiefs with all his power, and eventually he wore a sultanate in Tabriz. The important event from the results of his rule was spreading the sect of Shiism. Because Shiism believed that it was an important factor in the national and sectarian unity of the country, it tried to increase its significance from day to day. Thus, they could create sub-structures of a religious and, at the same time, centralized state. Shah Ismail always kept two important points in mind during his rule. A) Shiism B) Turkish. The first issue was the foundation of the state that he founded, and the Nationalism- Sectarian factors was providing unity among the citizens. In this context, the endeavoring ethnic groups living in Iran have emerged as "the only Iranian nation" irrespective of color, language, race and other separating factors. Shah Ismail's policy was based on "One governance method, one language". In other words, on the 143 ? ????? ????? ?????? ???? ????????? ? ????? basis of this principle, the state was strengthened and at the same time the foundation of its reign was guaranteed. As for the second issue, the language factor was considered one of the important mechanisms of the Safavids in the country. Already Shah Ismail himself is a Turk. For this reason, he was using the Azerbaijani Turks in the Iranian borders with other Turks who had migrated to Iran to protect their own state. The "language" factor was important to get results. Because of this factor, national consciousness awakened and strengthened. This matter was important for the state. Thus, Shah Ismail brought all Turkic peoples together with this policy and benefited from them in order to provide the political power of the country. The top positions of the country administration were left to the Turks. As a matter of fact, the military power of the country and its important armies were left to the Turks due to this policy. His military system was strong, orderly and well structured. The people of Shamlu, Scani, Zulqadr, Qajar and Arsak (Erseg) were considered to be the main source of Shah Ismail's military power. In other words, these Turkish tribes constituted the political and security branches of the Safavid government.


Özet

16. yy’da İran coğrafyası önemli olaylara tanık olmuştur. Nitekim 1502 yılında Şeyh Safiyyüddîn Erdebilî ailesinden olan Şah İsmail Safevî 12 yıl boyunca gösterdiği çaba, yiğitlik ve başarıları sonucu iktidar tahtına oturmuş, saltanatı ele geçirmiştir. 50 yıllık bir süreçte tüm gücüyle ağalık ve aşiret reisliği sistemini kökünden yok etmiş, sonunda Tebriz’de saltanat tacını giymiştir. İktidar döneminin en önemli sonuçları ve en kalıcı olay ise Şiilik mezhebini yaymaktı. Çünkü Şiiliğin ülkenin ulusal ve dinsel birliğinde önemli faktör olduğuna inanarak günden güne önemini arttırmaya çalışmıştı. Böylece, dinsel ve aynı zamanda merkez eksenli tek bir devletin alt yapılarını oluşturabiliyordu. Şah İsmail iktidar döneminde iki önemli noktayı hep göz önünde tutmuştur. İran tarihinin en önemli gelişmeleri arasında yer alan bu iki gelişme Şiiliğin geldiği konum ve Türkçenin eriştiği makamdır. Zira birinci konu kurduğu devletinin temelini oluşturuyor, ayrıca ulusal-dinsel açıdan vatandaşlar arasında birliği sağlıyordu. Bu bağlamda gösterdiği gayret sonucu İran’da yaşamakta olan etnik gruplar renk, dil, soy ve diğer ayrıştırıcı faktörlere bakmaksızın “Tek İran ulusu” olarak ortaya çıkıvermişti. Şah İsmail’in politikasının temelini “Tek yöntem, tek dil” oluşturuyordu. Başka bir deyişle, bu temele dayanarak devletinin güçlenmesini ve aynı zamanda kendi saltanatının temelinin sağlam kalmasını garanti ediyordu. İkinci konuya gelince, dil faktörü Safevilerin ülke yönetimindeki önemli mekanizmalarından biri sayılıyordu. Zaten Şah İsmail kendisi bizzat Türk’tü. Bu nedenle İran sınırları içerisindeki Azerbaycan Türklerini İran’a göç etmiş olan diğer Türklerle birlikte kendi devletinin korumasında yararlanmayı tercih ediyordu. Bu bağlamda, işin sonuca varması ve istenileni sağlaması bakımından “dil” faktörü önem arz ediyor, ulusal şuuru uyandırmak ve güçlendirmek açısından devlet tarafından önemseniyordu. Böylece, Şah İsmail tüm Türk halklarını bu politikayla bir araya getirip onlardan ülkenin siyasi gücünü sağlama almak amacıyla faydalanmış ve ülke idaresinin üst mevkilerini; ülkenin askeri gücü ve önemli ordularını işte bu siyaset gereği Türklere bırakmıştı. Kurduğu askeri sistemi güçlü, düzenliydi. Şamlı, İstancı, Zülkadr, Kaçar ve Arsak(Erseg) kavimleri ise Şah İsmail’in askeri gücünün ana kaynağı sayılıyorlardı. Yani, bu Türk boyları Safevî iktidarının siyasal ve güvenlik kollarını oluşturuyorlardı/

The Prospect of Ethnic Nationalism in Iranian Azerbaijan

Original Article International Journal of Political Science (IJPS), Volume 3, Issue 1, 2017, Pages 14-22

Abstract

Nationalism in Iran has got a history full of remarkable ups and downs. The emergence of nationalism in Iran mainly belongs to the contemporary time and specially goes back to the period of time after constitutional revolution. By focusing on archaism without considering Iran Islamic era and emphasis on the separation of religion and politics, nationalism in Iran had been the consequence of romantic imaginations about Iran's past and Iranian identity which has always been coincide with extremes and lack of consideration of historical facts, traditions and Iranian rich and valuable culture. As Iranian nationalism was promoted as a dominant discourse in the era of Reza Shah and Mohammad Reza Shah Pahlavi, ethnic nationalism became more prominent in the same way. The dynasty let the ethnic reactions increase due to empathy (impose of idea)of idea of "one flag, one language, one nation" and it is noteworthy that as the result of this policy, ethnic nationalism and the quest for identity among Azeri Turks and Kurds of Iran raised. In this article we are trying to illustrate some main dimensions of ethnic nationalism in Iranian Azerbaijan and also study its origin regarding the present outlook.


Özet

İran'daki milliyetçiliğin dikkat çekici iniş çıkışlarla dolu bir tarihi var. İran'da milliyetçiliğin ortaya çıkışı esasen çağdaş zamana aittir ve özellikle anayasa devriminden sonraki zamana dayanır. İran İslami dönemini düşünmeden archaizme odaklanarak ve din ile siyasetin ayrılmasına vurgu yaparak, İran’daki milliyetçilik, İran’ın geçmişi ve her zaman aşırılıklarla çakışan ve tarihsel gerçekleri göz ardı eden İran kimliği hakkındaki romantik hayal gücünün bir sonucudur. gelenekler ve İranlı zengin ve değerli kültür. İran milliyetçiliği, Rıza Şahı ve Muhammed Rıza Şahi Pahlavası döneminde baskın bir söylem olarak tanıtıldığından, etnik milliyetçilik de aynı şekilde daha belirgin hale geldi. Hanedan, "bir bayrak, bir dil, bir millet" fikrinin empatisi (fikir empoze etmesi) nedeniyle etnik tepkilerin artmasına izin verdi ve bu politikanın sonucu olarak, etnik milliyetçilik ve Azeri Türkleri arasındaki kimlik arayışı İran'ın Kürtleri büyüdü. Bu makalede, İran Azerbaycan’da etnik milliyetçiliğin bazı temel boyutlarını göstermeye ve aynı zamanda kökenini bu bakış açısına göre incelemeye çalışıyoruz.

Divine Love in Rumi Lore and Mysticism

Original Article National Academy of Managerial staff of culture & Arts Herald, Volume 2, Issue 3, 2018, Pages 1-12

Abstract

ne of Jala ad-Din Muhammad Rumi’s important ways in relation to God-Man is "love". Man can reach God through love and achieve divine qualities. According to Islamic understanding and literature, man has been valued by God's spirit when created, and the soul of God has been given to him. Therefore, the great power that is inhabited is its spirit. With this factor, man can reach to the highest order by moving from the lowest point and raising herself, and also get the chance of accessing the divine spirit. Rumi has put the name of the relationship between God-Man as love and stated that God can be reached in this way. It was seen that Rumi gave a lot of thought and inscription to reason when revealing God's imagination. Rumi, who gives a great importance to humanity and states that he is a supreme being at every opportunity has adapted to the Islamic tradition in this respect. When necessary, the thinker who benefited from the Qur'an and, if necessary, from philosophy and other sciences of the devolution revealed his particular ideas with his own point of view without harming the integrity of man and without injuring him. He deals with people with elements like mind, soul, spirit, and heart. When it comes to the relationship of God and man, Rumi emphasizes that God created everything and that all beings in the universe and the world gain with existence of Him and we see that he adopts this view. The person who is created as a supreme being will go to God as much as he or she tries to understand him, so that he will come closer to him and have the knowledge of him.


Özet

Jala ad-Din Muhammed Rumi’nin Tanrı-İnsan’la ilgili önemli yollarından biri "aşktır". İnsan, Tanrı'ya sevgiyle ulaşabilir ve ilahi nitelikler elde edebilir. İslami anlayış ve literatüre göre, insan yaratıldığı zaman Tanrı'nın ruhuna değer verilmiş ve Tanrı'nın ruhu kendisine verilmiştir. Bu nedenle, yaşadığı büyük güç onun ruhu. Bu faktörle, insan en alçak noktadan hareket ederek ve kendini yükselterek en yüksek düzeye ulaşabilir ve ayrıca ilahi ruha erişme şansını elde edebilir. Rumi, Tanrı-İnsan arasındaki ilişkinin adını sevgi olarak koydu ve Tanrı'ya bu şekilde ulaşılabileceğini belirtti. Rumi’nin, Tanrı’nın hayal gücünü ortaya koyarken aklınıza bir çok düşünce ve yazıt gönderdiği görülmüştür. İnsanlığa büyük önem veren ve her fırsatta yüce bir varlık olduğunu belirten Rumi, bu konuda İslam geleneğine uyum sağlamıştır. Gerektiğinde, Kur'an'dan ve gerekirse felsefeden ve devrim biliminden faydalanan düşünür, insanın bütünlüğüne zarar vermeden ve ona zarar vermeden kendi düşünceleriyle kendi görüşlerini ortaya çıkardı. Zihin, ruh, ruh ve kalp gibi unsurlarla insanlarla ilgilenir. Tanrı ile insan arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, Rumi, Tanrı'nın her şeyi yarattığını ve evrendeki ve dünyadaki tüm varlıkların O'nun varlığında kazandığını vurguluyor ve bu görüşü benimsediğini görüyoruz. Yüce bir varlık olarak yaratılan kişi, kendisini anlamaya çalıştığı kadar Tanrı'ya gider, böylece ona yaklaşır ve onun bilgisine sahip olur.

A Comparative study of the quality of parricide, filicide & fratricide mysths in The symphony of Dead and The red hair woman

Original Article Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores Leer más, Volume 6, Issue 1, 2019, Pages 1-23

Abstract

This is the comparative study of two contemporary and famous novels "The Symphony of the Dead" and "The Red Hair Woman". The reviews are based on the opinions of Freud, Jung, and their followers. First, a summary of the two novels is presented, and then the thoughts and similar behaviors of the characters leading to parricide, filicide and fratricide in the two novels are reported. According to psychoanalysts and anthropologists, the quality of these behaviors, which lead to abnormal ruins and deaths, is examined, and in the end, the questions of the article are answered in the conclusion. Copyright of Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores is the property of Dilemas Contemporaneos: Educacion, Politica y Valores and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract.


Özet

"Ölülerin Senfonisi" ve "Kızıl Saçlı Kadın" adlı iki çağdaş ve ünlü romanın karşılaştırmalı çalışmasıdır. Değerlendirmeler Freud, Jung ve takipçilerinin görüşlerine dayanıyor. İlk önce, iki romanın bir özeti sunulur ve daha sonra iki romanda parricide, filicide ve fratricide yol açan karakterlerin düşünceleri ve benzer davranışları bildirilir. Psikanalistler ve antropologlara göre, anormal kalıntılara ve ölümlere neden olan bu davranışların kalitesi incelenmekte ve sonuçta makalenin soruları sonuçlandırılmaktadır

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  LTERARY THOUGHTS AND CONCEPTS

  -----

 • 2019 YAZ

  OLD TURKISH LITERATURE II

 • 2019 YAZ

  OTTOMAN TURKISH 3

  Osmanlı Türkçesi metin okumayı sağlama

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  WESTERN LITERATURE THEORIES

  yok

 • 2016 BAHAR

  WESTERN LITERARY MOVEMENTS 2

  -

 • 2017 BAHAR

  WESTERN LITERARY MOVEMENTS 2

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH NOVEL IN REPUBLICAN PERIOD

  ---

 • 2019 GÜZ

  MODERN TURKISH DIOLECTS

  yok

 • 2017 BAHAR

  LITERATURE OF MODERN TURKISH DIALECTS

  ---

 • 2017 YAZ

  LITERATURE OF MODERN TURKISH DIALECTS

  ---

 • 2018 GÜZ

  DİL VE EDEBİYAT KURAMLARI

  yok

 • 2016 BAHAR

  LITERARY TEXT COMPARISONS

  Eski Türk edebiyatınındaki mensur eserleri çeşitli yüzyıllarda değerlendirmesi yapma ve tanımlama

 • 2017 BAHAR

  LITERARY TEXT COMPARISONS

  Eski Türk edebiyatınındaki mensur eserleri çeşitli yüzyıllarda değerlendirmesi yapma ve tanımlama

 • 2019 BAHAR

  LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES II

  Öğrencilerin edebiyatın aşamalarını öğrenmelerini sağlamak, nazım türlerini, kafiye, ölçü ve söz sanatlarını öğrenmelerini sağlamak.

 • 2016 GÜZ

  LITERARYKNOWLEDGES 1

  Tür edebiyatındaki nesir ve nazım bilgileri hakkında malumat edinmek ve metinler üzerinde tespitleri anlamak.

 • 2019 BAHAR

  KNOWLEDGE OF LITERATURE II

  yok

 • 2015 GÜZ

  -

  -----

 • 2015 BAHAR

  Old Turkish literature 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2015 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2016 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2017 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2018 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2019 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2015 YAZ

  OLDTURKISHLITERATURE 2

  XV. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı hakkında temel bilgiler kazandırılır ve bu yüzyıla ait metinler üzerinde çalışmalar yapılır.

 • 2015 GÜZ

  -

  edebiyat tarihinde dikkate alınan dönemi algılayacak ve geliştirecek

 • 2016 GÜZ

  -

  edebiyat tarihinde dikkate alınan dönemi algılayacak ve geliştirecek

 • 2015 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 3

  1. Bu dersin amacı 16. Yüzyıl sonlarına kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. 16. Yüzyılda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 4. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2016 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 3

  1. Bu dersin amacı 16. Yüzyıl sonlarına kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. 16. Yüzyılda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 4. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2017 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 3

  1. Bu dersin amacı 16. Yüzyıl sonlarına kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. 16. Yüzyılda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 4. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2018 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 3

  1. Bu dersin amacı 16. Yüzyıl sonlarına kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. 16. Yüzyılda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 4. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2019 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 3

  1. Bu dersin amacı 16. Yüzyıl sonlarına kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. 16. Yüzyılda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 4. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2015 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 4

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2016 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 4

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2017 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 4

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2018 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 4

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2019 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATURE 4

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2016 BAHAR

  OLDTURKISHLITERATUREIV

  Bu derste yapılan etkinlikler sonunda öğrenci 17. yüzyıl tarihi, sosyal, ilmi ve debi durumunu anlamak.

 • 2018 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE I

  Eski Türk edebiyatı kapsamında elde edilen bilgileri metinleri kavramada kullandırmak

 • 2019 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE I

  Eski Türk edebiyatı kapsamında elde edilen bilgileri metinleri kavramada kullandırmak

 • 2018 BAHAR

  OLD TURKISH LITERATURE II

 • 2015 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 1

  1. Bu dersin amacı 8. Yy- 12. Yy’a kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. Belirlenmil yüzyıllarda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Eski Türk edebiyatı dönemine ve özellkle 12, yüzyıla ait bazı örnekleri tanıtmak, okuyabilmek ve yorumlamak. 4. Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 5. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. 6. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2016 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 1

  1. Bu dersin amacı 8. Yy- 12. Yy’a kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. Belirlenmil yüzyıllarda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Eski Türk edebiyatı dönemine ve özellkle 12, yüzyıla ait bazı örnekleri tanıtmak, okuyabilmek ve yorumlamak. 4. Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 5. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. 6. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2017 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 1

  1. Bu dersin amacı 8. Yy- 12. Yy’a kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. Belirlenmil yüzyıllarda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Eski Türk edebiyatı dönemine ve özellkle 12, yüzyıla ait bazı örnekleri tanıtmak, okuyabilmek ve yorumlamak. 4. Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 5. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. 6. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2018 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 1

  1. Bu dersin amacı 8. Yy- 12. Yy’a kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. Belirlenmil yüzyıllarda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Eski Türk edebiyatı dönemine ve özellkle 12, yüzyıla ait bazı örnekleri tanıtmak, okuyabilmek ve yorumlamak. 4. Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 5. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. 6. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2019 GÜZ

  OLD TURKISH LITERATURE 1

  1. Bu dersin amacı 8. Yy- 12. Yy’a kadar tarihi ve edebiyat tarihini anlatmak.. 2. Belirlenmil yüzyıllarda hangi şahsiyetler öne çıkmış, şöhretlerinin edebi ve sanatsal açıdan nedenlerini kavramak. 3. Eski Türk edebiyatı dönemine ve özellkle 12, yüzyıla ait bazı örnekleri tanıtmak, okuyabilmek ve yorumlamak. 4. Türkçesiyle yazılan manzur ve mensur eserleri kolayca okuyup yorumlamak. 5. Verilen örnek nazım ve nesir metinlerin üzerinde edebi sanatları anlamak ve tanımak. 6. Şiir kalıpları, türleri, sanat yönlerini anlamak.

 • 2015 GÜZ

  -

  ----

 • 2015 GÜZ

  PERSIAN1

  Türk dili ve Edebiyatı alanında özellikle Eski türk Edebiyatındaki metin okumalarda Farsça kelimeleri ve kavramları anlamak

 • 2016 GÜZ

  PERSIAN1

  Türk dili ve Edebiyatı alanında özellikle Eski türk Edebiyatındaki metin okumalarda Farsça kelimeleri ve kavramları anlamak

 • 2017 BAHAR

  -

  ---

 • 2019 BAHAR

  GRADUATION STUDY

  ---

 • 2018 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2015 BAHAR

  THE MIDDLE EAST

  -

 • 2015 BAHAR

  OTTOMAN TURKISH 1

  Edebi metin okuma edinimini karşılama

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  yok

 • 2017 BAHAR

  -

  Edebiyat alanında eleştiri yöntemlerini bilerek kullanacak

 • 2016 GÜZ

  POETRY ON TURKISH LITERATURE

  Şiirin fenleri, tekniklerini anlatmak, Türk edebiyatında hangi gelişim ve değişimleri yaşadığını öğretmek

 • 2017 GÜZ

  POETRY ON TURKISH LITERATURE

  Şiirin fenleri, tekniklerini anlatmak, Türk edebiyatında hangi gelişim ve değişimleri yaşadığını öğretmek

 • 2018 GÜZ

  POETRY ON TURKISH LITERATURE

  Şiirin fenleri, tekniklerini anlatmak, Türk edebiyatında hangi gelişim ve değişimleri yaşadığını öğretmek

 • 2017 YAZ

  POETRY ON TURKISH LITERATURE

  Şiirin fenleri, tekniklerini anlatmak, Türk edebiyatında hangi gelişim ve değişimleri yaşadığını öğretmek

 • 2018 BAHAR

  PROSE IN TURKISH LITERATURE

  Eski metinlerle günümüz metinler arasında bağlantı kurmak

 • 2018 GÜZ

  -

  ----

 • 2015 BAHAR

  TURKISH AND PERSIAN LITERARY TEXT COMPRASIONS

  KARŞILAŞTIRMALI EDEBİ METİN İNCELEMELERİNDEKİ YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

At My Office

+90 (392) 6751000 -External: 252