Work Experience

 • Todate 2001

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitm Fakültesi

 • 2000 2000

  İkidilli röportör

  Queen Mary College, University of London, İnsan Kaynakları

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2000

  Uygulamalı Dilbilimi: Sosyokültürel Yaklaşımlar

  Goldsmiths College, University of London

 • Bachelor1998

  İngiliz Dili ve Edebiyatı

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  LINGUISTICS: PHONOLOGY, MORPHOLOGY AND PHONETICS

  -

 • 2019 YAZ

  TURKISH LANGUAGE FOR FOR INTERNATIONAL STUDENTS 2

 • 2019 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 YAZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 Academic Year

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I- II

  -

 • 2019 YAZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR CHILDREN II

  -

 • 2018 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN

  .

 • 2018 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN CHILDREN I

  .

 • 2019 GÜZ

  TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II

  -

 • 2019 GÜZ

  LINGUISTICS I

  -

 • 2019 GÜZ

  LINGUISTICS: PHONOLOGY, MORPHOLOGY AND PHONETICS

  -

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2017 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  PLANNING AND EVALUATION AT TEACHING

  EĞİTİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME ÖĞRETİMİ KAZANIMLARI

 • 2016 BAHAR

  NEW TRENDS IN EDUCATION

  Eğitimdeki Yaklaşımları Yorumlayabilme

 • 2018 BAHAR

  NEW TRENDS IN EDUCATION

  Eğitimdeki Yaklaşımları Yorumlayabilme

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  --

 • 2016 BAHAR

  GENERAL LINGUISTICS

  Dilbilgisi ile dilbilim ilişkisini ayırt edebilecek; Dilbilim ile ilgili kavram ve kuramları bilip kullanabilecek

 • 2017 BAHAR

  GENERAL LINGUISTICS

  Dilbilgisi ile dilbilim ilişkisini ayırt edebilecek; Dilbilim ile ilgili kavram ve kuramları bilip kullanabilecek

 • 2019 GÜZ

  GENERAL LINGUISTICS I

  A

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH I

 • 2014 BAHAR

  ENGLISH II

 • 2018 BAHAR

  PROFESSIONAL ENGLISH

  -

 • 2017 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2017 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2016 BAHAR

  SCOOL EXPERIENCE I

  Yok

 • 2017 GÜZ

  SCHOOL EXPERIENCE II

  .

 • 2017 BAHAR

  LEARNING AND TEACHING THEORIES AND APPROACHES

  Geçmişten günümüze gelen öğrenme öğretme yaklaşımlarına ilişkin kuramsal bilgiler ve uygulamalı örnekler ile öğrenme öğrenme yaşantılarını içermektedir. Farklı alanlardan mezun öğretmen adaylarına etkili ve başarılı öğrenme ve öğretim etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasında kuramsal temelleri vermektedir. Öğretmenliği icra eden ve edecek olan Her öğretmenin kendisine sorması gereken soruların başında; Öğrencilerim nasıl öğrenmekte? Öğrencilerime duyuşsal, psikomotor ve bilişsel açıdan nasıl ulaşabilirm? Bir eğitimci olarak öğrencilerimin öğrenmelerine öğretim adına nasıl katkı sağlayabilirim? Mesleki alanda yapılan nasılm gelişmelerden nasıl yararlanabilirim? yer almaktadır

 • 2016 BAHAR

  THEORY AND APPROACHES OF LEARNING-TEACHING

  Öğrenme ve Öğretme Kuram ve yaklasımlarını en temel hatlarıyla öğrenciye aktarmak

 • 2017 BAHAR

  THEORY AND APPROACHES OF LEARNING-TEACHING

  Öğrenme ve Öğretme Kuram ve yaklasımlarını en temel hatlarıyla öğrenciye aktarmak

 • 2016 YAZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

  Dersle ilgili kavramları öğretmek, seçilen konuların ve de kuramları derinlemesine incelemek.

 • 2016 BAHAR

  PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION

  --------

 • 2016 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

 • 2018 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2017 GÜZ

  CURRICULUM DEVELOPMENT AND INSTRUCTION

  yok

 • 2017 BAHAR

  -

 • 2017 BAHAR

  FIELD ELECTIVE

 • 2018 BAHAR

  FIELD ELECTIVE

 • 2017 YAZ

  FIELD ELECTIVE

 • 2017 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF TURKISH EDUCATION

  Islam, understand the development of education in the Middle ages,

 • 2018 GÜZ

  Turkish Education History

  Ilgili kavramlara duyarlilik kazanma

 • 2015 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH 1

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH I

 • 2015 GÜZ

  FOREIGN LANGUAGE I

 • 2015 GÜZ

  FOREING LANGUAGE I

 • 2015 GÜZ

  Foreign Language I

 • 2014 BAHAR

  ENGLISH II

 • 2014 BAHAR

  FOREIGN LANGUAGE II

 • 2014 BAHAR

  FOREING LANGUAGE II

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH III

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS 2

  A1 düzeyinde Türkçe öğretmek.

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS I- II

  -

 • 2016 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2017 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2017 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS II

  Okuma, yazma, konuşma vb. Türkçe dil becerilerini geliştirebilmek.

At My Office