Work Experience

 • 2016 2006

  Yardımcı Doçent Doktor

  Kocaeli Üniversitesi, Medeni Hukuk

 • 2016 2006

  Hukuk Bilirkişiliği ve Hukuk Danışmanlığı

  Muhtelif, Hukuk

Education & Training

 • Ph.D. 2006

  Özel Hukuk

  Marmara Üniversitesi

 • Master1998

  Özel Hukuk

  Kocaeli Üniversitesi

 • Bachelor1992

  Hukuk

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Aile Konutu", Funda Çelebi, Kocaeli Barosu Dergisi, 1, 4-11, (2003)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

""MEDENİ HUKUK Cilt -II- Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Borçlar Hukuku Özel Hükümler)", Doç.Dr. Herdem BELEN, Yrd. Doç.Dr. Funda ÇELEBİ, Av. Hafize KIR, Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜL, Yrd. Doç.Dr. Sezer ÇABRİ, Ar. Gör. Dr. Duygu KOÇAK DİKER, Yrd. Doç.Dr. Eylem APAYDIN, Ar. Gör. Hilal DAVER, Beta Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-377-932-2, (2013) 3 "Borçlar Kanunu Genel Hükümler, Kitap

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler-Borçların Sona Ermesi, Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu, Muğla Barosu (2012), Bildiri

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Kişilik Haklarından Kişinin Özel Yaşamının ve Gizliliklerinin İhlali ve Korunması", Funda Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, 271-296, (1997)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Devre Tatil Sisteminin Hukuki Niteliği", Funda Çelebi, , Devre Tatil Sisteminde Hukuki ve Mali Uygulamalar Sempozyumu, , , (1998) Ulusal Bildiri

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Devre Tatil Sistemi Yoluyla Gelir Elde Etmesi", Funda Çelebi, , Kocaeli ve Sakarya İlleri Turizm Faaliyetlerinin GYO Aracılığı ile Finansmanı, , , (2002) Bildiri.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II, Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat, Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller, Yargılama, Zamanaşımı)", Kadir Has Üniversitesi (2012), Ulusal Bildiri.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Devre Tatil Sözleşmesi, Doktora Tezi, 2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"MEDENİ HUKUK Cilt -I- Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları ( Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku )", Doç.Dr. Herdem BELEN, Yrd. Doç.Dr. Funda ÇELEBİ, Av. Hafize KIR, Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜL, Yrd. Doç.Dr. Sezer ÇABRİ, Ar. Gör. Dr. Duygu KOÇAK DİKER, Yrd. Doç.Dr. Eylem APAYDIN, Ar. Gör. Hilal DAVER, Beta Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-377-932-2, (2013), Kitap

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Devre Tatil Sistemlerinin İşletilmesi ve Yönetimi", Funda Çelebi, , Gayrimenkul Yatırımı Sorunları ve Çağdaş Yapılanmalar, , , (2000) Bildiri.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Devreli Tatil Sistemlerinde İşletme Aidatı Ödenmemesi Halinde Ünitelerden Yararlandırmama Uygulaması", Funda Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, 131-145, (1999)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özel Yaşamın Televizyon Yoluyla İhlali ve Hukuksal Koruma Yolları, Yüksek Lisans Tezi, 1998

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II, Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat, Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller, Yargılama, Zamanaşımı)", Ege Basım, ISBN (Yayın) No: 978-605-9050-19-7, (2014), Kitap

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2016 BAHAR

  .

  Diğer

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  .

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  .

At My Office