Work Experience

 • Todate 2013

  Farmasötik Botanik , Fitoterapi Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2013 2012

  Farmasötik Botanik-Farmakognozi Öğretim Üyesi

  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2012 1995

  Prof.Dr. / Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 1995 1987

  Doç.Dr./ Farmakognozi Anabilim Dalı

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 1987 1985

  Yard.Doç.Dr. / Farmakognozi Anabilim Dalı

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 1985 1980

  Dr.asistan / Farmakognozi Anabilim Dalı

  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 1978 1976

  Araştırma Görevlisi / Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

  Gazi Üniversitesi (A.İ.T.İ.A.), Eczacılık Fakültesi (Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu-AİTİA)

Education & Training

 • Ph.D. 1980

  Farmakognozi -Eczacılık Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1976

  Eczacılık Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2007
  Yılın Yürekli Kadını Ödülü
  image
  İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime ve topluma olan katkılarıyla önder olan, farkındalık yaratan kadınlar için verilen ödül.

Research Projects

 • image

  Ermenek- Mut - Gülnar Yöresinin Tıbbi Bitkileri ve Bunların Ana Etken Maddelerinin Saptanması . TÜBİTAK Projesi. TBAG 496. (1982)Yardımcı araştırıcı

 • image

  Diterpene alkaloids of Consolida , Delphinium and Aconitum species growing wildly in Turkey, NATO Araştırma Projesi: CRG 931261, Yardımcı araştırıcı (1997).

 • image

  Türkiye’de yetişen Endemik Delphinium Türlerinden D.gueneri, D.fissum subsp.anatolicum ve D.venulosum Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar. TÜBİTAK Projesi. TBAG 908. Yardımcı araştırıcı (1992).

 • image

  Türkiye’de Yetişen Endemik Thymus Türlerinin Timol Yönünden Değerlendirilmesi.TÜBİTAK Projesi.TAG 541. Proje Yürütücüsü (1985).

 • image

  Türkiye’de Yetişen Digitalis Türlerinin Kalbe Etkili Glikozitlerinim Teknik Ölçüde Elde Edilmesi İmkanlarının ve Maliyet Unsurlarının Saptanması.TÜBİTAK Projesi. TAG-G , Yardımcı araştırıcı (1986).

 • image

  Delphinium albiflorum DC., Delphinium davisii Munz., Delphinium formosum Boiss & Huet ve Consolida oliveriana (DC. ) Schröd. Türlerinin Diterpen Alkaloitleri. TÜBİTAK Projesi.TBAG 1285. Yardımcı araştırıcı (1996).

 • image

  Türkiye ‘de Yetişen Bazı Consolida ve Delphinium Türlerinin Diterpen Alkaloitleri Üzerinde İleri Araştırmalar.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yayın Ödül Projesi.YÖP 18/13082004, Proje yürütücüsü (2007).

 • image

  Türkiye’de yetişen Delphinium, Consolida Türlerinin Biyoaktif Alkaloitleri; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) -UP-2-150197, Yardımcı araştırıcı (1997 )

 • image

  Anadolu’da Yetişen Bazı Origanum Türlerinin( O. sipyleum, O.hypericifolium,O.leptocladum) Uçucu Yağları .TÜBİTAK Projesi. TBAG 1125. Proje yürütücüsü (1993).

 • image

  Kıbrıs Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta Değerlendirilmesi; YDÜ Centre of Excellence Araştırma Projesi, ( Project No : 2016-04085 ). Proje yürütücüsü (2015-2016). Proje tamamlandı; yayına gönderiliyor.

Filter by type:

Sort by year:

Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Caffeine From Cola Seeds and Its Quantatition Using High-Performance Liquid Chromatography

Conference Paper GPSS International Gazi Pharma Symposium Series, Volume Abstract Book, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

In this study, a combination of DLLME and HPLC for determination of caffeine in two samples of Cola seeds was demostrated to be an effective sample preparation technique which offers a rapid extraction with minimum consumption of organic solvent.


Özet

Nigeria'dan getirilen Cola nitida ve Cola acuminata tohumlarından DLLME yöntemi ile hazırlanan ekstrelerdeki kafein miktarının HPLC analizi ile saptanması yöntemi geliştirilmiş; minumum solvent kullanılarak hızlı analiz yapılması hedeflenmiştir.

Kıbrıs Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta Değerlendirilmesi

Conference Paper 22. BİHAT BİLDİRİ KİTABI, Volume Sözlü Bildiri, Issue -, 2016, Pages 40

Abstract

Almond oil was obtained from Prunus dulcis seeds collected from Yedidalga Village, Northern Cyprus; and fatty acid composition is determined by GC-MS analysis. Major compound of the almond oil is determined as oleic acid. The anticancer activity of almond oil is also investigated on primer and metastazic colon carsinoma cell lines.


Özet

Kuzey Kıbrıs Yedidalga Köyündeki badem ağaçlarından toplanan bademlerinin içerdiği badem yağı superkritik CO2 ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmiş; yağın içerdiği yağ asitleri GC-MS analizi ile belirlenmiştir. majör bileşiği oleik asit olan badem yağının kolon kanseri (primer ve metastazik) hücre hatlarında ki etkisi araştırılmıştır.

The Essential Oil of Dorystoechas hastata.

Original Article Planta medica, Volume *, Issue -, 1986, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Volatile oils of Thymus kotschyanus var. glabrescens and Thymus fedtschenkoi var. handelii

Original Article Journal of Natural Products, Volume *, Issue -, 1986, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Volatile Oils of Some Endemic Thymus Species Growing in Southern Anatolia1

Original Article Planta medica, Volume *, Issue -, 1986, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Flavonoids of Ballota acetabulosa

Original Article Acta Pharmaceutica Turcica, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Eremophilane derivatives from Turkish Senecio species

Original Article Planta medica, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Eremophilane derivatives from Turkish Senecio species

Original Article Planta medica, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Eremophilane derivatives and other constituents from Mexican Senecio species

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Nonalkaloidal constituents of Delphinium peregrinum

Original Article Fitoterapia, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Aromatic compounds from Delphinium venulosum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Two C 20 diterpenoid alkaloids from Delphinium venulosum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpene alkaloids from Delphinium peregrinum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Venudelphine, a new hetisine-type alkaloid from Delphinium venulosum

Original Article Journal of Natural Products, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Two new coumarins from Haplophyllum ptilostylum

Original Article Journal of natural products, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

C 19 diterpene alkaloids from Delphinium gueneri

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Alkaloids and coumarins from Haplophyllum thesioides

Original Article Natural Product Letters, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Further Compounds from Haplophyllum ptilostylum

Original Article Natural Product Letters, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpene alkaloids from Delphinium fissum subsp. anatolicum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Cytotoxic lignans from Haplophyllum species

Original Article Pure and applied chemistry, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

P28 The essential oil of acorus calamus growing in turkey

Original Article European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

An alkaloid and lignans from Haplophyllum telephioides

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

6-Deacetyl-10-Hydroxyperegrine from Delphinium peregrinum

Original Article Natural Product Letters, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Volatile and phenolic compounds of Ajuga chamaepitys subs. chia var. chia

Original Article Acta Pharmaceutica Turcica, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Delphinium albiflorum

Original Article Journal of natural products, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Prenylated lignans from Haplophyllum ptilostylum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

3-Hydroxytalatisamine from Aconitum nasutum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Consolida oliveriana

Original Article Journal of natural products, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Delphinium davisii

Original Article Journal of natural products, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Aconitum orientale

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A new prodelphinine type alkaloid from Aconitum nasutum

Original Article Turkish Journal of Chemistry, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from Delphinium formosum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A benzoxepine derivative from Delphinium formosum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Isolation and structure of raveyine, a novel norditerpenoid alkaloid from Consolida Raveyi (Boiss) Schrod.

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Delphinium uncinatum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from Delphinium pyrimadale

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

DITERPENOID ALKALOIDS FROM TURKISH DELPHINIUM SPECIES

Original Article New Trends in Natural Product, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Consolarine, a novel norditerpenoid alkaloid from Consolida armeniaca

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid and norditerpenoid alkaloids from Delphinium carduchorum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

DITERPENOID ALKALOIDS FROM THE AERIAL PARTS OF DELPHINIUM STAPHISAGRIA L.

Original Article Scientia pharmaceutica, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpene and diterpene alkaloids from Consolidahohenackeri

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Serum half-life time determination of free and total prostate-specific antigen following radical prostatectomy-a critical assessment-the problem of interpretation in sequential studies

Original Article Urology, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Delbruninol, a new norditerpenoid alkaloid from Delphinium brunonianum Royle

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Delphinium crispulum

Original Article Phytochemistry, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Cyphoplectine, a norditerpene alkaloid from Delphinium cyphoplectrum

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Flavonoids of Crataegus orientalis

Original Article Bollettino chimico-farmaceutico, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid and diterpenoid alkaloids from the roots of Aconitum nasutum Fisch ex Reichb

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from the aerial parts of Aconitum anthora L.

Original Article Die Pharmazie, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Royleinine, a new norditerpenoid alkaloid from Delphinium roylei

Original Article Heterocycles, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Further Diterpenoid Alkaloids from Consolida stenocarpa

Original Article ChemInform, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Insect repellent activity of diterpenoid alkaloids

Original Article Phytotherapy Research, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid Alkaloids from Consolida regalis SF Gray subsp. paniculata (Host) Soo' var. paniculata.

Original Article ChemInform, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from Delphinium virgatum poiret.

Original Article Die Pharmazie, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid and diterpenoid alkaloids from Turkish Consolida orientalis

Original Article Journal of natural products, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı

Original Article İÜ Basım ve Yayınevi, İstanbul, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Willipelletierine, a new diterpenoid alkaloid from Consolida scleroclada (Boiss.) Schrod.

Original Article Die Pharmazie, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from the roots of Aconitum leave Royle.

Original Article Die Pharmazie, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenes and norditerpenes from the roots of Dorystoechas hastata

Original Article Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids from the roots of Aconitum cochleare

Original Article Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Cytotoxic effects of leaf, stem and root extracts of Nerium oleander on leukemia cell lines and role of the p-glycoprotein in this effect

Original Article J Exp Ther Oncol, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Alkaloids from Consolida olopetala

Original Article Pharmaceutical biology, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids of Delphinium schmalhausenii

Original Article Chemistry of natural compounds, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid Alkaloids from the Aerial Parts of Aconitum cochleareWoroschin

Original Article Helvetica chimica acta, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Alkaloids from Consolida olopetala.

Original Article Pharmaceutical biology, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from Delphinium cinereum

Original Article Chemistry of Natural Compounds, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid Alkaloids of Delphinium buschianumGrossh.

Original Article Helvetica Chimica Acta, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Alkaloids from the aerial parts of Consolida anthoroidea and Delphinium linearilobum

Original Article Chemistry of natural compounds, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Diterpenoid alkaloids of Aconitum vulparia Rchb.

Original Article Zeitschrift für Naturforschung C, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from Consolida thirkeana and Consolida sulphurea

Original Article Chemistry of Natural Compounds, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Norditerpenoid alkaloids from and

Original Article Chemistry of Natural Compounds, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Possible effects of Phillyrea latifolia on weight loss in rats fed a high-energy diet

Original Article Pharmaceutical Biology, Volume 54, Issue 10, 2016, Pages 1991-1997

Abstract

Phillyrea latifolia L. (Oleaceae), commonly found in the Mediterranean region in Turkey, is used as medicinal teas for weight loss and hyperglycaemia in folk medicine. The study investigated the possible effects of P. latifolia leaves aqueous extract’s on weight loss and biochemical–histological changes in the rats fed a high-energy diet (HED), also isolated and determined the main phenolic compounds. Twenty-four male Wistar albino rats were divided into four equal groups such as the HED group fed a HED, the PLE group given only the extract of P. latifolia leaves (220 mg/kg), the HED + PLE group administrated with the extract of leaves (220 mg/kg) after being fed with HED and a control group fed with standard pellet diet. PLE administration caused a remarkable decrement of body weight in the HED + PLE group (p50.05). PLE showed an improved effect on structural integrity and decreased leukocyte infiltration in liver and small intestinal tissues. The blood glucose (117.3 mmol/L), leptin (5.6 ng/mL), total cholesterol (61.8 mg/dL) and LDL (9.3 mmol/L) levels were significantly increased in the HED group. PLE administration in the HED group decreased these levels. The levels of HDL (26.8 mmol/L) in the HED + PLE group were higher than both control and HED groups. Chemical composition was investigated and luteolin 7-O-glucoside and chlorogenic acid were determined for the first time in Turkish sample from the EtOAc extract of leaves. Phillyrea latifolia leaves may have beneficial effects on obesity related cellular problems and may become a good source of antidiabetic medication.


Özet

Phillyrea latifolia L. (Oleaceae),halk arasında çayları halinde kan şekeri yüksekliğinde ve kilo vermede kullanılmaktadır. Bu çalışmada bitkinin yapraklarından hazırlanan sulu ekstrenin yüksek yağlı diyetle beslenen Wistar albino sıçanlardaki muhtemen etkisi , biyokimyasal ve histolojik değişikleri incelenmiştir. Alınan sonuçlar, Phillyrea latifolia L. yapraklarının obezitede hücresel problemlerde yararlı olabileceği ve antidiyabetik ilaç olarak iyi bir kaynak olabileceğini göstermiştir

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  APITHERAPY AND APITHERAPEUTICS

  -

 • 2016 BAHAR

  AROMATHERAPY

  -

 • 2017 BAHAR

  AROMATHERAPY

  -

 • 2015 GÜZ

  AROMATHERAPY

  -

 • 2016 GÜZ

  AROMATHERAPY

  -

 • 2017 GÜZ

  AROMATHERAPY

  -

 • 2018 GÜZ

  HERBAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS

  -

 • 2019 GÜZ

  HERBAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS

  -

 • 2015 GÜZ

  HERBAL MEDICINES

 • 2018 GÜZ

  CURRENT TOPICS IN INTEGRATED TREATMENT APPROACHES

  -

 • 2018 BAHAR

  COMPLEMENTARY THERAPY

  -

 • 2019 BAHAR

  COMPLEMENTARY THERAPY

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHARMACY

  -

 • 2015 GÜZ

  PHARMACY REGULATIONS AND DEONTOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  PHARMACY SERVICES(COMMUNICATION SKILLS, HERBAL PRODUCS, OTC DRUGS, CLINICAL ROUNDS, PHARMACEUTICAL CARE)

  --

 • 2016 GÜZ

  PHARMACY SERVICES(COMMUNICATION SKILLS, HERBAL PRODUCS, OTC DRUGS, CLINICAL ROUNDS, PHARMACEUTICAL CARE)

  --

 • 2017 GÜZ

  PHARMACY SERVICES(COMMUNICATION SKILLS, HERBAL PRODUCS, OTC DRUGS, CLINICAL ROUNDS, PHARMACEUTICAL CARE)

  --

 • 2016 GÜZ

  PHARMACY SERVICES* (COMMUNICATION SKILLS, HERBAL PRODUCS, OTC DRUGS, CLINICAL ROUNDS, PHARMACEUTICAL CARE)

 • 2014 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2015 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2016 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2017 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2018 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2019 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2019 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2015 GÜZ

  PHYTOPHARMACOLOGY AND HERBS-DRUGS INTERACTIONS

  -

 • 2017 BAHAR

  EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH METHODS IN PHYTOTHERAPY

  -

 • 2014 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2015 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2016 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2017 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2018 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYTOTHERAPY

  -

 • 2018 BAHAR

  PHYTOTHERAPY SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYTOTHERAPY SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYTOTHERAPY*

  -

 • 2015 BAHAR

  SCIENTIC RESEARCHES AND INOVATION ON PHYTOTHERAPY

 • 2019 GÜZ

  EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH METHODS IN PHYTOTHERAPY

 • 2018 BAHAR

  TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2016 GÜZ

  PHYTOTHERAPY IN GERIATRICS

  -

 • 2019 BAHAR

  HOMEOPATH/HOMEOTHERAPY

  -

 • 2016 GÜZ

  FAMILIES YIELDING IMPORTANT PHYTOPHARMACEUTICALS

 • 2015 GÜZ

  CLINICAL AROMATHERAPY

 • 2015 GÜZ

  CLINICAL AROMATHERAPY

  -

 • 2018 GÜZ

  CLINICAL AROMATHERAPY

  -

 • 2016 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2018 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2017 GÜZ

  PHYTOTHERAPY IN ONCOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  RATIONAL PHYTOTHERAPY AND CLINICAL TRIALS

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2015 BAHAR

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2018 BAHAR

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2019 BAHAR

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2015 GÜZ

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2019 GÜZ

  COMPLEMENTARY THERAPIES

  -

 • 2018 GÜZ

  COMPLEMENTARY TREATMENT

  -

 • 2019 GÜZ

  COMPLEMENTARY TREATMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  Analiz sonuçlarını değerlendirerek makale yazmak ve yayına göndermek

 • 2017 BAHAR

  MEDINICAL HERBAL PRODUCTS

  -

 • 2018 BAHAR

  MEDINICAL HERBAL PRODUCTS

  -

 • 2019 BAHAR

  MEDINICAL HERBAL PRODUCTS

  -

 • 2015 BAHAR

  MEDICINAL TEAS AND MEDICINAL OILS

 • 2017 GÜZ

  MEDICINAL TEAS AND MEDICINAL OILS

  -

 • 2018 GÜZ

  MEDICINAL TEAS AND MEDICINAL OILS

  -

 • 2019 GÜZ

  MEDICINAL TEAS AND MEDICINAL OILS

  -

 • 2015 BAHAR

  MEDICINAL TEAS AND MEDICINAL OILS

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL LEADERSHIP

  Eczacının bulunduğu ortamdaki toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alması bilincini oluşturmak

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL LEADERSHIP

  Eczacının bulunduğu ortamdaki toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alması bilincini oluşturmak

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL LEADERSHIP

  Eczacının bulunduğu ortamdaki toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alması bilincini oluşturmak

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  Tez konusu ile ilgili anlamlı sonuçlar elde etmek ve yayına dönüştürmek

 • 2017 GÜZ

  PHD THESIS

  Tez konusu ile ilgili anlamlı sonuçlar elde etmek ve yayına dönüştürmek

 • 2018 GÜZ

  PHD THESIS

  Tez konusu ile ilgili anlamlı sonuçlar elde etmek ve yayına dönüştürmek

At My Office

YDU Eczacılık Fakültesi 3. Kat No : 12-H 31