Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  DRAMA

  Dramatik etkinlik hazırlama sunma , sunum için gerekli araç-gereç hazırlama

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  MENTAL HEALTH OF CHILD

  -

 • 2019 GÜZ

  CREATIVE DRAMA AND CRITICAL THINKING

  .

 • 2019 GÜZ

  DRAMA IN EDUCATION

  •Yaratıcı drama kavramının tanımını bilir. •Yaratıcı drama tekniklerini bilir. • Yaratıcı drama aşamalarını bilir. •21. Yüzyıl Bireyinin sahip olması gereken becerileri bilir. •21. Yüzyıl Öğrenen Becerilerini geliştirmede yaratıcı dramayı bir yöntem olarak kullanabilir. •21. Yüzyıl Öğrenen Becerilerini geliştirmede yaratıcı drama ders planı hazırlayabilir.

 • 2019 BAHAR

  DRAMA IN EARLY CHILHOOD

  .....

 • 2019 BAHAR

  CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND LEARNİNG THEORİES İN EARLY CHİLDHOOD

  ....

 • 2019 BAHAR

  CREATIVITY IN EARLY CHILDHOOD AND CREATIVE CHILDREN'S ACTIVITIES

  ...

 • 2019 GÜZ

  PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMS

  .

 • 2018 BAHAR

  DRAMA

  Dramatik etkinlik hazırlama sunma , sunum için gerekli araç-gereç hazırlama

 • 2019 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2019 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  yok

At My Office