Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2014

  Diş Hekimliği

  Diş Hekimliği

 • Bachelor2014

  Diş Hekimliği

  Diş Hekimliği

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

The effects of ozone therapy on clinical success of fissure sealant applications

Conference Paper International Journal of Paediatric Dentistry, Volume Suppl. 1, Issue 25, 2015, Pages 83

Abstract

AIM: The aim of this study was to evaluate the effects of ozone therapy on clinical success of ClinproTMSealant and Teethmate F-1 fissure sealants. Material-Method: In this study, a total of 166 children( 89 boys, 77 girls) with sound mandibular frst permanent molars, aged 9-12 years, were selected and divided into 3 groups randomly. In Group-1(52 children), either ClinproTMSealant or Teethmate F-1 were applied randomly to 104 first permanent molars. In Group-2(56 children), ClinproTMSealant was applied to 122 teeth with or without ozone therapy. In Group-3 (58 children), Teethmate F-1 was applied to 116 first permanent molars with or without ozone therapy. The children were recalled for clinical examinaAons at 3, 6, 12 and 18 month. USPHS criteria were used for follow up examinations. Statistical analysis was performed by using Chi-square and Fisher's exact tests. Results: In Group-1, there was a significant difference between ClinproTMSealant with 82.7% success and Teethmate F-1 showing 63.4% success at the end of18-month follow-up (p< 0.05). In Group-2 and Group-3, although there was no significant difference (p>0.05), general success was higher in the ozone sub- groups (Group-2: 83.9%, Group-3: 70.7%). Conclusion: The results of this study indicates that ClinproTMSealant’s clinical success rate was higher compared to Teethmate F-1, on the other hand it was observed that ozone therapy did not show a statistically significant difference.


Özet

Assessment of Antibacterial Efficiency of Ozone on Biofilm

Conference Paper European Archives of Paediatric Dentistry, Volume 1818-6300, Issue 17, 2016, Pages 335

Abstract

AIM: This was to evaluate the efficiency of single or combined application of ozone and two different varnishes on thickness and microorganism viability of biofilm in-situ conditions. METHOD: 10 children aged between 11-14 were included in this study without any teeth loss on maxilla; 5 with high risk of caries (Group-1) and 5 without any carious lesions(Group-2). 6 specimens were embedded in buccal ridge of acrylic plaques prepared for maxilla. By using sectioning device specimens with a size of 2x3mm were obtained from a bovine tooth and then sterilized. Participants were informed to carry plaques for 6, 24 and 48 hours. At the end of every interval the specimens were changed with others obtained from same bovine tooth. After these intervals, 1st, 2nd and 3rd specimens were rinsed with saline then applied with Cervitec®Plus , Duraphat®Polish and ozone(OzonyTronX) respectively with a final saline and ozone application. 4th and 5th specimens were applied Cervitec®Plus and Duraphat®polish respectively. 6th specimens were only rinsed by saline. Samples were evaluated by confocal laser scanning microscope after dying with ethidum bromide and fluorescent diacetate. RESULTS: Biofilm thickness values of Group-1 were higher when compared to Group-2(p<0.05). Thickness values increased statistically significantly by time(p<0.05). Microbial agents decreased significantly the viability of microorganisms on biofilm in every interval(p<0.05), with no change in thickness(p>0.05). CONCLUSION: Due to its antimicrobial efficiency, ozone application combined by fluoride agents is more effective than its single use.


Özet

AMAÇ: Bu çalışmada OzonyTronX® cihazı ile 60 s. ozon gazı uygulaması, Cervitec®Plus, Duraphat® cila ve ozon ile diğer ajanların birlikte kullanılmasının, diş çürüklerine neden olduğu bilinen biyofilm yapısının kalınlığı ve canlılığı üzerindeki etkinliğinin in-situ koşullarda konfokal lazer tarama mikroskobu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmamız, kliniğimize başvuran yaşları 11- 14 arasında değişen, üst çenesinde diş eksikliği bulunmayan tamamen sağlıklı 5’i yüksek çürük aktiviteli 5’i çürüksüz olmak üzere toplam 10 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. İn-situ koşullarda biyofilm elde etmek için çocukların üst çenelerine, üzerinde sığır dişlerinden elde edilmiş 6 adet örneğin yer aldığı, özel akrilik plaklar hazırlanmıştır. Bir sığır dişinden hassas kesit alma cihazı yardımı ile ~2mm genişliğinde ~3mm yüksekliğinde kesitler alınmış otaklavda steril edilmiştir. Örnekler, plak üzerinde hazırlanmış bukkal çıkıntı içine gömülmüş bu sayede biyofilm yapısı çevreden gelebilecek zararlı etkilere karşı korunmuştur. Örneklerin plaklara yerleştirilmesini takiben katılımcılara plakları 6, 24 ve 48 saat süreyle taşımaları gerektiği anlatılmıştır. Grup-1 çürük aktivitesi az Grup-2 ise çürük aktivitesi yüksek bireylerden oluşturulmuştur. Rastgele seçilen örnekler 1er dk boyunca fizyolojik salinle yıkandıktan sonra; 1., 2. ve 3. örneğe sırasıyla sadece ozon, Cervitec®Plus ve Duraphat® cila uygulandıktan sonra örnekler tekrar salinle yıkandıktan sonra ozon uygulanmıştır. 4. ve 5. örneklere ise sırasıyla Cervitec®Plus ve Duraphat® cila uygulanırken, 6. örnek sadece fizyolojik salinle yıkanmıştır. Bu tedavi prosedürünün aynısı tüm katılımcılar için 6, 24 ve 48 saat plak taşıdıktan sonra uygulanmıştır. Örneklere uygulanan tedavi prosedürü sonrası tüm örnekler ethidum bromide ve floresan diacetate boyaları ile boyanmıştır. Boyama işlemini takiben konfokal lazer tarama mikroskobunda değerlendirilmiştir. Bulgular: Konfokal lazer mikroskobu kullanılarak elde edilen biyofilm canlılık değerlerinin istatistiksel analizi sonucu, zaman geçtikçe biyofilm canlılık oranlarının arttığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı bulunmuştur (p>0.05). Antimikrobiyal ajanlar ise her bir zaman diliminde canlı bakteri yüzdelerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşürmüştür (p<0.05). SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen bulgulara dayanarak, ozon gazının biyofilm bakterileri üzerine etkili bir ajan olması nedeniyle özellikle klinikte rutin olarak kullanılan fluor cilaya alternatif olarak kullanılabileceği bununla birlikte antimikrobiyal etkisini artırmak adına fluor cila ve Chx cila ile kombine kullanımının daha etkili sonuçlar verebileceğini düşünmekteyiz.

Currrent Teaching

Teaching History

At My Office

0392 680 2030/ 2606