Work Experience

 • 2016 2015

  Doç. Dr.

  YDÜ, Psikoloji

 • 2015 2012

  Doç. Dr.

  Cumhuriyet Üniversitesi, Psikoloji

 • 2012 2007

  Yrd. Doç. Dr.

  Cumhuriyet Üniversitesi, Psikoloji

 • 2006 2002

  Araş. Gör.

  Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS

  --

 • 2015 BAHAR

  INTERPERSONAL RELATIONS

  İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMA

 • 2015 BAHAR

  GENDER ISSUES

  görsel materyallerle desteklenmiş düz anlatım yöntemi ve (b) ders içi tartışmalar kullanılmaktadır.

 • 2016 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  --

 • 2017 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  --

 • 2016 YAZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  --

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I

  Yok

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I

  Yok

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I

  Yok

 • 2016 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II

  Psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme, psikolojide etik değerleri benimseme, aradığı bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerisi kazanması beklenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II

  Psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme, psikolojide etik değerleri benimseme, aradığı bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerisi kazanması beklenmektedir.

 • 2010 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2016 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY I

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2010 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2015 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2016 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2018 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2019 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY II

  Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek

 • 2015 YAZ

  CURRENT ISSUES IN SOCIAL PSYCHOLOGY

  *

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY ISSUES

  Niteliksel araştırma becerisi kazanma

 • 2015 YAZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY ISSUES

  Niteliksel araştırma becerisi kazanma

 • 2016 YAZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY ISSUES

  Niteliksel araştırma becerisi kazanma

 • 2017 YAZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY ISSUES

  Niteliksel araştırma becerisi kazanma

 • 2015 BAHAR

  SOSYAL PSIKOLOJI-II

  --

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  Yaşam Boyu Gelişim Evreleri ve Kuramları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

At My Office