Work Experience

 • 2015 2013

  Deputy Chair

  Near East Universtiy, Atatürk Faculty of Education, Department of Painting and Acting

Education & Training

 • Ph.D. ..

  , Atatürk Faculty of Education, Curriculum Development and Instruction

  Near East University

 • Master2010

  Faculty of Fine Arts, Department of Plastşc Arts

  Near East University

 • Bachelor2002

  -

  -

Honors, Awards and Grants

 • 2009
  ''Grafica Versus Grafica ‘’ Iran /Cyprus /Famagusta .
  image
 • 2000
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Resim Sergisi / Mansiyon Ödülü
  image
  Mansiyon ödülü
 • 2011
  ’Visual Effect & Animation for Movies’’ By Uğur Erbaş / Famagusta
  image
 • 2007
  Doves Olympics Movements.Organized by UNDP Bi- Communal Activities
  image
  Bi-communal Art Teaching Award
 • 2013
  Scholarships for the Turkish Cypriot community Programme for the Academic Year
  image
  European Commission, scholarships for Phd. Research

Research Projects

 • image

  Batu Gundal's workshop / NEU Painting and Acting studio.

  Project cordinator

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting workshop with ''Zafer Gencaydın''. NEU

  Project cordinator

 • image

  ’’Individuality Project’’ Cypriot Travellers: Not Cypriot but World Citizen. İsmet Vehit Guney Exhibition Hall. Nicosia 2010 / Nicosia

  Project coordinator

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting student end of year exhibiton

  Project coordinator

 • image

  ’Recycling Project’’ Kyrenia Alagadi.

  Project coordinator.

 • image

  Nicosia Turkish Municipality. ''Kadrjda Lefkoşa'' Photography competition. İsmet Vehit Güney Exhibition Hall.

  Project coordiantor

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting student end of year exhibiton

  Exhibition coordinator

 • image

  Kids Cancer Awareness Project ‘’Golden Ribbon’’ projects .

  Project coordinator.

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting student end of year exhibiton . Ismet Vehit Guney Exhibition Hall

  Project coordinator

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting student end of year exhibiton . NEU.Atatürk Faculty of Education Exhibition Hall.

  Exhibition coordinator.

 • image

  Near East University Atatürk Faculty of Education/ Painting and Acting student end of year exhibiton . NEU.Atatürk Faculty of Education Exhibition Hall.

  Exhibiton coordinator.

 • image

  Oya Silbery Exhibiton / NEU Atatürk Faculty of Education / Fine Arts Education Exhibition Hall

  Project cordiantor

Filter by type:

Sort by year:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812032521

General Publication The interpretation of architectural objects in plastic arts,“encaustic tiles in Cyprus”, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814004650

General Publication The Comparison between Successful and Unsuccessful Countries in PISA, 2009, 2016

Abstract


Özet

The interpretation of architectural objects in plastic arts,“encaustic tiles in Cyprus”

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The interpretation of architectural objects in plastic arts,“encaustic tiles in Cyprus”

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

’The Comparison Between Successful and Unsuccessful Countries in PISA 2009’’

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 2, Issue 116, 2012, Pages 1636-1640

Abstract

This paper examines the performance of countries, which attended on the Programme for International Student Assessment (PISA) 2009 on mathematic literacy. The paper discusses Qatar, Kyrgyzstan, and Brazil's education system. It examines successful and unsuccessful countries academic performance in mathematics literacy among 15 year olds students. The paper gives a better and deeper understanding of the relationship between countries success with educational reform, social, political, and economical aspects on students’ academic performance in PISA.


Özet

PISA Öğrenci değerlendirme programı 2000 yılından itibaren içinde barındırdığı 68 ülke ile üç farklı eğitim konusunda örnek ve yol gösterici bir sınavdır.Farklı kıtalardan ülkeleri her 3 yılda 1 , 15 yaş öğrencileri üzerinde yaptıgı sınavlar ile ölçerek durum değerlendirmesi yapılmasında ve yapmasında yardım sağlar. Bu branşlar Matematik, Fen okuryazarlığıu ve Okuma becerileri olarak ayrılmıstır. 2009 yılından yapılan araştırmalar sonucunda PISA katılımcı ülkeleri aldıkları puanlara göre sıralamaya girmişlerdir.Bu sıralama başarılı olan ülkelerden başarız olan ülkelere göre yukardan aşağıya aldıkları puan hesplamalarına göre sıralmışlardır.Hazırlanan raporda ,başarısız olan ülkeler arasında seçilen 3 farklı ülkenin Matematik okuryazarlıgı üzerinde durulmuş ve bu ülkelerin eğitim sistemleri,öğretmen yetiştirmeleri ve başarısızlık nedenleri araştırılmıştır.Ülkeler ekonomik,sosyolojik,din-kültür ve eğitim yapısı alanında incelendikten sonra elde edilen verilere göre rapor niteliğinde sunulmuştur.

''The Interpretation of Architectural Objects in Plastic Arts, “Encaustic Tiles in Cyprus”.

Original Article Procedia Social and Behavioral Sciences , Volume 1, Issue Volume 51, 2012, Pages Pages 29–37.

Abstract

This study was conducted to increase the awareness of Cypriots about encaustic tiles which are one of the most important elements of architecture heriate and thus help to protect this heritage from being disappeared. Because of moderization and development is interior decorating, encaustic tiles started to be forgotten. In this study, literature researches had done about lots of things from interior decorating to encaustic tiles. Photographs were taken in the such houses where encaustic tiles were being used. Houses in Turkish Republic of Northern Cyprus were investigated with the data from received speculations and with random sampling. The results were used to make canvas works and prepare an exhibition. Results indicated two important measures to protect this architecture heritage from being diappeared in the face of developed technology and changed world as in previous historical times. One of these measures is increasing the awareness of public about the importance of encaustic tiles and the other is increasing the number of firms producing encaustic tiles and providing their sustainability.


Özet

Kıbrıs adası incelendiğinde, çalışılan tez konusu üzerinde tarihsel süreç,kültürel değişim ve adanın yüzyıllar boyunca uygarlık değiştirmesi ve bu konuda kültürel mirasın her gelen yeni uygarlık üzreinden etkilenmemesi olanaksız gibidir.Renkli yer karoları da tüm bu değişim süreci içerisinde hem sosyal hem kültürel açıdan incelenmiştir.‘’Kıbrıs Adası yüzyıllardır önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, tarihsel süreç içinden bugüne kadar süregelmiş değerleri bünyesinde barındıran bir kara parçasıdır. Yüzyıllar boyunca farklı yönetimler altında, bir çok kültürün ve uygarlığın etkisinde kalmış ve geçmişten bugüne bir kültürler mozaiğine ulaşmıştır. Sırasıyla Lüzinyan, Venedik, Osmanlı, İngiliz ve bugünkü yönetim olmak üzere farklı idareler ve kültürler, adayı farklı biçimlerde etkilemiştir’’ ‘’Adada dönem dönem inşa edilmiş anıtsal yapılar, mimarî ve sanatsal değeri olan sivil mimarî örnekleri, organik bir yapıya sahip sokak dokusu, bu dokuyu oluşturan yalın ve özgün pek çok yerleşim bulunmaktadır’’.Bu yerleşim yerleri ve mekansal yapılarda kendine özgü dokusu ile birleşen yer karolarının çarpıcı ve göz alıcı süsleme örenği olarak ön plana çıktığını görmekteyiz. Köylerin ve kentlerin

The Comparison between Successful and Unsuccessful Countries in PISA, 2009

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Comparison between Successful and Unsuccessful Countries in PISA, 2009

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  THEORIES OF TEACHING-LEARNING

  -

 • 2019 YAZ

  THEORIES OF TEACHING-LEARNING

  yok

 • 2019 YAZ

  PROGRAM DEVELOPMENT AND APPLICATION

  .

 • 2019 YAZ

  ELECTIVE ART STUDIO 4

  Büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar.

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS

  Geleneksel Türk El Sanatları dersi, Türk kültürünün zengin ve çok katmanlı birikiminden yararlanarak yüzyıllar içinde üretilen sanat eserlerini temel nitelikleri, malzemeleri, yapım teknikleri açısından tanıtan ve örnekler aracılığıyla inceleyen bir ders olarak kurgulanmıştır. El yazma kitaplarıyla ilgili hat, cilt, tezhip (bezeme), tasvir (resim), ebru, ince oyma sanatları, çini-seramik, kumaş, halı, kilim, maden, ahşap, taş ve diğer küçük el sanatları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  ART STUDIO II

  Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 • 2017 GÜZ

  ART STUDIO II

  Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 • 2017 YAZ

  ART STUDIO II

  Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 • 2016 BAHAR

  ART STUDIO II

  Resim sanatını, üslup özelliklerini, kullanılan teknikleri öğretmek

 • 2015 GÜZ

  ART STUDIO III

  Dönem boyunca oluşturualacak kompozisyonların kuram ve teorisinin açıklanması

 • 2017 GÜZ

  ART STUDIO III

  Dönem boyunca oluşturualacak kompozisyonların kuram ve teorisinin açıklanması

 • 2014 BAHAR

  ART STUDIO 4

  Yorum ve kompozisyon yeteneklerini geliştirecekler,Yağlı boya tekniğini geliştirecekler

 • 2015 BAHAR

  ART STUDIO 4

  Yorum ve kompozisyon yeteneklerini geliştirecekler,Yağlı boya tekniğini geliştirecekler

 • 2017 BAHAR

  ART STUDIO 4

  Yorum ve kompozisyon yeteneklerini geliştirecekler,Yağlı boya tekniğini geliştirecekler

 • 2015 GÜZ

  ART STUDIO IV

  • NitelikliResim-İşöğretmenleriyetiştirmek • Plastiksanatlaralanındakiteknikleri her yapıdauygulayabilme • Özgüneseryaratabilme Sanateserleriniokuyabilmeveyorumlayabilme

 • 2016 GÜZ

  ART STUDIO IV

  • NitelikliResim-İşöğretmenleriyetiştirmek • Plastiksanatlaralanındakiteknikleri her yapıdauygulayabilme • Özgüneseryaratabilme Sanateserleriniokuyabilmeveyorumlayabilme

 • 2015 BAHAR

  ART STUDIO IV

  Resim sanatını, üslup özelliklerini, kullanılan teknikleri öğretmek

 • 2016 BAHAR

  ART STUDIO IV

  Resim sanatını, üslup özelliklerini, kullanılan teknikleri öğretmek

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF WESTERN ART

  yok

 • 2017 BAHAR

  CONTEMPORARY ART

  dersle ilgili geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurma

 • 2018 BAHAR

  CONTEMPORARY ART

  dersle ilgili geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurma

 • 2016 GÜZ

  MODERN ARTS & CRITICS

  -

 • 2019 GÜZ

  ARTISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN

  Çoklu zeka kuramı ışığında ve sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve sanat eğitimi alanlarından yararlanılarak sanat eleştirisine dair müfredat geliştirme ve yeni uygulama-öğretme önerileri.

 • 2019 BAHAR

  ART AND CREATIVITY IN CHILDREN

  1,5–14 yaş dönemini kapsayan sanatsal gelişim basamaklarını kavramak.

 • 2019 BAHAR

  ARTISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN

  YOK

 • 2016 GÜZ

  DRAWING I

  Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını, oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte kavratmak.

 • 2014 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2019 BAHAR

  TRAINING PROGRAMS AND SOCIETY

  To explain the basic concepts of education in social and historical development of the subject 2 2 To describe societies, educational social institutions 3 To compare different theories in social aspect of education 4 To analyse different theories from social perspective of education. 5 To analyse the social functions of school and education process.

 • 2017 GÜZ

  CURRICULUM EVALUATION

  ...

 • 2018 YAZ

  SEMINAR

  --

 • 2019 BAHAR

  HUMAN RELATIONS IN EDUCATION PROCESSES

  To explain the basic concepts of education in social and historical development of the subject 2 2 To describe societies, educational social institutions 3 To compare different theories in social aspect of education 4 To analyse different theories from social perspective of education. 5 To analyse the social functions of school and education process.

 • 2017 GÜZ

  TRADITIONAL TURKISH ART

  -

 • 2018 BAHAR

  VISUAL THINKING

  yok

 • 2018 GÜZ

  VISUAL ARTS WORKSHOP L

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2016 GÜZ

  VISUAL ARTS EDUCATION

  yok

 • 2018 GÜZ

  VISUAL ARTS EDUCATION

  yok

 • 2016 BAHAR

  VISUAL ART EDUCATION

  a- Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek, b- Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak, c- Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, d- Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak, e- Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek, f- Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

 • 2016 GÜZ

  VISUAL ART EDUCATION

  a- Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek, b- Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak, c- Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, d- Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak, e- Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek, f- Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

 • 2019 GÜZ

  VISUAL ARTS LEARNING AND TEACHING APPROACHES

  yok

 • 2019 BAHAR

  VISUAL ARTS CURRICULUM

  YOK

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO VISUAL ARTS TEACHING PROGRAMS

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO VISUAL ARTS TEACHING PROGRAMS

  -

 • 2019 GÜZ

  COMPARATIVE EDUCATION APPROACHES

  comparative education as an educational science the history of comparative education the methods of comparative education the principles behind analyses of educational systems in different countries

 • 2018 GÜZ

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2019 GÜZ

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION IN MUSEUM

  Müzelerde Eğitiminde kullanılan teknikler

 • 2019 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  LEARNING AND TEACHING THEORIES AND APPROACHES

  Geçmişten günümüze gelen öğrenme öğretme yaklaşımlarına ilişkin kuramsal bilgiler ve uygulamalı örnekler ile öğrenme öğrenme yaşantılarını içermektedir. Farklı alanlardan mezun öğretmen adaylarına etkili ve başarılı öğrenme ve öğretim etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasında kuramsal temelleri vermektedir. Öğretmenliği icra eden ve edecek olan Her öğretmenin kendisine sorması gereken soruların başında; Öğrencilerim nasıl öğrenmekte? Öğrencilerime duyuşsal, psikomotor ve bilişsel açıdan nasıl ulaşabilirm? Bir eğitimci olarak öğrencilerimin öğrenmelerine öğretim adına nasıl katkı sağlayabilirim? Mesleki alanda yapılan nasılm gelişmelerden nasıl yararlanabilirim? yer almaktadır

 • 2018 BAHAR

  THEORIES OF TEACHING-LEARNING

  -

 • 2019 GÜZ

  THEORIES OF TEACHING-LEARNING

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2016 YAZ

  TEACHING OF ARTISTIC SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 YAZ

  SPECIAL TEACHING METHODS

 • 2016 BAHAR

  DRAWING

  yok

 • 2018 BAHAR

  DRAWING

  yok

 • 2018 BAHAR

  PAINTING

  -

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 BAHAR

  ART CRITICISM

  Temel kavramlar tanimlari

 • 2018 BAHAR

  ART CRITICISM

  Temel kavramlar tanimlari

 • 2019 BAHAR

  ART CRITICISM

  yok

 • 2014 BAHAR

  ART PHILOSOPHY

  Bu dersin başlıca amacı sanat felsefesinin başat soruları hakkında beraber düşünmektir. Bu amaçla, öncelikle düşüncelerimizi felsefi bir biçimde ifade etmeyi öğreneceğiz. Argüman oluşturma da bu anlamda geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sanat eserlerini çaşitli sanat kuramlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz ve bu kuramların geçerliliğini tartışacağız. Derste öğrencilerden kendi fikirlerini oluşturmaları ve ifade etmeleri bekleniyor. Soru sormayı, eleştirel düşünmeyi ve sanat eserlerini değerlendirmeyi öğreneceğimiz bu ders, farklı disiplin ve altyapılardan gelen öğrencilerin tümünün ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

 • 2015 BAHAR

  ART PHILOSOPHY

  Bu dersin başlıca amacı sanat felsefesinin başat soruları hakkında beraber düşünmektir. Bu amaçla, öncelikle düşüncelerimizi felsefi bir biçimde ifade etmeyi öğreneceğiz. Argüman oluşturma da bu anlamda geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sanat eserlerini çaşitli sanat kuramlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz ve bu kuramların geçerliliğini tartışacağız. Derste öğrencilerden kendi fikirlerini oluşturmaları ve ifade etmeleri bekleniyor. Soru sormayı, eleştirel düşünmeyi ve sanat eserlerini değerlendirmeyi öğreneceğimiz bu ders, farklı disiplin ve altyapılardan gelen öğrencilerin tümünün ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

 • 2016 BAHAR

  ART PHILOSOPHY

  Bu dersin başlıca amacı sanat felsefesinin başat soruları hakkında beraber düşünmektir. Bu amaçla, öncelikle düşüncelerimizi felsefi bir biçimde ifade etmeyi öğreneceğiz. Argüman oluşturma da bu anlamda geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sanat eserlerini çaşitli sanat kuramlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz ve bu kuramların geçerliliğini tartışacağız. Derste öğrencilerden kendi fikirlerini oluşturmaları ve ifade etmeleri bekleniyor. Soru sormayı, eleştirel düşünmeyi ve sanat eserlerini değerlendirmeyi öğreneceğimiz bu ders, farklı disiplin ve altyapılardan gelen öğrencilerin tümünün ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

 • 2017 BAHAR

  ART PHILOSOPHY

  Bu dersin başlıca amacı sanat felsefesinin başat soruları hakkında beraber düşünmektir. Bu amaçla, öncelikle düşüncelerimizi felsefi bir biçimde ifade etmeyi öğreneceğiz. Argüman oluşturma da bu anlamda geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sanat eserlerini çaşitli sanat kuramlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz ve bu kuramların geçerliliğini tartışacağız. Derste öğrencilerden kendi fikirlerini oluşturmaları ve ifade etmeleri bekleniyor. Soru sormayı, eleştirel düşünmeyi ve sanat eserlerini değerlendirmeyi öğreneceğimiz bu ders, farklı disiplin ve altyapılardan gelen öğrencilerin tümünün ufkunu genişletmeyi amaçlıyor.

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF ART

  -

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO ART HISTORY

  çağdas insanın meslek üyesi olmadaki yeri

 • 2018 GÜZ

  ARTS AND AESTHETICS

  .

 • 2019 GÜZ

  CULTURAL DIPLOMA IN ARTS EDUCATION

  yok

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO II (MYTHOLOGY AND ICONGRAPHY)

  --

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  ---

 • 2018 YAZ

  SEMINAR

  Tez önerisi yazma, geliştirme becerilerinin kazandırılması

 • 2018 GÜZ

  CERAMIC

  Eğitim süreci içerisinde kişiye yaratıcıfücümü açığa çıkarması,sezgilerini geliştirmesi,araştırma,bulma,uygulama,denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmayı amaçlar

 • 2018 GÜZ

  CERAMIC

  Seramiğin sanatsal bir obje olarak ve estetik bir tasarım ögesi olarak mekan içerisindeki yerinin vurgulanması ve kullanımı .Eğitim süreci içerisinde kişiye, yaratıcı gücünü açığa çıkarması , sezgilerini geliştirmesi , araştırma , bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çevresinde düşünmesini kazandırmak amaçlanır.

 • 2016 BAHAR

  DESCRIPTIVE GEOMETRY

  Mekan Tasarımları oluşturma

 • 2015 GÜZ

  BASIC DESIGN

  Temel tasarım çalışmalarını oluşturma

 • 2017 GÜZ

  BASIC DESIGN

  Temel tasarım çalışmalarını oluşturma

 • 2018 YAZ

  BASIC DESIGN

  Temel tasarım çalışmalarını oluşturma

 • 2014 BAHAR

  BASIC DESIGN

  Temel tasarım ilkelerini uygulamak.

 • 2015 BAHAR

  BASIC DESIGN

  Temel tasarım ilkelerini uygulamak.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH MYTHOLOGY

  yok

 • 2016 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Görsel zekâ ve uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi. Üstün zekâlı ve yeteneklilerde görsel sanatlar öğretiminin, üstün zekâlı ve yeteneklilerin özel ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, içeriğin projelere dönüştürülerek işlenmesi, diğer derslerle bütünleştirilerek yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

 • 2017 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Görsel zekâ ve uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi. Üstün zekâlı ve yeteneklilerde görsel sanatlar öğretiminin, üstün zekâlı ve yeteneklilerin özel ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, içeriğin projelere dönüştürülerek işlenmesi, diğer derslerle bütünleştirilerek yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

 • 2016 YAZ

  TEACHING ARTS&CRAFTS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN

  Zihinsel engelli bireylere Resim-İş öğretimini geliştirici etkinlikler üretmek.

At My Office

11 H 344 Eğitim Sarayı Dahili : 112