Work Experience

 • Todate 2013

  Yardımcı Doçent

  Yakın Doğu Üniversitesi, Tarih Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2014

  Tarih Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2011

  Arkeoloji

  Ege Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  "Time Travel Project: 8000 Years Ago in İzmir"

  Experimental archeology is within the scope method.

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  Anthropology

  Bu dersin amacı, antropoloji bilim dalının gelişimini derinlemesine incelemek ve toplum- kültür ilişkisini kavratabilmektir.

 • 2018 GÜZ

  Archaeology

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2017 BAHAR

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2018 BAHAR

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2018 GÜZ

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2019 GÜZ

  ARCHAEOLOGY (ELECTIVE)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2018 GÜZ

  ANCIENT AGE AND CIVILIZATION

 • 2019 GÜZ

  ANCIENT AGE AND CIVILIZATION

 • 2018 BAHAR

  ANCIENT HISTORY AND CIVILIZATION II

 • 2019 BAHAR

  ANCIENT HISTORY AND CIVILIZATION II

 • 2017 BAHAR

  ANCIENT HISTORY AND CIVILIZATION

  Bu dersin genel amacı Eskiçağ tarihinin kapsamını ve kaynaklarını, Eskiçağda Akdeniz çevresinde kurulan uygarlıkların önemli merkezlerini, Anadolu'da kurulan uygarlıkları, diğer antik uygarlıkları ve bu uygarlıkların insanlığın gelişimine ve günümüze etkilerini irdelemektir.

 • 2018 BAHAR

  ANCIENT HISTORY AND CIVILIZATION

  Bu dersin genel amacı Eskiçağ tarihinin kapsamını ve kaynaklarını, Eskiçağda Akdeniz çevresinde kurulan uygarlıkların önemli merkezlerini, Anadolu'da kurulan uygarlıkları, diğer antik uygarlıkları ve bu uygarlıkların insanlığın gelişimine ve günümüze etkilerini irdelemektir.

 • 2018 GÜZ

  ANATOLIAN HISTORY IN THE FIRST AGE (elective 1)

 • 2019 GÜZ

  ANATOLIAN HISTORY IN THE FIRST AGE (elective 1)

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  --------

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  --------

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY ANATOLIAN

  Anadolu`nun tarih öncesini çağlarını öğreterek yazının ortaya çıkması ve gelişimiyle birlikte başlayan ilkçağ sonucunda Anadolu`da gelişen uygarlıkları tanıtmak.

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY ANATOLIAN

  Anadolu`nun tarih öncesini çağlarını öğreterek yazının ortaya çıkması ve gelişimiyle birlikte başlayan ilkçağ sonucunda Anadolu`da gelişen uygarlıkları tanıtmak.

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY ANATOLIAN

  Anadolu`nun tarih öncesini çağlarını öğreterek yazının ortaya çıkması ve gelişimiyle birlikte başlayan ilkçağ sonucunda Anadolu`da gelişen uygarlıkları tanıtmak.

 • 2019 GÜZ

  CULTURAL ANTHROPOLOGY

  ------------------

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE II

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE I (ARCHEOLOGY)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE I (ARCHEOLOGY)

  Arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini, arkeolojide güncel yaklaşımları öğretmektir.

 • 2019 BAHAR

  SOCIAL ANTHROPOLOGY AND HISTORY OF CIVILIZATION

  -

 • 2017 BAHAR

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH CULTURE (ELECTIVE)

  Türk fikir dünyasındaki gelişmeleri kavrama,bu fikirlerin 21. yüzyıla uzanan etkilerini tartışma.

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATIONS

  Öğrenciyi insanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi insanlığın toplumsal evrimi ile tanıştırmak

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

 • 2018 BAHAR

  CİTİZEN

  yok

At My Office

Fen-Edebiyat Fakültesi-Kat 2