Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  -

  -

 • 2017 BAHAR

  TEACHING IN CONSOLIDATED CLASSES

  -

 • 2015 BAHAR

  EDUCATION OF MATHS

  -

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

  Dersle ilgili kavramları öğretmek, seçilen konuların ve de kuramları derinlemesine incelemek.

 • 2016 GÜZ

  TEACHING PRINCIPLES AND METHODS

 • 2017 BAHAR

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemini anlamaları ve etkili bir okul yönetiminin temel bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 • 2016 BAHAR

  TEACHING TURKISH

  Türkçe öğretimi dersinin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu doğrultuda öğrenciler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştirecekler, Türkçe öğretimi programını tanıyacaklar, ana dili eğitiminin etkili gerçekleşmesi için gereken teorik ve pratik bilgileri edineceklerdir.

At My Office