Work Experience

 • 2016 2011

  Uzman Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. 2017

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

  Sakarya Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2013

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 • Bachelor2011

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Honors, Awards and Grants

 • 2013
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Yüksek Şeref Öğrencisi
  image
 • 2010
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yüksek Şeref Öğrencisi,
  image
 • 2012
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Yüksek Şeref Öğrencisi
  image
 • 2007
  Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yüksek Şeref Öğrencisi,
  image
 • 2011
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yüksek Şeref Öğrencisi,
  image
  Fakülte Birinciliği
 • 2008
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yüksek Şeref Öğrencisi.
  image
 • 2009
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yüksek Şeref Öğrencisi,
  image

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

1. Ozdamli, F., Soykan, E., & Yildiz, E. P. (2013). Are computer education teacher candidates ready for m-learning? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 1010-1015. 2. Baskan, G. A., Yildiz, E. P., Tok, G. (2013). Teacher training system in Finland and comparisans related to Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 1073-1076. . 3. Ozdamli, Fezile, and Yıldız, Pelin Ezgi, (2014). Parents’ views towards improve parent-school collaboration with mobile technologies. Procedia – Social and Behavioral Sciences 131: 361–366. Diğer Yayınlar 4. Yildiz, E. P. (2013). Uzaktan Eğitimde Kaliteli İçerik. ICQH, International Conference on Quality in Higher Education 2013, Sakarya University, Sakarya, Turkey. (Horizon Research Publishing Corporation San Joe California, Amerika Birleşik Devletleri isimli dergiye kabul edilmiş olup yayını beklenmektedir). 5. Horzum, M., B., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2014). Eğitimde Facebook Kullanım Kaygıları Ölçek Geliştirme Çalışması, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sakaefd. 6. Yıldız, E.P., (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Kaçış Motivasyonu Olarak Facebook Kullanımlarının Facebook Tutumlarına Ve Bağımlılığına Etkisi. ICQH, International Conference on Quality in Higher Education 2014, Sakarya University, Sakarya, Turkey. 7. Akgün, Ö., E., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği, ULES, 7. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya University, Sakarya, Turkey. 8. Akgün, Ö., E., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem, Teknik ve Stratejilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, ULES, 7. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya University, Sakarya, Turkey. 9. Akgün, Ö., E., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). Bilimsel Araştırma Etiği, Uygulamalı Kılavuz. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 10. Akgün, Ö., E., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği, ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015. 11. Uzunboylu, H. ve Yıldız, E.P., (2015). Arttırılmış Gerçeklik Araştırma ve Uygulamaları, Wcetr, 5th World Conference on Educatıonal Technology Researches Anadolu University Open Education Faculty Conference Center 15-17 October 2015, Nicosia, North Cyprus. 12. Uzunboylu, H. ve Yıldız, E.P., (2015). Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2010-2015 Yılları Tez ve Makalelerin Meta-Analizi. 5. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı 31 Mart- 2 Nisan 2016, Girne, Kuzey Kıbrıs. 13. Yildiz, E. P. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de Arttırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırmalarındaki Eğilimler: 2001-2016 Yılları Arası Tez, Makale ve Bildirilerin Meta-analizi. ICQH, International Conference on Quality in Higher Education 2016, Sakarya University, Sakarya, Turkey. Kitaplar 14. Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). Bilimsel Araştırma Etiği Uygulamalı Kılavuz. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yurt Dışı Konferanslara Katılım • Akgün, Ö., E., Hamutoğlu, N., B. ve Yıldız, E.P., (2015). Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği, ERPA 2015 International Congress on Education Atina- Yunanistan, 04-07 Haziran, 2015.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER II

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER II

  BILISIM TEKNOLOJILERI EGITIMDEKI ONEMININ TARTISILIP SUNULMASI

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2017 GÜZ

  Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak programlama temel bilgi ve becerisi sağlanması. Problemlerin analiz edilmesi, çözümlerin tasarlanması (algoritma), arayüzlerin tasarlanması ve algoritmanın kodlanması becerisi kazandırılması. Matematiksel eşitlikler ve ifadelerde veri tipleri ve değişkenlerin, kıyaslama-mantık operatörleri ve fonksiyonların kullanımının anlaşılmasının sağlanması. Karar verme ve tekrarlı veri işleme gerçekleştirme blok yapılarının anlaşılmasının sağlanması. Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak modüler ve olay güdümlü programlama becerisi kazandırılması.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN

At My Office