Work Experience

 • 2015 2007

  NEU, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Education & Training

 • Ph.D. 2016

  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

  MALTEPE

 • Master2012

  PDR

  NEU

 • Bachelor2005

  PSİKOLOJİ

  ODTÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

3-6 Yaş Arası Çocuklardaki Mastürbasyon ile İlgili Doğru Tutumlar ve Doğru Bilgiler

Book Chapter Bureau of Educational Services, Volume ISBN: 978-954-9842-13-5, Issue -, 2009, Pages 41-44

Abstract

-


Özet

Child Psychology and Developmental Psychology

Effect of the counselling course on the attitude of the students of pre-school teaching towards the children's masturbation behaviour

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, Issue -, 2010, Pages 2366–2371

Abstract

The main purpose of this research is to examine whether the counselling course that the pre-school teaching students have taken in the Near East University, has affected the attitudes of students towards the masturbation behaviour of the 3-6 years old children or not. The sample of this descriptive analysis is the 160 students of the Pre-school Teaching Department of the Near East University. ‘The Attitude Scale Towards the Masturbation Behaviour of the 3-6 Years Old Children’ that has been developed by the researcher (2009) is used to determine the attitudes of students towards the masturbation behaviour of 3-6 years old children. The obtained data was analyzed by the 17 package program of SPSS with ANOVA and multiple comparison tests of LSD. According to the statistical analysis, significant results are achieved on the attitudes of the pre-school teaching students who took the counselling courses.


Özet

-

Science Education and Cognitive Development in Updated 2012 Pre-school Curriculum

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Güncelleştirilmiş 2012 Okul Öncesi Eğitim Programında Fen Eğitimi ve Bilişsel gelişim

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 136, Issue -, 2014, Pages 438-451

Abstract

Bringing up individuals who think independently, who have reached critical point of view, which have the ability to decide independently, who are productive and creative is related with the content of education directly. Today, the studies made in the neurology and psychology area have proved that brain development and mental activities in pre-school education have been developing in a great pace. The mental and physical development pace in pre-school period is a process for developing thought capacity and creativeness. In this education process, the physical, mental, emotional and social development as a whole should be supported. The impact of science activities providing them achieve problem solving ability in a scientific way and facilitating information transfer by developing their researching, exploring and observing ability derived from their curiosity is essential. In the pre-school period, science activities provide a significant environment for the kids’ developing their cognitive skills. In this study, the science and nature themes included in new Pre-school Education Program which is updated in 2012 and put into use in Turkey in 2013 as a pilot scheme are analysed and their appropriateness to cognitive development for the addressed age group are evaluated. The study has been carried out in accordance with the qualitative research methods and it has been patterned with content analysis. According to the data gained, it is recommended that the present 2002 and 2006 program which has been applied in TRNC should be changed; the updated program which has been prepared according to developing skill, attitude, value and understanding should be revised properly to the cognitive development and should be enriched through science content and should also be used in Northern Cyprus.


Özet

Özgürce düşünebilen, eleştirel bakış açısına ulaşmış, bağımsız karar verme yetisine sahip, üretken ve yaratıcıbireyler yetiştirmek eğitimin içeriği ile doğrudan ilgilidir. Günümüzde nöroloji ve psikoloji alanında yapılançalışmalar beyin gelişiminin ve zihinsel etkinliklerin okul öncesi dönemde büyük bir hızla geliştiğiniispatlamaktadır. Okul öncesi dönemdeki bu zihinsel ve bedensel gelişim hızı, düşünce kapasitelerinin veyaratıcılığın geliştirilmesi için potansiyel bir süreçtir. Bu eğitim sürecinde çocukların bedensel, zihinsel, duygusalve sosyal yönden bir bütün olarak gelişmeleri desteklenmelidir. Çocukların meraklarından doğan araştırma,keşfetme ve gözlem yetilerini geliştirerek, bilimsel bir yolla problem çözme becerisi kazandırma ve bilgi transferinikolaylaştırmada fen etkinliklerinin etkisi büyüktür. Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri çocukların bilişselyeteneklerinin gelişimi için önemli bir çevre sağlamaktadır. Bu çalışmada 2012 yılında güncelleştirilmiş veTürkiye’de 2013 yılında pilot uygulamaya konulmuş olan yeni Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan fen vedoğa temaları incelenmiş, kapsamı ve hitap ettiği yaş grubunun bilişsel gelişimine uygunluğu değerlendirilmiştir.Çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütülmüş, betimsel analiz ile motiflendirilmiştir. Elde edilenveriler doğrultusunda KKTC’de uygulanmakta olan mevcut 2002 ve 2006 programının değiştirilerek beceri, tutum,değer ve anlayış geliştirmeye yönelik hazırlanan güncelleştirilmiş programın uygulanması önerilmiş ve KKTC okulöncesi eğitiminde yeterli öneme sahip olmayan fen eğitiminin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi amacıylaçözüm önerileri sunulmuştur.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  RESEARCH METHODS I

  -

 • 2019 YAZ

  COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY

  -

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  -

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY (MA PREP)

  -

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  RESEARCH METHODS I

  -

 • 2019 BAHAR

  RESEARCH METHODS II

  1. Understanding valid and reliable scientific research methods in psychology 2. Provide critical thinking skills in research method 3. Ensure student to learn how to conduct a scientific and ethical research study step by step 4. Guide students in developing scientific hypothesis, writing and completing psychology research which is scientific and ethical.

 • 2018 BAHAR

  COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY

  -

 • 2018 BAHAR

  COGNITIVE BEHAVIORAL PSYCHOTHERAPY

  *

 • 2018 GÜZ

  COGNITIVE BEHAVIORAL PSYCHOTHERAPY

  *

 • 2018 GÜZ

  CHILD ABUSE

  -

 • 2019 GÜZ

  CHILD ABUSE

  -

 • 2015 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT I

  .

 • 2016 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT I

  .

 • 2014 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2015 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2016 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2017 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2016 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2014 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -

 • 2015 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  THEORIES OF EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2015 BAHAR

  THEORIES OF EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2016 BAHAR

  THEORIES OF EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2017 BAHAR

  THEORIES OF EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2015 GÜZ

  THEORIES OF EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2016 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II (ADULTHOOD)

  -

 • 2015 GÜZ

  -

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENT PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  DEVELOPMENT PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -----

 • 2015 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -----

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -----

 • 2018 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  -

 • 2018 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2019 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  -

 • 2019 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2018 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  1. To learn the major theories and methods of developmental psychology 2. To be able to evaluate physical, cognitive, emotional and social development and transition of the individual from early to late adulthood 3. To become familiar with the biological and environmental foundations of human development 4. To be able describe the developing person at different stages of human life 5. To become familiar with the issues discussed and terminology used in developmental psychology 6. To gain a perspective of how transitions and changes occur throughout life.

 • 2018 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  1. To learn the major theories and methods of developmental psychology 2. To be able to evaluate physical, cognitive, emotional and social development and transition of the individual from early to late adulthood 3. To become familiar with the biological and environmental foundations of human development 4. To be able describe the developing person at different stages of human life 5. To become familiar with the issues discussed and terminology used in developmental psychology 6. To gain a perspective of how transitions and changes occur throughout life.

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  1. Students will gain the knowledge and a scientific perspective to assess concepts such as vulnerability, risks and protective factors, developmental pathways. 2. Students will be able to identify psychological disorders that mostly occur during childhood and adolescence. 3. Students will gain the knowledge of theories of typical and atypical human development as well as research and ethics related issues of developmental psychopathology.

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  -

 • 2018 YAZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  ---

 • 2015 YAZ

  PSYCHOLOGY OF LEARNING I

  .....

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR IN GENERAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR IN GENERAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  --

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  --

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  Yaşam Boyu Gelişim Evreleri ve Kuramları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

 • 2019 BAHAR

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -

At My Office