Work Experience

Education & Training

  • Ph.D. ..

    -

    -

  • Master...

    -

    -

  • Bachelor...

    -

    -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

  • 2016 BAHAR

    DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM&ASSESMENT

    Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

  • 2016 GÜZ

    MUSIC

    -

  • 2017 BAHAR

    PLAY & MUSIC IN SPECIAL EDUCATION

    -

  • 2017 GÜZ

    TEACHING GAMES&SONGS TO CILDREN WITH

    -

  • 2016 BAHAR

    INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS

    Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

  • 2017 GÜZ

    MUSIC

    -

  • 2016 GÜZ

    TEACHING GAMES&SONGS TO CILDREN WITH

    -

At My Office