Work Experience

 • Todate 1993

  Turk Dili ve Edebiyati Bolum Baskani

  Yakin Dogu Universitesi, Turk Dili ve Edebiyati Bolumu

 • Todate 1993

  Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARACOĞLU , Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı.

  Yakın Doğu Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve EdebiyatıBölümü

 • 1993 1989

  Bakanlik Ozel Kalem Muduru

  Milli Egitim ve Kultur Bakanligi, Milli Egitim ve Kultur Bakanligi

 • 1989 1976

  Edebiyat Ogretmenligi Bolum Baskani

  Turk Maarif Koleji, Edebiyat Ogretmenligi Bolumu

 • 1976 1974

  Sube Amiri

  Milli Arsiv Dairesi, Transkripsiyon ve Degerlendirme

Education & Training

 • Ph.D. 2011

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Yeni Türk Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2000

  Türk Dili ve Edebiyatı-Türk Dili

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor1972

  Türkoloji

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 1995
  1.1995 Halk Bilimi Hizmet Ödülü
  image
  K.K.T.C Halk Sanatları Derneği Tarafından Verildi
 • 2000
  Türk Halk Kültürü Hizmet Ödülü
  image
  T.C. Folklor Araştırmaları Kurumu Tarafından Verildi
 • 2006
  2006 Bilim, Kültür, Sanat, Başarı Ödülü
  image
  Necati Özkan Vakfı Tarafından Verilddi

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Oydaşlar Şiir Kitabı

Book -, Volume -, Issue -, 1966, Pages 38

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru

Book YDÜ YAYINLARI, Volume -, Issue -, 1996, Pages 95

Abstract

-


Özet

-

Kıbrıs Ağzı

Book Akçağ Yayınları, Volume -, Issue -, 2012, Pages 310

Abstract

-


Özet

-

Dil-Edebiyat ve Folkloruyla Kıbrıs Türk Kültürü

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayınları, Volume -, Issue -, 2013, Pages 203

Abstract

-


Özet

-

ORHAN VELİ’NİN ŞİİRLERİNDE ADLAR ÜZERİNE FİLOLOJİK BİR İNCELEME

Original Article Electronic Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ORHAN VELİ’NİN ŞİİRLERİNDE ADLAR ÜZERİNE FİLOLOJİK BİR İNCELEME

Original Article Electronic Turkish Studies, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Orhan Veli

Original Article Turkish Studies, Volume 8, Issue 9, 2013, Pages 2175-2184

Abstract

Orhan Veli was born in Istanbul on April 1914. Orhan Veli who had a deep interest for French attracted the attention of his teachers. His first poems were published with his friends Oktay Rifat and Melih Cevdet Anday in the Varlık Magazine. He used the pseudonym` Mehmet Ali Sel` in some of his poems. The Three friends start to give examples *Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Yakın Doğu Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, El-mek: erdogansaracoglu@yahoo.com 2176 Erdoğan SARACOĞLU Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013 for the poetry of `Garip` in the 15th September 1937 edition of the Varlık magazine which would be a reform in the Turkish Literature. The `Garip` movement is an expression of a reaction against the philosophy and understanding of poetry that came before this movement. While this research was being carried out, all the types of nouns in Orhan Veli`s book , `All his poems` were detected by us and it was found out that the poet used 5865 nouns in all his poems. According to the classification that we have made, approximately 65% of these nouns are concrete nouns. This shows that the poet does not write emotional poems and he gives importance to reality as he is impressed by the real life and the problems of the people. Orhan Veli clearly describes the daily life during the Second World War with more concrete nouns. It is possible to see slight irony in these poems. It is as if Orhan Veli is poems. We believe that this research is a philological research that is rarely done in the Turkish Literature. In our research, we tried to know and understand Orhan Veli; a poet who made a reform in the Turkish Literature according to some artists and intellectuals and for others a poet to be reviled.


Özet

Orhan Veli, Nisan 1914’te İstanbul’da doğmuştur. Henüz ilkokuldayken Fransızcaya karşı büyük bir ilgi duyan Orhan Veli, hocalarının dikkatini çekmiştir. İlk şiirleri, arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte Varlık Dergisi’nde çıkmıştır. Bazı şiirlerinde Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Üç arkadaş, Varlık Dergisi’nin 15 Eylül 1937 tarihli sayısında, Türk Edebiyatında yeni bir çığır açacak olan Garip şiirlerinden örnekler vermeye başlamışlardır. Garip Hareketi, kendisinden önceki şiir anlayışlarına ve felsefelerine bir tepkinin ifadesiydi. Bu çalışmayı yaparken Orhan Veli’nin Bütün Şiirleri adlı eserindeki bütün sözcük türleri, tarafımızdan teker teker fişlenmiş ve şairin tüm şiirlerinde 5865 ad kullandığı saptanmıştır. Yaptığımız tasnife göre, bu adların yaklaşık %65’i somut addır. Bu da şairin fazla duygusal şiirler yazmadığının, yazdığı şiirlerde gerçek yaşamdan, halkın sorunlarından etkilenip güncel yaşamın etkisinde kalarak gerçekçiliğe önem verdiğinin bir göstergesidir. Orhan Veli, şiirlerinde II. Dünya savaşı yıllarındaki gündelik yaşamı daha çok somut adlarla, tüm çıplaklığıyla anlatmıştır. Bu şiirlerinde hafif bir ironi de sezilmektedir. Sanki Orhan Veli, şiirlerinin çoğunda, gerçek yaşamdaki olaylarla gizlice eğlenmektedir. Bu çalışmanın, Türk Edebiyatı çalışmalarında pek yapılmayan filolojik bir çalışma olduğu kanısındayız. İncelememizde, bazı sanatçı ve aydınlar tarafından yerilen, kimi sanatçılara göre de Türk Şiirinde devrim yapan bir şair olarak nitelendirilen Orhan Veli, farklı bir değerlendirme ile tanıtılacaktır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  -

 • 2014 BAHAR

  GRADUATION WORKS/THESIS

  tez çalışmasına hazırlanma

 • 2015 GÜZ

  GRADUATION WORKS/THESIS

  tez çalışmasına hazırlanma

 • 2018 BAHAR

  TURKISH POETRY IN REPUBLICAN PERIOD

  yok

 • 2017 BAHAR

  TURKISH POETRY ON REPUBLICAN PERIOD

  yok

 • 2017 BAHAR

  LINGUISTIC APPLICATIONS

 • 2015 GÜZ

  LINGUISTICS

  Gizemli bir varlık olarak dili tüm boyutlarıyla incelemek ve dilin ses, anlam, dizim gibi yönlerini farklı dillerle mukayese ederek açıklamak.

 • 2016 GÜZ

  LINGUISTICS

  Gizemli bir varlık olarak dili tüm boyutlarıyla incelemek ve dilin ses, anlam, dizim gibi yönlerini farklı dillerle mukayese ederek açıklamak.

 • 2017 GÜZ

  LINGUISTICS

  Gizemli bir varlık olarak dili tüm boyutlarıyla incelemek ve dilin ses, anlam, dizim gibi yönlerini farklı dillerle mukayese ederek açıklamak.

 • 2018 GÜZ

  LINGUISTICS

  Gizemli bir varlık olarak dili tüm boyutlarıyla incelemek ve dilin ses, anlam, dizim gibi yönlerini farklı dillerle mukayese ederek açıklamak.

 • 2014 YAZ

  LINGUISTICS

  Gizemli bir varlık olarak dili tüm boyutlarıyla incelemek ve dilin ses, anlam, dizim gibi yönlerini farklı dillerle mukayese ederek açıklamak.

 • 2016 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR 2

  dilbilim bilgisi edinme

 • 2015 GÜZ

 • 2018 BAHAR

  METHODOLOGY OF LINGUISTICS

  -

 • 2014 BAHAR

  LINGUISTICSII

  Dil yapısı edinimi kazanma

 • 2015 BAHAR

  LINGUISTICSII

  Dil yapısı edinimi kazanma

 • 2016 BAHAR

  LINGUISTICSII

  Dil yapısı edinimi kazanma

 • 2015 GÜZ

  LINGUISTICSIII

 • 2018 BAHAR

  GENERAL LINGUISTICS

  Dilbilgisi ile dilbilim ilişkisini ayırt edebilecek; Dilbilim ile ilgili kavram ve kuramları bilip kullanabilecek

 • 2015 BAHAR

  -

 • 2014 BAHAR

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2015 BAHAR

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2016 BAHAR

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2017 GÜZ

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2018 GÜZ

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2014 YAZ

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2016 YAZ

  COMPERATIVE LITERATURE

  karşılaştırmalı edebiyat bilgisi edinimi kazanma

 • 2014 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2015 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2016 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2018 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2018 GÜZ

  -

 • 2014 BAHAR

  SEMINAR

  Türk Dili alanında çalışmalar yapmak

 • 2014 BAHAR

  -

 • 2014 BAHAR

  TEZ CALISMALARI

  araştırma yapmak

 • 2018 GÜZ

  TURKISH GRAMMAR I

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH GRAMMAR I: PHONOLOGY

  Bu dersin amacı Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçenin sesleri; Türkçedeki ünlü uyumları; Türkçedeki ses değişmelerinin (benzetme, türeme, göçüşme vs.) tipleri ve sebeplerini öğretmektir.

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE KNOWLEDGE II

  Türkçenin morfolojik yapısı üzerine uygulama yapma.

 • 2018 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR II: MORPHOLOGY

  ...

 • 2018 GÜZ

  TURKISH GRAMMAR III: VOCABULARY

  Bu dersin amacı Türkçedeki sözcük türlerinin tiplerini sınıflandırarak kavratmak, cümlede geçen sözcüklerinin hangi türden olduğunu öğrencinin tanıyabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR IV: SENTENCE KNOWLEDGE

  ...

 • 2015 GÜZ

  -

  Türk kültürü üzerine araştırmalar yapma

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH CULTURE

  1. Kültürün tanımını bilmek, 2. Kültürün özelliklerini bilmek, 3. Türk kültür tarihini bilmek, 4. Türk kültür tarihini değerlendirip yorumlayabilmek. 5. Somüt Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Sözleşmesinin içeriği ve önemini bilmek.

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH CULTURE

  1. Kültürün tanımını bilmek, 2. Kültürün özelliklerini bilmek, 3. Türk kültür tarihini bilmek, 4. Türk kültür tarihini değerlendirip yorumlayabilmek. 5. Somüt Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Sözleşmesinin içeriği ve önemini bilmek.

 • 2014 BAHAR

  TURKISH 2

  cümle yapısı bilgisi edinme

 • 2015 GÜZ

  -

 • 2015 GÜZ

  TURKISH LAGUAGE AND GRAMMAR 3

  Türk Dilinin en güzel ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 • 2016 GÜZ

  TURKISH LAGUAGE AND GRAMMAR 3

  Türk Dilinin en güzel ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 • 2017 GÜZ

  TURKISH LAGUAGE AND GRAMMAR 3

  Türk Dilinin en güzel ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LAGUAGE AND GRAMMAR 3

  Türk Dilinin en güzel ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 • 2015 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR 4

  yapı bilgisi edinimi kazanma

 • 2017 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE GRAMMAR IV

  Cümle bilgisi çalışmaları yapmak

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE GRAMMAR IV

  Cümle bilgisi çalışmaları yapmak

 • 2015 GÜZ

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 1

  Türkçe cümle çalışmaları yapmak

 • 2016 GÜZ

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 1

  Türkçe cümle çalışmaları yapmak

 • 2017 GÜZ

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 1

  Türkçe cümle çalışmaları yapmak

 • 2018 GÜZ

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 1

  Türkçe cümle çalışmaları yapmak

 • 2014 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 2

  Dil yapısını edinme

 • 2015 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 2

  Dil yapısını edinme

 • 2016 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 2

  Dil yapısını edinme

 • 2017 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 2

  Dil yapısını edinme

 • 2018 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMAR 2

  Dil yapısını edinme

 • 2014 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMARIV

  yapı bilgisi edinimi kazanma

 • 2015 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMARIV

  yapı bilgisi edinimi kazanma

 • 2016 BAHAR

  TURKISHLAGUAGEANDGRAMMARIV

  yapı bilgisi edinimi kazanma

At My Office

Fen Edebiyat Fakültesi 2. Kat Tel.5263