Work Experience

 • Todate 2013

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği

 • 2003 2001

  Öğretim Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Duysal Tasarım Programı

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2001

  Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)

  İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Bachelor1997

  Etnomüzikoloji ve Folklor

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  WORLD MUSIC CULTURE

  Dünyanın farklı kültürlerini tanıma ve müzikal anlamda aşina olma

 • 2016 BAHAR

  WORLD MUSIC CULTURE

  Dünyanın farklı kültürlerini tanıma ve müzikal anlamda aşina olma

 • 2017 BAHAR

  WORLD MUSIC CULTURE

  Dünyanın farklı kültürlerini tanıma ve müzikal anlamda aşina olma

 • 2017 GÜZ

  WORLD MUSIC CULTURE

  Dünyanın farklı kültürlerini tanıma ve müzikal anlamda aşina olma

 • 2018 GÜZ

  WORLD MUSIC CULTURE

  Dünyanın farklı kültürlerini tanıma ve müzikal anlamda aşina olma

 • 2015 GÜZ

  POPULAR MUSIC

  -

 • 2016 GÜZ

  POPULAR MUSIC

  -

 • 2017 GÜZ

  POPULAR MUSIC

  -

 • 2018 GÜZ

  POPULAR MUSIC

  -

 • 2019 GÜZ

  POPULAR MUSIC

  -

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH IN MUSIC

  ---

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH IN MUSIC

  Müzikte bilimsel araştırmayı ve yazıya dönüştürmeyi geliştirme

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH IN MUSIC

  Müzikte bilimsel araştırmayı ve yazıya dönüştürmeyi geliştirme

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH IN MUSIC

  ---

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH IN MUSIC

  ---

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH IN MUSIC

  ---

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO MUSICAL CULTURE

  Bu derste ‘müzik’, ‘kültür’, ‘müzik eğitimi’ gibi terimler ve anlamlarının tartışılması, müzik bilim ve sanatının sosyolojik, psikolojik ve estetik bağlamlarda incelenmesi, sesin temel özellikleri, müziğin temel unsurları, çalgı müziği, ses müziği, dünyadaki çeşitli kültürlere ait sanat müziklerinden örneklere ilişkin bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • 2018 BAHAR

  MUSIC CULTURE

  ---

 • 2019 BAHAR

  MUSIC CULTURE

  ---

At My Office