Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1997

  Mali Hukuk

  İstanbul Üniversitesi

 • Master1989

  Maliye

  İstanbul Üniversitesi

 • Bachelor1985

  İstanbul İktisat ve Marmara Hukuk

  İstanbul ve Marmara

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Vergi borcunun ferisi olarak faiz

Book Filiz Kitabevi, Volume -, Issue -, 2001, Pages 115

Abstract

extension of the tax debt as default interest, late interest and postpone interest has been examined.


Özet

Vergi borcunun eklentisi olan gecikme zammı,gecikme faiz,tecil faizi, haksız çıkma zammı ve pişmanlık zammı konu , kapsam oran ve hukuki nitelik olarak karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Mal Rejimi ve Vergisel Sonuçları

Book Legal Hukuk, Volume 0, Issue 0, 2008, Pages 157

Abstract

liquidation of the property regime and taxation, elimination of probate , inheritence tax


Özet

Karı kocanın mal rejimi tercihlerinin, gerek mal rejimi tasfiyesi gerek tereke tasfiyesinde vergilendirilmesi ile eşlerin mal varlığı borçlarının mal rejimine etkileri.

Türk Vergi Hukukunda Faiz ve Zam

Book Türkmen, Volume -, Issue -, 2013, Pages 174

Abstract

Default interest , Late interest and postpone interest is examined.


Özet

Gecikme Zammı , Gecikme Faizi ve Tecil Faizinin konusu, oranı , hukuki niteligi ve uygulanma süreleri incelenmektedir

Restructuring of Turkey Tax Audit Units

Book Chapter Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Volume x, Issue IGI Global Business Science Reference,, 2017, Pages 36-60

Abstract

As a major source of country’s fiscal revenue and a powerful tool for macro economic management, taxation and taxation system has a critical role in any country. Recently Turkish government and Turkish Finance Ministry now formulating new tax audit unit. Although there is an increase in tax revenues, it couldn’t have been found that there was a relation between the rise in the number of inspectors and that in tax revenues. There is a success in alleviating the informal sector, regarding employment rates. Regarding tax equity, the study has revealed that, this equity had been perished via deterioration in favor of indirect tax revenues against direct ones; and also it evaluated Turkisy tax audit and its historical development. Finally we will evaluate new tax audit system and it’s efficiency and its effect on the realization of desired fiscal and economic effects of the rise in the number of inspections.


Özet

Considerations of “Related Party,” in Disguised Earning Distribution via Transfer Pricing

Book Chapter IGI Global, USA, Volume 1, Issue 1, 2017, Pages 93-109

Abstract

This study aims to evaluate the regulations regarding affiliated person subject to transactions violating the arm’s length principle within the context of Distribution of Disguised Earning by Transfer Pricing. In Turkish Tax Laws, DDETP is regulated by Income Tax and Corporation Taxes Act. In these regulations, price or charges used in transactions with the affiliated persons are considered DDETP for real person, trader or corporation performing the transaction. Purpose of the regulations is to prevent the efforts of exclusion of earnings from the tax assessment in a disguised manner and minimizing tax assessment by assuming fees and charges against the arm’s length principle in transactions with affiliated persons.


Özet

transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında aile içi ilişkili kişilerin yetersizliği tartışılmıştır.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mk/article/download/1023014106/1023013313

General Publication Bir Vergi Hukuku Sorunu: Ücret Avansları ve Personele Verilen Borçlar, 2016

Abstract


Özet

General Publication Vergi Ziya-ı Cezasının Anayasa Mahkemesince İptali ve Yarattığı Yeni Sorunlar, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5023848836579148150&hl=en&oi=scholarr

General Publication Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Vergisel Sonuçları, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Prof. Dr. Metin Taş’ a Armağan, 2016

Abstract


Özet

General Publication .“Özel Gider İndirimi Uygulamasında Gerçeklikten Sapma, 2016

Abstract


Özet

General Publication Deprem Nedeniyle 4481 Sayılı Yasayla Getirilen Ek Vergi Mükellefiyetleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Tanzi Etkisine Mükellef Açısından Farklı Bakış; Vergi Ödeme Zamanın Farklılıklarından Doğan Eşitsizlik, 2016

Abstract


Özet

General Publication Hem Anayasaya Hem de Hukukun Genel İlkelerine Aykırı Şekilde Sakat Doğan Bir Yasa:6111’in Ardından ;Bundan Sonra Ne Yapmalı?”,, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1422191888307586715&hl=en&oi=scholarr

General Publication Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Elektronik İmza Kanunu ile. İlgili Düzenlemeler ve Bunların Vergi Hukuku Alanındaki Yansımaları I-”,, 2016

Abstract


Özet

General Publication Vergi Kaçakçılığı Suçundaki Son Değişiklikler, 2016

Abstract


Özet

General Publication Gelir Vergisinde Ä°htiyari Sigorta Primleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication “Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti? Asgari Geçim İndirimi”,, 2016

Abstract


Özet

Vergi Kaçakçılığı Suçundaki Son Değişiklikler

Original Article Vergi Sorunları Dergisi, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Usulü ve Yargısal Çözüm

Original Article Vergi Dünyası, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

.“Özel Gider İndirimi Uygulamasında Gerçeklikten Sapma

Original Article Vergi Sorunları, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi

Original Article XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu:“Anayasal Mali Düzen”, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Tanzi Etkisine Mükellef Açısından Farklı Bakış; Vergi Ödeme Zamanın Farklılıklarından Doğan Eşitsizlik

Original Article Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Original Article Vergi Sorunları, S, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Original Article Vergi Sorunları, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gelir Vergisinde İhtiyari Sigorta Primleri

Original Article Yaklaşım, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Doç. Dr. Elif SONSUZOĞLU: Alter Ego Doctrine: Sale After Rent of Depreciation Units, Hayri Domanic'e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001

Deprem Nedeniyle 4481 Sayılı Yasayla Getirilen Ek Vergi Mükellefiyetleri

Original Article Vergi Sorunları, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler , Yasemin Taşkın-Elif Sonsuzoğlu Maliye Araştırma MErkezi Konferansları, İstanbul 2013, s.1-17.

Bir Vergi Hukuku Sorunu: Ücret Avansları ve Personele Verilen Borçlar

Original Article Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

“Sporda Sponsorluk ve Reklam Yasaklarının Dolanılması

Original Article Yaklaşım, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Vergi Ziya-ı Cezasının Anayasa Mahkemesince İptali ve Yarattığı Yeni Sorunlar

Original Article Mevzuat Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Elektronik İmza Kanunu ile. İlgili Düzenlemeler ve Bunların Vergi Hukuku Alanındaki Yansımaları I-”,

Original Article Yaklaşım, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

“Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti? Asgari Geçim İndirimi”,

Original Article Yaşklaşım, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Vergi Ziyaı Şart Mıdır?”,

Original Article Yaklaşım, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hem Anayasaya Hem de Hukukun Genel İlkelerine Aykırı Şekilde Sakat Doğan Bir Yasa:6111’in Ardından ;Bundan Sonra Ne Yapmalı?”, e- Yaklaşım, Nisan 2012.

Original Article e yaklaşım, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages 1/9

Abstract

It examined the content of the unlawful amnesty law came into force and a deterrent effect on honest taxpayers of the amnesty law have been argued.


Özet

hukuka aykırı olarak yürürlüğe giren af yasasının kapsamı incelenmiş ve her üçyılda bir çıkartılan mali afların dürüst mükellefler üzerindeki caydırıcı etkisi tartışılmıştır.

“Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Vergisel Sonuçları,

Original Article Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Prof. Dr. Metin Taş’ a Armağan,, Volume -, Issue Mayıs 2015., 2015, Pages (65-84).

Abstract

The husband and wife tax base will affect the choice of property regime and discussed how it would be if the property regime is explained by tax avoidance agreement.


Özet

Karı koca mal rejimi tercihlerinin vergi matrahını nasıl etkileyeceği tartışılmış ve mal rejimi sözleşmeleriyle vergiden kaçınmanın mümkü olacağı açıklanmıştır.

“6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Değerlendirmeler” Yaklaşım, Sayı286, Ekim 2016, s.9-31, Ankara.

Original Article Yaklaşım Dergisi, Volume -, Issue 2016 Ekim Sayı 286., 2016, Pages 9-31

Abstract

Latest tax amnesty law, the application of the principles and illegality are discussed.


Özet

Son çıkan vergi affı yasası, uygulanma esasları ve hukuka aykırılıkları tartışılmıştır.

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi ve Mükellef Lehine Diğer Uygulamalarla Karşılaştırıllması,

Original Article legal mali hukuk dergisi, Volume 13, Issue 140, 2017, Pages 1083-110

Abstract

reduction of compliant tax payer, starting of 2018reduct %5 percent of their to be paid tax from their total liabilities.


Özet

vergiye uyumlu mükeleflerin ödeyecekleri verginin %5 inin silinmesi, erken ödeyene indirim yapılması ve geç ödeyene de gecikme zammı uygulanması karşısında kanuni oranın uygulanacağı mükellef kalmamaktadır.,,,,,,,

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  FINANCIAL LEGISLATION

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  FINANCIAL LEGISLATION

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  FINANCIAL LEGISLATION

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  FINANCIAL LEGISLATION

  -

 • 2015 BAHAR

  TAX LAW

  Uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  TAX CRIMINAL LAW

 • 2007 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TAX LAW

  -

 • 2017 GÜZ

  --

  -

 • 2019 BAHAR

  TAX EXECUTION LAW

  -

At My Office