Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2003

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü

  İstanbul Üniversitesi

 • Master1993

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü

  İstanbul Üniversitesi

 • Bachelor1992

  Ekonomi Fakültesi, Uluslararası Bölümü

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Kuzey Kıbrıs’ta Çalışan Kadın

Book , Araştırma, KKTC Başbakan Yardımclığı Yayınları, Lefkoşa, 1996, Volume 1, Issue 1, 1996, Pages 150

Abstract

Women


Özet

Kadınların Kıbrıs'taki Durumu

Ülkesiz Birkaç Dilge

Book Mısralık, Volume 2, Issue 2, 1998, Pages 96

Abstract

Poet


Özet

Şiir

İkilikler

Book Gökada Yayınları, Volume 2, Issue 2, 2000, Pages 80

Abstract

Poet


Özet

Şiir

Anlatım Tekniği

Book Gökada Yayınları, Volume 6, Issue 6, 2004, Pages 450

Abstract

University book


Özet

Üniversite Ders kitabı

Beşi Bir Yerde Kıbrıs Masalları

Book Gökada Yayınları, Volume 5, Issue 5, 2005, Pages 56

Abstract

Cyprus Folk


Özet

Çocuklara Kıbrıs Masalları

Barış Devlet ve Gelecek

Book Gökada, Volume 9, Issue 9, 2009, Pages 450

Abstract

Cyprus


Özet

Kıbrıs siyasetine politik bir bakış,

Büyülü Orman

Book Gökada, Volume 7, Issue 7, 2009, Pages 500

Abstract

Poet


Özet

Kıbrıs tarihinin şiirsel öyküsü

Lamda

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 13, Issue 13, 2013, Pages 445

Abstract

Novel


Özet

Kıbrıs'ın geçmişin kültürüyle ilgili roman

Çavma Kuşu

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 17, Issue 17, 2014, Pages 30

Abstract

Folk tales


Özet

Çocuklara Kıbrıs Masalları

. Pandora’nın Kutusu-Yunan Mitolojisi’ne Giriş,

Book Prometheus Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 107

Abstract

Mitology


Özet

Üniversite Ders Kitabı

Alevism-Turkmen belief patterns in Cyprus white bearded legend Kibris aksakalli efsanesi'nde Alevi-Türkmen inanç motifleri

Original Article Gazi Universitesi, Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli, Volume 75, Issue Volume 75, 2015, 2015, Pages Pages 77-96

Abstract

The main aim of the paper is to examine and to discover the continuity and handling of the symbols and concepts of antique Turkish beliefs such as shamanism and animism etc. in 'The White Bearded Legend' that have been compiled at present time. The religious symbols formulate a basic congruence between a particular style of life and a specific metaphysic, and in so doing sustain each other with the borrowed authority of the other. The symbols and con cepts of antique Turkish beliefs carried by Turkmen-Alevism were against the official religion and subsidiary and therefore were kept secret in legends to train new generations in order to adopt traditional Turkish religions, modes of thought and lifestyles. The beliefs embodied in the various symbols such as the rabbit totem, the holy mountain motifs, the consecrated migration phenomenon, the sacred numbers three and seven that were very important at the ancient Turkish beliefs, the holy tree cult, the soul in disguise, fire control ability of shaman and shaman himself have been detected throughout the research. Culture patterns, systems or complexes of symbols that are concerned have been regarded as extrinsic sources of information so far. However, the knowledge they internalize was integrated into society. We can understand the link from the success of a legend that strictly depends on constantly repeated in family and community. But the real success is to be able to provide creative and specific responses for community suffering from many unexplained diseases, grief, and the other disasters etc. and establishing a base of continuity between past and present or deaths and the new generations. The deconstruction of the legend context will contribute to make the invisible reality of Cyprus Turkish Society visible and can be useful for theoretical as well as methodological questions understanding the alteration of beliefs in Cyprus Turkish Society.


Özet

Bu makalenin başlıca amacı günümüzde derlenmiş olan ‘Ak Sakallı Efsanesi’ içerisinde şamanizm ve animizm gibi eski Türk inançlarının simge ve kavramlarının sürekliliğini ve taşınmasını keşfetmek ve irdelemektir. Dini semboller belirli bir yaşam tarzı ile belirli bir metafizik arasında temel bağlantıları formüle etmekte ve bunu yaparken bir diğerinin yetkisini ödünç almaktadır. Aleviler tarafından taşınan Eski Türk inançlarının simge ve kavramları ikincil ve resmi dine karşıydı. Bu nedenle yeni kuşakların geleneksel Türk dinlerini, düşünme tarzlarını ve yaşambiçimleri konusunda eğitilmeleri için efsaneler içerisine gizlenmişlerdi. Tavşan totemi, kutsal dağ motifi, kutsanan göç olgusu, üç ve yedi gibi eski Türk inançlarında önemli olan kutsal sayılar, don değiştirme, şamanın ateşe hükmentmesi ve şamanın kendisi gibi çeşitli semboller içerisine yerleşmiş inançlar bu araştırma boyunca tespit edilmiştir. Şimdiye kadar kültür kalıpları, sistemleri veya semboller kompleksleri gibi, dini simgeler bilgi dışsal kaynaklı bilgiler olarak düşünülüyordu. Oysa, onların içselleştirdiği bilgi, toplumla bütünleşmiştir. Bunu, bir efsanenin başarısının aile ve toplum içerisinde düzenli tekrarlanmasına bağlı olmasından anlıyoruz. Fakat gerçek başarı toplumun maruz kaldığı pek çok açıklanamayan hastalık, keder ve diğer felaketlere toplum için yaratıcı ve özgün yanıtlar sunabilmesi ve geçmiş ile bugün veya ölülerle yeni kuşaklar arasında bir süreklilik temeli kurabilmesidir. Efsanenin dokusunun yapısökümü, Kıbrıs Türklerinin bu gizli kalmış gerçekliğini görünür kılacağı gibi inançların değişimini anlamaya çalışan kuramsal ve yöntemsel çalışmalar için de yararlı olacaktır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF AMERICA

  Amerika'daki yerli halkların Avrupalıların kıtaya ulaşmasından sonra yaşadıkları sorunları, Batılıların sömürgeleştirme faaliyetlerini, kıtadaki bağımsızlık savaşlarını ve bu savaşlar neticesinde kurulan devletlerde yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirmektir.

 • 2016 BAHAR

  SOCIO-ECONOMIC HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF MODERN WORLD

  Çağdaş Dünya Tarihinin dönüm noktaları ve bunları belirleyen nedenler ve bu olayların sonuçları hakkında bilgi vermek.

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ---------

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ----------

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ---------

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ----------

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF MODERN WORLD

  ----------

 • 2014 BAHAR

  ANCINT HISTORY AND CIVILIZATION

  Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  --------

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  İnsanlık tarihinin başlangıcının tanıtımı yapılacaktır.

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  --------

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  İnsanlık tarihinin başlangıcının tanıtımı yapılacaktır.

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  --------

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION I (GREEK-ROME-EGYPT)

  İnsanlık tarihinin başlangıcının tanıtımı yapılacaktır.

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF ANTIQUITY AN CIVILIZATION II

  ----

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL STRUCTURE AND CULTURE OF CYPRUS

  ----

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL STRUCTURE AND CULTURE OF CYPRUS

  ----

 • 2015 AKADEMİK YILI

  MYTHOLOGY

  Tiyatro oyunlarında başvurulan mitolojik göndermelerin anlaşabilmesi için çeşitli kültürlerin mitolojileri aktarılır

 • 2016 AKADEMİK YILI

  MYTHOLOGY

  Tiyatro oyunlarında başvurulan mitolojik göndermelerin anlaşabilmesi için çeşitli kültürlerin mitolojileri aktarılır

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE II (HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY)

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH CULTURE (ELECTIVE)

  Türk fikir dünyasındaki gelişmeleri kavrama,bu fikirlerin 21. yüzyıla uzanan etkilerini tartışma.

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH CULTURE (ELECTIVE)

  Türk fikir dünyasındaki gelişmeleri kavrama,bu fikirlerin 21. yüzyıla uzanan etkilerini tartışma.

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY

  -

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF TURKEY POLITICAL PARTY

  -

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL PARTIES IN TURKEY

  ----

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL STRUCTURE OF TURKEY

  ----

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL STRUCTURE OF TURKEY

  ----

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION

  ----

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION

  ----

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATIONS

  Öğrenciyi insanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATIONS

  Öğrenciyi insanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATIONS

  Öğrenciyi insanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi insanlığın toplumsal evrimi ile tanıştırmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi insanlığın toplumsal evrimi ile tanıştırmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi insanlığın toplumsal evrimi ile tanıştırmak

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF CIVILIZATION II

  Uygarlıkları Tanımak

At My Office