Work Experience

 • - 2014

  Doç. Dr.

  YDÜ, Farmasötik Botanik/Eczacılık Fakültesi

 • 2014 2006

  Yard. Doç. Dr.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Farmasötik Botanik/Eczacılık Fakültesi

 • 2006 1997

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe, Biyoloji/Botanik

Education & Training

 • Ph.D. 2006

  Biyoloji/Botanik

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master2000

  Biyoloji/Botanik

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1997

  Biyoloji

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 1997
  Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Lisans Başarı Bursu
  image
  1997-1999 Yüksek Lisans Başarı Bursu, Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı
 • 2000
  Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Doktora Başarı Bursu
  image
  2000-2003 Doktora Başarı Bursu, Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Research Projects

 • image

  Özkum, D., Gücel, S , Yıldız, K., Kuzey Kıbrıs’ta Yayılış Gösteren 19 Endemik Taksonun Polen Morfolojilerinin Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi., YDÜ TC/KKTC Bilimsel Araştırma Projesi, Ağustos 2007.

 • image

  Özkum, D., Gücel, S., Kaya, F. ve Depreli, Ç., Sideritis cypria’nın in vitro Çoğaltımı, YDÜ TC/KKTC Bilimsel Araştırma Projesi, 2011

 • image

  Özkum Yavuz, D, H.K. Süer, Hanoğlu, A. , Yiğit Hanoğlu, D., Güvenir, M., K.K.T.C.’de Doğal Olarak Yetişen Thymus capitatus (tülümbe/kekik) Bitkisinin Uçucu Yağının Disk Difüzyon Yölntemiyle Antiülserojenik aktivitesinin Saptanması, 2015.

 • image

  Tıpırdamaz, R., ve D., Özkum, Origanum minutiflorum ve Sideritis stricta’ nın in vitro Çoğaltımı, H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 0401601004.

 • image

  Çalış, İ, Özkum, D., Gücel, S., Kaya, F., Çiçek, A. ve Güvensen, A., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Etnobotanik Envanter Çalışması, YDÜ TC/KKTC Bilimsel Araştırma Projesi 2010.

 • image

  Kadis, C., Özkum, D., Gücel, S., Kounnamas , C., Sergides, L., Zotos, S., Michaelidou-Kadi , M., Loizides, M. I., Demetriou, K., Cooperation on biodiversity conservation in the buffer zone: Conservation of the rare endemic plants of Cyprus Tulipa cypria and Ophrys kotchyi, in the area of Mammari – Denia villages, (United Nations Development Programme Action for Cooperation and Trust), 2009

 • image

  Güllü, G., R., Tıpırdamaz, E., Akkoyunlu, S., Başaran ve D., Özkum, Akdeniz Bölgesindeki Ormanlarda Ozonun Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: İÇTAG-162, Şubat 2006.

 • image

  Özkum Yavuz,D., Serakıncı, N., Yiğit Hanoğlu, D., Hanoğlu, A., Mavis, M., Demirci, B., Başer, K.H.C., KKTCde Doğal Olarak Yetişen Lamiaceae Familyasına ait Bazı Türlerin Uçucu Yağlarının GC-MS Analizleri ve Biyolojik ve Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi, SAG-1-2016-040, Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP)- 2016

 • image

  Tıpırdamaz, R., D., Özkum, Soğuk Uygulaması ve Aktif Kömürün Capsicum annuum L. (Biber)’de in vitro Androgenesis ve İçsel ABA Miktarına Etkilerinin Araştırılması. H. Ü. Araştırma Fonu 9801601003 No’lu Proje. Haziran 2000.

 • image

  Doğan, O., H., Üstün, F., Tomul, S., Sözeri, R., Tıpırdamaz, N., Gürleşen ve D., (Özkum) Çiner, Seyfe Gölü Havzası Halofitik (Tuzcul Bitkiler) Vejetasyonunun Ekolojisi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, 2003.

 • image

  Gücel, S., Özkum, D., Öztürk, M., Sakçalı, S., Diagnostic features (water relations) in determining ecophysological bioindicators for desretification of Northern Cyprus. NEU Scientific Research Project, 2009

 • image

  Çakırlar, H., R., Tıpırdamaz, D., Özkum and N., Çiçek, İn Vitro Üretilen (Kardelen) Galanthus elwesii Hooker Fil. ve G. ikariae Baker. Soğancıklarının Köklendirilmesi ve Dış Koşullarda Geliştirilmesi. DPT 97 K 121270 No’lu Proje. Temmuz, 2000.

 • image

  Çalış, İ., Özkum Yavuz, D., Hanoğlu, A., Yiğit Hanoğlu, D., Demirci,B., Başer, K.H.C., Kıbrıs'ın Kuzey'inde Yetişen Üç Phlomis Türü Üzerine Fitokimyasal ve Biyolojik Araştırmalar, SAG-1-2016-043, Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP)- 2016.

 • image

  Özkum Yavuz, D., Yiğit Hanoğlu, D., Hanoğlu, A., Demirci,B., Başer, K.H.C., Çalış, İ., Kıbrıs'ın Kuzeyinde Doğal Olarak Yetişen Endemik Sideritis cypria POST Bitkisinin Fitokimyasal ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları, SAG-1-2016-044, Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP)- 2016.

Filter by type:

Sort by year:

http://benthamscience.com/journals/the-natural-products-journal/volume/3/issue/1/page/26/

General Publication Selected Herbals for Sports Injuries, 2016

Abstract


Özet

http://journals.tubitak.gov.tr/botany/abstract.htm?id=5460

General Publication The effects of cold treatment and charcoal on the in vitro androgenesis of pepper (Capsicum annuum L.), 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-95991-5_14

General Publication Effects of L-proline and cold treatment on pepper (Capsicum annuum L.) anther culture, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847205000742

General Publication Clustering of halophytes from an inland salt marsh in Turkey according to their ability to accumulate sodium and nitrogenous osmolytes, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.2010.9700284

General Publication Essential oils from wild and micropropagated plants of Origanum minutiflorum O. Schwarz et Davis, 2016

Abstract


Özet

http://www.hjbc.hacettepe.edu.tr/site/assets/files/3318/35_2_97-100.pdf

General Publication In vitro Shoot Regeneration of Oregano (Origanum minutiflorum O. Schwarz & Davis), 2016

Abstract


Özet

http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt2Sayi2/JKEF_2_2_2001_35_39.pdf

General Publication A SHORT REPORT ON THE PARAMETERS OF A SUCCESSFUL ANTHER CULTURE, 2016

Abstract


Özet

http://www.actahort.org/books/729/729_20.htm

General Publication Effects of Silver Nitrate, Activated Charcoal and Cold Treatment on the In Vitro Androgenesis of Pepper (Capsicum annuum L.), 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-95991-5_114

General Publication Ambient Ozone Levels in the Eastern Mediterranean Region and Assessment of Its Effect on the Forested Mountain Areas of Southern Turkey, 2016

Abstract


Özet

http://www.actahort.org/books/729/729_19.htm

General Publication Effects of Different Nutrient Media and Explant Types on In Vitro Shoot Regeneration of Medical Species of Origanum minutiflorum O. Schwarz & Davis, 2016

Abstract


Özet

http://benthamscience.com/journals/the-natural-products-journal/volume/3/issue/1/page/26/

General Publication Selected Herbals for Sports Injuries, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s11195-012-9264-6

General Publication Effects of Perimenstrual Complaints on Sexuality and Disability and Coping Strategies of University Students, 2016

Abstract


Özet

Discussion of “Depth-Averaged Drag Coefficient for Modeling Flow through Suspended Canopies” by David R. Plew

Letter to the Editor Journal of Hydraulic Engineering,, Volume 137, Issue 2, 2011, Pages 234-347

Abstract

Discussion of “Depth-Averaged Drag Coefficient for Modeling Flow through Suspended Canopies” by David R. Plew


Özet

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kaptanoğlu, A.F., Özkum, D. and Özyurt, S., Karınca Yağları ile Analitik Bir Çalışma, JTAD, 3 (2), 47-51, (2012).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D, R, Demirdamar, and Birol, C. Pharmacy School Turkish Students’ Satisfaction of the Five Year Degree Program in English, 12th - 14th June 2008 Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP), (Poster)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Toklu, H.Z., Soyalan,M., Gültekin, O., Özpolat,M., Aydın, M.D., Günay, A.Ç., Akici, A., Özkum Yavuz, D., Demirdamar, R., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sağlık Çalışanlarının İlaç Güvenliliği ve Advers Etki Raporlaması Konularındaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması, II. Ulusal Farmakovijilans Kongremizi 5-6 Kasım 2015, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D., M, Doğan, H., Şağban, R., Tıpırdamaz ve H., İlarslan, “Türkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen ve Beyşehirden Toplanan Liliaceae Familyasına ait Colchicum balansae Üzerinde Karyolojik İncelemeler”. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1033-1036, 14- 17 Eylül, Ankara, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kanat, Ö., Rümeysa Demirdamar, and Dudu Özkum, Program Assessment, 25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kaptanoğlu, AF, Özkum, D. and Özyurt, S., An analytical Study on an Ant Egg, 21st EDAV Congress “Skin is Vital”, 27-30 September, Prague, Czech Republic, 2012

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

(Özkum) Çiner, D. and R., Tıpırdamaz, “A Short Report on the Parameters of a Successful Anther Culture”, Review, KEFAD, 2:2: 35-39 (2001).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Doğan, O., H., Üstün, F, Tomul, S., Sözeri, R., Tıpırdamaz, N., Gürleşen, and D., (Özkum) Çiner, “Seyfe Gölü havzası halofitik (Tuzcul Bitkiler) Vejetasyonunun Ekolojisi”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, 201-219 (2003).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D., Yalçın, F.N, Çalış, İ, Kıbrıs ve Balıkesir Bölgelerinden Toplanan Zeytin Yapraklarının Oleuropein Yönünden Değerlendirilmesi, Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT) 26-29 Ekim, Kuşadası-Turkiye, 2007

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ateş,H.C, Rümeysa Demirdamar, and Dudu Özkum, Clinical Teaching in Pharmacy Education, 25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D., R., Tıpırdamaz and Ellialtıoğlu, Ş. “Relationship Between Abscisic Acid Content of Anthers and in vitro Androgenesis in Pepper (Capsicum annuum L.)” Acta Horticulture, 327-329 (2000).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D. and Ozan, Ç., Combinations of Medicinal Plants Used as Traditional Medicine in Northern Cyprus, Near East Medical Journal (NEMJ), Vol. 1, Issue,2, 60-68, (2011).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D., M., Doğan, R., Tıpırdamaz, H., Şağban and H., İlarslan, “Türkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen ve Beyşehirden Toplanan Iridaceae Familyasına ait Iris stenophylla Üzerinde Karyolojik İncelemeler”. Plants of Balkan Peninsula: into next Millennium. Proceedings of Second Balkan Botanical Congress, Vol.1, 489-492, İstanbul Turkey, 14-18 May, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

(Özkum) Çiner, D. and R. Tıpırdamaz, “The Effects of Cold Treatment and Charcoal on the in vitro Androgenesis in Pepper (Capsicum annuum L.)”, Tr. J. of Botany, 26;131-139 (2002).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kaptanoğlu, A.F., Özkum, D. and Ada, E., Ancient to Recent Skin Care in Turkish Cypriots: Bitter-Orange Blossom Water, J Turk Acad Dermatol, 6(1), 1-5, (2012).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum D. and R., Tıpırdamaz, “Effects of Silver Nitrate, Activated Charcoal and Cold treatment on the in vitro Androgenesis of Pepper (Capsicum annuum L.)”, Acta Horticulturae, 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum D. and R., Tıpırdamaz, “Effects of Different Nutrient Media and Explant Types on in vitro Shoot Regeneration of Medical Species of Origanum minutiflorum”, Acta Horticulturae,2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D. and Demirdamar, R., Learning the Use of Medicinal Herbs in Pharmacy Education, 11. TEB Kongresi, 18-21 Ekim, Ankara, 2012.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Vehbi, V. Ve Özkum, D., K.K.T.C.’de Aktarlarda Satılan Tıbbi Bitkiler ve Kullanılan Kısımları, 21. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı, 28 Mayıs -1 Haziran, 2014 (poster).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum D and R.,Tıpırdamaz, “Effects of Silver Nitrate, Activated Charcoal and Cold treatment on the in vitro Androgenesis of Pepper (Capsicum annuum L.)”, 3rd Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, p.13, 6-10 September, Bursa- Turkey, 2004

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Doğan, O., R., Tıpırdamaz, S., Sözeri, H., Üstün, and D., Özkum, “Proline and Mineral Element Contents of Some Halophyte Plants from Seyfe Salt Lake in Turkey”, the 3d International Symposium, New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 187-189, June 21-25, Moscow-Pushino, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Tıpırdamaz, R., D., Özkum, N., Özbek, N. ve Ş., Ellialtıoğlu, “Centaurea tciıhatcheffii Fish. et Mey. (Asteraceae)’nın Doku Kültürü ile Çoğaltımının Araştırılması”, II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali, 569-579, 19 Haziran, Ankara-Türkiye, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Akkoyunlu, E., R., Tıpırdamaz, S., Başaran, H., Sarıbaşak, D., Özkum and G., Güllü, “Ozone Pollution in the Mediterranean Region and Assessment of Its Effect on the Forests”, First International Conference on Air Pollution Combustion, p. 78, Ankara, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum Yavuz D., OPTIMIZATION OF REGENERATION CONDITIONS OF Sideritis stricta Boiss & Heldr, 2015 (İkincilik Poster Ödülü) IBMEC Conference, NEU Nicosia, March, 2015.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D., “In Vitro Shoot Regeneration of Oregano (Origanum minutiflorum O. Schwarz & Davis)”, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 35 (2), 97-100, (2007).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Akkoyunlu,E., Tıpırdamaz, R., Başaran, S., Sarıbaşak, H., Özkum, D. and Güllü, G., 2011, Ambient Ozone Levels in the Eastern Mediterranean Region and Assessment of its Effect on the Forested Mountain Areas of Southern Turkey “International Conference on Environmental; Survival and Sustainability”, 19-24 February 2007 Northern Cyprus, in the special issue of Environmental Earth Science,1213-1223.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kahveci, A.Z., Özkum, D. and Demirdamar, Competency Standarts for Pharmacist, 25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara. (İkincilik Poster Ödülü) Gönder, B, Özkum, D. and Demirdamar, Teaching Methods for Pharmacy Education, 25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Betül, A., Özkum, D. and Demirdamr, R., Evaluation of Pharmacists Attitude to Pharmaceutical care: results from Samsun/Turkey, International Pharmaceutical Federation - FIP, Dublin, 31 Ağustos-5 Eylül 2013.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Vicir, M.E., Özkum, D. and Demirdamar, R., Cross Marketing Techniques,25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum D and R.,Tıpırdamaz, “Effects of Different Nutrient Media and Explant Types on in vitro Shoot Regeneration of Medical Species of Origanum minutiflorum”, 3rd Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, p.14, 6-10 September, 2004, Bursa- Turkey, 2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hanoğlu, A. , Cantaş, A. , Yiğit, D., Güvenir, M., Süer, H.K. ve Özkum, D., K.K.T.C.’de Doğal Olarak Yetişen Farklı Lokasyonlardan Toplanan Origanum majorana L., ve Origanum syriacum L. Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, 21. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı, 28 Mayıs -1 Haziran, 2014 (poster).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İlktaç, G., Rümeysa Demirdamar, and Dudu Özkum, Student Assessment in Pharmacy Education, 25-27 Eylül 2014, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Bilgi İlaçtır, Ankara.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D. and Tıpırdamaz, R, 2011 In vitro Shoot Regeneration of Ironwort (Sideritis stricta Boiss & Heldr.), “International Conference on Environmental; Survival and Sustainability”, 19-24 February 2007 Northern Cyprus, in the special issue of Environmental Earth Science,137-143.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özkum, D and Ozan Depreli Ç., Kuzey Kıbrıs’ta Cilt Bakımı ve Hastalıklarında için Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler, Bitkisel İlaç hammadesi Toplantısı (BİHAT) 10-13 Ekim, Antalya-Türkiye, 2012 (Poster).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Tıpırdamaz, R., D., Özkum Çiner ve M., Durusoy, “4- Nitro-O-Fenilen Daimin’in Allium cepa L.’ nin Kök Ucu Hücrelerinde Sitpogenetik Etkisi”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özetler, s.149, 4-7 Eylül, Malatya, 2002.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Tıpırdamaz, R., D., Özkum, M., Doğan, O., Doğan H., Üstün. and H., Sözeri, “Evaluation of Proline Accumulation and Mineral Element Contents in Some Species of Seyfe Lake Halophytes”, 12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, 21-25 August 2000, Budapest, p.191. in Plant Physiology and Biochemistry, Vol:38, suppl., p.191 August 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Bıçak, O.İ, Özkum, D. and Demirdamr, R., Pharmacısts’ Attıtude Towards Pharmaceutical Care Using Pharmaceutical Care Assessment Scale, Ağustos, 2013. International Pharmaceutical Federation - FIP, Dublin, 31 Ağustos-5 Eylül, 2013

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Tıpırdamaz, R., ve D., Özkum, “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Çoğaltımında Doku Kültürü Yöntemlerini Kullanımı”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Poster Özetleri Kitabı, s.115a, 25-29 Ağustos, Çanakkale, 2003.

“Clustering of Halophytes from an Inland Salt Marsh in Turkey According to Their Ability to Accumulate Sodium and Nitrogenous Osmolytes”,

Original Article Environmental and Experimental Botany,, Volume 57, Issue 1-2, 2006, Pages 139-153

Abstract

Fifty-one species belonging to 16 families of halophytes have been collected in salty areas surrounding the Seyfe Lake in Central Anatolia (Turkey). Their plant/sodicity relationships and the involvement of nitrogenous solutes in their osmotic adjustment have been more specifically investigated in order to compare adaptative traits involved in their salt tolerance with those well-known occurring in halophytes from marine salt marshes. The internal molecular ratio between [K+]int and [K+ + Na+]int was found to be low in the shoots of dicots due to important abilities to accumulate Na+. In contrast this ratio was higher in the monocots, this being due to low contents of Na+ not to high ones of K+. This suggests specific traits which allow the dicots to absorb, accumulate and compartmentalize Na+ in order to provide cheap osmotic particles for osmotic adjustment. In terms of putative compatible solutes derived from primary nitrogen metabolism the study has been restricted to free proline and glycine betaine. It reveals that the 51 species investigated could be discriminated according to their capacity to accumulate, under natural saline conditions, either proline or glycine betaine or both of these compounds. It was also shown that species that behaved as glycine betaine accumulators behaved as poor proline accumulators and vice versa. This might suggest that in a number of species exhibiting attributes for glycine betaine production the level of free proline could be under the negative control of that of glycine betaine. A number of other nitrogenous osmolytes, such as ?1-acetylornithine, ß-alanine betaine and choline-O-sulfate were also found in certain species. Plantago maritima previously found to accumulate sorbitol in response to saline conditions was shown here to coaccumulate proline and glycine betaine in addition to sorbitol which was also found to be abundant. Phenetic analysis of the set of data obtained allow to discriminate two main clusters of halophytic species refering mainly to the traits associated with proline and (or) glycine betaine accumulation. As expected, the majority of the Chenopodiaceae, exhibited a distinct behavior within cluster II, based on their dual ability to store Na+ and glycine betaine. Some species of this family did not conform with this model. Thus, it becomes clear that salt tolerance in halophytic plants which might partly result from the cooperativity of a number of well-conserved mechanisms could also result from specific processes that could be modulated by the saline environment.


Özet

"Essential Oils from Wild and Micropropagated Plants of Origanumm minutiflorum O. Schwarz & Davis."

Original Article Journal of Essential Oil Research (JEOR), Volume 22, Issue 2, 2010, Pages 135-137

Abstract

Water-distilled essential oil of Origanum minutiflorum, an endemic species in Turkey was analyzed by gas chromatography and gas chromatography/mass spectrometry. Carvacrol (78.6%), p-cymene (7.7%) and ?-terpinene (2.2%) were identified as major constituents. The oil of micropropagated O. minutiflorum was also investigated and the results were compared with those from wild plants. Phytochemical studies of the plants indicated that in vitro propagation method increased the phenolic monoterpene (carvacrol) content, with a similar profile of other constituents.


Özet

Herbal Medicine Use Among Diabetes Mellitus Patients in the Turkish Republic of Northern Cyprus,

Original Article Journal of Medicinal Plants Research , Volume 7, Issue 22, 2013, Pages 1652-1664

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a chronic, metabolic disease which may result in further complications. Traditional herbal medicines are used all over the world by diabetic patients. It is estimated that morethan 1000 plant species are used against diabetes as folk medicine. Medical authorities such as WorldHealth Organization encourage research on herbal medicines to come up with alternatives for treatmentof diabetes, since oral antidiabetic agents have side effects in the long term. To date, a vast number ofplants have been evaluated for their antidiabetic activity. Although, Northern Cyprus has a rich floraand an approximately 11% incidence of diabetes mellitus, few ethnobotanical studies were carried outagainst diabetes. The aim of this study was to provide a list of plants that are used as folk medicine forthe treatment of diabetes mellitus in Northern Cyprus. A survey was conducted between November andDecember of 2011 with 100 diabetic patients who consented to participate in the study. The use of 18 plants by 32 diabetic patients was documented. These patients used a variety of plants along with their conventional antidiabetic medicines to control their blood glucose levels. Ethnobotanical studies are crucial in terms of revealing the traditional use of medicinal plants and guiding research on new drugs. However, further investigations are needed.


Özet

Selected Herbals for Sports Injuries

Original Article The Natural Products Journa, Volume 3, Issue 1, 2013, Pages 26-29(4)

Abstract

Since prehistoric times, herbs have been acclaimed for their efficacy to improve health, accelerate the healing process following injuries and the body's recovery from exercise. There exists a number of such well known curative and healing herbs like arnica, calendula, St. John's wort etc, which have been used for treating different kinds of sports injuries. This brief review comes up with an illustration of these promising herbs used as commonest remedies against different sports injuries.


Özet

Effects of Perimenstrual Complaints on Sexuality and Disability and Coping Strategies of University Students

Original Article Sexuality and Disability, Volume 31, Issue 1, 2013, Pages 93-101

Abstract

Premenstrual syndrome (PMS) is a group of psychological and somatic symptoms related to the menstrual cycle. These symptoms occur specifically during last half of the luteal phase of menstrual cycle and resolve by the end of menstruation. The aim of this study was to evaluate the effects of premenstrual and menstrual complaints on well-being and sexuality and their relation with analgesic use as a coping strategy in university students. This study focused on the experience of perimenstrual and menstrual complaints of university students with regular menstrual cycles and their coping strategy. The research data were collected by means of an introductory form with open-ended questions and the responses were assessed for the presence of premenstrual and menstrual complaints, their effects and coping strategies of the students. Of 202 participants enrolled in the study, the mean age was 20.5 ± 2.1 years. Fifty-seven participants (33.1 %) were adolescent girls while 115 (66.9 %) of them were adults. Among students, the five most common complaints reported were irritability (76.7 %), breast fullness (68.6 %), back pain (67.4 %), abdominal distension (60.5 %) and sentimentalism (56.4 %). Of participants, 102 (59.3 %) responded as having disability and 34 (19.4 %) were found as having impaired sexuality. Back pain and weakness were found to be related with disability. For impaired sexuality, headache and sentimentalism were found to be significant predictors. One hundred and thirty-three (77.3 %) subjects reported that they have been using some medication; however, 99 (57.6 %) students have never sought help. The most common medications reported were analgesics (n = 117, 68 %). Overall, we found comparable distribution of complaints and coping strategies in adolescent and adult students. A majority of women experience mild to severe physical and psychological discomfort during the perimenstrual period, which may affect their life quality. There is a need for a program to increase awareness about PMS and menstrual complaints and suitable coping strategies for its symptomatology in the university settings to improve quality of life and school performance of the students.


Özet

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Sideritis cypria Post endemic in Northern Cyprus

Original Article Journal of Essential Oil Research , Volume 00, Issue 00, 2016, Pages 1-5

Abstract

In this study, chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Sideritis cypria, which is an endemic taxon in Northern Cyprus, were investigated. The essential oil obtained by hydrodistillation were analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). In general, the GC and GC-MS analysis illustrated that fifty compounds were identified representing 96.9% of the oil. Major components were epi-cubebol (11.9%), trans-piperitol (8.9%) and pinene (8.1%), respectively. The antimicrobial activity of the essential oil was tested by disc diffusion method against Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 25922), Bacillus cereus (ATCC 10876), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) bacteria and Candida albicans (ATCC 90028) yeast. The results showed that the inhibition zone of S. cypria essential oil against C. albicans at maximum dose (10 µl) was higher than positive control Nystatin. The oil showed similar inhibitory zone to that of the positive control (TMP-SMX) against B. cereus at maximum dosage 10 µl. In addition, the inhibitory effect of the oil against E. coli measured only at the 10 µl as 10.33 ± 0.58. Furthermore, the inhibition zones against S. aureus was ranged from 9.00 ± 2.00 to 24.00 ± 1.73 while P. aeruginosa was found to be resistant in all doses


Özet

The Knowledge and Attitude of the Healthcare Professionals towards Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Reporting in Northern Cyprus

Original Article J Pharmacovigilance , Volume 4, Issue 1, 2016, Pages 1-7

Abstract

Background: Adverse drug reaction (ADR) is a response to a medicinal product which is noxious and unintended. Spontaneous reporting of ADRs has remained the cornerstone of pharmacovigilance and is important in maintaining patient safety. Therefore, we aimed to assess knowledge and attitude of the health professionals towards pharmacovigilance and ADR reporting. Method: A face to face questionnaire was conducted with 90 community pharmacists, 98 nurses and 71 physicians in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), who consented to participate in the study. Results: Of those that did respond, only 13% of the pharmacists, 2% of the nurses and 20% of the physicians had knowledge about ‘pharmacovigilance’. Respectively 32%, 12% and 54% of participants stated that their patients reported them an ADR within the recent year, but only 10% of the pharmacists and 3% of nurses and physicians stated that they sent an ADR report to the concerned organization. The common reasons for under-reporting was stated as lack of knowledge of where/how to report, lack of time, ADR reporting being not mandatory, belief that it was not their responsibility, hesitation about their clinical knowledge, avoiding the professional liability. Conclusion: The results show that the healthcare professionals in Northern Cyprus have insufficient knowledge about pharmacovigilance. Therefore, it seems there is an extensive need for a training program about pharmacovigilance and ADR reporting.


Özet

Optimization of Regeneration Conditions and In Vitro Propagation of Sideritis Stricta Boiss & Heldr

Original Article International Journal of Biological Macromolecules, Volume 90, Issue -, 2016, Pages 59-62

Abstract

In this study the micropropagation of endemic species Sideritis stricta was investigated. Leaf segmentsand shoot explants (hypocotyl, single node and shoot tips) taken from in vitro growing plantlets andcultured on MS and B5 media containing different growth regulators combinations BAP (0.0, 1.0, 2.0and 3.0 mg/l) and NAA (0.0, 0.1 and 0.5 mg/l). MS and B5 media supplemented with BAP (1.0, 2.0 and3.0 mg/l) and NAA (0.1 mg/l) combinations or only BAP and kinetin (2.0 and 3.0 mg/l) were used at thesubculture experiments of shoots and MS and B5 media supplemented with different concentrationsof IBA (0.0, 1.5, 3.0, 4.5 and 10.mg/l) were used at the rooting experiments. S. stricta seeds germinatedat the rate of 100% when the seed coat was removed and endoperm with embryo part cultured on B5medium. The single node explants taken from in vitro germinated and grown 30–40 days plantlets onB5 medium have been determined as the most successful explant at all used hormone combinations. B5medium supplemented with 1.0 mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA and 2.0 mg/l BAP + 0.5 mg/l NAA was determinedas the most effective medium on shoot formation. At the first and second subculture, the highest shootformation was maintained on medium supplemented with 1.0 mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA and the numberof shoots per explant were 4 and 2.11, respectively. The highest multiplication rate has been determinedas 33.76 at the end of second subculture. The best rooting was achieved on B5 medium supplementedwith 4.5 mg/l IBA. The rooted shoots were successfully acclimatized to outdoor conditions and survivalrate was determined as 90%.


Özet

Herbs Potentially Enhancing Sports Performance

Review Current Topics in Nutraceutical Research, Volume 12, Issue 1/2, 2014, Pages 25-34

Abstract

Herbs have a long history of use as traditional medicines to enhance athletic performance. The following herbs are currently used to enhance athletic performance, mostly regardless of scientific evidence of effect: Ginsengs, ephedra, guarana, Tribulus terrestris, kava, St. John's wort, yhombine and ginkgo. Controlled studies for the potential ergogenic effects of herbs are limited and the results are controversial. Future research on ergogenic effects of herbs should consider identity and amount of substance or presumed active ingredients administered, dose, and duration of test period, proper experimental protocols, and measurement of psychological and physiological parameters and measurements of performance pertinent to intended uses. This review focuses mainly on most common herbs that are used to enhance athletic performance at present.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2019 YAZ

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE II

  Students will improve their theoretical and practical knowledge in pharmacy profession

 • 2016 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE IV

  --

 • 2017 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE IV

  --

 • 2014 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2015 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2016 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2017 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2018 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2019 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2017 YAZ

  PHARMACY PRACTICE V

  Drug utilization and all aspects of pharmacy management Pharmacy parctice

 • 2019 BAHAR

  HERBAL MEDICINE

  --

 • 2019 GÜZ

  MEDICINAL PLANTS

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2019 GÜZ

  HERBAL PRODUCTS FOR SKIN HAIR BODY CARE AND ANTIAGING APPLICATIONS

  --

 • 2019 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2014 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2015 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2016 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2017 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2018 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2019 BAHAR

  PHARMACEUTICAL BOTANY LAB

  To provide students the fundamental information in order to identify, recognize and differentiate the medicinal plant species.

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL TOPICS IN PHARMACEUTICAL BOTANY

  -

 • 2019 GÜZ

  USEFUL PLANTS AND PRODUCTS

  --

 • 2016 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2018 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2017 BAHAR

  LIFE LONG LEARNING IN HEALTCARE

  --

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

At My Office