Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY

  .

 • 2019 BAHAR

  SCIENCE TECHNOLOGY AND SOCIETY

  .

 • 2018 BAHAR

  Science, Technology and Social Changes

  -

 • 2019 BAHAR

  GEORAPHICAL INFORMATIVE SYSTEMS II

  .

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO GEOGRAPHY I

  .

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO GEOGRAPHY II

  .

 • 2018 GÜZ

  NATURAL RESOURCES

  N/A

 • 2019 GÜZ

  NATURAL RESOURCES

  .

 • 2018 GÜZ

  RESEACH OF PHYSICAL GEOGRAPHY

  _

 • 2018 BAHAR

  GENERAL HUMAN AND ECONOMIC GEOGRAPHY

  .

 • 2019 BAHAR

  GENERAL HUMAN AND ECONOMIC GEOGRAPHY

  .

 • 2017 BAHAR

  General Human and Economic Geography

  ***

 • 2018 BAHAR

  General Human and Economic Geography

  ***

 • 2019 BAHAR

  General Human and Economic Geography

  ***

 • 2019 GÜZ

  General Physical Geography

  ***

 • 2018 GÜZ

  Contemporary World Problems

  Dünyanın karşı karşıya kaldığı güncel sorunların çeşitlerini ve yapılarını tanıtmak, güncel dünya sorunlarının etkisinin nasıl azaltılabileceğini ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini öğretmek, güncel sorunlara çözüm bulmada bireylere düşen görevleri açıklamak.

 • 2019 GÜZ

  Contemporary World Problems

  Dünyanın karşı karşıya kaldığı güncel sorunların çeşitlerini ve yapılarını tanıtmak, güncel dünya sorunlarının etkisinin nasıl azaltılabileceğini ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini öğretmek, güncel sorunlara çözüm bulmada bireylere düşen görevleri açıklamak.

 • 2018 GÜZ

  CARTOGRAPHY

  N/A

 • 2019 GÜZ

  MAP INFORMATION AND CATROGRAPHY

  .

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL STUDIES

  -

 • 2019 BAHAR

  INFORMATION SYSTEMS OF CITIES II

  .

 • 2018 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Nüfusun Önemini kavramak..

 • 2019 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  .

 • 2019 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  POLITICAL GEOGRAPHY

  .

 • 2019 GÜZ

  LEARNING AND TEACHING APPROACHES İN SOCIAL SCIENCE

  .

 • 2019 BAHAR

  SOCIAL SCIENCE CURRICULUM

  .

 • 2018 BAHAR

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2018 BAHAR

  Project Development

  -

 • 2019 BAHAR

  Project Development

  -

 • 2019 BAHAR

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  URBAN GEOGRAPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  COMMUNITY SERVICE PRACTICES

  Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.

 • 2018 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHY OF THE TURKISH WORLD

  .

 • 2018 GÜZ

  HUMAN AND ECONOMIC GEOGRAPHY OF TURKEY

  .

 • 2019 GÜZ

  HUMAN AND ECONOMIC GEOGRAPHY OF TURKEY

  .

 • 2018 GÜZ

  TURKISH GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

  .

 • 2019 GÜZ

  TURKISH GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

  .

 • 2018 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH PHYSICAL GEOGRAPHY

  .

 • 2019 BAHAR

  TURKEY'S ECONOMIC GEOGRAPHY AND HUMANITIES

  .

 • 2019 GÜZ

  PHYSICAL GEOGRAPHY OF TURKEY

  .

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHY OF COUNTRIES

  .

At My Office