Work Experience

 • Todate 2013

  Üstün Zekalılar Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. 2014

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2009

  İngilizce Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Üstün Zekalılarda Sosyal Bilgiler Öğretimi

Book Pegem Akademi, Volume Ekim 2015, Issue 1, 2015, Pages 1-109

Abstract

Günümüzde sürdürülen araştırmalar göstermektedir ki, her toplumda zekânın dağılımı bir çan eğrisi şeklindedir. Çan eğrisinin bir ucundaki %10’luk dilimi de üstün zekâlılar oluşturmaktadır. Dünya popülasyonuna bakıldığında üstün zekâlı çocukların oranının % 2,5-3 oranında olduğu görülmektedir. Bu oran Dünya ülkelerine göre değişmemektedir. Örneğin, Afrika’daki üstün zekâlı çocukların oranı ne ise Amerika’daki çocukların oranı da odur. Bu kitap özel eğitimde önemli bir yere sahip olan üstün zekâlı çocuklara ait temel bilgiler ve tanımlar yapıldıktan sonra, onlara verilecek sosyal bilgiler eğitiminde yapılması gerekenler ve örnek uygulamalardan oluşmaktadır. Normal okul eğitim programlarının üstün yetenekli çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamadığı, programların çok yönlü ve yaratıcı özellikler taşıması gerektiği, birçok araştırmacı ve eğitimci tarafından kabul edilmektedir. Üstün zekâlılar için verilecek sosyal bilgiler eğitimi öğrenme ortamı, okul binası ve sınıfla sınırlandırılmamalı; normal eğitim programının dışına çıkılarak bilenen yöntem ve tekniklerin ötesinde taşınmalıdır.


Özet

Günümüzde sürdürülen araştırmalar göstermektedir ki, her toplumda zekânın dağılımı bir çan eğrisi şeklindedir. Çan eğrisinin bir ucundaki %10’luk dilimi de üstün zekâlılar oluşturmaktadır. Dünya popülasyonuna bakıldığında üstün zekâlı çocukların oranının % 2,5-3 oranında olduğu görülmektedir. Bu oran Dünya ülkelerine göre değişmemektedir. Örneğin, Afrika’daki üstün zekâlı çocukların oranı ne ise Amerika’daki çocukların oranı da odur. Bu kitap özel eğitimde önemli bir yere sahip olan üstün zekâlı çocuklara ait temel bilgiler ve tanımlar yapıldıktan sonra, onlara verilecek sosyal bilgiler eğitiminde yapılması gerekenler ve örnek uygulamalardan oluşmaktadır. Normal okul eğitim programlarının üstün yetenekli çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamadığı, programların çok yönlü ve yaratıcı özellikler taşıması gerektiği, birçok araştırmacı ve eğitimci tarafından kabul edilmektedir. Üstün zekâlılar için verilecek sosyal bilgiler eğitimi öğrenme ortamı, okul binası ve sınıfla sınırlandırılmamalı; normal eğitim programının dışına çıkılarak bilenen yöntem ve tekniklerin ötesinde taşınmalıdır.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022123

General Publication Learning styles of students from different cultures and studying in Near East University, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/ijlt/article/viewArticle/323

General Publication Evaluation of 4th And 5th classes teachers competence perceptions towards lifelong learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009505

General Publication General overview on distance education concept, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/10_2_2

General Publication The Reviewer List, 2016

Abstract


Özet

General Publication Pedagogical Formation Education via Distance Education, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281503253X

General Publication Special Education Teachers and Their Opinions about the Education of Gifted Students, 2016

Abstract


Özet

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=230942

General Publication TRAINNING OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT CURRICULUM DEVELOPMENT-IZOBRAZBA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA O RAZVOJU KURIKULUMA, 2016

Abstract


Özet

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247795

General Publication The Scale of Teacher Perception of Gifted Students: a Validity and Reliability Study, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009499

General Publication Current trends in educational technologies studies presented in World Conferences on Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038397

General Publication Self–expressing ones feelings and the impact of physical activities over them, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/38061327/3804-14045-1-PB_makale.pdf

General Publication Cypriot Journal of Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://ejmste.com/Makale.aspx?kimlik=2313

General Publication Study of the Validity and Reliability of a Mathematics Lesson Attitude Scale and Student Attitudes, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032619

General Publication Examination of Primary School Teachers’ Opinions about Gifted Students, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814011161

General Publication Which Programme?, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028761

General Publication Evaluation of In-Service Training Programs of Associations, 2016

Abstract


Özet

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247909

General Publication Skala percepcije nastavnika o darovitim učenicima: istraživanje valjanosti i pouzdanosti, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17689142274444129051&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810018409

General Publication Relationship between self efficacy and educational psychology course perceptions of pre-service teachers studying at education faculty of NEU, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813018363

General Publication Lexical association (LA scale) and its connection with performing sports in childhood, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/10_7

General Publication Comparison of Public and Private Schools- Teachers’ and School Principals’ Opinions in Abuja Nigeria, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032863

General Publication What do the Teachers Think about Gifted Students?, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/8.3.7

General Publication The Attitudes of High School Teachers towards Contemporary Educational Approaches and Theories, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009517

General Publication Current tendencies in curriculum and instruction studies presented in World Conferences on Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814030511

General Publication Aspects of Logical Reasoning for Candidates Enrolled in the Admission Programme for Higher Education (18-27 Years), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7195751393276062334&hl=en&oi=scholarr

General Publication Perceptions of principals towards lifelong learning, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814038403

General Publication A study about self and criticism and the physical acts involved in their education, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/30558050/compile-library.pdf

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009961

General Publication Contributions of English teachers’ behaviours on students’ creative thinking abilities, 2016

Abstract


Özet

Contributions of English teachers’ behaviours on students’ creative thinking abilities

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Relationship between self efficacy and educational psychology course perceptions of pre-service teachers studying at education faculty of NEU

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Learning styles of students from different cultures and studying in Near East University

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

General overview on distance education concept

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Current tendencies in curriculum and instruction studies presented in World Conferences on Educational Sciences

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of 4th And 5th Classes Teachers Competence Perceptions towards Lifelong Learning

Original Article International Journal of Learning and Teaching, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Current trends in educational technologies studies presented in World Conferences on Educational Sciences

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Perceptions of principals towards lifelong learning

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Lexical association (LA scale) and its connection with performing sports in childhood

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Attitudes of High School Teachers towards Contemporary Educational Approaches and Theories

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A study about self and criticism and the physical acts involved in their education

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Self–expressing ones feelings and the impact of physical activities over them

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Aspects of Logical Reasoning for Candidates Enrolled in the Admission Programme for Higher Education (18-27 Years)

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Which Programme?

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of In-Service Training Programs of Associations

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

What do the Teachers Think about Gifted Students?

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Pedagogical Formation Education via Distance Education

Original Article Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Comparison of Public and Private Schools- Teachers’ and School Principals’ Opinions in Abuja Nigeria

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examination of Primary School Teachers’ Opinions about Gifted Students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Special Education Teachers and Their Opinions about the Education of Gifted Students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  CREATIVITY IN CHILD

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

 • 2015 YAZ

  EVALUATION OF CURRICULUM

 • 2017 YAZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  .

 • 2016 GÜZ

  CRITICAL THINKING SKILLS

 • 2017 BAHAR

  MAINSTREAMING&SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES

  -

 • 2016 BAHAR

  EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS IN REGULAR CLASSROOMS

  Üstün yetenekli çocukların özelliklerini tanımak, eğitim ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, üstün yetenekli çocuğun tanılanması, uygun eğitim ortamlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, kaynaştırma uygulamalarının üstün yetenekli çocuğa, normal gelişim gösteren çocuğa yararlarını farkedebilme, uygun stratejileri ve etkinlikleri belirleyebilme ve uygulayabilme.

 • 2014 BAHAR

  LEARNING AND TEACHING PROCESSES

 • 2014 BAHAR

  TEACHING- LEARNING PROCESSES

 • 2016 GÜZ

  EVALUATION OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMMES

 • 2017 YAZ

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2017 BAHAR

  EFFECTIVE TEACHING METHODS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  EFFECTIVE TEACHING METHODS AND PRACTICE IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2015 GÜZ

  MASTER'S THESIS

  ___

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  ---

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  ---

 • 2016 BAHAR

  INTRUCTIONAL DESIGN OF GIFTED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2015 BAHAR

  DIFFERENTIATING CURRICULUM IN GIFTED EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  INTRODUCTION TO GIFTED EDUCATION

 • 2015 BAHAR

  CREATIVITY AND ITS DEVELOPMENT

 • 2016 BAHAR

  CREATIVITY AND ITS DEVELOPMENT

  -

 • 2014 BAHAR

  INTELLIGENCE, GIFTEDNESS AND CREATIVITY THEORIES

 • 2015 BAHAR

  INTELLIGENCE, GIFTEDNESS AND CREATIVITY THEORIES

 • 2016 GÜZ

  INTELLIGENCE, GIFTEDNESS AND CREATIVITY THEORIES

 • 2017 BAHAR

  EXAMINATION OF LANGUAGE IN MENTALLY RETARDED

  -

At My Office

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 4. Kat, 11-332