Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2015

  Klinik Psikoloji

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Psikoloji

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  FOREINSIC PSYCHOLOGY

  .

 • 2016 BAHAR

  FOREINSIC PSYCHOLOGY

  .

 • 2017 BAHAR

  FOREINSIC PSYCHOLOGY

  .

 • 2015 Academic Year

  BEHAVIORAL SCIENCE

  --

 • 2015 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2016 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOLOGY IN EDUCATION

  Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2015 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY

  Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukları, bu bozukluklara neden olan kalıtımsel ve çevresel etmenleri anlama

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGY OF WORK

  -

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF WORK

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF WORK

  -

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF WORK

  -

 • 2015 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2017 GÜZ

  DISSERTATION

  Students will be able to read articles and write proposals

 • 2015 GÜZ

  PHYSCOLOGY AND BEHAVIOR SCIENCES

  Psikososyal rehabilitasyonun tanımı, amacı 2- Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramlar 3- Kaza sonrası yaşanılan psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve posttravmatik stres bozukluğu

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  DISSERTATION

  1. To be able to plan a research. 2. To be familiar with research methods. 3. To be able to conduct a research (collect data, make statistical analysis). 4. To able to prepare a research report.

 • 2018 GÜZ

  COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL PSYSYCHOLOGY

  Ödev hazırlık

 • 2016 YAZ

  COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL PSYSYCHOLOGY

  Ödev hazırlık

 • 2017 YAZ

  COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL PSYSYCHOLOGY

  Ödev hazırlık

 • 2015 BAHAR

  ADJUSTMENT PSYCHOLOGY

  *

 • 2017 GÜZ

  GERIATRIC PSYCHOLOGY

  *

 • 2016 YAZ

  GERIATRIC PSYCHOLOGY

  *

At My Office