Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  COMPOSITION OF EDUCATIONAL MUSIC

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  THEORY AND APPLICATION OF WESTERN MUSIC

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama/tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 BAHAR

  THEORY AND APPLICATION OF WESTERN MUSIC

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama/tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2018 GÜZ

  THEORY AND APPLICATION OF WESTERN MUSIC

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama/tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 GÜZ

  THEORY AND APPLICATION OF WESTERN MUSIC

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama/tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 GÜZ

  WEST MUSIC HISTORY

  -

 • 2018 BAHAR

  WESTERN MUSIC THEORY II

  -

 • 2019 BAHAR

  WESTERN MUSIC THEORY II

  -

 • 2019 GÜZ

  WESTERN MUSIC THEORY II

  -

 • 2019 BAHAR

  WEST MUSIC THEORY AND PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  WEST MUSIC THEORY AND PRACTICE

  -

 • 2018 GÜZ

  REFLECTIONS OF THE CONTEMPORARY ART MUSIC ON THE MUSIC EDUCATION

  Kavramları anlamak, analiz yetisinin geliştirilmesi, yazım ve anlatım yetilerinin geliştirilmesi, eğitimdeki uygulamaları başarabilmek

 • 2018 BAHAR

  REFLECTIONS OF THE CONTEMPORARY ART MUSIC ON THE MUSIC EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  REFLECTIONS OF THE CONTEMPORARY ART MUSIC ON THE MUSIC EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATIONAL MUSIC COMPOSING

  Bu derste; müzik öğretmeni adayının armoni, müzik biçimleri, sarkı söyleme ses genişliği, milli eğitim müfredatı ünite konularına bağlı şarkı sözü ve prozodi kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemesi amaçlanmaktadır.

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL MUSIC COMPOSING

  Bu derste; müzik öğretmeni adayının armoni, müzik biçimleri, sarkı söyleme ses genişliği, milli eğitim müfredatı ünite konularına bağlı şarkı sözü ve prozodi kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemesi amaçlanmaktadır.

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL MUSIC COMPOSING

  Bu derste; müzik öğretmeni adayının armoni, müzik biçimleri, sarkı söyleme ses genişliği, milli eğitim müfredatı ünite konularına bağlı şarkı sözü ve prozodi kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemesi amaçlanmaktadır.

 • 2018 GÜZ

  EDUCATIONAL MUSIC REPERTOIRE

  Bu dersin amacı; Okul öncesi, ilk öğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler için yaş gruplarına ve ses düzeylerine uygun okul şarkıları nasıl seçebilecekleri ve okul şarkıları dağarcıklarının genişletilmesi hedeflenmiştir.

 • 2018 BAHAR

  MUSIC HISTORY

  Bu derste çoksesli müziğe ilişkin tarihsel gelişim ve bilgilerin müzik öğretmeni adaylarına kalıcı bir biçimde kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • 2019 BAHAR

  MUSIC HISTORY

  Bu derste çoksesli müziğe ilişkin tarihsel gelişim ve bilgilerin müzik öğretmeni adaylarına kalıcı bir biçimde kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • 2019 GÜZ

  MUSIC HISTORY

  Bu derste çoksesli müziğe ilişkin tarihsel gelişim ve bilgilerin müzik öğretmeni adaylarına kalıcı bir biçimde kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  CHOIR I

  Bu dersin amaçlı çağdaş müzik eğitiminin temel ilke ve amaçları doğrultusunda müzik kültürünün özelliklerine ve dilin yapısına uygun şarkı söyleme biçimini ve anlayışını öğrencilere koro disiplini içinde aktarmaktır.

 • 2018 GÜZ

  CHOIR II

  Bu dersin amacı; çağdaş müzik eğitiminin temel ilke ve amaçları doğrultusunda müzik kültürünün özelliklerine ve dilin yapısına uygun şarkı söyleme biçimi ve anlayışını öğrencilere koro disiplini içinde aktarmaktır.

 • 2017 BAHAR

  CHOIR III

 • 2017 BAHAR

  FORM IN MUSIC

  -

 • 2018 BAHAR

  FORM IN MUSIC

  -

 • 2019 BAHAR

  FORM IN MUSIC

  -

 • 2018 BAHAR

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING I

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2018 BAHAR

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING II

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 BAHAR

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING II

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 GÜZ

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING II

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2018 BAHAR

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING III

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 BAHAR

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING III

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 GÜZ

  MUSICAL HEARING READING AND WRITING III

  Bu ders müziksel işitme, okuma, yazma eğitimi kapsamında kuramsal bilgilerle birlikte tek ve çok ses algılama-tanıma, yatay ve dikey (ezgi-uygu) işitme, armonik ve biçimsel çözümleme, basit-bileşik-aksak ölçülerde tartım yapıları tanıma, nota çözümleme (deşifre), okuma ve yazma becerilerini ve ilgili okuma parçalarını gerekli müzikal ifade kurallarına göre seslendirebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH MUSIC HARMONISATION

  Bu derste; müzik öğretmeni adayının armoni, müzik biçimleri, sarkı söyleme ses genişliği, milli eğitim müfredatı ünite konularına bağlı şarkı sözü ve prozodi kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemesi amaçlanmaktadır.

At My Office