Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  CHOIR III

 • 2017 BAHAR

  CHOIR I

  Bu dersin amaçlı çağdaş müzik eğitiminin temel ilke ve amaçları doğrultusunda müzik kültürünün özelliklerine ve dilin yapısına uygun şarkı söyleme biçimini ve anlayışını öğrencilere koro disiplini içinde aktarmaktır.

 • 2017 BAHAR

  EDUCATIONAL MUSIC COMPOSING

  Bu derste; müzik öğretmeni adayının armoni, müzik biçimleri, sarkı söyleme ses genişliği, milli eğitim müfredatı ünite konularına bağlı şarkı sözü ve prozodi kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  FORM IN MUSIC

  -

At My Office