Work Experience

 • 2015 2010

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2012

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Near East University

 • Bachelor2010

  Business Management

  Sunderland University

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Arts & Crafts Training Manual for Teachers

Book LAP Lambert Academic Publishing., Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 1-100

Abstract

Without a doubt, one way of making art effective in many fields of life is to train qualified teacher candidates towards this direction. The process needed for the teacher candidate to obtain these qualities also require the necessary planning to be made and steps to be taken in this direction. Today dynamic education structure has passed through many recognisable stages before reaching its modern state. Education of educators, who play a great role in transforming the old into the new, is shaped by the goals determined with an eye towards various factors about innovations, especially in graduate degree programs. In preparation of programs goals are defined by factors line national needs, expectations, etc. Programs prepared while taking these factors into consideration in a consistent manner helps educator candidates to obtain the desired qualities and professional knowledge necessary in their field, thus facilitating achievement of goals. In this work educational needs of arts & crafts teachers are assessed in regard of professional knowledge, branch knowledge and liberal education, also taking modern education trends into account.


Özet

Sanatı hayatın birçok alanında etkin kılabilmenin yollarından biri, şüphesiz ki nitelikli öğretmen adaylarını bu yönde yetiştirmektir. Öğretmen adayının hedeflenen bu nitelikleri kazanma süreci de gerekli planlamanın yapılıp, bu yönde ilerlemesini gerektirmektedir. Günümüzde dinamik bir yapıya sahip olan eğitim, bugüne gelene dek, gözle görülebilecek aşamalardan geçmiştir. Eskinin yeniye dönüşmesinde büyük rol oynayan eğitimcilerin eğitimi ise, özellikle lisans programlarında hedeflerin yeniliklere yönelik çeşitli unsurları dikkate alıp hazırlanmasıyla şekil almaktadır. Programların hazırlanmasında ülke ihtiyaçları, beklentileri v.b. unsurlar hedeflenenlerin neler olduğunu meydana çıkarmaktadır. Bu unsurların tutarlı bir şekilde dikkate alınarak hazırlandığı programlar, eğitimci adaylarına öngörülen nitelikleri ve alanlarındaki gerekli mesleki bilgiyi edindirip böylesi hedeflere ulaşımı kolaylaştırabilmektedir.

Educational Needs Assessment of Art Teachers During Teaching Process

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Educational Needs Assessment of Art Teachers During Teaching Process

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Professional Development Needs of art Teachers in Five Specific Areas

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Professional Development Needs of art Teachers in Five Specific Areas

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of the Studies on Problem based Learning Studies through the Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of the Studies on Problem based Learning Studies through the Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

 • 2015 YAZ

  EDUCATIONAL SCIENCE

 • 2014 YAZ

  EVALUATION OF CURRICULUM

 • 2014 BAHAR

  Economics

  ---

 • 2015 BAHAR

  Economics

  ---

 • 2016 BAHAR

  Economics

  ---

 • 2015 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  ---------------

 • 2015 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  .

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF TURJISH EDUCATION INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUC. EDUCATIONAL WEB PAGE DESIGN EFFECTIVE PRESENTATION SKILLS

 • 2014 BAHAR

  BUSINESS ADMINISTRATION

  -

 • 2015 BAHAR

  BUSINESS ADMINISTRATION

  -

 • 2016 BAHAR

  BUSINESS ADMINISTRATION

  -

 • 2014 BAHAR

  BUSINESS MANAGEMENT

  ---------

 • 2015 BAHAR

  BUSINESS MANAGEMENT

  ---------

 • 2016 BAHAR

  BUSINESS MANAGEMENT

  ---------

 • 2015 GÜZ

  BUSINESS MANAGEMENT

  ---------

 • 2016 GÜZ

  BUSINESS MANAGEMENT

  ---------

 • 2014 YAZ

  BUSINESS MANAGEMENT

 • 2015 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

 • 2016 GÜZ

  PRACTICUM

  Öğretmen adaylarının; meslekte gerek duyacakları yeterlikleri oluşturmak, Çeşitli öğrenci profillerine uyarlayabilecekleri öğretim tekniklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak, Etkili bir okul ortamına katkı sağlayabilecek bir anlayış ve tutum geliştirmelerine katkı koymak

 • 2016 GÜZ

  SCHOOL EXPERIENCE

 • 2015 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

 • 2016 GÜZ

  TEACHING PRATICE

  Öğretmen adaylarının; meslekte gerek duyacakları yeterlikleri oluşturmak, Çeşitli öğrenci profillerine uyarlayabilecekleri öğretim tekniklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak, Etkili bir okul ortamına katkı sağlayabilecek bir anlayış ve tutum geliştirmelerine katkı koymak.

 • 2014 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

 • 2015 BAHAR

  FIELD WORK IN SOCIAL STUDIES

  --------------

 • 2016 GÜZ

  PUBLIC SERVICE

At My Office

11 D 323