Work Experience

 • 0000 2015

  Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Kurulu Başkanlığı

  Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 0000 2015

  Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 0000 2014

  Yakındoğu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık MYO Koordinatörlüğü

  Yakındoğu Üniversitesi , Yakındoğu Üniversitesi

 • 0000 2014

  Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 • 2014 2013

  Profesör

  Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 • 2015 2012

  Karacabey Kültür Sanat Topluluğu Danışmanlığı

  Uludağ Üniversitesi, Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Sadık Yılmaz Öğrenci Yurdu Yürütme Kurulu üyeliği

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Yemekhane ve kantin komisyonu başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Eğitim- Öğretim Komisyonu Üyeliği

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Staj Kurulu Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Burs ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi, Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Yemek Hizmeti ile ilgili Kontrol Teşkilatı Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2015 2010

  Atama Kriterleri İnceleme Komisyonu Üyeliği

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2013 2008

  Doçent

  Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 • 2013 2007

  Müdür yardımcılığı

  Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO , Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO

 • 2015 2004

  Yüksekokul Kurulu Üyeliği

  Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO, Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO

 • 2015 2004

  Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi , Karacabey MYO

 • 2008 2001

  Yardımcı Doçent

  Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 • 1999 1997

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO, Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO

 • 2002 1997

  Program Başkanlığı

  Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO , Gıda Teknolojisi Programı

 • 2001 1996

  Doktor

  Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 • 1997 1990

  Dr. Veteriner Hekim

  Bursa İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Gıda Mikrobiyolojisi Lab

 • 1990 1990

  Veteriner Hekim

  Muş Tarım İl Müdürlüğü, Proje Şubesi

Education & Training

 • Ph.D. 1996

  Besin Hijyeni ve Teknolojisi

  Uludağ Üniversitesi

 • Master1988

  Veteriner Fakültesi

  Uludağ Üniversitesi

 • Bachelor1988

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Gıdalarda Patojen Mikroorganizmaların Tesbiti, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bursa İl Kontrol Lab. Müdürlüğü

  .

 • image

  Ballarda İnfant Botulizme Sebep Olan Clostridium botulinum’ un kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile tespiti

  .

 • image

  Gıdalarda Veteriner İlaç ve Anabolizan Maddelerinin Kalıntı Düzeylerinin Tesbiti, Bursa İl Kontrol Lab. Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü

  .

Filter by type:

Sort by year:

Gıda Analizleri

Book Marmara Yayınevi, Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 295

Abstract

.


Özet

Kitapta, Gıda sektöründe kalite kontrol birimlerinde, laboratuvarlarda çalışanların, bu alanda üniversite eğitimi alanların ve akademisyenlerin gıdaların analizinde kullanacağı yöntemler ve rutin laboratuvar tekniklerinde başvurulan bilgiler bir araya getirilmiştir.

Gıda Mikrobiyolojisi

Book Dora Yayınevi, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 253

Abstract

.


Özet

Kitapta Genel ve gıda mikrobiyolojileri konuları yer almıştır. Gerek gıda teknolojisi konusunda öğrenim gören öğrencilere, gerekse ilgili kişi ve kuruluşlara, gıda mikrobiyolojisi alanında başvurulabilecek bir kaynak olarak düşünülmüştür.

Hazır Yemek Sistemleri

Book Dora Yayınevi, Volume 1, Issue 1, 2013, Pages 294

Abstract

ISBN 978-605-4485-84-0


Özet

Toplu beslenme, insanların ev dışında bir arada bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek veya yemeklerle beslenmesi olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren kuruluşlarda “toplu beslenme yapılan kuruluşlar” veya “toplu beslenme sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Gıda ile bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasıyla Hazır yemek hizmetleri de büyük önem kazanmıştır. Hazır yemek hizmeti veren sektördeki gelişmeler toplu beslenme olgusunu giderek daha da önemli bir konuma getirmiştir. Beslenme; her yaşta ve durumda ayrı bir önem taşır. Kişinin gıda ihtiyaçlarını bilmesi, buna göre seçmesi gerekli yiyecekleri öğrenmesi, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Ancak toplu beslenme yapılan yerlerin büyük bir kısmında kişiler, yemeklerini kendilerine sunulan yemekler arasından seçmek veya sunulanı yemek gibi zorunlu bir durumla karşı karşıyadırlar. Bu nedenle toplu beslenme yapılan kurumlarda görev alan kişilerin yemek servisinin nasıl yapılacağı ve serviste nelere dikkat edileceği konusunda bilgi sahibi olmaları ve üzerinde önemle durmaları gerekmektedir. Bu kitap; gerek toplu beslenme teknolojisi konusunda öğrenim gören her düzeydeki öğrencilere, gerekse ilgili kişi ve kuruluşlara, toplu beslenme endüstri hakkında ön bilgileri alabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Gıda Analizleri

Book Dora Basın-Yayım Ltd. Şti, Volume 1, Issue 1, 2015, Pages 315

Abstract

.


Özet

Kitapta, Gıda sektöründe kalite kontrol birimlerinde, laboratuvarlarda çalışanların, bu alanda üniversite eğitimi alanların ve akademisyenlerin gıdaların analizinde kullanacağı yöntemler ve rutin laboratuvar tekniklerinde başvurulan bilgiler bir araya getirilmiştir.

Gıdalarda katkı-kalıntı ve bulaşanların izlenmesi,Gıdalarda Patojen Mikroorganizmaların Tesbiti

Book Chapter T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bursa Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü, Volume ISBN 975-7657-97-2, Issue ISBN 975-7657-97-2, 1996, Pages 91-103

Abstract

.


Özet

.

Gıdalarda katkı-kalıntı ve bulaşanların izlenmesi, Gıdalarda Veteriner İlaç ve Anabolizan Maddelerinin Kalıntı Düzeylerinin Tesbiti

Book Chapter T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bursa Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü, Volume ISBN 975-7657-97-2, Issue ISBN 975-7657-97-2, 1996, Pages 165-176

Abstract

.


Özet

.

Monitoring of critical control points in the production of marinated anchovy

Conference Paper 2th National Veterinary Food Hygiene Congress, Volume 2, Issue 1, 2006, Pages 629-639

Abstract

.


Özet

.

Antimicrobial Effects of Chlorinated and Ozonated Water for Reducing Microbiological Contamination During Broiler Processing

Conference Paper Proc. 1st seminar on Microbiological Contaminats & Contamination Routes in Food Industry, Volume 248, Issue 1, 2007, Pages 69-70

Abstract

Antimicrobial Effects of Chlorinated and Ozonated Water for Reducing Microbiological Contamination During Broiler Processing


Özet

Antimicrobial Effects of Chlorinated and Ozonated Water for Reducing Microbiological Contamination During Broiler Processing

Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Eti Teknolojisinde Üzerinde Durulması Gereken Noktalar

Conference Paper II.Et Ürünleri Çalıştayı, Volume 2, Issue 1, 2012, Pages 1

Abstract

.


Özet

.

HACCP Uygulanabilirliğinin Sektörde Karşılaştığı Zorluklar

Conference Paper , 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Volume 1, Issue 1, 2013, Pages 1

Abstract

.


Özet

.

http://www.academicjournals.org/journal/AJMR/article-abstract/450ACD114048

General Publication Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage, 2016

Abstract


Özet

General Publication Gıda Analizleri, 2016

Abstract


Özet

http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/article-abstract/1CDFA0935907

General Publication Microbiological properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jbes/article/download/5000160887/5000145135

General Publication The effects of ozone and chlorine applications on microbiological quality of chickens during processing, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713504001938

General Publication Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jbes/article/download/5000160897/5000145145

General Publication Effects of plasma insulin, glucose and NEFA concentrations of feeding frequency during long term in lambs, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jbes/article/download/5000161093/5000145337

General Publication Is HACCP a difficult food safety system to implement, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13210269182329290131&hl=en&oi=scholarr

General Publication Marinat hamsi üretimi sırasında kullanılan asit-tuz oranlarının ürünün mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine etkileri ve raf ömrünün belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Bursa ve çevresinde Çiğ Sütlerde antibiyotik Varlığının Belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13047582&AN=89521746&h=KRYQSbQgTRJpD5DcQfMmLmBEam1NZvbkBswYTe1gUCwBjwUnmnjFMyoEnibOzpUMXSzWlJvmYMFsAiaWP%2F4YLA%3D%3D&crl=c

General Publication Potential Risks of Mechanically Separated Poultry Meat Technology., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluvfd/article/download/5000061675/5000058135

General Publication Assessment of Microbiological Contamination Factors in Frozen Stuffed Snail Processing Stages, 2016

Abstract


Özet

http://actavet.vfu.cz/81/3/0263/

General Publication Influences of the selected additives on the weight loss and organoleptic properties of marinated mussels and squids, 2016

Abstract


Özet

General Publication Helix pomatiaDAN İŞLENEN SALYANGOZ DOLMASININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluvfd/article/download/5000061547/5000058008

General Publication Et Teknolojisinde Ambalajlama Yöntemleri" Packing Methods in Meat Industry", 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluvfd/article/viewFile/5000061778/5000058238

General Publication Kırmızı toz biberlerde aflatoksin, 2016

Abstract


Özet

http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/article-abstract/4C301F238262

General Publication Changes in chemical, microbiological and sensory properties of marinated seafood salad during storage period, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluvfd/article/download/5000061652/5000058113

General Publication Kesimhanelerde Broiler Karkasların Mikrobiyal Yükü Üzerine Ozon ve Klor Uygulamalarının Etkileri, 2016

Abstract


Özet

http://www.cabdirect.org/abstracts/20153071922.html

General Publication Chicken meat consumption habits and brand preferences in Turkey., 2016

Abstract


Özet

General Publication Hazır Yemek Sistemleri, 2016

Abstract


Özet

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=TR2000000397

General Publication The determination of antibiotic levels in milk and meat from food producing animals. Section-I, 2016

Abstract


Özet

General Publication Gıda Mikrobiyolojisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bursagida/article/download/5000063870/5000059811

General Publication MARÄ°NE HAMSÄ° ÃœRETÄ°MÄ°NDE KRÄ°TÄ°K KONTROL NOKTALARININ Ä°ZLENMESÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluvfd/article/download/5000061533/5000057994

General Publication Türkiyede Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakiş" An Overwiev To Turkish Sea Foods Sector and Consumption Habits of Turkish Consumers", 2016

Abstract


Özet

The determination of antibiotic levels in milk and meat from food producing animals. Section-I

Original Article Food Central Research Institute, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The determination of antibiotic levels in milk and meat from food producing animals. Section-I

Original Article Food Central Research Institute, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Marinat hamsi üretimi sırasında kullanılan asit-tuz oranlarının ürünün mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine etkileri ve raf ömrünün belirlenmesi

Original Article Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Marinat hamsi üretimi sırasında kullanılan asit-tuz oranlarının ürünün mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine etkileri ve raf ömrünün belirlenmesi

Original Article Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Marinat hamsi üretimi sırasında kullanılan asit-tuz oranlarının ürünün mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesi üzerine etkileri ve raf ömrünün belirlenmesi

Original Article Pendik Vet. Mik. Derg, Volume 28, Issue 1, 1997, Pages 81-90

Abstract

The aims of this research are to examine the effects of possible alterations would occur in the acid - salt ratio to the microbiologic, chemical, physical and organoleptical quality of the product and acording to these results by establishing a suitable acid - salt ratio to determine the shelf - life of the product. For this purpose, shocked California anchovies in standard sizes (13 - 15 cm) were used. The samples of the trial were preperad in Turbel Ltd. In the first trial setting, while subgroup 1 was marinated in 6 %, 8 %, 10 % and 12 % of salt solutions with 2 % steady acitidy at room temparature, another group was marinated at 4 ± 1°C . Following the organoleptic, physical, chemical and microbiological analyses, a suitable salt ratio was found as 12 %. In the second trial group, appropriate 12 % salt ratio was kept as constant and marinades matured in 2 %, 4 % and 6 % acidity at 4 ± 1 °C were produced. After the organoleptic, physical, chemical and microbiologic analyses 4 % acidity was found appropriate. As a third trial setting, marinades matured in acid - salt solution containing 4 % acetic acid and 12 % salt at 4 ± 1°C were produced. These marinades were stored at 4 ± 1 °C in the laboratory. The results of organoleptic, physical and microbiologic monthly periodic analyses depicted that while the marinades kept their physical and microbiologic quality at the best for 8 months, yet they were according to their organoleptic qualities 1st class products for the first two months, 2nd in the 3rd month, 3rd in the 4th and 5th month, and 4th in the 6th and 7th month. Marinades became inconsumable as human food after the 7th month.


Özet

Araştırmadaki hedefimiz, marinasyon işlemi sırasında, meydana gelebilecek asit-tuz oranlarındaki değişikliklerin, ürünün mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal kalitesi üzerine etkilerini araştırarak, uygun bulunan asit-tuz oranını belirleyip, ürünün raf ömrünü tesbit etmektir. Bu amaçla çalışmamızda standart boyda (13-15cm) şoklanmış Kaliforniya hamsisi kullanılmıştır. Deneme örnekleri Turbel Gıda Sanayi A.Ş’nin işletmesinde hazırlanmıştır. Birinci deneme grubu olarak %2 asitlik sabit tutulmuş, %6, %8, %10 ve %12 tuz oranlarındaki asit-tuz çözeltilerinde, bir grup oda sıcaklığında ve diğer bir grup da 4±1ºC’de olgunlaştırılan marinadlar üretilmiştir.Duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldıktan sonra %12 tuz oranı bizce uygun bulunmuştur. İkinci deneme grubu olarak uygun bulunan %12 tuz oranı sabit tutulmuş, %2, %3, %4 asitlik oranlarındaki asit-tuz çözeltilerinde 4±1ºC’de olgunlaştırılan marinadlar üretilmiştir. Duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldıktan sonra % 4 asitlik uygun bulunmuştur. Üçüncü deneme grubu olarak % 4 Asetik asit- %12 Tuz içeren asit-tuz çözeltilerinde 4±1ºC’de olgunlaştırılan marinadlar üretilmiştir. Bu marinadlar laboratuvarda 4±1ºC’de depolamaya alınmıştır Her ay periyodik olarak yapılan duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler sonucunda, marinadlar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından sekiz ay çok iyi kalitede kalırken, duyusal özellikleri bakımından ilk iki ay birinci sınıf, üçüncü ayda ikinci sınıf, dördüncü ve beşinci ayda üçüncü sınıf, altıncı ve yedinci ayda dördüncü sınıf ürün kalitesindedir. Marinadlar yedinci aydan sonra, insan gıdası olarak tüketilemez duruma gelmiştir.

Bursa ve çevresinde Çiğ Sütlerde antibiyotik Varlığının Belirlenmesi

Original Article Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Bursa ve çevresinde Çiğ Sütlerde antibiyotik Varlığının Belirlenmesi

Original Article Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sığır yemlerinde aflotoksin

Original Article Pendik Vet. Mik. Derg., Volume 31, Issue 2, 2000, Pages 53-55

Abstract

Sığır yemlerinde aflotoksin


Özet

Bu çalışmada 50 yem örneğinde aflatoksin B1 , B2, G1 ve G2 analizleri yapıldı. İnce tabaka kromatografi ve yarı-nicel hesaplama yöntemi ile analiz edilen numunelerin %14’ünde değişik konsantrasyonlarda afflatoksin saptandı. Elli yem örneğinin 7’sinde aflatoksin B1 tespit edildi. Örneklerde aflatoksin B1 miktarı 15-25 ppb bulundu. Aflatoksin B2, G1 ve G2 ‘ye rastlanamadı. Sonuç olarak, yemlerdeki aflatoksinin insan ve hayvanlar açısından risk oluşturabileceği kanısına varıldı.

Antepfıstığı ve fındıkta aflatoksin

Original Article Dünya Gıda Derg, Volume 6, Issue 1, 2000, Pages 89-90

Abstract

Antepfıstığı ve fındıkta aflatoksin


Özet

Bu çalışmada 30 adet fındık ve 50 adet antepfıstığı numunelerinde aflatoksin B1 , B2, G1 ve G2 analizleri yapılmıştır. İnce tabaka kromatografi ve yarı-nicel hesaplama yöntemi ile analiz edilen numunelerden fındıkta aflatoksine rastlanmamıştır. Antepfıstıklarının 4 tanesinde aflatoksin B1, bir tanesinde aflatoksin B1 + B2 tespit edilmiştir. Örneklerde aflatoksin B1 miktarı 10-20 ppb, B2 miktarı 20 ppb bulunmuştur. Aflatoksin G1 ve G2 ise tespit edilmemiştir. Sonuç olarak antepfıstıklarının %10 ‘unda değişik konsantrasyonlarda aflatoksin B1 ve B2 tespit edilmiştir. Fındık örneklerinde aflatoksine rastlanmaması ise sevindiricidir.

Marine edilmiş yerli hamsinin raf ömrü

Original Article U.Ü. Vet. Fak. Derg, Volume 19, Issue 3, 2000, Pages 0-0

Abstract

In this study, local anchovies in standart size (13-15 cm) were used.Marinades matured in 4% Acetic and 12% salt at 4° C has been produced and stored in the laboratory at 4° C. The results of monthy periodic anlyses depicted on organaleptic, physical and microbiologie the marinades kept their physical and microbiologie quality at the best for 8 months, but their organoleptic qualities, became inconsumable after the 7th month.


Özet

Bu çalışmada standart boyda (13-15 cm) yerli hamsi kullanılmıştır. %4 Asetik asit- %12 Tuz içeren asit-tuz çözeltisinde 4°C de olgunlaştırılan marinadlar üretilmiştir. Bu marinadlar laboratuarda 4°C de depolamaya alınmıştır. Her ay periyodik olarak yapılan duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler sonucunda, marinadlar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından sekiz ay çok iyi kalitede kalırken, duyusal özellikleri bakımından yedinci aydan sonra tüketilemez duruma gelmiştir.

Bursa ve Çevresinde Çiğ Sütlerde Antibiyotik Varlığının Belirlenmesi

Original Article Pendik Vet. Mik. Derg, Volume 31, Issue 2, 2000, Pages 61-64

Abstract

n this study a total of 150 milk samples were tested for thepresence of antibiotics by intertest and agar diffusion methods. First, the intertest method and than agar diffusion tests were applied to the samples. Bacillus megatherium ATCC 9855 for chloramphenicol, Basillus stearothermophilus var. calidaloctis C-953 for penicilline and Bacillus subtilis ATCC 6633 for tetracyclines were used as a sensitive strains in agar diffusion test. The results of the intertest method have showed that 40 (26.6 %) of them gave suspicious results and 27 samples (18.00 %) were negative for antibiotic residues. According to the agar diffusion test results, 27 (18.00 %) of samples were positive for penicilline, 11 (7.33 %) of them for tetracyclines and 2 (1.33 %) of them for chloramphenicol. A total of 110 (73.33 %) samples no antibiotic residues were detected.


Özet

Sütlerde antibiyotik kalıntılarının saptanması amacıyla intertest ve agar diffuzyon testleri kullanılarak 150 örnek incelendi. Önce intertest sonra da agar diffusyon testi uygulandı. Test suşu olarak agar diffuzyon testinde penisilin aranmasında; Bacillus stearothermophilus var. Calidaloctis C-953 suşu, tetrasiklin aranmasında Bacillus subtilis ATCC 6633 suşu ve kloramfenikol aranmasında ise Bacillus megatherium ATCC 9855 suşu kullanıldı. İntertest analiz sonuçlarına göre süt örneklerinin 40 (%26.6)’ında antibiyotik kalıntısı bulundu. Bunlardan 13 (%8.66)’ü şüpheli ve 27 (%18)’si ise pozitif olarak saptandı. Diffuzyon yöntemiyle yapılan analiz sonuçlarına göre süt örneklerinde; penisilin yönünden 27 (%18), tetrasiklin yönünden 11 (%7.33) ve kloramfenikol yönünden 2 ( %1.33)’sinde antibiyotik kalıntısı saptandı. Süt örneklerinin 110 (%73.33)’unda ise hiçbir antibiyotik kalıntısına rastlanmadı.

Kırmızı toz biberlerde aflatoksin

Original Article J. Fac. Vet. Med, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kırmızı toz biberlerde aflatoksin

Original Article J. Fac. Vet. Med, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kırmızı toz biberlerde aflatoksin

Original Article U.Ü. Vet. Fak. Derg, Volume 20, Issue 1, 2001, Pages 1-2

Abstract

In this study, aflatoxin, B 1 , B 2 , G 1 and G 2 were analyzed in 30 red pepper. 46.66% of samples, different concentrtion aflatoxins were determined using thin layer chromotographic and semi-quantitatif procedure. 13 red pepper samples B 1 and 1 red pepper sample B 1 + G 1 to be aflatoxin in 30 red pepper samples. Levels of aflatoxin 5-25 ppb B 1 and 15 ppb G 1 were found in samples. Aflatoxin B 2 and G 2 were not found. As a result, the aflatoxin in red pepper are present and they may have some potantial risks for human


Özet

Bu çalışmada 30 adet kırmızı toz biberde aflatoksin B1 , B2, G1 ve G2 analizleri yapıldı. İnce tabaka kromatografi ve yarı-nicel hesaplama yöntemi ile analiz edilen numunelerin %46.66’sında değişik konsantrasyonlarda aflatoksin saplandı. 30 adet kırmızı toz biber örneğin 13 tanesinde B1, 1 tanesinde B1+G1 tespit edilmiştir. Örneklerde aflatoksin B1 miktarı 5-25 ppb, G1 miktarı 15ppb bulunmuştur. Aflatoksin B2 ve G2’ye rastlanmamıştır. Sonuç olarak kırmızı toz biberlerin büyük bir bölümünde aflatoksinlerle bir kirlenmenin söz konusu olduğu ve bunun insan sağlığı açısından potansiyel risk olacağı kanısını varıldı.

Çeşitli Hayvansal Gıda Ürünlerinde Koliform Bakterilerin Varlığı

Original Article Pendik Vet. Mik. Derg, Volume 35, Issue 1, 2004, Pages 1-2

Abstract

Çeşitli Hayvansal Gıda Ürünlerinde Koliform Bakterilerin Varlığı


Özet

Bursa’daki çeşitli market ve süper marketlerden 2003 yılı buyunca tesadüfü örnekleme yöntemine göre alınan ve soğuk zincire dikkat edilerek laboratuara ulaştırılan toplam 420 adet orijinal ambalajındaki hayvansal gıda ürünü (60 İnegöl köfte, 50 fermente Türk sucuğu, 60 sosis, 60 salam, 60 tavuk but, 50 tavuk burger (çiğ), 40 beyaz peynir, 40 kaşar peynir) toplam koliform bakteri, Escherichia coli ve verotoksinlerin varlığı yönünden incelendi. Toplam 204 (%48.57)örnekte izole edilen koliform grubu bakterilerin 68 (%33.33)’inin E.coli tip I, 27(%13.23)’sinin E.coli tip II, 77 (%37.74)’sinin Enterobacter spp., 15 (%7.35)’inin Klebsiella pneumoniae, 17 (%8.33)’sinin Citrobacter freundii olduğu belirlendi. Toplam 420 adet örneğin 59 (29.06)’unun, İnegöl köfte örneklerinin 5(%8.33)’inin, beyaz peynir örneklerinin 26 (%65)’sı, kaşar peynir örneklerinin ise 28 (%70)’inin, E.coli varlığı bakımından Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirlendi. Örneklerin hiçbirisinde verotoksin 1 ve 2 varlığına rastlanılmadı.

Assessment of Microbiological Contamination Factors in Frozen Stuffed Snail Processing Stages

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Helix pomatiaDAN İŞLENEN SALYANGOZ DOLMASININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Original Article Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of Microbiological Contamination Factors in Frozen Stuffed Snail Processing Stages

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Helix pomatiaDAN İŞLENEN SALYANGOZ DOLMASININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Original Article Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Elimination of listeria monocytogenes in the production of fresh snail meat

Original Article Indian Vet.J., Volume 82, Issue 1, 2005, Pages 830-833

Abstract

Land snails, the kind of H. pomatia, used as research material were inoculated whit two different Listeria monocytogenes levels, 3.07±1.11 log cfu g-1 in the first group and 5.49±3.32 log cfu g-1 in the second group, and fresh snail meat was produced both under the laboratory conditions and commercial production conditions according to the manufactuers procedure. In the samples taken from the outlet of steam tunnel during the production of fresh snail meat under the commercial production conditions, the levels of L. monocytogenes were found as 1.73±0.32 in the first group and as 2.02±0.53 log cfu g-1 in the second group. The bacterial levels in both of the groups showed significant difference (p‹ 0.01). In conclusion, the smaller snais’s mass should be passed through the steam tunnel and the strict hygiene should be applied during the fresh snail meat production.


Özet

Elimination of listeria monocytogenes in the production of fresh snail meat

Helix pomatia ‘dan İşlenen Salyangoz Dolmasının Mikrobiyolojik Kalitesi

Original Article ve Yem Bilimi-Teknolojisi, Volume 7, Issue 1, 2005, Pages 45-51

Abstract

This study was carried out to investigate the microbiolojical quality of stuffed snail, an important export product. Ten live snail, thirty frozen snail meat samples were and thirty stuffed snail samples were analysed on account of aerobic mesophilic bacteria, coliforms, Escherichia c o li, coagulase positive Staphylococci, Salmonella spp., Listeria spp. As a result, although the raw material were having a high microbiological population the process stages in the production of stuffed snail had a positive effect on the microbiological quality of last product. Average total aerobic mesophilic counts in stuffed snails was 103 cfu/g in 30 samples, coliform counts in stuffed snails were 4 EMS/ g in 3 samples, 6 EMS/ g in 1 sample, 240 EMS/ g in 1 sample. Total aerobic mesophilic counts could not exceeded limits given for land snail in EEC 93/493, 93/51 and Turkish Republic, The Ministry of Agricultural and Rural Affairs. Coliform levels in 1 sample could exceeded the limits given for snail meat in Turkish Republic The Ministry of Agricultural and Rural Affairs. İn conclusion, production stages were determined as a having possitive effect for microbiological quality to prevent contamination coming from the plant hygiene. İn additional, stric t HACCP pro gra m m es should be applied in the productio n of stu ffe d snail.


Özet

Çalışma önemli bir ihraç ürünü olan salyangoz dolmasının mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 10 adet çiğ salyangoz, 30’ar adet dondurulmuş salyangoz eti ve salyangoz dolması, aerobik mezofilik bakteri, koliform bakteriler, Escherichia coli, koagülaz pozitif stafilokoklar, Salmonella spp. ve Listeria spp. yönünden incelenmiştir.Çalışma sonucunda hammaddenin yoğun mikrobiyolojik yüküne rağmen işlem basamaklarının mikrobiyolojik kaliteyi olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Salyangoz dolmasında, aerobilik mezofilik bakteri 30 örnekte 103 kob/g seviyesinde, koliform bakteriler 3 örnekte 4, bir örnekte 6, bir örnekte de 240 EMS/g düzeyinde bulunmuştur. Bu değerler, aerobik mezofilik bakteri sayısı bakımından gerek EEC 93/493, 93/51’nin gerekse Tarım ve Köy İşleri bakanlığı’nın belirlediği değerlerin altındadır. Bir örnekteki koliform bakterilerin sayısı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın belirlediği değerlerin (160-210 EMS/g) üstündedir. Sonuç olarak işlem basamakları mikrobiyolojik kaliteyi olumlu yönde etkilemesine rağmen, işletme hijyeninden kaynaklanabilecek mikrobiyolojik kontaminasyonların önlenebilmesi için, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve HACCP sisteminin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Effects of K- carrageenan and K-carrageenan mix injected into meat on certain characteristics of the canned meat

Original Article Indian Vet.J, Volume 82, Issue 1, 2005, Pages 175-178

Abstract

After the injection of four different solutions containing carregeenan mix, sodium chloride, sodium tripolyphosphate into the meat, the effect of solutions on cooking loss in raw and cooked meat and net weight of canned mead has been studied. pH and sensory evaluation of the canned meat have been made. The cooking loss was found highest (41.7%) (p‹0.05) in non injected control group while the least (26.2) (p‹0.05) in the meat injected whit ?-carregeenan and soy protein (?-CSIP) mix, however, there was no significant difference in the other groups. In the evaluation of net weight of the canned meat the least cooking loss was found in the canned meat injected whit Genu Plus 100, genuvisco ® carregeenan type MB-11F, ?-CSIP, canned meat injected whit solution containing ?-C followed this. Cooking loss was significant between control and other groups (p‹0.05) . There were no statistically significant difference between the control and other groups on account of pH and sensory evaluation of canned meat (p›0.05).


Özet

Effects of K- carrageenan and K-carrageenan mix injected into meat on certain characteristics of the canned meat

Assessment of Microbiolojical Contamination Factors in Frozen stuffed Snail Processing Stages

Original Article Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., Volume 24, Issue 1-2-3-4, 2005, Pages 89-93

Abstract

Summary: In this study, six predetermined processing stages and six possible contamination sources in frozen stuffed snail production were examined for the enumeration of total aerobic mesophilic bacteria, coliforms, Escherichia coli (E. coli), coagulase positive staphylococci and for the detection of Listeria spp. and Salmonella spp. Results revealed that the cooling stage was a major contamination factor. Also, shells, although ‘pasteurized’, seemed to be one of the causes for the increases in the final microbial counts of the product. Another minor source for recontamination was determined as the cooling vat. Improvements were recommended for more effective technology applications, which would eliminate risks for contamination for the product.


Özet

Bu çalışmada, dondurulmuş salyangoz dolması üretiminde daha önceden belirlenmiş altı işleme aşaması ve altı olası kontaminasyon kaynağı toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform bakteriler, Escherichia coli (E. coli), koagülaz stafilokokların sayısı ve Listeria spp. ve Salmonella spp. varlığı yönünden incelendi. Sonuçlar soğutma aşamasının önemli bir kontaminasyon faktörü olduğunu göstermiştir. Ayrıca pastörize edilmesine rağmen kabuklarında son üründeki mikrobiyal sayının artmasında bir etken olduğu düşünüldü. Diğer bir yan kontaminasyon kaynağı ise soğutma teknesi olarak tespit edildi.Ürünün kontaminasyon riskini ortadan kaldıracak daha etkili teknoloji uygulamaları için bir takım iyileştirmeler önerilmiştir.

Kesimhanelerde Broiler Karkasların Mikrobiyal Yükü Üzerine Ozon ve Klor Uygulamalarının Etkileri

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

MARİNE HAMSİ ÜRETİMİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ İZLENMESİ

Original Article Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages

Original Article Food Control, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

MARİNE HAMSİ ÜRETİMİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ İZLENMESİ

Original Article Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kesimhanelerde Broiler Karkasların Mikrobiyal Yükü Üzerine Ozon ve Klor Uygulamalarının Etkileri

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages

Original Article Food Control, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

“ Kesimhanelerde Broiler Karkasların Mikrobiyal Yükü Üzerine Ozon ve Klor Uygulamalarının Etkileri

Original Article Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med, Volume 25, Issue 1-2-3-4, 2006, Pages 89-93

Abstract

In this study, three different groups of broiler carcass were investigated microbiologically in a private broiler slaughterhouse. First and second group carcasses were sprayed with processing water contained ozone (1.5 ppm) and Na-hypochloride (30 ppm), respectively. The control group, was treated with water contained no chemical. Spraying times of processing water on broiler carcasses were 7 min. for all groups. Counts of total aerobic mesophilic bacteria, E.coli, Staphlococci/Micrococci were redused as 50%, 99.47%, and 66.67% with ozonated water compared with chlorinated water, respectively. As a result, ozoneted water, even with low levels, could be used more safely and effectively for disenfection of broiler carcass compared to chlorinated washing water.


Özet

Çalışmada materyal olarak ticari bir broiler kesimhanesinden elde edilen onar adetlik üç grup karkasla çalışılmıştır. Birinci grup karkaslar iç alma işlemi sırasında, 1.5 ppm ozon içeren suyla, 2. grup karkaslar 30 ppm sodyum hipoklorid’le klorlanan suyla 7 dk duşlanmışlardır. Kontrol grubu karkasların duşlanması sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmamıştır. Ozonlu su, klorlu suya göre toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı üzerine ortalama %50, E.coli sayısı üzerine ortalama %99.47, Staphylococ/Micrococ sayısı üzerine ortalama %66.67 oranında daha etkili bulunmuştur. Sonuç olarak, ozonlu suyun, klorlu suya kıyasla tavuk karkaslarının dezenfeksiyonunda çok daha düşük düzeylerde, daha güvenilir ve daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages

Original Article Food Control, Volume 17, Issue 1, 2006, Pages 22-29

Abstract

This study has been conducted to determine the major contamination sources during frozen snail meat processing. Seventeen different control points and/or sample types(live snail, and snail meats after steaming, after shell removal, after first boilig, after gutting, after second boiling, after packaging and as frozen snail meat; air samples from gutting room, boiling room and packaging room; samples from gutting counter tops, package surfaces, scissors used during processing, forks used during processing, personnel hands, and potable water) have been examined for the enumeration of total aerobic mesophilic bacteria, coliforms, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, coagulase positive staphylococci, Salmonella spp., Listeria spp., and yeast and molds. From the control points examined, raw material and environmental air were found as the primary contamination sources. Personnel hands and equipment used were determined as the secondary contamination sources. Second boiling and freezing stages during processing were determined to reduce the overall contamination rate, and therefore had positive effects on the microbiological quality of the final product. Programs approving the acceptance of snails only with low initial microbial counts to the plant, giving emphasis to processing in proper hygiene conditions with sufficient sanitary applications is strongly recommended.


Özet

Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages

Bacteriological quality in some frozen seafood products

Original Article Indian Vet J., Volume 83, Issue 1, 2006, Pages 494-497

Abstract

Pikeperch fillet (Sander lucioperca), cooked and peelend shrimp (Parapenaeus longirostris), and atherina (Atherina boyeri) samples were analysed on occount of total aerobic mesophilic bacteria, total coliform bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Vibrio parahaemolyticus. Particularly coliform bacteri counts exceeded the indicated levels of Turkish Manual of Seafood Quality Control due to the contaminations and insufficient hygienic conditions. It was concluded that frozen seafood processing plants should apply strict hygiene and sanitary conditions during processing and storage of frozen products and should establish a HACCP based program for obtaining the high-quality product safety for consumption.


Özet

Bacteriological quality in some frozen seafood products

The effects of ozone and chlorine applications on microbiological quality of chickens during processing

Original Article J Biol Environ Sci, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The effects of ozone and chlorine applications on microbiological quality of chickens during processing

Original Article J Biol Environ Sci, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Yağsız sütten ticari kefir starter kültürü kullanarak üretilen kefirin muhafazası sırasında oluşan bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal değişimlerin değerlendirilmesi

Original Article Dünya Gıda Dergi, Volume 09, Issue 1, 2007, Pages 81-94

Abstract

Yağsız sütten ticari kefir starter kültürü kullanarak üretilen kefirin muhafazası sırasında oluşan bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal değişimlerin değerlendirilmesi


Özet

Kefir yüzyıllar boyu tüketilen ve içinde insan sağlığına olumlu katkısı olduğu bilinen maddeleri ihtiva eden, karbonlu, alkollü bir fermente süt içeceğidir. Üretiminde kullanılan kefir granülü veya garnüllerden elde edilen starter kültür, kullanılan sütün kimyasal bileşimi ve üretim teknolojisi kefirin muhafazası sırasında mikrobiyolojik, fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkilidir. Bu çalışmanın amacı, yağsız sütten dondurularak kurutulmuş ticari kefir starter kültürü kullanarak üretilen kefirin muhafazası (4 ?C) sırasında meydana gelen bazı mikrobiyolojik ve fizikokimyasal değişimlerin değerlendirilmesidir. Bu çalışma neticesinde elde edilen verilere göre; kefirin muhafazasınin 1. ve 21. günlerinde pH değerleri sırasıyla 4,20’den 4,14’e düşmüş; titre edilebilir asitlik (%TA) oranı % 0,87’den 0,99’a yükselmiştir. Muhafazanın ilk ve son günlerinde sırasıyla laktobasil seviyesi 9,12 log10 kob/ml ve 7,90 log10 kob/ml, laktokok seviyesi 9,35 log10 kob/ml ve 9,16 log10 kob/ml ayrıca maya seviyesi 6,52 log10 kob/ml ve 6,82 log10 kob/ml olarak belirlenmiştir.

The effects of ozone and chlorine applications on microbiological quality of chickens during processing

Original Article Journal of Biological&Envıronmental Scıences , Volume 1, Issue 3, 2007, Pages 00

Abstract

In this study, effects of two antimicrobial applications (ozone and chlorine) on broiler carcasses after evisceration were investigated. The ozone and chlorine (sodium hypochlorite, NaHClO) were applied to broiler carcasses as 1.5 ppm and 30 ppm for 7 minutes, respectively. During the broiler processing, the samples were taken from 14 different points in the production line, 17 surface points and 5 workers’ hands for the microbiological analyses as ten replicates. At the beginning, Escherichia coli growth was not observed after ozone treatment. But, E. coli growth increased after portioning and grading of broiler carcasses. It is assumed that workers’ hands and equipment can be a source of secondary contamination. Ozone can also be used in lower concentration and more safely than the chlorine.


Özet

Bu çalışmada, kesim sonrası iç organlar çıkarıldıktan sonra broylerlere iki farklı antimikrobiyal (ozon ve klorin)’in uygulanması araştırıldı. Ozon ve klorin (Sodyum hipoklorit, NaHClO) sırasıyla 1.5 ppm ve 30ppm miktarlarında 7 dakika uygulandı. Broilerlerin işlenmesi esnasında, üretim hattının 14 farklı noktasında, 17 yüzey noktasında ve 5 çalışanın ellerinden alınan örnekler 10 kez tekrarlanarak mikrobiyolojik analize tabi tutuldu. Başlangıçta, ozon uygulanan sonra Eschercia coli üremesi gözlenmedi. Fakat, karkaslarda parçalama ve sınıflandırmadan sonra E. coli üremesi arttı. Bunun, çalışanların ellerinden ve ekipmanların yüzeyinden sekonder olarak geliştiği kabul edildi. Ozonun klorine göre daha düşük konsantrasyonlarda ve daha güzenli olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Effects of plasma insulin, glucose and NEFA concentrations of feeding frequency during long term in lambs

Original Article J. Biol. Environ. Sci, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of plasma insulin, glucose and NEFA concentrations of feeding frequency during long term in lambs

Original Article J. Biol. Environ. Sci, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of plasma ınsulin, glucose and NEFA concentrations of feding frequency during long term in lambs

Original Article Journal of Biological&Envıronmental Scıences , Volume 2, Issue 5, 2008, Pages 45-51

Abstract

In ruminants, very little is known about the physiological background of the mechanisms involved in feed intake regulation. Mechanisms that control feed intake exist in ruminants but the exact nature of the control systems are not well understood. For this reason, the effects of different feeding regimens, and the initiation/termination of feeding on blood glucose, insulin, and NEFA were measured in lambs fed once, two times daily and fed ad libitum. To determine insulin hormone influence on feed intake, blood was sampled before 30 minutes of feeding (08:30) and after 1 hour of feeding (10:00) in the morning, and collected 14:00, before 30 minutes of feeding (15:30), after 1 hour feeding (17:00). In the different times fed lambs, plasma insulin levels had a significant change (P<0.05) between groups and between sampling times(P<0.05) but glucose and NEFA levels had no significant changes among groups. We have demonstrated for the first time that modification of feeding regimen could affect plasma insulin levels.


Özet

Ruminantlarda gıda alımı düzenlenmesini kapsayan mekanizmaların fizyolojik alt yapıları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Ruminantlarda da gıda alımını kontrol eden mekanizmalar mevcuttur. Fakat bu kontrol sistemlerinin tam olarak doğası iyi anlaşılmamıştır. Bu sebebe dayanarak farklı yemleme rejimlerinin etkileri araştırıldı ve günde bir kez, iki kez ve ad libitum yemlenen kuzularda, yemleme başlangıcı ve bitişindeki kan glukoz, insülin ve NEFA değerleri ölçüldü. Gıda alımı üzerine insülin hormonunun etkilerini belirlemek için sabah yemelemeden 30 dakika önce (08:30) ve yemlemeden 1 saat sonra (10:00) ve yine 2. yemlemeden 30 dakika önce (15:30) ve 1 saat sonra (17:00) kan örnekleri toplandı. Farklı zamanda yemlenen kuzularda, gruplar arasında ve kan alma zamanları arasında plazma insülin seviyelerinde önem tespit edildi (p<0.05), fakat glukoz ve NEFA değerlerinde önem bulunamadı. Farklı yemleme rejimlerinin, plazma insülin seviyelerinde etkili olabileceği ilk defa gösterilmiş oldu.

Changes in chemical, microbiological and sensory properties of marinated seafood salad during storage period

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Changes in chemical, microbiological and sensory properties of marinated seafood salad during storage period

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage

Original Article Afr. J. Microbiol. Res, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Microbiological properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage

Original Article Afr. J. Microbiol. Res, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Microbiological properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Changes in chemical, microbiolojical and sensory properties of marinated seafood salad during storage period

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume 6, Issue 22, 2011, Pages 5087-5090

Abstract

This study aimed to determine changes in chemical, microbiological and sensory properties of marinated seafood salad that contains squid, surimi, mussel, shrimp and octopus, during the storage period of five months. According to results of microbiological analyses, all raw materials and production process were fitted into hygienic rules. The acetic acid/salt ratio of all raw materials was in the acceptable limits. Results of the study showed that, TBA value is important in the evaluation of the shelf life of salads. It observed that TBA value was getting higher in parallel with the storage time. Although bacterial load of marinated seafood salads were in the consumption limits, sensory analysesshowed that sensory quality of the salads was getting decrease while TBA value was getting higher at the end of 5th month at 4°C.


Özet

Changes in chemical, microbiolojical and sensory properties of marinated seafood salad during storage period

Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage

Original Article African Journal of Microbiology Research, Volume 5, Issue 23, 2011, Pages 3880-3883

Abstract

In this study, effects of chlorine dioxide (0.3 and 0.5%), lactic acid (0.5 and 1.0%) and fumaric acid (0.5 and 1.0%) on the shelf-life of broiler wings were investigated. The samples were dipped into the experimental solutions for 10 min. and stored at +4°C for 9 days. Microbiologically, the counts of total aerobic mesophilic bacteria (TAMB), total psychrophilic bacteria (TPB) and Escherichia coli were determined and pH values were measured. Compared to the control samples, the TAMB counts were reduced approximately as 13% with chlorine dioxide, 13.5% with lactic acid and 10.5% with fumaric acid. The most effective bacterial reduction on E. coli was observed in the samples treated with 1.0% of lactic acid as 56 and 1.0% of fumaric acid as 34%. Statistically, the changes determined in the TPB counts were not significant (P>0.05), however they increased as 6 and 7% during the storage. Throughout the storage, the bacterial growth was reduced parallel to the concentration of the chemicals increased. The shelf-life of broiler wings was prolonged 4 days by the experimental solutions. Neither off-flavor nor a negative effect was observed on the sensorial properties by the panelists due to chemical applications.


Özet

Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage

Microbiolojical properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate

Original Article African Journal of Agricultural Research, Volume 6, Issue 16, 2011, Pages 3847-3852

Abstract

After the removal of the usual meat cuts, there is always an amount of meat which is firmly attached to the bones. Mechanically deboned meat is a product which is separated from the bones. During deboning process, microbial growth on the products is high. In our experimental trials, poultry chest bone samples were kept in 0.2, 0.3 and 0.5% concentrated lactic acid, 0.2 and 0.3% acetic acid; 1 and 2% concentrated sodium lactate for 10 min then passed through deboning process. Then, the samples were packaged and stored for 4 days at +4°C. According to the results of microbiological analysis, the most effective bacterial decrease for TAMB counts was seen in 2% sodium lactate applied group with a ratio of nearly 15% decrease. Escherichia coli counts were lower for all organic acid applied samples than control groups (P < 0.05). As a conclusion; 0.2 and 0.3% LA, 1 and 2% SL concentrated organic acid applications are the most successful applications of mechanically de-boned meat decontamination for both microbiological and sensorial criteria. The shelf-life of MDPM was prolonged 1 day by the experimental solutions.


Özet

Microbiolojical properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate

Et Teknolojisinde Ambalajlama Yöntemleri" Packing Methods in Meat Industry"

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Et Teknolojisinde Ambalajlama Yöntemleri Packing Methods in Meat Industry

Original Article Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Influences of some additives on weight loss and organoleptic properties of the marinated mussels and squids

Original Article Acta Veterinaria Brno, Volume 81, Issue DOI:10, 2012, Pages 263-267

Abstract

Effects of seven different solutions prepared from various additives (carrageenan, konjac flour, phosphate, yeast extract, xanthan gum and maltodextrin) were used to test for the first time in the marination of experimental seafood. The additives were added into the marination solutions and the samples were analyzed before and after marination. Statistically, the experimental solutions did not cause significant changes in pH, acidity and salt content of the samples (P < 0.05). The highest weight gains were obtained from the solution which contained 0.1% of konjac flour (E425 I) as 4.01, 5.21, 4.61 and 4.88 % in the mussels, big squids, diced squids and small squids, respectively. However, this solution was not preferred by the panellists because of its sticky texture. Inversely to red meat products, the solution containing phosphate caused weight loss during marination. The results indicate that the solution containing 0.2% carrageenan LM (low methoxyl) was the best solution in the marination process. Dipping into this solution caused weight gains of 4.69, 2.98, 4.04 and 2.78% in the big squids, the mussels, the small squids and the diced squids, respectively (P < 0.01). The organoleptic properties (mouth feel, flavour and softness) of mussels and squids were also improved by carrageenan LM addition.


Özet

Influences of some additives on weight loss and organoleptic properties of the marinated mussels and squids

Influences of the selected additives on the weight loss and organoleptic properties of marinated mussels and squids

Original Article Acta Veterinaria Brno, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Influences of the selected additives on the weight loss and organoleptic properties of marinated mussels and squids

Original Article Acta Veterinaria Brno, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Potential Risks of Mechanically Separated Poultry Meat Technology.

Original Article Academic Food Journal/Akademik GIDA, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Potential Risks of Mechanically Separated Poultry Meat Technology.

Original Article Academic Food Journal/Akademik GIDA, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Is HACCP a difficult food safety system to implement

Original Article Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Is HACCP a difficult food safety system to implement

Original Article Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Chicken meat consumption habits and brand preferences in Turkey.

Original Article Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludagˆ Üniversitesi, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Chicken meat consumption habits and brand preferences in Turkey.

Original Article Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludagˆ Üniversitesi, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Su Ürünlerinde Kalite Kriterleri

Review Türk Vet. Hek. Derg, Volume 12, Issue 2, 2000, Pages 46-50

Abstract

Su Ürünlerinde Kalite Kriterleri


Özet

Günümüzde besin maddesinin hijyenik ve ekonomik olmasının yanında, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddeleri dengeli biçimde ve oranda içermesi de arzu edilmektedir. Bu isteğe yanıt veren gıda maddelerinden bir grup da su ürünleri olup, bunlar içinde ön sırayı balık almaktadır. Beslenme yönünden değerli bir besin maddesinin bileşimi kadar, tüketilebilme kalitesi de önemlidir. Bu derlemede balığın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duysal kaliteleri üzerinde durulmuştur.

Applicatıon of Hazard Analysıs Critical Control Point (HACCP) System to the Aseptic Tomato Paste Industry

Review Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, Volume 1, Issue 6, 2003, Pages 31-34

Abstract

Applicatıon of Hazard Analysıs Critical Control Point (HACCP) System to the Aseptic Tomato Paste Industry


Özet

Aseptik salça ileri teknolojisiyle hazırlanan, daha hijyenik ve iyi bir pazara olan salça türüdür. Sanayi domatesi (Lycopersicum esculentum Mill.) den üretilmektedir. Hijyenik şartlarda el değmeden üretilmesine rağmen, bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri içerebilmektedir. Özellikle hammaddeden kaynaklanan toprak kökenli , ısıya dirençli sporlu mikroorganizmalar (Bacillus spp. gibi) bulunabilmekte veya üretim aşamasında bazı mikroorganizmalarla kontamine olabilmektedir. Gıdaların üretimi sırasında çıkabilecek sorunları önlemeye yönelik geliştirilen HACCP ( Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) sistemi hala bazı gıda firmalarında uygulanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı salça endüstrisinin yaygın olduğu Karacabey bölgesinde aseptik salça üretiminde HACCP sistemini uygulamak ve üretimdeki kritik kontrol noktalarını belirleyerek, güvenilirliği arttırıcı önlemleri ortaya koymaktır. Çalışmada HACCP sisteminin bilinen yedi ilkesi , aseptik salça üretimine uygulanmış ve altı adet kritik kontrol noktası saptanmıştır. HACCP'in aseptik salça üretiminde uygulanması, kesin ve etkin bir gıda güvenliği sağlayacaktır. Üretim basamaklarında kontaminantların tanımlanması ve olası risklerin değerlendirilmesi, aseptik dolum anındaki kontaminasyon riskini de azaltacaktır.

Natürel Marine Hamsi Üretiminde HACCP Model Uygulaması

Review Pendik Vet. Mik. Derg, Volume 35, Issue 1-2, 2004, Pages 1-2

Abstract

Taze, dondurulmuş veya tuzlanmış balık ya da balık kısımlarının ısı etkisi olmadan sirke ve/veya diğer organik asitler ve tuz ile muamele edilerek, olgunlaştırılmasını sağlayan teknoloji marinasyon olarak adlandırılır. Sirke ve tuz uygulamasıyla çiğ ürün besin maddesi haline dönüştürülür ve sınırlı bir koruma sağlanır. Buna rağmen üründe gerek hammaddenin kalitesinden gerekse işlem basamaklarından kaynaklanan gıda güvenliğini tehdit eden bazı tehlikeler bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı natürel marine hamsi üretiminde kritik kontrol noktalarında tehlike analizi(HACCP) sistemini uygulamak ve üretimdeki kritik kontrol noktalarını belirleyerek, güvenilirliği arttırıcı önlemleri ortaya koymaktır. Çalışmada HACCP sisteminin bilinen yedi ilkesi, natürel marine hamsi üretimine uygulanmış ve dört adet kritik kontrol noktası saptanmıştır.


Özet

Taze, dondurulmuş veya tuzlanmış balık ya da balık kısımlarının ısı etkisi olmadan sirke ve/veya diğer organik asitler ve tuz ile muamele edilerek, olgunlaştırılmasını sağlayan teknoloji marinasyon olarak adlandırılır. Sirke ve tuz uygulamasıyla çiğ ürün besin maddesi haline dönüştürülür ve sınırlı bir koruma sağlanır. Buna rağmen üründe gerek hammaddenin kalitesinden gerekse işlem basamaklarından kaynaklanan gıda güvenliğini tehdit eden bazı tehlikeler bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı natürel marine hamsi üretiminde kritik kontrol noktalarında tehlike analizi(HACCP) sistemini uygulamak ve üretimdeki kritik kontrol noktalarını belirleyerek, güvenilirliği arttırıcı önlemleri ortaya koymaktır. Çalışmada HACCP sisteminin bilinen yedi ilkesi, natürel marine hamsi üretimine uygulanmış ve dört adet kritik kontrol noktası saptanmıştır.

HACCP Model Application in the Production of Canned Grapefruit Segment

Review Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayi Dergisi, Volume 3, Issue 17, 2005, Pages 23-26

Abstract

anned grapefruit segment is both consumed directly and used in cakes and other bakery products as well. In the products like canned fruit with high acidity some mould and yeast can appear, spore forms of some bacteria can survive. There is a questioning matter in using chemicals for peeling. Partly penetration into the fruit tissue of chemicals used depends upon the processing time, temperature and concentration. HACCP (Hazard Analysis On Critical Control Points) being applied during the production of canned grapefruit segments will eliminate the existing risks and provide a more safely produced food getting rid of the hazards. In this study, applying the 7 principles of HACCP system 5 critical control points were determined.


Özet

Greyfurt segment konservesi hem doğrudan tüketilebilmekte hem de pasta ve benzeri ürünlerde kullanılmaktadır. Asitliği yüksek greyfurt konservesi gibi ürünlerde bazı maya ve küfler üreyebilmekte, bazı bakterilerin sporları canlı kalabilmektedir. Greyfurt dilim (segment) zarlarının kimyasal yolla soyulması için kullanılan kimyasallar süre, sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak meyve dokusuna kısmen geçebilmektedir. HACCP ( Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi)'in greyfurt dilim konservesi üretiminde kullanılması, mevcut risklerin elemine edilmesi ve ortadan kaldırılarak daha güvenli bir ürün üretilmesini sağlayacaktır. Çalışmada HACCP sisteminin yedi ilkesi uygulanmış ve beş kritik kontrol noktası belirlenmiştir.

Marine Hamsi Üretiminde Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi

Review Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, Volume 9, Issue 1, 2006, Pages 19-27

Abstract

Bu çalışmada, önemli bir ihracat ürünü olan hamsi (yağla paketlenerek saklanan soğuk marinad) üretim aşamalarında daha önceden belirlenmiş olan kritik kontrol noktaları, toplam aerobik mezofik bakteri, toplam koliform bakteri, fekal koliformlar, koagüloz pozitif Stafilokoklar, Salmonella spp. , V. parahaemolyticus ve V. cholerae yöünden analiz edildi. Çalışmanın sonucunda, marine hamsi üretim aşamalarında belirlenen kritik kontrol noktaları içerisinde hammaddenin primer, işçi eli ve kullanılan alet ve ekipmanın sekonder kontaminasyon kaynakları olduğu, bununla birlikte proseste uygulanan marinasyon aşamasının son ürünün mikrobiyolojik kalitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu ve güvenle tüketilebileceği ortaya konulmuştur.


Özet

Bu çalışmada, önemli bir ihracat ürünü olan hamsi (yağla paketlenerek saklanan soğuk marinad) üretim aşamalarında daha önceden belirlenmiş olan kritik kontrol noktaları, toplam aerobik mezofik bakteri, toplam koliform bakteri, fekal koliformlar, koagüloz pozitif Stafilokoklar, Salmonella spp. , V. parahaemolyticus ve V. cholerae yöünden analiz edildi. Çalışmanın sonucunda, marine hamsi üretim aşamalarında belirlenen kritik kontrol noktaları içerisinde hammaddenin primer, işçi eli ve kullanılan alet ve ekipmanın sekonder kontaminasyon kaynakları olduğu, bununla birlikte proseste uygulanan marinasyon aşamasının son ürünün mikrobiyolojik kalitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu ve güvenle tüketilebileceği ortaya konulmuştur.

Değerli bir besin olan taze balığın alternatif tüketimi; marinat

Review Dünya Gıda Derg., Volume 10, Issue 1, 2011, Pages 40-41

Abstract

Değerli bir besin olan taze balığın alternatif tüketimi; marinat


Özet

Günümüzde su ürünleri, gelişen teknoloji ile birlikte işlenip paketlenerek tüketime hazır halde satılmaktadır. Marine ürünler de bu şekilde hazırlanan ürünlerden biridir. Taze, dondurulmuş veya tuzlanmış balık yada balık kısımlarının ısı etkisi olmadan sirke ve/veya diğer organik asitler ve tuz ile muamele edilerek, olgunlaştırılmasını sağlayan teknoloji, marinasyon olarak adlandırılır. Sirke ve tuz uygulamasıyla çiğ ürün besin maddesi haline dönüştürülür ve sınırlı bir prezervasyon sağlanır. Çalışmada, taze balığın alternatif tüketimi olan marinat hakkında derleme yapılmıştır.

Et teknolojisinde ambalajlama yöntemleri

Review Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., Volume 31, Issue 1, 2012, Pages 57-61

Abstract

Cold storage is the most efficient method in preserving of perishable foods like meat and meat products. Beside, cold storage, using appropriate packaging techniques is also important too keep these products fresh more. The techniques that used in packaging of meat and meat products provide longer storage period and increase the efficiency of food safety measures as well. These techniques can be ordered as; vacuume packaging, modified atmosphere packaging (MAP), sous- vide packaging and intelligent packaging.


Özet

Soğukta muhafaza et ve et ürünleri gibi çabuk bozulan gıdaların korunmasında kullanılan en etkin yöntemlerden biridir. Ancak soğukta muhafazanın yanısıra bu gıdalarda ambalajlama tekniklerinin de kullanılması gıdaların tazeliğinin daha uzun sure korunmasında etkili olmaktadır. Et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan yöntemler, bu ürünlerin soğuk koşullarda daha uzun sure muhafaza edilmesini sağladığı gibi, gıda güvenliğinin arttırılmasında da aktif rol oynamaktadır. Bu yöntemler, vakum paketleme, modifiye atmosferde paketleme (MAP), sous-vide paketleme, aktif paketleme ve akıllı paketleme olarak özetlenebilir.

Türkiye'de balıkçılık sektörüne ve türk halkının su ürünleri tüketim alışkanlıklarına genel bir bakış

Review Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med, Volume 31, Issue 2, 2012, Pages 45-49

Abstract

Sea foods are important for human diet due to the fact that it is an animal based protein source. While sea foods are important in many countries, unfortunately it is not valuable enough in our country where a peninsula is. Sea foods, especially fish is consuming as fresh in Turkey and per capita consumption is nearly half of the world average. Fishing is the main production method of sea foods and Turkey comes into 32 th rank in the world in terms of production amount. Many factors are affected consumption amount such as; socio-economic factors, eating habits and personal preferences. However, alternative consumption ways can be increased with development of new processing methods and processing plants. Efficient use of fishery sources in order to increase either consumption ratio or share of aquaculture production of Turkey in world scale.


Özet

Su ürünleri hayvansal protein kaynağı oluşu nedeniyle beslenmemizde son derece önemli bir gıdadır. Ne yazık ki, Dünya'da pek çok ülkede, önemli bir yere sahipken, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hakkettiği yeri henüz bulamamıştır. Su ürünleri özellikle balık, ülkemizde daha çok taze olarak tüketilmektedir. Kişi başına su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının yarısı seviyesindedir Su ürünleri üretiminin çoğunluğu avcılıktan elde edilen ülkemizde, üretim miktarı bakımından Dünya’da 32. sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik faktörler, beslenme alışkanlıkları ve kişisel tercihler gibi bir çok faktör tüketim miktarını etkilemektedir. Bununla birlikte işleme teknikleri ve işleme tesisleri geliştirilerek, alternatif tüketim yolları arttırılabilir. Gerek tüketim oranını, gerekse Türkiye'nin su ürünleri üretiminde dünyadaki payını arttırmak için balıkçılık kaynaklarının etkin kullanımı önemlidir.

Emülsifiye et ürünlerindeki bazı riskler

Review Dünya Gıda Dergisi, Volume 3, Issue 1, 2013, Pages 48-51

Abstract

Emülsifiye et ürünlerindeki bazı riskler


Özet

Salam ve sosis emülsifiye tip et ürünü olup, belirli miktarlarda hayvansal yağ, et ve su karışımından oluşmaktadır. Sosis, kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etlerinden hazırlanan sosis hamurunun uygun kılıflara doldurulması ve belli aralıklarla boğumlanarak dizi şekline sokulması, yöntemine göre dumanlanması ve haşlanması ile elde edilen et ürünüdür. Salam ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etlerinin veya bunların karışımlarının kemik, yağ, tendo, sinir ve kıkırdaklarından ayrılıp kıyıldıktan sonra,gerekli yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan et hamurunun, kılıflara doldurulması ve tiplerine uygun tarzda dumanlanıp, suda pişirilmesiyle yapılan et mamulü olarak tanımlanmaktadır . Derlemede, kahvaltılarımızda sofralarımızı süsleyen bu ürünlerin, sağlığımız açısından içerdiği riskler belirtilmiştir.

Is HACCP a Difficult Food Safety System to Implement?

Review Journal of Biological&Envıronmental Scıences, Volume 19, Issue 7, 2013, Pages 33-38

Abstract

HACCP system is a very important food safety tool that most countries throughout the world try to implementand make pressure for its adoption.The food safety literature demonstrates that a successful HACCP system involves a complex mix of managerial, organizational and technical hurdles. Even the largest food companies, equipped with important resources, technical specialists and management skills, may face difficult challenges implementing an HACCP system. These difficulties or barriers vary from country to country or from business sector to business sector. Some may be due to internal factors in a business' operations, like the knowledge level or available resources for the business. Others may be related to external factors, such as the accessibilityof government or industry support. In the present study; implementation of the HACCP system globally and in our country was evaluated, challenges of the sector were faced on the basis of the main branches of the sector. With the aim of that, world literature was gathered and we seek to understand its implementation barriers of HACCP system.


Özet

Is HACCP a Difficult Food Safety System to Implement?

Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Bulunan Patojen Bakteriler

Review Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics, Volume 2015;1, Issue 3, 2015, Pages 59-65

Abstract

Animal foods have an important place because of nutritional especially protein content and the results many researches underline that at least 40-50% of the daily protein requirement for a balanced diet should be supplied from red meat, white meat, milk and obtained from animal origin food consisting of eggs. The animal food that having so much importance in human nutrition and may carry serious risks of food-borne illnesses if not produced in accordance with hygienic and technological rules and also may carry zoonotic agents that harm the consumer. Animal originated foods constitute an appropriate medium for many microorganisms which are human pathogens. At the same time some of the zoonotic microbiological agents cause diseases in humans by ingestion of the foods that carry the zoonotic agent. In this review, for each food group of animal originated food, food-borne microbial diseases are briefly discussed.


Özet

İçerdiği protein miktarı ile hayvansal gıdalar, temel gıda maddeleri içinde önemli bir yere sahiptir ve bu konuda yapılan araştırmalar yeterli ve dengeli beslenme için günlük protein ihtiyacının en az %40-50'sinin kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtadan oluşan hayvansal kökenli besin maddelerinden temin edilmesi gereğini vurgulamaktadır. Ancak insan beslenmesinde bu kadar büyük öneme sahip olan hayvansal gıdalar, hijyenik ve teknolojik kurallara uygun olmayan şartlarda üretildiğinde ve zoonotik etkenler besin kaynaklı hastalıklar açısından riskli olabilmektedir. Hayvansal kaynaklı gıdalar, insan patojeni olan pek çok mikroorganizmanın gelişebilmesi için uygun bir besi ortamı oluşturmaktadır. Aynı zamanda zoonoz karakterli bazı bakteriyel hastalıklar da hayvansal gıdaların tüketilmesiyle insanlarda hastalık oluşturabilmektedir ki bu hastalıkların görülme sıklığının hiç de düşük olmadığı bildirilmiştir. Bu derlemede her bir gıda grubu için hayvansal gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar özetle ele alınmıştır.

Currrent Teaching

 • 2019 Bahar

  APPLICATION PERIOD

  -

 • 2019 Bahar

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2019 Bahar

  SUMMER INTERNSHIP

  --

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 BAHAR

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR I

  -

 • 2016 BAHAR

  SUMMER INTERN

  -

 • 2016 BAHAR

  SUMMER INTERN

  --

 • 2017 BAHAR

  POULTRY MEAT HYGIENE

  -

 • 2015 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  --

 • 2018 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  --

 • 2017 BAHAR

  MEAT AND MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR I

  -

 • 2019 GÜZ

  PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLICATION PERIOD

  -

 • 2018 GÜZ

  POULTRY MEAT HYGIENE

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

 • 2016 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  VETERINARY PUBLIC HEALTH

 • 2017 BAHAR

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2018 BAHAR

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2016 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  --

 • 2018 BAHAR

  APPLICATION PERIOD

  -

 • 2015 GÜZ

  MEAT HYGIENE

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR I

  -

 • 2019 GÜZ

  MEAT HYGIENE, EXAMINATION AND TECHNOLOGY

  --

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR I

  -

 • 2017 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  THESIS

 • 2017 BAHAR

  SUMMER INTERN

  -

 • 2017 BAHAR

  SUMMER INTERN

  --

 • 2016 BAHAR

  MEAT AND MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY

 • 2014 BAHAR

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2015 BAHAR

  FOOD HYGIENE AND CONTROL

  -

 • 2015 BAHAR

  POULTRY HYGIENE

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR II

  -

 • 2015 BAHAR

  SUMMER INTERN

  -

 • 2015 BAHAR

  SUMMER INTERN

  --

 • 2016 BAHAR

  POULTRY MEAT HYGIENE

  -

 • 2015 GÜZ

  PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE

 • 2015 GÜZ

  PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE

  -

 • 2018 GÜZ

  MEAT HYGIENE, EXAMINATION AND TECHNOLOGY

  --

 • 2017 GÜZ

  SUMMER INTERN

  --

 • 2018 GÜZ

  SUMMER INTERN

  --

 • 2015 GÜZ

  MEAT HYGIENE, EXAMINATION AND TECHNOLOGY

 • 2015 GÜZ

  MEAT HYGIENE, EXAMINATION AND TECHNOLOGY

  --

 • 2015 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

 • 2015 GÜZ

  MILK HYGIENE AND TECHNOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE

  -

 • 2017 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  --

At My Office

+90 (392) 223 64 64 dahili:3163