Work Experience

 • 2015 2012

  Uzman, Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2014

  Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2012

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://www.iojpe.org/ojs/index.php/IJSEG/article/view/476

General Publication THE EFFECTS OF PERCEIVED PARENTAL ACCEPTANCE AND REJECTION ON INFIDELITY TENDENCY, 2016

Abstract


Özet

General Publication ÖZEL EĞİTİMDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN, TÜKENMİŞLİK, ÖZ YETERLİK VE DUYGU DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ), 2016

Abstract


Özet

Currrent Teaching

 • 2018 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

 • 2014 BAHAR

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 YAZ

  ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND SPECIAL LEARNING DISABILITY

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

 • 2017 YAZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2018 GÜZ

  CHILD DEVELOPMENT

  -

 • 2016 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND SPECIAL LEARNING DISABILITY

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2015 GÜZ

  MENTALLY DISABLED IN TEACHING PRACTICE I

 • 2016 BAHAR

  FAMILY EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2016 GÜZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

 • 2015 BAHAR

  APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS

 • 2014 YAZ

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2015 YAZ

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2016 GÜZ

  CHILD DEVELOPMENT

  -

 • 2018 GÜZ

  MENTAL RETERDATION EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYHOLOGY

 • 2018 GÜZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  .

 • 2016 YAZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

 • 2016 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2016 YAZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

  -

 • 2018 GÜZ

  MENTAL DISABILITIES AND AUTISM SPECTRUM DISORDER

  -

 • 2018 GÜZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

 • 2015 YAZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2018 GÜZ

  ADOLESCENCE AND SEXUAL EDUCATİON

  -

 • 2015 GÜZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

 • 2018 GÜZ

  SEXUALITY AND SEXUAL EDUCATION OF AUTISTIC CHILDREN AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

  -

 • 2015 YAZ

  COUNSELLING

 • 2015 YAZ

  GUIDANCE

 • 2018 GÜZ

  MENTAL DISABILITIES AND AUTISM SPECTRUM DISORDER

  Bu derste öğrencilerin zihinsel yetersizliği ve otistik spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminin tarihsel olarak nasıl başladığı, olay ve olguları ve çok yönlü eğitim uygulamalarını, zihinsel yetersizlik ve otizim spektrum bozukluklarının doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenlerini, tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini, bu bireylerin özelliklerini ve eğitimlerinin genel ilkelerini, öğretmenlere önerileri tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

 • 2016 YAZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2017 BAHAR

  FAMILY EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2017 BAHAR

  EDUCATIONAL DIAGNOSIS AND EVALUATION METHODS II

  -

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

  -

 • 2018 GÜZ

  EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2016 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2017 YAZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPING INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM ASSESMENT

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı planlama ve öğrencideki gelişimi izleme amacıyla yapılan değerlendirmeleri açıklamak ve BEP ekibi oluşturarak öğrencinin gereksinimlerine yönelik BEP hazırlayıp uygulamak ve öğrencinin gelişimini izleme becerilerini kazanmaktır.

 • 2017 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND SPECIAL LEARNING DISABILITY

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2015 YAZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

 • 2017 BAHAR

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2017 YAZ

  INDIVIDUAL EDUCATIONAL PROGRAMME AND INDIVIDUALIZATION OF TEACHING

  -

 • 2017 BAHAR

  ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER

  Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü yaşayan özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini tanımalarını, sınıf ortamında fark edebilmelerini ve bu bu öğrencilerin eğitim planlarını farklılaştırabilme becerilerini kazandırmaktır

 • 2015 YAZ

  APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS

 • 2016 BAHAR

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL WORK PRACTICES

 • 2016 YAZ

  CHILD ABUSE ( ELECTIVE)

  -

 • 2014 YAZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

 • 2017 YAZ

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED

  Planlayacağı grup dil derslerinde kullanacağı öğretim yöntem ve tekniklerini belirleyebilecektir. Yapmış olduğu gözlem sonuçlarından yararlanarak grup dil dersinde işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeyini belirler. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında derse girişte yapacaklarını belirleyerek grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında dersin işlenme sürecinde yapacaklarını ve öğrencilerin katkılarını grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar.

 • 2014 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2015 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2016 GÜZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2017 YAZ

  FAMILY EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2016 BAHAR

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2018 GÜZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2015 GÜZ

  MENTAL RETERDATION EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

 • 2017 GÜZ

  EDUCATIONAL MEASUREMENT & EVALUATION

  -

 • 2017 BAHAR

  FAMILY EDUCATION&COUNSELING

  Bu dersin amacı, öğrencilere zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerle çalışma becerileri kazandırmaktır.

 • 2014 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE&MAINSTEAMING OBSERVATION

At My Office