Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2005

  Klinik psikoloji

  YDU

 • Bachelor1999

  Psikoloji

  YDU

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I

  Gelişim Psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, birey , performans, motivasyon, kişilik özellikleri, bireyin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi gibi kavramlarla ilişkisinin anlaşılması açısından gelişim dönemlerindeki değişimlerin etkisi/önemi derste vurgulanacaktır. Gelişim dönemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme beklenmektedir.

 • 2019 YAZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II

  Gelişim psikolojisi dersinin amacı, çeşitli yaşam dönemlerine göre insanların gelişim özelliklerini inceleyerek, gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını, temel araştırma yöntemlerini ve psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tanımlayabilme; ireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi edinme (Freud, Erickson, Piaget ve Kohlberg’in kuramları) ve çeşitli yaşam dönemlerine özgü kriz ve adaptasyon sorunlarını açıklayabilmedir.

 • 2019 YAZ

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2019 YAZ

  SEMINAR IN CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 YAZ

  TESTING

  Psikolojik Testlerle ilgili becerileri kazandırmak

Teaching History

 • 2015 YAZ

  ETHICS

  -

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  --

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2019 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2017 GÜZ

  CHILD ABUSE

  Belirli kavramları öğrenmek

 • 2018 BAHAR

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2018 GÜZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2019 GÜZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2015 YAZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2016 YAZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2018 YAZ

  ETHICS IN PSYCHOLOGY

  --

 • 2018 BAHAR

  PHILOSOPHY

  düşünmeyi öğrenmek ve bunu uygulamayı arzu etmek

 • 2019 GÜZ

  PHILOSOPHY

  düşünmeyi öğrenmek ve bunu uygulamayı arzu etmek

 • 2016 YAZ

  READING FREUD

  Freud'un kavramlarına hakim olmak

 • 2019 BAHAR

  PERSONALITY ASSESSMENT

  Öğrencilere kişilik test türleri, psikolojik testlerin sahip olması gereken özellikleri, sınırları, kullanımları, raporlamanması ve yorumlanması ile ilgili bilgi sağlamaktır

 • 2016 GÜZ

  WRITING PSYCHOLOGY PAPER I

  Bilimsel düşünebilme

 • 2017 GÜZ

  WRITING PSYCHOLOGY PAPER I

  Bilimsel düşünebilme

 • 2019 BAHAR

  SELF MODELS IN PSYCHOLOGY

  KENDİLİK MODELLERİNİ TEMEL KAVRAM VE KURAMLARI KAZANDIRMA

 • 2017 YAZ

  SELF MODELS IN PSYCHOLOGY

  KENDİLİK MODELLERİNİ TEMEL KAVRAM VE KURAMLARI KAZANDIRMA

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2018 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2016 YAZ

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2017 YAZ

  PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR IN CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR IN CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  --

 • 2015 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS I

  Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS I

  Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

 • 2016 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS I

  Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS I

  Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS I

  Temel istatistik kavramlarını öğrenmek

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2016 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL STATISTICS II

  SPSS programının kullanımına dair bilgi verilmesi, programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2019 GÜZ

  TESTING

  Psikolojik Testlerle ilgili becerileri kazandırmak

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

At My Office

Psikoloji Bölümü