Work Experience

 • Todate 2010

  Profesör

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi , Maliye

Education & Training

 • Ph.D. 1988

  İşletme

  Ankara Üniversitesi

 • Master1983

  İşletme

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor1979

  İşletme

  O.D.T.Ü

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Doğu ve Güneydoğu’da Serbest Bölge Kurulması Düşünülürken Serbest Bölgeler ve Kalkınma, İşletme ve Finans, Yıl:9, Sayı:103, Ekim 1994

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Are They Immune to Financial Crises? An Empirical Study on Financial Crises on the Stock Prices of Exporting Firms on Istanbul Stock Exchange, EFMA 2003 Helsinki Meetings

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Insider Trading ve Pazar Etkinliği, Prof. İsmail Türk’e Armağan, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:54, 1996

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Düşük Fiyatlandırma, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:11-12-13, 1995

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, An Empirical Investigation of Risk of Stocks Traded on Istanbul Stock Exchange (1986-1999), Global Awareness and Its Effects On Peace and Reconciliation, May 25-28 2000, New York, USA

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Finansal Piyasalar, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Finansal Açıdan Factoring, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Floating The Wreck: Turkish Banking System Under Crisis, Global Awareness Society International Twelf Annual Conference, 22-25 May 2003, Washington, USA

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Kadın Girişimcilerin Finansal Sorunları, Küçük İşletme, Yıl: 1, Sayı:4, Eylül 1995

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Opsiyonların ve Şirket Borçlarının Fiyatlandırılması, içinde Finans Teorisinin Temel Makaleleri, Editör: C. Erol, SPK Yayınları, Yayın No:124, 1998

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Yatırım Teorisinde Modern Gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bazı Değerlendirme ve Gözlemler, İMKB Araştırma Yayınları, Yayın No:5, İstanbul, Haziran 1995

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Factoring İşlemi, Başlıca İşlevleri ve Uygulamada Görülen Tipleri, içinde Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları, Editörler: C. Yılmaz ve H. Tütek, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No:1, Manisa, 1991

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. BERNA, Serbest Bölgelerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2007, Cilt 56, Sayı 3, s.99-135

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berna Kocaman, Mehmet Ağa; “Efficient Market Hypothesis and Emerging Markets: Empirical Evidance Using A New Series Called Index-20 for Istanbul Stock Exchange”, Emerging Market Letters (EML), Special Issue, September 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Globalization, Integration of Financial Markets and Crisis, Integration Pains of a developing Country: Turkey 2000, Prodeedings of the Eleventh Annual Conference, Responsibilities of Developed Countries in the Global Village, May 23-26 2002, Vancouver, Canada

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgeler, Türkiye’de Seçilen Yerlerin Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2003

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Geçmişten Günümüze Factoring, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart 1991, Yıl:28, Sayı:3

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berna Kocaman, Şerife Eyüpoğlu; “Is There A Link Between Strategic Human Resource Management Practices And Organization Outcomes? A Study of The Northern Cyprus Manufacturing Industry”; Europian Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences; Issue 6, October 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berna Kocaman, Mehmet Ağa; “An Empirical Investigation Of The Relationship Between Inflation, P/E Ratios And Stock Price Behavior Using New Series Called Index-20 for Istanbul Stock Exchange; International Research Journal of Finance and Economics; Issue 6, November 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Üniversitelerin Örgütsel Yapısı Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ekim 1989, Sayı: 112

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgelerin Anadolu'daki ve Özellikle Akdeniz'deki İlk Örnekleri, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Temmuz 1989, Sayı: 97

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Serbest Bölgeler Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olabilir Mi?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Nisan 1989, Sayı: 106

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berna Kocaman, Tülen Saner; “Job Satisfaction of Public Sector Managers in North Cyprus” Europian Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences; (Issue 10, March 2008)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOCAMAN, Ç. Berna, Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Serbest Bölgeler: Türkiye Uygulaması, ERC / ODTÜ, İktisat Kongresi, 18-20 Eylül 1997, Ankara

Income Inequality in the US around the Global Financial Crisis: An Analysis Based on Age Groups

Original Article Journal of Business & Economic Policy, Volume 3, Issue 2, 2016, Pages 93-111

Abstract

There are a lot of debates about income inequality in the literature. Some of scholars and professionals claim that income inequality is one of the drivers of the financial crisis; some of them claim that income inequality is consequence of the financial crisis. This paper attempts to look at the income equality developments in the US before and after the global financial crisis. In this vein, we would like to shed some light on the dynamics behind the headline Gini coefficient, by looking at income inequality at different age groups


Özet

There are a lot of debates about income inequality in the literature. Some of scholars and professionals claim that income inequality is one of the drivers of the financial crisis; some of them claim that income inequality is consequence of the financial crisis. This paper attempts to look at the income equality developments in the US before and after the global financial crisis. In this vein, we would like to shed some light on the dynamics behind the headline Gini coefficient, by looking at income inequality at different age groups

Are the Fragile Five Resilient According to the Net Savings as a Proxy for Economic Resilience

Original Article Journal of Business & Economic Policy, Volume 3, Issue 2, 2016, Pages 70-78

Abstract

Economic resilience, refers to the extent to which an economy can withstand or bounce back from the negative effects of external shocks. In the measurement of economic resilience the composite index proposed by Briguglio et al is very famous. Moreover it was proposed by Baritto that net savings can be used as a proxy for economic resilience. Based upon this hypothesis, by using savings as a proxy for resilience for the countries named as fragile five we aimed to evaluate if the fragile five are really resilient or not according to this measure and analyse the policy implications especially for Turkey with respect to the results obtained.


Özet

Economic resilience, refers to the extent to which an economy can withstand or bounce back from the negative effects of external shocks. In the measurement of economic resilience the composite index proposed by Briguglio et al is very famous. Moreover it was proposed by Baritto that net savings can be used as a proxy for economic resilience. Based upon this hypothesis, by using savings as a proxy for resilience for the countries named as fragile five we aimed to evaluate if the fragile five are really resilient or not according to this measure and analyse the policy implications especially for Turkey with respect to the results obtained.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  PUBLIC ECONOMICS I

  -

 • 2018 GÜZ

  PUBLIC ECONOMICS I

  -

 • 2018 BAHAR

  PUBLIC ECONOMY I

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  Öğrencinin ileride girebileceği Kamu sınavlarına hazırlanabilmesi için bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2018 BAHAR

  Maliye Teorisi - I

 • 2018 GÜZ

  Maliye Teorisi - I

 • 2017 BAHAR

  Maliye Teorisi - II

  -

 • 2018 BAHAR

  THEORY OF FINANCE II

  -

 • 2019 BAHAR

  THEORY OF FINANCE II

  -

At My Office